Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Αυτονομήθηκε και η ΔΕΗ, κατήγγειλε τη μακιαβελική συμπαιγνία της με τη ΝΔ ο Λαφαζάνης

- Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα, γατάκια!
Καταγγέλλει τις αυξήσεις στη ΔΕΗ o Λαφαζάνης – Υπόσχεται ότι θα τις «μαζέψει» …


«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ των αρμοδίων μετά την αποκάλυψη για κρυφές αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πετώντας ο ένας το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον, ενώ η αρμόδια αρχή που άναψε φωτιές (ΡΑΕ) απλά…. νίπτει τας χείρας της.

Το ζήτημα, όμως, έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, αφού ο Παναγιώτης Λαφαζάνης αφού πρωτίστως καταδίκασε το γεγονός, με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατηγορεί την Αρχή για “συμπαιγνία” με την απελθούσα Κυβέρνηση, ώστε για μην προκληθούν δυσμενείς εντυπώσεις σε βάρος της και πως για αυτό η απόφαση έμεινε αδικαιολόγητα και προκλητικά στο συρτάρι και δημοσιοποιήθηκε τώρα.


Από την πλευρά της η ΔΕΗ, με ανακοίνωσή της, επιμένει πως «όπως και όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουμε να εφαρμόσουμε άμεσα την εν λόγω απόφαση της ΡΑΕ για αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς των πελατών μας, το οποίο η ΔΕΗ αποδίδει στους από τη Νομοθεσία προβλεπόμενους δικαιούχους».

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η θητεία των μελών της ΡΑΕ, αλλά και του Προέδρου έχει λήξει, με αποτέλεσμα ο κ. Νίκος Βασιλάκος να έχει αποχωρήσει προσφάτως. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δημοσιεύσει προκήρυξη σύντομα για τη θέση, ενώ πηγές τονίζουν ότι ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνη έχει ξεκινήσει διαδικασίες ώστε να εξεταστεί η “παύση” της απόφασης της ΡΑΕ, καθώς όπως αναφέρουν από το υπουργείο είναι ένα “θέμα πολύπλοκο”.

Η ΡΑΕ, μετά τις αντιδράσεις, εξέδωσε ανακοίνωσε τονίζοντας ότι δεν έχε καμία ευθύνη για το χρόνο δημοσίευσης του ΦΕΗ. Υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι “η άνω απόφαση τελικά περιελήφθη στο υπ’ αριθμ. Β΄ 3694/31.12.2014 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με ημερομηνία κυκλοφορίας του την 4η.3.2015, μαζί και με άλλες αποφάσεις διαφόρων φορέων, οι οποίες είχαν ληφθεί κατά την περίοδο 24-30 Δεκεμβρίου 2014” και προσθέτει ότι “η ΡΑΕ ουδεμία αρμοδιότητα έχει και ουδεμία ανάμειξη είχε στη διαδικασία έκδοσης και κυκλοφορίας του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης που περιελάμβανε τη συγκεκριμένη απόφαση¨. “Βάσει δε του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) και της εξειδικευτικής αυτού Υπουργικής Απόφασης ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885 (ΦΕΚ Β’ 1476/3.5.2012), άρθρο 6, οι φορείς πριν την ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ των δημοσιευτέων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποφάσεών τους, οφείλουν να αναμένουν τη γνωστοποίηση του αριθμού του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας, η ΡΑΕ δεν δύναται ούτε και δικαιούται να αποφασίζει contra legem και να απέχει από τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην εξυγίανση και στον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού, και ιδίως όταν -βάσει νόμου- οι ενέργειές της οφείλουν να συντείνουν κατά τρόπο αποτελεσματικό στην επίτευξη του εν λόγω σκοπού”, καταλήγει η ανακοίνωση της ΡΑΕ.

Τι είναι αυτή η αύξηση με απλά λόγια; Οι λογαριασμοί ρεύματος θα ακριβύνουν από 1,3% έως 11,9%, με στόχο να καλυφθεί το έλλειμμα του λογαριασμού από τον οποίο πληρώνει ο ΛΑΓΗΕ τους παραγωγούς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η ΡΑΕ ως ανεξάρτητος ρυθμιστής της αγοράς αποφασίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις αυξομειώσεις του τέλους ώστε να μπορέσουν να αποπληρωθούν οι παραγωγοί ΑΠΕ. Στη συνέχεια το αρμόδιο υπουργείο το εγκρίνει και έτσι μετακυλίεται το κόστος στους καταναλωτές. Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση της ΡΑΕ είχε πραγματοποιηθεί προεκλογικά στις 31/12/2014, αλλά το ΦΕΚ -ώστε να δοθεί η εντολή στη ΔΕΗ να αυξήσει το ρεύμα- δημοσιοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου το 2015, γεγονός που σημαίνει ότι η αυξήσεις θα είναι αναδρομικές από 1η Ιανουαρίου.

Η αύξηση του τέλους που αποφάσισε η ΡΑΕ για μια μέση οικιακή κατανάλωση ανέρχεται περίπου στα 6 -8 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, οι οικιακοί καταναλωτές θα χρειαστεί να πληρώσουν το 2015 ένα ποσό της τάξης των περίπου 20 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική συμβολή τους στον λογαριασμό ΑΠΕ από τα 454,46 εκατ. ευρώ στα 474,59 εκατ. ευρώ. Για τους οικιακούς καταναλωτές, το τέλος αυξήθηκε κατά 4,22%, από τα 26,30 ευρώ η μεγαβατώρα στα 27,46 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΡΑΕ: “Η ΡΑΕ δημοσίευσε σήμερα απόφασή της που είχε ληφθεί από την 31η Δεκεμβρίου σχετικά με την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ για φέτος. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται τα εξής: “Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143, παράγραφος 2, περίπτωση (γ) του ν.4001/2011, και ιδίως των ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, αποφασίζονται τα παρακάτω:

1. Τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού των εσόδων από το Ειδικό Τέλος του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ” του ν. 4001/2011, για το έτος 2015, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

Πίνακας Ι. Συντελεστές επιμερισμού ανά κατηγορία πελατών για το έτος 2015

Κατηγορία Πελατών Συντελεστής
Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 0,027
Λοιπές χρήσεις ΜΤ 0,101
Αγροτικής χρήσης (MT &XT) 0,034
Οικιακής χρήσης ΧΤ 0,449
Λοιπές χρήσεις ΧΤ 0,390
2. Τον καθορισμό των τελικών ποσών του επιμερισμένου απαιτούμενου εσόδου από το Ειδικό Τέλος, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

Πίνακας ΙΙ. Επιμερισμός απαιτούμενου εσόδου του ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2015

Κατηγορία Πελατών Επιμερισμός Συνολικού Απαιτούμενου Εσόδου ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2015 (εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 14,00
ΜΤ με κατανάλωση >13GWh 5,35
Αγροτικής χρήσης ΜΤ 5,04

ΜΤ με κατανάλωση <13gwh data-blogger-escaped-01.01.2015="" data-blogger-escaped-106="" data-blogger-escaped-143="" data-blogger-escaped-2015="" data-blogger-escaped-2="" data-blogger-escaped-30="" data-blogger-escaped-4001="" data-blogger-escaped-412="" data-blogger-escaped-474="" data-blogger-escaped-h="">13GWh 3,04
Αγροτικής χρήσης ΜΤ 12,30
ΜΤ με κατανάλωση <13gwh data-blogger-escaped-12="" data-blogger-escaped-br=""> Αγροτικής χρήσης ΧΤ 12,94
Οικιακής χρήσης ΧΤ 27,46
Λοιπές χρήσεις ΧΤ 31,30.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) να αυξήσει για μια ακόμα φορά το ΕΤΜΕΑΡ και κατά συνέπεια τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά, τους αγρότες και άλλες επιχειρηματικές κατηγορίες, είναι επί της ουσίας απολύτως απαράδεκτη και κυρίως είναι απαράδεκτη, πρωτοφανής και εξοργιστική η μεθόδευση που ακολουθήθηκε για να δημοσιοποιηθεί.

Να σημειώσουμε ότι, η μνημονιακή αυτή απόφαση της ΡΑΕ ελήφθη στις 30/12/2014, δηλαδή στην αρχή της προεκλογικής περιόδου. Όμως, σε συμπαιγνία με την απελθούσα Κυβέρνηση και για μην προκληθούν δυσμενείς εντυπώσεις σε βάρος της, αυτή η απόφαση έμεινε αδικαιολόγητα και προκλητικά στο συρτάρι, για να δημοσιοποιηθεί αιφνιδιαστικά δύο και πάνω μήνες μετά, στις 04/03/2015, επί των ημερών της νέας Κυβέρνησης και χωρίς γνώση της τελευταίας.

Το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ καταγγέλλει αυτές τις μακιαβελικές πρακτικές, οι οποίες θα έμοιαζαν με φαρσοκωμωδία αν δεν είχαν βαρύ τίμημα για τους πολίτες, σε μια περίοδο σκληρότατης δοκιμασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρει:

«Με αφορμή παντελώς ανακριβείς αναφορές ορισμένων ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία η ΔΕΗ ΑΕ με δικές της αποφάσεις επιβάλλει αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), από την Επιχείρηση παρέχονται – για πολλοστή φορά- οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

- Το τέλος ΕΤΜΕΑΡ καθορίζεται με Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

- Το τέλος ΕΤΜΕΑΡ χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

- Αυτό συνέβη και με την υπ’ αρ. 772/30.12.2014 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ (άρθρο 143 παρ.2, περ. γ” του ν. 4001/2011), για το έτος 2015, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3694/31.12.2014 με ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ την 4.3.2015

(http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=en) και αφορά όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

- Η Απόφαση της ΡΑΕ 772/30.12.2014 αναρτήθηκε από τη ΡΑΕ στον αντίστοιχο ιστότοπο της Διαύγειας την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A90%CE%A5%CE%99%CE%94%CE%9E-%CE%92%CE%91%CE%A3?inline=true5.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ -όπως και όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας- οφείλει να εφαρμόσει άμεσα την εν λόγω απόφαση της ΡΑΕ για αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς των πελατών της, το οποίο η ΔΕΗ αποδίδει στους από τη Νομοθεσία προβλεπόμενους δικαιούχους».

Ωστόσο, ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, με μια οργισμένη ανακοίνωση του υπουργείου, κάνει λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και μια «πρωτοφανή και εξοργιστική μεθόδευση για να δημοσιοποιηθεί».

2 σχόλια:

  1. Ο αρχηαπατεωνας της βρωμερης σοσιαλδημοκρατιας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το επιχείρημα του απατεώνα αποδεικνύει πόσο κνώδαλα θεωρεί αυτούς στους οποίους απευθύνεται. Ας υποθέσουμε ότι "η μνημονιακή απόφαση της ΡΑΕ που ελήφθη στις 30/12/2014" είχε κοινοποιηθεί στις 10/1/2015, οπότε ο Μπαναγιώτης θα είχε σκίσει τα ιμάτιά του περί μερκελισμού προεκλογικά. Τότε θα μπορούσε να την καταργήσει σήμερα, ως υπουργός, ενώ τώρα δεν μπορεί;

    Για την απολύτως σκανδαλώδη πλην νόμιμη, εγγυημένη και σε βάρος των οικιακών καταναλωτών κερδοφορία των παραγωγών πράσινης ενέργειας και βεραμάν φυκιών έχει να πει τίποτα ο κ. υπουργός; Μπα... Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλές οι Siemens, Bosch, AEG και Vestas, είναι και οι ντιρεκτίβες της ΕΕ σαφέστατες.

    gdmn1973

    ΑπάντησηΔιαγραφή