Πολιτική Σχολιασμού

Αναθεώρηση κανόνων σχολιασμού στο ιστολόγιο Lenin Reloaded, 31/10/2013

Μετά τα τελευταία γεγονότα, τα οποία κατέστησαν σαφές α) ότι υπάρχει συγκεκριμένη και συντεταγμένη στοχοποίηση του ιστολογίου και του ιστολόγου με πολιτικά κίνητρα και β) ότι η στοχοποίηση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης, φυσικής και ηλεκτρονικής, κρατικής και παρακρατικής καταστολής,

και για να παρεμποδιστεί η τεχνητή δημιουργία προβλημάτων, ο αποπροσανατολισμός, και οι μορφές ψυχολογικού και ηλεκτρονικού πολέμου,

στο ιστολόγιο Lenin Reloaded θα δημοσιεύονται σχόλια που:

α) δεν προσβάλλουν τον ιστολόγο

β) δεν δημοσιοποιούν ιδιωτικά στοιχεία και δεν αφορούν στην ιδιωτική ζωή του ιστολόγου

γ) δεν προσβάλλουν ή σαρκάζουν την τιμή και ακεραιότητα του ΚΚΕ, των συνδεδεμένων με αυτό οργανώσεων, και του ταξικού εργατικού κινήματος

δ) φέρουν σταθερά χρησιμοποιήσιμο ψευδώνυμο ή είναι επώνυμα (εφόσον συνδέονται με πραγματικά επώνυμα πρόσωπα).

ε) αφορούν τις αναρτήσεις

Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θα πηγαίνει απευθείας στον φάκελο "spam" χωρίς καμία ρητή ειδοποίηση για το γεγονός, λόγω έλλειψης χρόνου διαχείρισης του όγκου trolling και flamewars που έχουν εξαπολυθεί και αναμένεται να εξαπολυθούν καθώς οξύνεται η ταξική και πολιτική αντιπαράθεση.