Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΛαΣυ Ικαρίας: Εισήγηση για το προϋπολογισμό του 2015

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό έτους 2015

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι αρχικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν σε ποιο γενικό πλαίσιο εντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου:

Δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί των Δήμων εντάσσονται στα ασφυκτικά πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ε.Ε, και αποτελούν κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού, θέλουμε να αναφέρουμε δύο στοιχεία από αυτόν:

* Τα φορολογικά έσοδα για το 2015 παρουσιάζουν μια αύξηση κατά 1,7 δισ. Ευρώ, η οποία στα πλαίσια του φορολογικού συστήματος, θα επιβαρύνει τα λαϊκά εισοδήματα.

* Για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών η κυβέρνηση διαθέτει 13,9 δισ. ευρώ, δηλαδή προχωράει σε περαιτέρω μείωση των κοινωνικών δαπανών κατά 460 εκ. ευρώ.

Αναφέρουμε τα δύο αυτά στοιχεία γιατί από αυτά προκύπτει το συμπέρασμα, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός (σαν εργαλείο αναδιανομής υπέρ του κεφαλαίου) στοχεύει στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και στην επιτάχυνση της δημιουργίας ενός ακόμα πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η αντιλαϊκή πολιτική, λοιπόν, θα συνεχιστεί, στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Θα εξακολουθήσει να ζημιώνεται η λαϊκή οικογένεια που διαχρονικά οι κυβερνήσεις την αντιμετωπίζουν ως το μόνιμο υποζύγιο, που στερείται υπηρεσίες που δικαιούται να τις απολαμβάνει δωρεάν από το κράτος,

Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι Δήμοι: Συζητάμε σήμερα τον Προϋπολογισμό με δεδομένες τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και υποδομών, τις περικοπές στη χρηματοδότηση, τις αυξήσεις φόρων και τελών, και την απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού. Μία πολιτική που αφενός δεν έχει να κάνει μόνο με τα μνημόνια, αλλά με το σύνολο της πολιτικής με της Ε.Ε,αφετέρου μία πολιτική που καμία σχέση δεν έχει με τις λαϊκές ανάγκες.

Οι εντολές που έχουν δοθεί στους Δήμους, με βάση και το Μεσοπρόθεσμο, είναι οι εξής:

* Πρώτον, «εξορθολογισμός και συγκράτηση του λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών» της Τοπικής Διοίκησης. Να διατεθούν λιγότερα χρήματα μεταξύ άλλων σε δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, προμήθειες κτλ. Οι δε πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου. Περιορισμός, δηλ, το όποιου κοινωνικού έργου παρέχουν οι Δήμοι.

* Δεύτερον, το ζήτημα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων. Η πολιτική, δηλ, που έχει φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τώρα τα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την οριστική απαλλαγή του κράτους από την χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας καλείται να συντάξει, και εμείς σαν Συμβούλιο να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2015.

Καταθέτουμε, λοιπόν, σήμερα έναν προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορεί πρώτα και κύρια ο Δήμος να λειτουργήσει.

Φυσικά, ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα απλό λογιστικό φύλλο, όπου καταγράφονται έσοδα και έξοδα. Αποτελεί σε έναν βαθμό έκφραση μιας πολιτικής. Και λέμε σε έναν βαθμό για τους εξής λόγους:

* Γιατί αποδεικνύεται καθημερινά ότι σήμερα ιδιαίτερα ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας των Δήμων δεν υφίσταται. Η ακύρωση της απαλλαγής των δημοτικών τελών σε μια σειρά δήμους από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπόκεινται οι Δήμοι είναι ατράνταχτα παραδείγματα.

*  Γιατί στον προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντικειμενικά δεν μας επιτρέπεται να εκφραστεί στο 100% η πολιτική μας πρότασηΑγωνιζόμαστε π.χ για την κατάργηση κάθε είδους φορολογίας. Παρ΄ όλα αυτά μας υποχρεώνουν να έχουμε ανταποδοτικά τέλη. Η διατήρησή τους, όμως, σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποτελεί για εμάς μια πράξη ανακούφισης για τον λαό.

Συγκεκριμένα για τον Προϋπολογισμό του Δήμου: Από το 2009 μέχρι σήμερα οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί κατά 60% (2009: 2.433.129,00€ – 2014: 1.024.535,38 €). Η ΣΑΤΑ το 2009 ήταν 1.979.730 €, και φέτος καλούμαστε να προγραμματίσουμε με 500.520,00 € (αντιστοιχούν 60 ευρώ ανά κάτοικο).

Τα έσοδα του Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη, δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών, κάτι που είναι απόρροια της πολιτικής της συγκυβέρνησης, (π.χ ανείσπρακτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ), από την άλλη, όμως, είναι και αποτέλεσμα της πολιτικής εσόδων που άσκησε ο Δήμος, τα προηγούμενα χρόνια (χωρίς να γίνει ουσιαστική προσπάθεια συμμαζέματος των περίφημων ίδιων πόρων του δήμου, καθώς και εξισορρόπησης των διαφορετικών τιμολογίων σε κάθε Δ.Ε). Σχετικά με αυτό το θέμα πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε όλοι οι δημότες να πληρώνουν αναλογικότερα τέλη. Το προτείναμε και τα προηγούμενα χρόνια από θέση μειοψηφίας το πιστεύουμε και σήμερα, και εντός του 2015 θα καταβληθεί προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με όποιες συνέπειες και αν έχει για εμάς. Θα προσπαθήσουμε ενοποιηθούν οι διαφορετικοί κανονισμοί καθαριότητας και ύδρευσης που υπάρχουν σε κάθε Δημοτική ενότητα, έτσι ώστε να εκδίδονται ανάλογοι λογαριασμοί ύδρευσης σε κάθε Δ.Ε αλλά και να αμβληθούν οι διαφορές στην εισροή των ιδίων πόρων του δήμου μας.

Που ρίχνουμε το βάρος ως Διοίκηση:


Προτεραιότητα μας είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου έτσι ώστε αντιμετωπίζονται στοιχειωδώς οι ανάγκες της καθημερινότητας σε όλες της δημοτικές ενότητες. Η προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την ύδρευση και των ηλεκτροφωτισμό. Η βελτίωση της κατάστασης εκατοντάδων χιλιομέτρων του οδικού δικτυού του νησιού, οι ανάγκες για διανοίξεις δρόμων, για αποκατάσταση των «βομβαρδισμένων» δημοτικών οδοστρωμάτων, για διάστρωση των αγροτικών οδών. Οι ανάγκες για υποδομές στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, κλπ.

Στους Κ.Α των δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού, χωρίς να έχουμε επιβάλει ούτε ενδεικτικές συνδρομές, καταβάλουμε προσπάθεια να βελτιώσουμε υποδομές και να εξασφαλίσουμε δράσεις που θα επεκτείνονται σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

Στα Ανταποδοτικά τέλη, δεν υπάρχει καμία αύξηση. Ειδικά όταν οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης είναι τα έσοδα των δήμων να αποτελούνται στο 70% από την τοπική φορολογία και στο 30% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), στην Ικαρία, με τις κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής, η αναλογία αυτή είναι η αντίστροφη. Αυτό για εμάς είναι μια πρώτη μικρή απόδειξη κοινωνικής πολιτικής και αντιπαράθεσης με τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχοντας την ευθύνη της Διοίκησης του Δήμου, ιδιαίτερα μέσα στο ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο, ότι τα βασικά ζητήματα που ταλαιπωρούν τα λαϊκά σπίτια, η ανεργία, οι απολύσεις, η κακοπληρωμένη εργασία, στα πλαίσια αυτού του συστήματος, δεν μπορούμε να τα λύσουμε.Άλλωστε κανένας αιρετός που είναι Διοίκηση σε άλλο Δήμο, δεν τα έχει λύσει. Ή μήπως έχει κάποιος την αυταπάτη ότι και με ένα πλεονασματικό προϋπολογισμό στο Δήμο, η ανεργία θα μπορούσε να εξαλειφθεί;

Υπάρχει έστω κι ένας δήμος που μπορεί να παρακάμψει το πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εξουσίας; Εμείς απαντάμε όχι. Μπορείς να αντισταθείς, να διεκδικήσεις και να πάρεις κάποιες ανάσες για το λαό,σε συνδυασμό με την κινητοποίηση του ίδιου του λαού. Αλλά, για να παρακάμψεις το αντιδραστικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Διοίκηση πρέπει να ανατρέψεις την πολιτική και την εξουσία του κεφαλαίου. Αλλιώς καλλιεργείς αυταπάτες στον κόσμο.

Το ζήτημα, για παράδειγμα, με το παρατηρητήριο, το οποίο αποτελεί οδηγία της Ε.Ε, και εμείς, σαν Δήμος, ακολουθήσαμε τη διαδικασία, όπως κάνανε και όλοι οι Δήμοι. Υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία, αλλιώς δεν μπορεί κανένας Δήμος να ψηφίσει και να εφαρμόσει τον Προϋπολογισμό του. Βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε, ότι το Παρατηρητήριο που θεσπίστηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα τέλη του 2012, στην ουσία είχε προαναγγελθεί με το νόμο του «Καλλικράτη», που προέβλεπε τον περίφημο μηχανισμό εξυγίανσης. Τότε, όμως, αρκετοί από αυτούς που σήμερα εμφανίζονται να αντιδρούν, αποθέωναν τον «Καλλικράτη» και μιλούσαν για νέα μεγάλη και ιστορική μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης. Σε ό,τι μας αφορά σαν διοίκηση του δήμου, μέσα από τη διαχείριση που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, θα προσπαθήσουμε για την όποια ταξική αναπροσαρμογή, προκειμένου η λαϊκή οικογένεια στην Ικαρία, σε μικρό ή σε πιο μεγάλο βαθμό, να ανακουφιστεί από τις επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης.

Εντός του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, όμως η χώρα θα βρίσκεται σε καθεστώς μόνιμης επιτήρησης και αντιλαϊκών μνημονίων διαρκείας. Για εμάς είναι καθαρό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθαρό, και στον κόσμο, ότι και στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ο λαός θα ζει σε συνθήκες φτώχειας. Ότι μέσα στην Ε.Ε, με τα μονοπώλια να κυριαρχούν, δεν υπάρχει διέξοδος για το λαό, παρά μόνο στην επιλογή της αποδέσμευσης, με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και την εξουσία στα χέρια του ίδιου του λαού, για να μπορεί να επιβάλει τη δική του λαϊκή οικονομία.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι

Επιπλέον για τον προϋπολογισμό του 2015 έχουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ενός νέου αυθαιρέτου υπολογισμού των ΚΑΠ των Δήμων, χωρίς καν την εφαρμογή του νόμου 3852/2010, με βάση τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίσθηκε πρόσφατα. Ο προϋπολογισμός βάσει
συγκεκριμένων κωδικών με βάση τον Ν. 3852/2010 άρθρο 259, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 3986/2011, 4223/2013, 4071/2012 έπρεπε να αποδίδει το ποσόν 4.079,4 δις ευρώ, και 2.207,3 δις ευρώ.

Δηλαδή παρακρατείται για μια ακόμα χρονιά αυθαίρετα, από την μη εφαρμογή κι αυτού του νόμου που ληστεύει το λαϊκό εισόδημα, το ποσό των 1.872 δις ευρώ!.

Οι πόροι αυτοί είναι χρήματα που έχει ήδη πληρώσει ο λαός από την άμεση και έμμεση φορολογία και υποχρεούται τα Κράτος, να τα επιστρέψει μέσω υπηρεσιών και έργων. Επομένως αυτά τα χρήματα τα χρωστά το κράτος και πρέπει να αποδοθούν άμεσα και διαχρονικά από την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Προκύπτει επομένως νέο ζήτημα παρακρατηθέντων πόρων που έχει ήδη πληρώσει ο λαός.

Η κριτική μας στο ζήτημα αυτό δεν γίνεται από την σκοπιά της υπεράσπισης της νομοθεσίας του προγράμματος «Καλλικράτης», που ούτως ή άλλως το καταψηφίσαμε και έχουμε την αντίληψη ότι η χρηματοδότηση των Δήμων πρέπει να γίνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και να εγγράφεται το ποσό που όχι μόνο θα καλύπτει τη μισθοδοσία και τις λειτουργικές ανάγκες που δεν γίνεται, αλλά που θα καλύπτει πλήρως το σύνολο των δομών και υπηρεσιών και ΕΡΓΩΝ που ικανοποιούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Η κριτική μας γίνεται για να αναδειχτεί η υποκρισία και η στρατηγική στόχευση όσον αφορά την εφαρμογή των νόμων. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τους νόμους, όταν πρόκειται να δώσει επιδοτήσεις και κίνητρα επενδύσεων στο μεγάλο κεφάλαιο και δεν τους εφαρμόζει όταν πρόκειται να αποδώσει στο λαό τα χρήματα, που ήδη έχει πληρώσει. Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και για αυτές τις περικοπές είναι ότι επειδή γίνονται προσπάθειες να μη χρεοκοπήσει η Ελλάδα, για να σωθεί η χώρα, υπάρχει αυτό το στρίμωγμα, αυτή η πίεση, αυτή η έλλειψη των χρημάτων, έστω και για να διατεθεί σε αυτούς τους βασικούς σκοπούς. Το πρόσχημα της δήθεν σωτηρίας της χώρας είναι το ίδιο επιχείρημα που ακούγαμε με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μετά με την κυβέρνηση Παπαδήμου, με την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, τώρα με την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Είναι συνειδητή η επιλογή που υπάρχει. Δηλαδή μείωση των πόρων του κεντρικού κράτους προς τους Δήμους, δηλαδή σε ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του κόσμου. Γιατί; Γιατί είναι στόχος η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, γιατί είναι επιλογή να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα κέρδη των μονοπωλίων. Περί αυτού πρόκειται.

Άρα εδώ για εμάς μπαίνει το εξής ζήτημα. Ή θα υποκλιθούμε στον ρεαλισμό της εξαθλίωσης για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων ή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε στην οργάνωση της πάλης για να μπουν προτεραιότητες που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Λοιπόν εμείς είμαστε απόλυτοι και κατηγορηματικοί σε αυτό το ζήτημα. Καταγγέλλουμε αυτή την πολιτική της συγκυβέρνησης για την κατακρεούργηση των εργασιακών σχέσεων, κοινωνικών και λαϊκών δικαιωμάτων, που είναι η αιτία για τα βάσανα της λαϊκής οικογένειας συνολικά. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη που εμείς την αναδεικνύουμε.

Το πλαίσιο πάλης: Για εμάς η αντίδραση δεν βρίσκεται μόνο και κυρίως, στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στους τοίχους του Δημαρχείου. Η σύγκρουση για εμάς βρίσκεται στο να συνεχίζουμε να βάζουμε εμπόδια στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, διεκδικώντας μαζί με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, λύσεις στα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα. Εμείς υποστηρίζουμε την άμεση αντίδραση όλων των εκλεγμένων της χώρας με τοπικές κινητοποιήσεις που δεν πρέπει να μένουν μέσα στα κτίρια των Δημαρχείων, και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με το πλαίσιο πάλης που προτείνουμε εδώ και χρόνια. Όμως κινητοποιήσεις για ανατροπή αυτής της πολιτικής, όχι για να υπάρχει αυτή η πολιτική και να διαχειρίζεται, να είμαστε εμείς οι διαχειριστές της εξαθλίωσης του λαού, γιατί αυτοί οι αγώνες όχι μόνο δεν φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά αποτελούν κυματοθραύστη του κινήματος.

Διεκδικούμε λοιπόν ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, επείγοντα μέτρα που ανακουφίζουν τις λαϊκές οικογένειες και τα θέτουμε ως αιτήματα πάλης:

* Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων, που θα προέρχεται από την αύξηση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου στο 45%, από τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, από την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας.

*  Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων (παλιών και νέων).

* Απόδοση των χρημάτων της ΣΑΤΑ που δεν αποδόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

* Κατάργηση της θεσμοθέτησης της «οικονομικής αυτοτέλειας» των δήμων και του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Ουσιαστική ελάφρυνση και ρύθμιση παλαιών οφειλών για τα λαϊκά στρώματα και
τους μικροεπαγγελματίες, πάγωμα των κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

* Καμιά συρρίκνωση και κατάργηση δομών και υπηρεσιών, αλλά διεύρυνσή τους. Επιπρόσθετα μέτρα για τα νησιά και τις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

* Μόνιμη σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού για τις διευρυμένες ανάγκες που προκύπτουν. Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων.

* Καμιά απόλυση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

* Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων των ΜΚΟ και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών.

* Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, για σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας.

* Επείγοντα μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας.

* Τέλος είναι ζήτημα πολίτικης επιλογής να ζητήσουμε αναθεώρηση της κατεύθυνσης του ΣΕΣ, ανεξάρτητα από τη γραμμή και την επιλεξιμότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για όλα αυτά και επειδή για μας ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο λογιστική κατάσταση και περιγραφή έργων αλλά ο καθρέφτης της πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλο το οικοδόμημα από την κεντρική εξουσία μέχρι και το Δήμο μας, ως Λαϊκή Συσπείρωση, σας καλούμε να εγκρίνετε το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει να αντιμετωπίσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα. 

Και ως ελάχιστη κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε όλα όσα αντιμετωπίζει ο δήμος Ικαρίας σας καλούμε να εγκρίνεται το σχέδιο ψηφίσματος που σας κοινοποιήθηκε, στο οποίο καταγγέλλεται η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο των Ο.Τ.Α.


Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου