Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Το τραίνο έφερε τον σοσιαλισμό

ΕΡΓΟΣΕ: Σε ΑΚΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ η ηλεκτροκίνηση σε Αθήνα-Πειραιά

Υπηρεσίες καλύτερου επιπέδου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, προαστιακές, επιβατικές και εμπορευματικές, θα φέρει η ολοκλήρωση του έργου που τοποθετείται χρονικά -εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις- στο ερχόμενο καλοκαίρι.

Στις ράγες της υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα τελευταία σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή της Αττικής με την ολοκλήρωση του οποίου οι σιδηροδρομικές μεταφορές της πρωτεύουσας θα περάσουν σε νέα εποχή.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Πειραιάς-Αθήνα στο οποίο προσωρινός ανάδοχος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το κοινοπρακτικό σχήμα ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ. Στον μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου το σχήμα ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά με έκπτωση της τάξης του 40%.


Στον διαγωνισμό συμμετοχή είχαν σχεδόν όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σιδηροδρομικά έργα στη χώρας, η κοινοπραξία AΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ, όμως, πλεονεκτούσε, έναντι των άλλων ενδιαφερόμενων λόγω του ότι είχε στο συγκεκριμένο έργο εγκατεστημένα εργοτάξια.

Με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 28 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο αφορά τα έργα υποδομής, επιδομής, σήμανσης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνητης, τεσσάρων ανισόπεδων διαβάσεων καθώς και το κέλυφος του σταθμού Αθηνών.

Ο σταθμός Αθηνών

Το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού διαδρόμου Πειραιάς-Αθήνα, συμβάλλοντας στην αύξηση της χωρητικότητάς του, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί τόσο την προαστιακή όσο και την υπεραστική μεταφορική κίνηση.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέρος της εργολαβίας αποτελούν και τα έργα στον σταθμό Λαρίσης, ο οποίος παραμένει ακόμη στην κατάσταση που ήταν πολλές δεκαετίες πριν. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΡΓΟΣΕ, ενώ η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προχωρήσει κανονικά υπολογίζεται ότι το ερχόμενο καλοκαίρι τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η παρούσα εργολαβία, με Α.Δ. 751, περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης, στο τμήμα από Σ.Σ. Πειραιά (χ.θ. 1+488) έως την έξοδο Σ.Σ. Αθηνών (χ.θ. 11+250), οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν από την εργολαβία με Α.Σ. 994/05 του ΟΣΕ Α.Ε. και είναι απαραίτητες για ένα αυτοτελές και λειτουργικό έργο κατ' ελάχιστον διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής σε όλο το τμήμα.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

α. Τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των ημιτελών τριών νέων αποβαθρών και των πέντε νέων σιδηροδρομικών γραμμών του Σ.Σ. Αθηνών οι οποίες είχαν κατασκευαστεί με προηγούμενη διαλυθείσα εργολαβία. Τη θέση σε λειτουργία ηλεκτροκινούμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων επί των νέων αυτών τριών αποβαθρών.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη αναμόρφωση του κυκλοφοριακού ιστού της γύρω περιοχής του σταθμού με την κατασκευή έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, έργων πρασίνου, καθαιρέσεων, αποκατάσταση εγκαταστάσεων και κτιρίων ώστε να παραδοθεί με την παρούσα εργολαβία ένα αυτοτελές και λειτουργικό έργο.

β. Την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης τουλάχιστον διπλής γραμμής, κατά περιοχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση, και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, σε όλο το τμήμα του έργου, από Σ.Σ. Πειραιά έως έξοδο Σ.Σ Αθηνών περιλαμβάνοντας όλες τις υπάρχουσες νέες γραμμές εντός των σιδηρ. σταθμών και σιδηροδρομικών στάσεων καθώς επίσης και των τεσσάρων νέων σιδηροδρομικών γραμμών εντός του Σ.Σ. Αθηνών.

γ. Όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κυρίως εντός του σιδ. αταθμού των Αθηνών, αλλά και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, ηλεκτροφωτισμός, ανελκυστήρες, αντλιοστάσια για την εύρυθμη λειτουργία όλου του έργου.

δ. Την κατασκευή υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής στην είσοδο (νότια) του Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη και την προσαρμογή της με τη δέσμη των ήδη ανακαινισμένων σιδ. γραμμών εντός του σταθμού σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Την τακτοποίηση και συμπλήρωση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Ρουφ και εισόδου Σ.Σ.Α. ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω τμήμα με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.

ε. Την κατασκευή έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, καθαιρέσεων, έργων πρασίνου και περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου, σε επιλεγμένα σημεία μετά από εντολή της Επίβλεψης.

στ. Την τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις του σιδηροδρομικού δικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου