Επικοινωνία

Για επικοινωνία με τον ιστολόγο του Lenin Reloaded μπορείτε να επικοινωνείτε στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Radical Desire: radical-desire@hotmail.com