Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το Κοινοβούλιο συνέρχεται. 149+15=164. Εμπρός!

Αρθρο 1

Κατάργηση του από 3 Μαΐου 2010 «Μνημονίου Συνεννόησης» (ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Ι), των αναθεωρήσεών του, των εφαρμοστικών του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ νόμων και λοιπών σχετικών ουσιαστικών διατάξεων - Καταγγελία της από 8.5.2010 «Σύμβασης δανειακής Διευκόλυνσης»

1. Καταργείται ο νόμος 3845/2010 μαζί με όλα τα Παραρτήματά του. Καταργείται επίσης το «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2010 μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και οι όποιες αναθεωρήσεις του πιο πάνω Μνημονίου υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόμενο του πιο πάνω «Μνημονίου Συνεννόησης», όπως επίσης και από το περιεχόμενο όλων των υπογραφέντων αναθεωρήσεών του.

3. Καταργούνται επίσης και οι νόμοι 3863/2010, 3864/2010, 3865/2010, 3871/2010, 3887/2010, 3899/2010, 3918/2011, 3919/2011, 3979/2011, 4021/2012, 4024/2012 και 4025/2012, οι οποίοι αποτελούν εφαρμοστικούς νόμους προώθησης των πολιτικών του πιο πάνω «Μνημονίου Συνεννόησης», όπως αυτό αναθεωρήθηκε, όπως επίσης και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου με κανονιστικό περιεχόμενο που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του καταργούμενου ν. 3845/2010, του «Μνημονίου Συνεννόησης», όπως αναθεωρήθηκε και των εφαρμοστικών αυτών νόμων.

4. Καταγγέλλεται μονομερώς το κείμενο, όπως αυτό ισχύει, της από 8 Μαΐου 2010 Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, που υπεγράφη στα πλαίσια του αναφερθέντος στις προηγούμενες παραγράφους «Μνημονίου Συνεννόησης».

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόμενο της πιο πάνω καταγγελλομένης από 8 Μαΐου 2010 Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, όπως αυτή έχει αναθεωρηθεί.

Αρθρο 2

Κατάργηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρμοστικών του νόμων

Καταργείται ο ν. 3985/2011, οι εφαρμοστικοί του νόμοι, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου με κανονιστικό περιεχόμενο, που έχει θεσπιστεί κατ' εξουσιοδότηση του καταργούμενου ν. 3985/2011, καθώς και των λοιπών εφαρμοστικών αυτού νόμων.

Αρθρο 3

Κατάργηση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας για τη μείωση του δημοσίου χρέους (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ), των εφαρμοστικών αυτού του Μνημονίου νόμων και των λοιπών σχετικών ουσιαστικών διατάξεων - Καταγγελία του πακέτου των δανειακών συμβάσεων και της «Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», που υπεγράφησαν στα πλαίσια του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ).

1. Καταργείται στο σύνολό του ο ν. 4046/2012, ο οποίος περιλαμβάνει την έγκριση του Σχεδίου του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ, τις διατάξεις του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ με άμεση νομική ισχύ και αφορούν στη μείωση των κατώτατων μισθών, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών σχέσεων, καθώς επίσης και την έγκριση των Σχεδίων του πακέτου των δανειακών συμβάσεων που υπεγράφησαν στις 1 Μαρτίου 2012. Επίσης καταργείται και η υπ. αριθμ. 6/28.2.2012 ΠΥΣ.

2. Καταργούνται οι ν. 4050/2012 και 4060/2012.

3. Καταργείται το υπογραφέν Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ), Σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε με την ήδη στην πρώτη παράγραφο του παρόντος καταργούμενη διάταξη της παρ. 2 περίπτ. α΄ του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, καθώς επίσης και οι υπογραφείσες Επιστολές Πρόθεσης, Σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν με την ήδη στην πρώτη παράγραφο του παρόντος καταργούμενη διάταξη της περίπτ. β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόμενο του πιο πάνω Μνημονίου Συνεννόησης και των πιο πάνω Επιστολών Πρόθεσης.

5. Καταργούνται επίσης και οι νόμοι 4051/2012, 4052/2012, 4058/2012 και 4070/2012, οι οποίοι αποτελούν εφαρμοστικούς νόμους προώθησης των πολιτικών του Μνημονίου Συνεννόησης (ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ), όπως επίσης και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου με κανονιστικό περιεχόμενο, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του καταργούμενου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ και των λοιπών εφαρμοστικών αυτού νόμων.

6. Καταγγέλλεται μονομερώς το κείμενο, όπως αυτό ισχύει, του συνόλου των υπογραφέντων συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης, σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν με τους καταργηθέντες ν. 4046/2012 και ν. 4060/2012, καθώς επίσης και της Σύμβασης Διευκόλυνσης για την Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για την υπογραφή της οποίας είχε εξουσιοδοτηθεί η ελληνική κυβέρνηση με σχετική διάταξη του καταργούμενου ν. 4046/2012 και οι οποίες υπεγράφησαν στα πλαίσια του αναφερθέντος στις προηγούμενες παραγράφους ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ.

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε από το περιεχόμενο του συνόλου των με την προηγούμενη παράγραφο καταγγελλομένων συμβάσεων.

8. Η κυβέρνηση της Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει με κρατική χρηματοδότηση την ζημιά και τις απώλειες που υπέστησαν τα ΝΠΔΔ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία από τη συμμετοχή στη διαδικασία ανταλλαγής των τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 και 9 του καταργούμενου ν. 4046/2012.

Αρθρο 4
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις του.

7 σχόλια:

 1. Θα δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση νόμου του ΚΚΕ του Οκτώβρη του 2012 (http://www.rizospastis.gr/story.do?id=7115879), ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

  Θα τον πιέσει κάθε ψηφοφόρος του να τη δεχτεί, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

  Είναι δέον και σωστό να βγει στους δρόμους για ένα τόσο σοβαρό λόγο, μια τόσο σημαντική ευκαιρία αντί να ασχολείται με τα μπουφάν του Βαρουφάκη, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

  Έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το έχετε συνειδητοποιήσει; Η πρόταση είναι ΕΤΟΙΜΗ. Την υιοθετείς ως ΣΥΡΙΖΑ και την φέρνεις στο Κοινοβούλιο.

  ΤΩΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συνελήφθη στην Κύπρο Ελληνας επιχειρηματίας που είχε μαζί του 500.000 ευρώ!


  Με βαλίτσες γεμάτες χαρτονομίσματα πήγε ένας Ελληνας επιχειρηματίας στην Κύπρο, όπου επιχείρησε να τα καταθέσει σε τράπεζα, αλλά όταν απέτυχε και προσπάθησε να πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής, υπέπεσε στην αντίληψη των αρχών.
  Συνολικά είχε μαζί του 500.000 ευρώ, με τα οποία ο επιχειρηματίας ταξίδεψε από την Ελλάδα στην Κύπρο, μεταφέροντάς τα σε χαρτονομίσματα 200 και 500 ευρώ στις αποσκευές του.
  Το ποσό κατασχέθηκε όταν επιχείρησε να επιστρέψει στην Αθήνα και οι αρχές ερευνούν τον ισχυρισμό του ότι κυπριακές τράπεζες αρνήθηκαν να δεχθούν τα μετρητά γιατί δεν είχε έγγραφα που να δείχνουν την προέλευσή τους ή να αποδεικνύουν ότι είχαν δηλωθεί στο τελωνείο.
  «Το ποσό βρέθηκε στην κατοχή του επιχειρηματία ενώ έφευγε από την Κύπρο το απόγευμα της Δευτέρας», δήλωσε ο επικεφαλής του τελωνείου, Δημήτρης Χατζηκωστής στο Reuters. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως εξήγησε ο ίδιος, η εξαγωγή συναλλάγματος που ξεπερνά τα 10.000 ευρώ πρέπει να δηλωθεί στο τελωνείο, ενώ αρνήθηκε να κάνει περισσότερα σχόλια καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
  Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, δήλωσε ότι ο άνδρας δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις σε σχέση με το που βρήκε αυτά τα λεφτά και ως εκ τούτου ενημερώθηκαν οι τελωνειακές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν πλέον την υπόθεση.
  Όπως ανέφερε ο κ. Αγγελίδης εξετάζεται το ενδεχόμενο διάπραξης αδικήματος σε σχέση με απόπειρα παράνομης εξαγωγής συναλλάγματος. Σημείωσε πως με βάση τις προκαταρκτικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η σχετική άδεια και έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33966&subid=2&pubid=113448818, 3/2/2015

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν ισχύει αυτό, ο τύπος είναι ΕΝΤΕΛΩΣ μαλάκας...

   Μάνος

   Διαγραφή
 3. Το βράδυ της Τετάρτης 4/2 ο αρχιτραπεζίτης Ντράγκι επέλεξε να παίξει το παιχνίδι της Μέρκελ ξανά και να εκβιάσει τον ελληνικό λαό και τη νέα ελληνική κυβέρνηση.

  Δεν πρόκειται να υποκύψουμε ξανά στον εκβιασμό.
  Ούτε εμείς που τα τελευταία πέντε χρόνια ζούμε υπό το ζυγό των μνημονίων, ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που ανέλαβε πριν λίγες μέρες και τιμά την εντολή που της έδωσε ο ελληνικός λαός.

  Δεν μας φοβίζει κανένας. Η Δημοκρατία μίλησε και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μην την ακούσει.

  Κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα και τις άλλες πλατείες της χώρας την Πέμπτη 5/2 στις 18.00 και όσες άλλες μέρες χρειαστεί, για να στείλουμε το μήνυμα σε όσους νομίζουν ότι μας έχουν στο χέρι, ότι κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

  Η εποχή του γονατισμένης Ελλάδας και των υπάκουων κυβερνήσεων, τελείωσε.

  Στηρίζουμε την αμετακίνητη στάση της κυβέρνησης μας.

  Στέλνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που περιμένουν από την Ελλάδα να στείλει το μήνυμα της αξιοπρέπειας και του τερματισμού της λιτότητας!

  ΦΕΡΤΕ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ-ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ-ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ.

  ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ Ή ΟΧΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Remember, remember, the 9th of December!

  https://sxoliastesxwrissynora.wordpress.com/2015/02/05/%CE%BF-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από πού αγοράζει πουκάμισα ο Βαρουφάκης;

   Διαγραφή
  2. Ζήλεψες;
   Ε, όλοι έχουμε ένα όριο στο πόσο μπορούμε ν αντισταθούμε στο ακαταμάχητο.

   Διαγραφή