Γ. Πολυμερίδης-Εκλαϊκευτικά σεμινάρια στην μαρξιστική κριτική της πολιτικής οικονομίας

1. Η παραγωγή των υλικών αγαθών κύριος όρος ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας
2. Παραγωγικές δυνάμεις και σχέσεις παραγωγής
3. Οι οικονομικοί νόμοι ανάπτυξης της κοινωνίας και ο αντικειμενικός τους χαρακτήρας
4. Το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας
5. Η εμφάνιση και ανάπτυξη της εμπορευματικής παραγωγής
6. Το χρήμα: Σύντομη ιστορική αναδρομή
7. Το μέγεθος της αξίας του εμπορεύματος
8. Οι λειτουργίες του χρήματος-Ο νόμος της αξίας
9. Η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο-Η εργατική δύναμη
10. Οι ιδιότητες της εργατικής δύναμης
11. Το κεφάλαιο
12. Η υπεραξία
13. Ο μισθός της εργασίας στον καπιταλισμό
14. Οι βασικές μορφές του μισθού εργασίας
15. Η καπιταλιστική αναπαραγωγή
16. Η σύνθεση του κεφαλαίου - Ο σχετικός υπερπληθυσμός
17. Ο γενικός νόμος και η ιστορική τάση της καπιταλιστικής συσσώρευσης
18. Η κυκλική κίνηση του κεφαλαίου
19. Η περιστροφή του κεφαλαίου
20. Μέθοδες επιτάχυνσης της περιστροφής του κεφαλαίου
21. Ο νόμος για την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους
22. Η αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου
23. Η απλή και διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου
24. Οι οικονομικές κρίσεις υπερπαραγωγής
25. Η δυνατότητα και η πραγματικότητα των οικονομικών κρίσεων «υπερπαραγωγής»
26. Οι μορφές εκδήλωσης της βασικής αντίθεσης στο μηχανισμό των οικονομικών κρίσεων
27. Οι επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων και η διέξοδος

1 σχόλιο: