Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Ερωτήματα προς τον Γ. Ρούση (και όχι μόνο)

Εξηγώντας την αναγκαιότητα της εκλογικής συνεργασίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση (ΜΑΡΣ), ο Γ. Ρούσης παραθέτει τους κάτωθι πέντε λόγους:
Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την κοινή πεποίθηση των δυνάμεων που συγκροτούν αυτό το συνδυασμό ότι: 
Πρώτο, ο χαρακτήρας της κρίσης ως παγκόσμιας δομικής κρίσης του καπιταλισμού παρά τις ελληνικές ιδιαιτερότητες της οδηγεί στο ότι αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά σε σύγκρουση με τους φορείς αυτού του συστήματος, που είναι η ευρωζώνη, η ΕΚΤ, η ΕΕ, το ΔΝΤ και το ντόπιο μονοπωλιακό κεφάλαιο, και όχι σε σύμπλευση μαζί τους, όπως προτείνει η πλειοψηφούσα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεύτερο, αυτή η αντιμετώπιση, αλλά ακόμη και η όποια επί μέρους ουσιαστική αλλαγή υπέρ των λαϊκών συμφερόντων είναι αδύνατη δίχως ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα που να την στηρίζει αγωνιστικά και όχι μόνον ψηφίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος περιορίζεται να ζητά. 
Τρίτο, αυτό το κίνημα δεν θα μπορέσει να ανδρωθεί και να είναι αποτελεσματικό παρά μόνον αν είναι μετωπικό και δεν αντιμετωπίζεται σεχταριστικά στη λογική ενίσχυσης των διάφορων μικρών η μεγαλύτερων μικρόκοσμων της Αριστεράς αναγόμενων από μέσα σε αυτοσκοπό, όπως πράττει κυρίως το ΚΚΕ, αλλά και δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς που διαφωνούν με αυτήν την συμπόρευση. 
Τέταρτο, σε περίπτωση πρωτιάς του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μέτωπο, δίχως κανένα αποκλεισμό μαζί με όλες τις αριστερές δυνάμεις που θα επιλέξουν να αρνηθούν την ενσωμάτωση, είναι το μόνο που μπορεί να την αποτρέψει και να συμβάλει στην προοπτική μιας λύσης εκτός των καπιταλιστικών τειχών. 
Πέμπτο, μόνον αν υπάρξει μια άμεση αντισυστημική μεταβατική πρόταση διεξόδου από την κρίση η οποία θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο συνειδητότητας του λαού μας, έτσι όπως αυτό έχει αναπτυχθεί με τα ρήγματα που η ίδια κρίση έχει προκαλέσει στην προς το κατεστημένο συναίνεση, και όχι με την παραπομπή των πάντων στου Αγίου Σοσιαλισμού, είναι δυνατόν να κατακτηθεί η αναγκαία για κάθε ριζοσπαστική αλλαγή ευρύτερη απήχηση από τον λαό μας.
Θα παρακάμψω το ζήτημα της αναγκαιότητας ή όχι της εν λόγω συνεργασίας, καθώς αυτό αποτελεί ζήτημα των συμμετεχόντων σ' αυτή και δεν με αφορά.

Με ενδιαφέρουν όμως οι πέντε παραπάνω διαπιστώσεις, καθώς θέτουν μια σειρά από ευρύτερα και ευρύτερης σημασίας ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να παραθέσω:

1. Όταν, στο πρώτο σημείο, ο Γ. Ρούσης περιγράφει την κρίση ως "παγκόσμια δομική κρίση του καπιταλισμού", τι ακριβώς εννοεί με τον όρο "δομική"; Η ετυμολογική λογική λέει ότι η λέξη σημαίνει "κρίση της ίδιας της δομής του καπιταλισμού", "κρίση των θεμελίων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής", του "καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης", "κρίση εγγενής στον καπιταλισμό." 

2. Με δεδομένο ότι αυτή είναι η παραδοχή του πρώτου σημείου, πώς μπορεί, όπως λέει το πέμπτο σημείο, να υπάρξει "μεταβατική πρόταση διεξόδου από την κρίση"; Αν η κρίση είναι εγγενής και θεμελιακή (αυτό σημαίνει "δομική"), και αν η "μετάβαση" ξεκινά εξ ορισμού στο έδαφος του καπιταλισμού, τότε τι είδους "διέξοδος" είναι εφικτή; 

3. Όταν μιλάμε για "μεταβατική πρόταση διεξόδου από την κρίση", για ποιο πράγμα μιλάμε ακριβώς; Γιατί υπάρχουν δύο είδη "διεξόδων από την κρίση": η καπιταλιστική διέξοδος, η καπιταλιστική επιστροφή στην ανάπτυξη μετά την ύφεση, και η ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος εν γένει. Για ποιο λόγο, αντί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η "ορθόδοξη" απ' την σκοπιά των δεδηλωμένων στόχων του, φράση "μετάβαση στο σοσιαλισμό" γίνεται απλώς λόγος για "διέξοδο από την κρίση"; Για "διέξοδο από την κρίση" μιλάνε όλα ανεξαιρέτως τα αστικά κόμματα, η "διέξοδος από την κρίση" είναι επίσημος στόχος του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Προς τι η αποφυγή διαφοροποίησης απ' αυτά;

4. Είναι ή όχι λογικά ασύμβατη η έννοια της "δομικότητας της κρίσης" με την ιδέα της "διεξόδου" απ' αυτή χωρίς ανατροπή του ίδιου του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής;

5. Αν είναι λογικά ασύμβατη, τι σημαίνει "μεταβατική πρόταση"; Ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής θα "ανατραπεί" σταδιακά, λίγο-λίγο;

6. Αν μπορεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να "ανατραπεί σταδιακά", σημαίνει ή όχι αυτό ότι δεν αποτελεί τελικά μια ολότητα, ένα σύστημα, αλλά είναι ένα συνονθύλευμα ετερογενών και αμοιβαία αποσπάσιμων σχέσεων παραγωγής, το οποίο μπορεί τώρα να ανατραπεί σε ένα σημείο, αύριο σε ένα άλλο, "πίσω από την πλάτη του" ως τρόπου παραγωγής εν γένει;

7. Αν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν είναι ολότητα, και για αυτό μπορεί να ανατραπεί "σταδιακά", τότε πώς γίνεται να παρουσιάζει "δομική" κρίση, έννοια που υποδηλώνει ακριβώς ότι είναι ένα αλληλένδετο σύστημα;

8. Για ποιο λόγο, αν "το λαϊκό κίνημα μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο αν είναι μετωπικό" έχουν, κατά την άποψη του κυρίου Ρούση, αποτύχει όλες ανεξαιρέτως οι πρωτοβουλίες οικοδόμησης "μετώπων" τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Για ποιο λόγο αποτυγχάνει σήμερα το "μέτωπο" του οποίου υπεραμύνεται να συγκεντρώσει πάνω από 1% εκλογικά και γιατί έχει αποτύχει να εκφραστεί ως σημαντικός παράγοντας στο εργατικό κίνημα; Επίσης, αν θέλουμε να κυριολεκτούμε με τις λέξεις, από πού και ως πού είναι η εκλογική συνεργασία ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ σε ψηφοδέλτιο συνώνυμη του "λαϊκού κινήματος" και δεν είναι τέτοιο συνώνυμο το μετωπικό, αγωνιστικό και όχι εκλογικό σχήμα του ΠΑΜΕ;

9. Όταν ένα τέτοιο "μέτωπο" αποτυγχάνει διαρκώς να μαζικοποιηθεί τόσο με αγωνιστικούς όσο και με στενά εκλογικούς όρους, ποια είναι η λογική του να αποδίδεται "σεχταρισμός" σε όποιον δεν συμμετέχει σ' αυτό;

10. Τι ακριβώς σημαίνει ότι το ΚΚΕ είναι "μικρός ή μεγαλύτερος μικρόκοσμος της Αριστεράς" απ' τη στιγμή που έχει ανακύψει αντικειμενικά η διαφωνία του με την ίδια την αντίληψη ότι η "Αριστερά" αποτελεί κάποιου είδους ταξικά και ιδεολογικοπολιτικά απτή και διακριτή δύναμη;  Ο "μεγάλος μεγαλόκοσμος της 'Αριστεράς'" ποιος είναι;

11. Όταν, στο τέταρτο σημείο, ο κύριος Ρούσης λέει πως "σε περίπτωση πρωτιάς του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μέτωπο [...] είναι το μόνο που μπορεί να την αποτρέψει και να συμβάλει στην προοπτική μιας λύσης εκτός των καπιταλιστικών τειχών", σε τι στηρίζει αυτή του την αισιοδοξία, όταν έχουν αντικειμενικά αποτύχει να "πιέσουν στα αριστερά" τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ μεγαλύτερες σε μέγεθος δικές του συνιστώσες;

12. Στη διατύπωση αυτή, "πλασάρεται" ή όχι εκ των πραγμάτων η συμπόρευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ ως μια ακόμα "αριστερή συνιστώσα" του ΣΥΡΙΖΑ, που θα πετύχει, εννοείται, όπου απέτυχε η ΚΟΕ, η ΔΕΑ, η ΑΚΟΑ, η "Ρόζα", η ΚΕΔΑ και όλοι όσοι είτε αποδέχτηκαν και τυπικά την αυτοδιάλυσή τους είτε περιθωριοποιήθηκαν μετά την μαζική εισροή παλιότερων στοιχείων της σοσιαλδημοκρατίας στο κόμμα;

13. Ποιος είπε στον κύριο Ρούση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ "περιορίζεται να ζητά" μόνον εκλογική και όχι "αγωνιστική στήριξη" (σημείο 2) και ότι αυτό καθιστά τον δικό του χώρο ξεκάθαρη εναλλακτική; Οι δεκάδες δηλώσεις και τα άρθρα στελεχών της "Αριστερής Πλατφόρμας" δεν κάνουν διαρκώς λόγο για την ανάγκη στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ από το "κίνημα", και δεν δηλώνουν ότι είναι αναγκαία ως μέσο διασφάλισης της φιλολαϊκότητας της μελλοντικής του πολιτικής; Έχει το μονοπώλιο η ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ στην προσπάθεια να πείσει ότι πρέπει να συστρατευτεί το λαϊκό κίνημα στο να "κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στον ίσιο δρόμο";

14. Λίγο μετά την παράθεση αυτών των πέντε σημείων, ο κύριος Ρούσης προσθέτει: "δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο κόσμος που θα ψηφίσει αυτήν την συμμαχία [ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ] θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο μάλιστα ακόμη και αν κατέβαιναν χώρια οι συνιστώσες της πολλοί από εκείνους που τώρα θα την ψηφίσουν θα έριχναν λευκό ή άκυρο, ή θα απείχαν, ή θα ψήφιζαν ΚΚΕ." Έχει την καλοσύνη να εξηγήσει τι εννοεί; Δεν πολυβγαίνει νόημα στη νέα ελληνική. Αλλά κάτι μου λέει ότι κάτι ενδιαφέρον προσπαθεί να πει εδώ ο κύριος Ρούσης.

15. Μήπως, τέλος, θα μπορούσε κάτι να πει για την σημασία του τίτλου του άρθρου του, "Σκέψεις ενός μέχρι πρότινος αναποφάσιστου αριστερού"; Νοουμένου ότι ο ίδιος είναι ηγετική φυσιογνωμία του χώρου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, άνθρωπος που οδηγεί στην επεξεργασία πολιτικής, για ποιο πράγμα δηλώνει, στην πιο περίοπτη θέση του άρθρου του, "μέχρι πρότινος αναποφάσιστος";

29 σχόλια:

 1. Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα (15): Όπως κάθε αριστεριστής που σέβεται τον εαυτό του, ήταν αναποφάσιστος απ' το '12 για το αν θα πρέπει να στηρίξει (ανοιχτά) ΣΥΡΙΖΑ.
  Ντίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απ ό,τι βλέπω, 58 αναγνώστες του ιστολογίου έχουν ως τώρα δηλώσει ότι θα ψηφίσουν Ανταρσύα. Είναι μια καλή ευκαιρία για πολιτικό διάλογο πάνω στα πιο πάνω ερωτήματα για όποιον βούλεται. Μπορεί εγώ να μην κατάλαβα κάτι, στο κάτω-κάτω, οπότε είναι μια ευκαιρία να το εξηγήσουν. Το άρθρο μου, νομίζω, είναι καθόλα ευπρεπές και αμιγώς πολιτικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατί έχω την εντύπωση οτι όταν η αριστερή πλατφόρμα λέει ότι ο σύριζα πρέπει (ως κυβέρνηση) να στηριχθεί και "έμπρακτα" από το "κίνημα", κατα βάση ελπίζει να κατεβαίνουν στον δρόμο για πάρτι του οι ανταρσυωτες?

  JKL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το 7 είναι νομίζω η βασική αντίφαση που κανένας τους ποτέ δεν απαντάει σοβαρά.
  Ο.Χ.Ε.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, βλέπω την ίδια προθυμία να απαντηθούν τα ερωτήματα με εκείνη που επιδείχθηκε για τα ερωτήματα για την αγωγή κατά εργαζομένων από τον Δήμο Χαλανδρίου του κυρίου Ρούσσου.

  Αλλά όταν δηλώνεις ότι θα ψηφίσεις κάτι, θα περίμενα ότι μπορείς να υπερασπιστείς την επιλογή σου, τουλάχιστο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Με βάση την προϊστορία σου σε καλέσματα διαλόγου όπου έθεσες ερωτήματα με περισσό θράσος και όταν κατά καιρούς έχεις διώξει σχολιαστές σου με σκαιό τρόπο δεν βλέπω καμιά ελπίδα συμμετοχής από μη χειροκροτητές σου.

  Από την άλλη θα μπορούσες ως ύστατη ενέργεια να βάλεις το πλαίσιο διαλόγου με σαφή τρόπο και το χρονικό περιθώριο που δίνεις στους άλλους να γράψουν ελεύθερα την γνώμη τους πριν τα πάρεις και αρχίσεις τις διαγραφές σχολίων. Έτσι μπορεί...

  rossoneros

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν θέλεις να πεις κάτι επί της ουσίας, νομίζω το κουτάκι σχολίων είναι στη θέση του.

   Αν θες να την πεις σε μένα, δεν ξέρω αν έχει νόημα πολιτικά αυτό.

   Διαγραφή
 7. Ρε μην φιμώνετε τους ανταρσύωτες. Αφήστε τους να ρίχνουν καντήλια ανενόχλητοι όπως κάνουν στο βαθύ βόθρο για να αποφύγουν την ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση.
  Ο.Χ.Ε.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι, αυτό δεν θα γίνει. Όποιος έχει θεωρητική ικανότητα να απαντήσει, θα απαντά ελεύθερα. Όποιος έρχεται να βρίσει ή να προκαλέσει θα πηγαίνει στο σπαμ, να μη χαλάμε καρδιές με βρισιές τώρα, δεν έχω όρεξη.

   Διαγραφή
  2. Ορθώς σκέφτεσαι. Να με συγχωρείς για το ειρωνικό και του δικού μου σχολίου μου, δεν είχα καμία διάθεση να τον θίξω προσωπικά, όσο την ουσία αυτού που ζήτησε μιας και πρόσφατα έτυχε να δω την προηγούμενη πρόσκλησή σου σε διάλογο από τον Μάη του 12'.
   Ο.Χ.Ε.Π.

   Διαγραφή
  3. Δεν τρέχει τίποτε αν δεν θέλει κάποιος να συμμετάσχει. Αφού διαβάζουν το μπλογκ, είπα είναι καλή ευκαιρία το άρθρο Ρούση αν θέλουν να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτό που λένε, μιας και ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω.

   Κι αν δεν θέλουν όμως, δεν τρέχει τίποτε. Δική τους υπόθεση είναι.

   Διαγραφή
 8. Όλη η ουσία (γιατί τα υπόλοιπα είναι σάλτσες) του άρθρου του Ρούση είναι εδώ:
  "...μεταβατική πρόταση διεξόδου από την κρίση η οποία θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο συνειδητότητας του λαού μας,..." και πιο συγκεκριμένα στο "...λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο συνειδητότητας του λαού μας,...".
  Ε αφού ο λαός δεν νιώθει την αναγκαιότητα κάποιου σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, μην τον κακοαρδίσουμε εμείς να του πούμε πως είναι αναγκαίος. Να το πούμε αυτό που καταλαβαίνει. Πως μπορεί να βγει από την κρίση χωρίς να βγει από τον καπιταλισμό, να είναι και αυτός ευχαριστημένος -να είμαστε και εμείς εντάξει με την συνείδηση μας που δεν θα ονομάσουμε αυτό το πρόγραμμα "επιχείρηση διάσωσης του καπιταλισμού σε κρίση" αλλά "μεταβατικό προς τον σοσιαλισμό".

  Και άσε τους εργάτες να κουρεύονται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια ερώτηση πάνω στο "επίπεδο συνειδητότητας" ως κριτήριο. Ο καθηγητής θα βάλει βαθμό στο επίπεδο συνειδητότητας; Ας πούμε, με άριστα το 10, ο λαός παίρνει 3; Και με το 3 παίρνει καπιταλισμό αλλά με Ρούση; Με πόσο και πάνω παίρνει σοσιαλισμό;

   Διαγραφή
  2. Και επειδή ξέχασα, "οι ελιτιστές", "η λέσχη συζητήσεων" και αυτοί που "πατρωνάρουν από πάνω" ποιοι είναι πάλι;

   Διαγραφή
 9. Τι ψάχνεις να βρείς Γκρούπες.Οταν περιμένουν στωικά να διαμορφωθούν τα εκάστοτε προγράμματα του ΚΚΕ για να σχηματίσουν τα δικά τους ..απο την ανάποδη όμως ....Άγονται και φέρονται σε όλα τα επίπεδα απο την ύπαρξη του ΚΚΕ και με βάση αυτό ετεροκαθορίζονται.Ειδάλλως θα είναι άχρηστοι και θα τελειώσουν τα ντουλά .Πάντοτε αυτός θα είναι και ο μεγαλύτερος φόβος.Μήπως στο τέλος καταστούν άχρηστοι και μη αναγκαίοι στο σύστημα ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. http://www.enikos.gr/ekloges-2015/290472,To_yhfodeltio_epikrateias_toy_syndyasmoy.html

  Κι ο "ανεξάρτητος" του Unfollow με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πιο κάτω κείμενο στάληκε στο email του ιστολογίου:

   Θα μπορούσε να διαμορφωθεί κάποια βάση για συζήτηση ανάμεσα σε Αλαβάνο, ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ; Μερικά ερωτήματα … και απόψεις. Καραγιώργος Γ. Ευάγγελος Αρχιτέκτονας (Σκοπελίτης)

   Ο Αλαβάνος είναι κάποιος τυχαίος;.

   Δεν είναι πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι το 2009 δεν ήταν υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ;.

   Οι θέσεις που διατυπώνει το «Σχέδιο Β'» είναι παραπλήσιες των θέσεων του «Αριστερού Ρεύματος» του Λαφαζάνη;.

   Το «Σχέδιο Β'» μιλάει για «παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας»;.

   Βάζει στο στόχαστρο τους «δανειστές», αθωώνοντας την εγχώρια αστική τάξη;.

   Η ¨έξοδος από το ευρώ¨ και η ¨επιστροφή σε εθνικό νόμισμα¨, με στόχο την επαναφορά της καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι ή δεν είναι τελικά σε βάρος της εργατικής τάξης;.

   Το ¨εθνικό νόμισμα¨ (υποτιμημένο η όχι) συνδέεται με τον ¨στόχο¨ … ν' αναδειχτεί η χώρα σε «ευνοϊκό μέρος για την τοποθέτηση επενδύσεων»;.

   Η διαχείριση του χρέους ως λύση έχει σαν παράδειγμα την καπιταλιστική Αργεντινή;.
   Το «Σχεδίου Β'» διατηρεί διαύλους και κοινές πρωτοβουλίες με καθαρά αστικές δυνάμεις, όπως το ΕΠΑΜ («ψήνεται» συνεργασία με τους ΑΝΕΛ) και τη «Δραχμή» του Κατσανέβα;.


   Η συνεργασία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το «Σχέδιο Β'» στηρίζεται σε ένα ¨πλαίσιο¨ 10 σημείων,
   που … «για να επιβληθεί, πρέπει να στηρίζεται στη δύναμη του εργατικού και λαϊκού κινήματος και του πανεργατικού - παλλαϊκού ξεσηκωμού»… όπως λένε τα κείμενά τους… .

   Όμως, ποιος θα το υλοποιήσει (το πλαίσιο των 10 σημείων);.

   Μια αστική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού;.

   Είναι ένα δυνάμει κυβερνητικό πρόγραμμα;.

   Είναι ένα νέο «μεταβατικό πρόγραμμα», χωρίς ρήξη με την εξουσία του κεφαλαίου και των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής;.

   Είναι αυταπάτες για φιλολαϊκή διαχείριση του καπιταλισμού;.

   Ως άμεση γραμμή πάλης, όπως διακηρύττει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι «να φύγει η κυβέρνηση», να γίνει δηλαδή κυβερνητική εναλλαγή, με κοινοβουλευτικό δρόμο και αστική διαχείριση ;.

   Προετοιμάζει το κίνημα για σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη;.

   Ποια είναι η στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ;.

   Στην επίσημη ανακοίνωση για τη συνεργασία ΑΝΤΑΡΣΥΑ - «Σχεδίου Β'», αναφέρεται μεταξύ άλλων:

   «Στην εκλογική μάχη παλεύουμε: Για να καταδικαστεί μαζικά η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, να ανατραπεί η πολιτική του "μαύρου μετώπου" κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ. Για την ήττα όλων όσων συμμετείχαν στη διαχείριση της μνημονιακής επίθεσης ("κόμμα Παπανδρέου", ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, "κόμμα Πολύδωρα" κ.ά.) και κάθε δύναμης που τη στήριξε, όπως το θολό Ποτάμι».

   Διαγραφή
  2. Αναφέρεται, επίσης, ότι:

   «Το ΚΚΕ με την πολιτική του δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη της ιστορικής περιόδου».

   Δεν υπάρχει λέξη για το ΣΥΡΙΖΑ και, πολύ περισσότερο, για τη στάση τους απέναντι σε ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

   Το να μην παίρνει καθαρή θέση είναι ήδη ανοχή στην πράξη σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;.
   Η συνεργασία αυτή έχει ξεσηκώσει ήδη αντιπαράθεση και μεγάλη συζήτηση μέσα στους κόλπους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

   Το ΣΕΚ, η ΟΚΔΕ - Σπάρτακος και άλλοι μιλούν για «δεξιά στροφή» της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
   Βέβαια, το ΣΕΚ, π.χ., που μιλάει για «δεξιά στροφή» σκορπάει ταυτόχρονα αυταπάτες για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας στις αναλύσεις του ότι η άρχουσα τάξη ακόμη «φοβάται» να χρησιμοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί«φοβάται την ηγεσία των ρεφορμιστικών κομμάτων. Φοβάται ουσιαστικά το μέχρι πού ο κόσμος που τους ψηφίζει και τους στηρίζει μπορεί να φτάσει»(«Εργατική Αλληλεγγύη»).

   Αυτές οι διεργασίες και η αντιπαράθεση εντός της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συνεχιστούν και μετά τις εκλογές.

   Οι δυνάμεις που συναπαρτίζουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι άλλες που συνομιλούν μαζί της, είναι στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητικότητας, στα πλαίσια των ανακατατάξεων στο αστικό πολιτικό σύστημα;.

   Η εκφραζόμενη «αγωνία» για την πορεία του ΚΚΕ από διάφορους, όπως π.χ. ο «Σύλλογος Γ. Κορδάτος» που έκανε συναντήσεις σε «ζεστό κλίμα» με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο «Εργατικός Αγώνας» που καλεί σε ψήφο στα «αντιευρωπαϊκά κόμματα» και άλλοι τι εξυπηρετούν;.

   Το σίγουρο είναι ότι μια ενδεχόμενη ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση θα δημιουργήσει και αναδιατάξεις σε όλο αυτόν το χώρο.

   Όλα αυτά αποκαλύπτουν τον … «αντικαπιταλιστικό» χαρακτήρα του λεγόμενου «μεταβατικού» προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ;.

   Διαγραφή
  3. Οδηγεί σε συμμαχία με δυνάμεις που όχι μόνο δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης αλλά, ίσα - ίσα, παλεύουν για την επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη, που ούτε στα λόγια δε μιλάνε για «σοσιαλισμό»;.

   Είναι ρεφορμιστική η γραμμή διαχείρισης και η πολιτική βάση για συζήτηση και συμφωνία με δυνάμεις όπως το «Σχέδιο Β'» ;.

   Θέσεις, που τελικά οδηγούν σε ενσωμάτωση με αντικαπιταλιστικό μανδύα ή χωρίς.
   Αυτές οι δυνάμεις, μπορούν να εγκαλούν το ΚΚΕ για ρεφορμισμό, για «γραμμή ήττας» ή ότι υποτιμά το στόχο της αποδέσμευσης από την ΕΕ, επειδή τον συνδέει με τον αγώνα για την λαϊκή εξουσία, και να το καλούν να ενστερνιστεί ένα «μεταβατικό πρόγραμμα»;.

   Η εγγύηση για τον λαό και τα συμφέροντα μας είναι ή δεν είναι η ανεξαρτησία του ταξικού εργατικού κινήματος και η ενίσχυση του, με αγώνα ασυμβίβαστο, για την εργατική - λαϊκή εξουσία, μακριά από αστικές κυβερνήσεις που γίνονται στο έδαφος του καπιταλισμού;.

   Είναι η γραμμή που μπορεί να συμβάλλει στην ανασύνταξη του κινήματος, στον προσανατολισμό του, ώστε να μη γίνεται ουρά της μίας ή της άλλης κυβέρνησης;.

   Για να μην εγκλωβίζεται λοιπόν, η λαϊκή αγανάκτηση και
   να δυναμώσει η αντικαπιταλιστική γραμμή του αγώνα ,
   για να ενισχυθεί η εργατική - λαϊκή συνείδηση,
   για να πιστέψει ο λαός την ανάγκη για ριζικές αλλαγές και σύγκρουση με το κεφάλαιο,
   η λύση είναι η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

   Είναι η ελπίδα και η εγγύηση για την επόμενη, δύσκολη, μέρα που μας περιμένει, έως ότου βρεθούμε στις ¨λεωφόρους¨ του μέλλοντος.

   Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας , αυτό χρειαζόμαστε, μια δύναμη που μπορεί να συμπαρασύρει και όλους τους παραπάνω, για την ΛΑΙΚΗ -κοινωνική ΣΥΜΜΑΧΊΑ.-
   http://skopelos-news.blogspot.gr/2015/01/blog-post_776.html#more

   Διαγραφή
 11. Έχει ένα δίκιο πάντως ο αντάρσυος Αντώνη. Θυμάσαι πώς είχε καταλήξει η προηγούμενη πρόσκληση για διάλογο στον Ρούση; Έχουν πολύ ιδιαίτερη άποψη για τον "δημοκρατικό διάλογο" οι παλήκαροι του εξωκοινοβουλίου (στα χαρτιά το "έξω" τουλάχιστον). Ως εκ τούτου θεωρώ πολύ μικρής σημασίας το αν θα δώσουν απαντήσεις ή όχι. Σε αυτές τις εκλογές έχουν ξεπεράσει σε "αυριανισμό" τον συριζα, από τα επίσημα έντυπα (που τα διευθύνουν και ακροδεξιοί) ως τα μπλογκς βρωμάει αφόρητα, να μην αναφερθούμε δε στα σχόλια της "βάσης". Είναι ξεκάθαρο ότι πολιτικά δεν έχουν τίποτα να μας πουν, είναι γνωστές οι θέσεις τους και οι πράξεις τους. Μην τους τσιγκλάς κι εσύ, ασ'τους ήσυχους να διαβάζουν ό,τι διαβάζει κι ο Ζούκερμπερκ που λέει και το mao...

  Ijon Tichy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν ήθελα να τους τσιγκλίσω, θα τους τσίγκλαγα. Απλά θέλω κάποια στιγμή να καταλάβω τι είναι αυτό που τελικά λένε. Το χω καημό, διότι προήλθαν ως χώρος από "εξ αριστερών" διάσπαση, οπότε προσπαθώ να καταλάβω τι ήταν αυτό το αριστερό στην θεωρητική του ουσία.

   Διαγραφή
  2. Ειπα λοιπόν, αφού σωστά κανένας δεν θέλησε να σχολιάσει το άρθρο όπου επιχειρηματολογούσαν ότι το ΚΚΕ λέει πως θα φέρει λαϊκή εξουσία στο έδαφος του καπιταλισμού, και αφού σωστά δεν δόθηκε έκταση στο αμίμητο άρθρο του mao ότι ο Κουτσούμπας είπε πως θα συνεργαστούμε με στελέχη της ΝΔ, να πάρω ένα άρθρο όπου κάποιος προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει καταφατικά για το τι θέλει αυτό το κόμμα ώστε να θέσω κάποια ερωτήματα ανοιχτά, και χωρίς διάθεση να ανταποδώσω τις πιο πάνω φτηνές ασκήσεις προβοκάτσιας.

   Διαγραφή
  3. "διότι προήλθαν ως χώρος από "εξ αριστερών" διάσπαση"
   Το "εξ' αριστερών" που σωστά αναφέρεται και από κομματικές πηγές έχει να κάνει πιο πολύ με τις αναφορές τους και την ρητορική τους, παρά με την πολιτική τους ως ουσία. Μην ξεχνάμε ότι έφυγαν καταγγέλλοντας την ηγεσία ότι ακολουθεί σταλινικές πρακτικές που έρχονται σε ευθεία αντίδραση με το πνεύμα της γκλάσνοστ και της περεστρόικα.
   Ο.Χ.Ε.Π.

   Διαγραφή
  4. Εγώ το ξέρω, αλλά οι ίδιοι θεωρούν ότι αυτό το "εξ αριστερών" ήταν πραγματικά εξ αριστερών. Ε, τρία τινά συμβαίνουν. Ή δεν ήταν ποτέ και ήταν προκάλυμμα, ή ήταν αλλά εκφυλίστηκε, ή δεν εκφυλίστηκε και όσα λέει ο Ρούσης είναι "αριστερότερα" του ΚΚΕ. Ουδέτερα το θέτω. Και λέω, ας συνδιαλλαγούμε για όσα λέει ο Ρούσης, και ας μας απαντήσει κάποιος στα πιο πάνω ερωτήματα, να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι τελικά η "κριτική".

   Διαγραφή
 12. κρίμα πάντως που δεν απαντάει κανένας ανταρσυώτης επί των ερωτήσεων σου Αντώνη.

  Z4Zoltan

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Οι μη πολιτικες απαντησεις απο τα συντροφια ισως οφειλονται στην τελεια τεκμηριωση του αρθρου που θα ελεγα κανει φυτιλια τον Ρουσση ,αν και στο δικο μου φτωχο μυαλο του εργατακου ,η σημασια του αρθρου του Ρουσση (το ρεζουμε ) εντοπιζεται με κυνικο τροπο στο 14ο ερωτημα σου ,που σε απλα βαπορισια ελληνικα σημαινει : "Ειμαστε εδω βρε κουτα για να μην πατε στο ΚΚΕ "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Συγνώμη ρε συ Αντώνη γιατί την ακούω αυτή την μαλακία χρόνια τώρα. Οι λέξεις "δομική" και "δομή" έχουν να κάνουν-παραπέμπουν στην μορφή του φαινομένου (εν προκειμένου του καπιταλισμού) και όχι με την ουσία του. Όχι τυχαία οι κλασικοί δεν χρησιμοποιούν πουθενά αυτούς τους όρους για την κρίση.
  Θέλω να πω ότι ακόμα και η ορολογία της ανάλυσης τους, δείχνει ότι επί της ουσίας ενοχοποιούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο του καπιταλισμού, τον νεοφιλευθερισμό, ενώ με μια άλλη δομή θα ήταν αλλιώς τα πράγματα κλπ.....

  KKE the last in line

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να απαντήσω, με δύο λέξεις και δυο αριθμητικά σύμβολα σε δύο νέα κείμενα του χώρου της Ανταρσύα για το ΚΚΕ.

   1. Κείμενο πρώτο:

   ΚΚΕ –ΣΥΡΙΖΑ: Η συνεπής, τίμια διαχείριση της αντιλαϊκής πολιτικής στο Δήμο Καισαριανής
   http://www.pandiera.gr/κκε-συριζα-η-συνεπής-τίμια-διαχείρι/

   Απάντηση LR: "Δήμος Χαλανδρίου".

   2. Κείμενο δεύτερο:

   ΑΝΤΑΡΣΥΑ:Με ποιον «αγκαλιάζεται» η ηγεσία του ΚΚΕ;
   http://www.pandiera.gr/ανταρσυαμε-ποιον-αγκαλιάζεται-η-ηγ/

   Απάντηση LR: 1%.

   Διαγραφή