Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Ο Χ. Λάσκος και ο Ε. Τσακαλώτος μας εξηγούν πώς φτάσαμε στην κομμουνιστική κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου


Το σύνολο της κοινωνικής ζωής είναι ουσιωδώς πρακτικό. Όλα τα μυστήρια που οδηγούν τη θεωρία στο μυστικισμό βρίσκουν την ορθολογική τους λύση στην ανθρώπινη πρακτική και στην κατανόηση αυτής της πρακτικής.
Καρλ Μαρξ, 8η Θέση για τον Φόιερμπαχ

Οι επαναστατικές περίοδοι είναι σπάνιες στην ιστορία. Επιπλέον, η εμφάνισή τους δεν εξαρτάται πρωταρχικά από τη δράση πολιτικών φορέων, αλλά σε μεγάλο βαθμό, είναι αυθόρμητο προϊόν της συμπύκνωσης σε ορισμένο χρόνο και τόπο μιας ποικιλίας αντιφάσεων. Τίθεται, λοιπόν, ένα μείζον πρόβλημα για όσους θεωρούν απαραίτητο τον ριζικό κοινωνικό μετασχηματισμό, την ανατροπή του καπιταλισμού και τη διαμόρφωση των συνθηκών για τη μετάβαση σε μια κομμουνιστική κοινωνική θέσμιση, όταν ζουν σε μη επαναστατικούς καιρούς.


Μία απάντηση που έχει δοθεί από το αριστερό κίνημα στη διαδρομή του χρόνου, με την εμπειρία δύο αιώνων σχεδόν, είναι αυτή του μεταβατικού προγράμματος, που διαμορφώνεται ώστε να δημιουργεί κατάλληλους όρους για τη στρατηγική επικράτηση του κόσμου της εργασίας. Από την εποχή των πρώτων εργατικών συνεδρίων του 19ου αιώνα, και με κορυφαίο σταθμό την εκπόνηση της πολιτικής του Ενιαίου Μετώπου από την Κομμουνιστική Διεθνή στη δεκαετία του 1920, αυτή είναι μια επιλογή πάνω στην οποία χτίζεται μια συνεκτική παρέμβαση που υπηρετεί τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Κατά τη γνώμη μας, το πιο πρόσφατο επαρκώς επεξεργασμένο σχέδιο, που εντάσσεται σε αυτήν την παράδοση, είναι αυτό του «αριστερού ευρωκομουνισμού», μιας πολιτικής στρατηγικά προσαρμοσμένης στην ιδέα του Δημοκρατικού Δρόμου προς τον Σοσιαλισμό, ο οποίος αντιλαμβάνεται την πορεία του μετασχηματισμού ως έναν διαρκή αγώνα μετατροπής των ταξικών συσχετισμών, στην προοπτική μιας σειράς επιμέρους ρήξεων στρατηγικού χαρακτήρα. Και, από αυτήν την άποψη, είναι στους αντίποδες τόσο μιας στρατηγικής των σταδίων, όσο και μιας αναμονής εκτός πραγματικού ιστορικού χρόνου – στην πρόσφατή του ιστορία του, το ΚΚΕ έχει καταφέρει να πάει από το πρώτο στο δεύτερο, χωρίς ποτέ να εμπλακεί σοβαρά με τη στρατηγική ενός μεταβατικού προγράμματος.

Ο πυρήνας αυτής της αντίληψης συνίσταται στην θεμελιώδη παραδοχή πως ο κομμουνισμός, η καθολική χειραφέτηση, είναι υπόθεση της κοινωνικής πλειοψηφίας και είναι δυνατή μονό ως το μέγιστο πλειοψηφικό γεγονός. Με βάση το μαρξικό ρητό «η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι υπόθεση της ίδιας», στο κέντρο οποιασδήποτε στρατηγικής μετάβασης δεν μπορεί παρά να είναι οι μετασχηματιστικές πρακτικές, που διαμορφώνουν τόσο τις ευρύτερες συνθήκες όσο και το κοινωνικό υποκείμενο που αναλαμβάνει να τις υλοποιήσει.

Η κεντρική σημασία των πρακτικών

Οι άνθρωποι, όταν εμπλέκονται σε πρακτικές αλλάζουν οι ίδιοι. Οι ιδέες έχουν πρακτικό χαρακτήρα και γίνονται οι ίδιες υλική δύναμη αλλαγής της κοινωνίας. Η συνείδηση μεταβάλλεται μέσα από τις πρακτικές. Η συμμετοχή σε εναλλακτικές μετασχηματιστικές πρακτικές είναι που μεταβάλλει τις ιδέες των ανθρώπων και όχι vice versa.

Αυτή η προσέγγιση καθορίζει πρωταρχικά την αντίληψη του Μαρξ για τον κομμουνισμό, ο οποίος, ήδη από την εποχή της Γερμανικής Ιδεολογίας, τοποθετείται ρητά: «Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση προς επίτευξη, ένα ιδεώδες στο οποίο η πραγματικότητα πρέπει να προσαρμοστεί. Καλούμε κομμουνισμό το πραγματικό κίνημα που καταργεί την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων. Οι προϋποθέσεις αυτού του κινήματος προκύπτουν από τις τωρινές προκείμενες».

Το παράδοξο είναι πως, για ένα μεγάλο τμήμα της αριστεράς, αυτή η αυτονόητη προσήλωση στις πρακτικές περιθωριοποιήθηκε για δεκαετίες, σε μια εποχή που, όπως έξοχα έχει αναλύσει ο Stuart Hall, οι αντίπαλοί μας έφτασαν να κατανοούν αυτή την αλήθεια καλύτερα από εμάς. Έτσι, νεοφιλελεύθεροι και εκσυγχρονιστές προσπάθησαν να μεταβάλλουν τη συνείδηση του πληθυσμού σε μια ατομικιστική κατεύθυνση αλλάζοντας πρακτικές. Κάνοντας, για παράδειγμα, την εκπαίδευση και την υγεία περισσότερο “ανταγωνιστικές”, παρόμοιες με την αγορά, στην οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν στοιχειωδώς να εκφράσουν άλλες αξίες, συμμετοχικές και αλληλέγγυες.

Είναι καιρός, λοιπόν, να ξαναμάθουμε από τους νεοφιλελεύθερους το μάθημα που οι ίδιοι αποκόμισαν με πολύ παραγωγικό τρόπο από τη Αριστερά. Και ήδη διαμορφώνεται ένα ολόκληρο κίνημα που το κάνει.

Κοινωνική οικονομία και αλληλεγγύη

Πραγματικά, τα εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας χτίζουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και συνιστούν σύνολα πρακτικών με μεγάλη στρατηγική σημασία, γιατί, μεταξύ άλλων αυτές οι πρακτικές:

1. Παρεισδύουν στη διαμόρφωση των ίδιων των αναγκών δίνοντας τη δυνατότητα να προεικονιστεί μια «οικονομία των αναγκών»

2. Δείχνουν πως η Αριστερά μπορεί να είναι αποτελεσματική ήδη πριν από την έλευσή της σε θέση εξουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός πως ακόμη και το Υπουργείο Υγείας εξαναγκάστηκε να νομοθετήσει σχετικά με την κάλυψη των ανασφάλιστων. Είναι προφανές πως η παρουσία των κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων, ως έμπρακτη απόδειξη πως οι ανασφάλιστοι «γίνεται» να έχουν πρόσβαση έπαιξε τον πρώτο ρόλο.

3. Επεκτείνουν το «χώρο του κομμουνισμού», με την έννοια που το έθετε ο G. A. Cohen. Που σημαίνει πως, συμμετέχοντας σε αυτές τις πρακτικές, προσφέρω –όπως επιτάσσει η κομμουνιστική αρχή- τις υπηρεσίες μου επειδή έχω ένα ταλέντο, μια ικανότητα για να το κάνω και όχι –σύμφωνα με την καπιταλιστική αρχή- γιατί μπορώ να αποκομίσω προσωπικό κέρδος από την ανάγκη των άλλων.

4. Μπορούν να επηρεάσουν και άλλους τομείς, πέρα από το άμεσο δικό τους πεδίο εφαρμογής. Για παράδειγμα, τα κοινωνικά ιατρεία ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν το ΕΣΥ – αλλά θέλουν να μπολιάσουν το εθνικό σύστημα, και κατά επέκταση το υπόλοιπο δημόσιο τομέα, με άλλες αξίες, με μια διαφορετική σύλληψη για το τι σημαίνει δημόσια υπηρεσία.

5. Αλλάζουν τους ίδιους τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος σε αυτές, διδάσκοντας την αξία της συμμετοχής και της αλληλεγγύης, δίνοντας μια νέα ανάσα ζωής στην πολιτική ως πρακτική αλλαγής του κόσμου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε πιο πολλά παραδείγματα εναλλακτικών πρακτικών στην κοινωνική αλληλεγγύη από την κοινωνική οικονομία, και ότι υστερούμε ακόμα πιο πολύ σε παραδείγματα συνεταιριστικού ή αυτοδιαχειριστικού χαρακτήρα στην πραγματική οικονομία. Για όσους και όσες κατανοούν την παραγωγική ανασυγκρότηση ως μια διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού, αυτό δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί. Αλλά μια κυβέρνηση της αριστεράς οφείλει να δώσει χώρο σε όσα καλά παραδείγματα υπάρχουν με την ελπίδα ότι θα δημιουργηθούν κοινωνικοί παραγωγικοί φορείς που θα εμπνευστούν από αυτά τα παραδείγματα και θα δώσουν σάρκα και οστά σε οποιοδήποτε νέο νομικό πλαίσιο.

Αυτά είναι που διαμορφώνουν το πλαίσιο για την εφαρμογή ενός πραγματικού μεταβατικού προγράμματος. Χρειαζόμαστε προγράμματα 10 ημερών και δέκα μηνών, για να φανεί πρακτικά πως μια περισσότερο συλλογική και συμμετοχική μορφή ζωής είναι αποτελεσματική και επιθυμητή. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από γενικεύσιμα παραδείγματα, πρακτικά δηλαδή. Ένα τέτοιο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας

2. Αναδιανομή και φορολογική επίθεση στο κεφάλαιο και τους πλούσιους

3. Διεύρυνση της δημοκρατίας και επέκτασή της σε πεδία, όπου είναι απαγορευμένη (π.χ. χώροι παραγωγής)

4. Ενίσχυση –πολιτική και νομική- των αυτοδιαχειριστικών πρακτικών, είτε νέων είτε σε εργοστάσια που έκλεισαν στην κρίση

5. Ενίσχυση κοινωνικών και αλληλέγγυων μορφών οικονομίας

6. Αποεμπορευματοποίηση όλο και περισσότερων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών – ενίσχυση άλλων καταναλωτικών και παραγωγικών προτύπων

Ζητήματα Στρατηγικής

Πολλοί και πολλές έχουν μιλήσει για το ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κρίση αξιών, συμπεριφορών και θεσμών. Μόνο που διαφορετικές αξίες και συμπεριφορές χρειάζονται ζωτικό χώρο για να αναπνεύσουν και να ανθίσουν – και ο στόχος των νεοφιλελεύθερων και εκσυγχρονιστών τόσο πριν όσο και μετά την κρίση ήταν, και είναι, η συρρίκνωση αυτών των χώρων. Με λίγα λόγια η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη δεν είναι η «φυσική επιλογή» σε ένα περιβάλλον που ευνοεί το κέρδος, την ιδιοτέλεια, και τις ατομικές στρατηγικές επιβίωσης.

Κάποιοι άλλοι, πιο αριστεροί αυτοί, υποθέτουν ότι αυτές οι αξίες και συμπεριφορές έχουν δευτερεύουσα σημασία – το κυρίαρχο είναι να λυθεί το θέμα της εξουσίας, να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής, να περάσουμε σε μια προγραμματισμένη οικονομία κλπ. Μόνο που αυτή η αντίληψη υποθέτει αυτό που είναι προς απόδειξηότι τα άτομα είναι έτοιμα να αγκαλιάσουν συνεργατικές λύσεις και εμποδίζονται μόνο από μια ταξική εξουσία και βεβαίως από πουλημένες ηγεσίες που με τα μεταβατικά προγράμματά τους τροφοδοτούν αυταπάτες για την εργατική τάξη. Με αυτό τον τρόπο υποβαθμίζεται όχι μόνο η σημασία των μεταβατικών προγραμμάτων, αλλά και ο ρόλος των ίδιων των εργαζόμενων στην χειραφέτησή τους.

Πάντα θα υπάρχει χώρος για διάλογο σχετικά με το περιεχόμενο ενός τέτοιου προγράμματος. Αλλά πολλές φορές οι αντιρρήσεις για το περιεχόμενο – όπως για παράδειγμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη – στην πραγματικότητα κρύβουν διαφορετικές απόψεις στρατηγικού χαρακτήρα. Καλό θα ήταν να συζητήσουμε αν σωστά υποστηρίζουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα πριν περάσουμε στο ερώτημα του περιεχομένου.

14 σχόλια:

 1. Εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά άρθρων, απ' την ιστορία της κομμουνιστικής κυβέρνησης, με μια πρόποση:

  ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΟΪΔΩΝ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βασικά νομίζω ότι έπαθα μια μικρή λοβοτομή. Αυτοαναίρεση ή μου φάνηκε;
  Θα μπορούσε να είναι και Μαρξ facepalm...

  Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εδω πέρα από ότι κατάλαβα ο Τσίπρας αναχωρεί για Καισσαριανή με σκοπό να καταθέσει στεφάνι...

  Ορέστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δάκρυσα από συγκίνηση. Ελπίζω να είναι και η Τζάκρη μαζί του, και οπωσδήποτε ο Λαπαβίτσας, ξέρει από ΕΑΜ.

   Διαγραφή
  2. μιλαμε για αλητη ολκης! το λαμογιο, ο οπορτουνιστης πηγε να καταθεσει στεφανι στους 200 κομμουνιστες!
   ΑΛΗΤΗΣ τιποτα αλλο

   Διαγραφή
  3. Να μιλήσουμε για την ουσία, γιατί τα υπολοιπα είναι γραφικά: κάθε φορά που θα κάνει εφεξής τέτοια κίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ψάξτε τις τσέπες σας. Υπάρχει σκοπός που δεν είναι απλά επικοινωνιακός. Αυτά έχουν ανταλλάγματα, και όχι απλά επικοινωνιακά, ούτε απλά πολιτικά.

   Διαγραφή
  4. Η κίνηση του Καραμανλή να πάει στην Μακρόνησσο ήταν οποσδήποτε πιο εκτιμητέα.
   Έδειχνε σεβασμό στον νικημένο αντίπαλο και όχι κανιβαλισμό των πτωμάτων του...

   Διαγραφή
  5. Επί της αρχής, θεωρώ ότι η απότιση φόρου τιμής στους εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαιριανής αποτελεί καθήκον κάθε έλληνα πολιτικού, και ότι ως εκ τούτου δεν την θεωρώ χάρη. Δεν με πειράζει καθόλου που πήγε, βεβαίως.

   Επί της ουσίας, πρώτο σκέλος, δεν αναμένω σεβασμό για τους λαϊκούς αγώνες από αστούς πολιτικούς. Τους λαϊκούς αγώνες μπορούν να τους σεβαστούν όσοι τους κάνουν. Όχι οι τουρίστες.

   Τα υπόλοιπα (επί της ουσίας, σκέλος δεύτερο) όταν έρθει το μπιλιέτο. Το "πόσο κάνει" ρε παιδί μου.

   Διαγραφή
  6. @Αντωνης:
   Ναι μόνο που μάνι-μάνι οι "κομμουνιστές εκτελεσμένοι" μετατράπηκαν σε "αριστερούς εκτελεσμένους".
   http://edoketora.blogspot.com/2015/01/blog-post_91.html
   Για αυτό μιλάω για κανιβαλισμό...

   Διαγραφή
  7. Καταλαβαίνω, αλλά βέβαια δεν αναμέναμε κάτι καλύτερο. Το ζήτημα είναι ότι μάλλον δεν είναι αυτό το χειρότερο της υπόθεσης. Λίγο πριν σχηματίστηκε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, αμέσως μετά έγινε συνάντηση με Θεοδωράκη, κατέφθασε η ενθουσιώδης επιστολή ΣΕΒ, αντιλαμβάνεστε. Οι κομμουνιστές της Καισιαριανής έδωσαν τη ζωή τους ανιδιοτελώς, εδώ έχουμε να κάνουμε με τους μάστερ της ιδιοτέλειας, που θεωρούν ότι η ιστορία μας είναι χαντρούλες για ιθαγενείς στα χέρια τους.

   Εγώ νομίζω πως θα διαψευστούν οικτρά σε αυτή την προσδοκία.

   Διαγραφή
  8. απλα δεν μπορω!
   οι 200 (και χιλιαδες αλλοι) δολοφονηθηκαν γιατι δεν κατεβασαν την σημαια, σκοτωθηκαν λεγοντας ΚΚΕ δεν προδοσαν, δεν υπογραψαν, δεν ειπαν ζητω το νατο και η εε ρε μουνοπανα! δεν δεχτηκαν επιστολες απο τον σεβ για συγχαρητηρια και δεν δεχτηκαν να τους μοιρολογησει κανενα παπαδαριο!
   και κατι αλλο....
   για το 89, αυτοι οι αλητες που το εστησαν και κυβερνησαν μαζι με πασοκ και νδ κατηγορουν το ΚΚΕ γιατι λειτουργοντας καταστατικα δεχτηκε αυτα που ειπε η πλειοψηφια.
   ρε καριολια με ποιον κυβερνατε απο σημερα; με την κυριλε χρυση αυγη ειστε ρε καθικια του κερατα! τωρα τι συμβαινει δεν ξεπουλιεται η αριστερα; με τι τσιπα τραγουδαει ο αλλος τρια γραμματα;
   θα βαλετε ακροδεξιο στην κυβερνηση; τι διαφορα εχει ο αδωνης απο τον καμενο; θα μου πεις βγαλατε πρωτη σε σταυρους την κανωχρυσαυγητικατατου ραχηλ, θα σταματησετε στην συνεργασια;
   το μονο που ευχομαι ειναι ψυχραιμια, γιατι ομολογω οτι δυσκολα την συγκρατω πλεον.
   χθες, τα καραγκιοζακια που βγαινανε στην ελληνοφρενεια και λεγανε να κλειδωσουν τους γερους για να μην ψηφισουν, σκουζανε στα εκλογικα "απιστευτο, απιστευτο, ολοι οι συνταξιουχοι ψηφιζουν συριζα".
   ακομα και ο τσακαλωτος κυκλοφορουσε με κατι παιδια χωρις λαιμους χθες και δεν ειχαν βγει τα αποτελεσματα ακομα!

   Διαγραφή
  9. Δες επιστολή προς Ασδραχά, και ψυχραιμία.

   Διαγραφή
  10. μπορω να θαυμασω την ψυχραιμια σου να του απαντησεις με τροπο που δεν του αρμοζει. γιατι σε κατι τετοιους φασιστες πραγματικα δεν αξιζει πολιτισμενη απαντηση.
   προσωπικα ειμαι ετοιμος να ερθει οποιοσδηποτε "λαος" να μου επιβαλει να συνεργαστω με τον φασιστοσυριζα!
   εχω "οικοπεδα" σε διαφορα μερη της χωρας (και του εξωτερικου) που ειχαν παει δικοι μου "κοινωνικο τουρισμο". αν θελουν ας στειλουν και εμενα για να με συναιτησουν αφου δεν συμμορφωνομαι με τις υποδειξεις!

   Διαγραφή
 4. Προσωπικά βλέπω ένα μόνο συμβολισμό στην επίσκεψη του Τσίπρα στο σκοπευτήριο και αυτός είναι: "τωρινοί κομμουνιστές για σας είναι αυτό το στεφάνι γιατί θα σας εξαφανίσουμε".Αυτό συμπεραίνω από την στάση τους και των παρατρεχάμενών τους. Άσε που από ό,τι κατάλαβα έχουν γραμμή να πλευρίζουν τα μέλη του κόμματος και όχι μόνο.

  Atom

  ΑπάντησηΔιαγραφή