Για το παρόν ιστολόγιο

Το Lenin Reloaded εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις προσωπικές πολιτικές θέσεις και απόψεις του δημιουργού του. Είναι στρατευμένο στην κομμουνιστική οπτική (όπως την αντιλαμβάνεται φυσικά ο ιστολόγος), και στοχεύει στην ενεργό παρέμβαση στην διαμόρφωση και κατεύθυνση του εργατικού κινήματος. Οι όποιες αναδημοσιεύσεις και μεταφράσεις δεν εξυπακούουν πλήρη ταύτιση των θέσεων και αντιλήψεων των συγγραφέων των κειμένων που εμπλέκονται με τον συγγραφέα του παρόντος ιστολογίου, ούτε βέβαια και το αντίστροφο.