Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

V.I. Lenin-Για τη σοσιαλιστική αρχή "όποιος δεν δουλεύει, δεν τρώει"

V.I. Lenin
Κεφάλαιο 5, Η οικονομική βάση του μαρασμού του κράτους
Τμήμα 3, Η πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας
Μτφρ.: Lenin Reloaded

Έτσι, στην πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας (την οποία συνήθως καλούμε σοσιαλισμό), το "αστικό δικαίωμα" δεν καταργείται ολοκληρωτικά αλλά μόνο εν μέρει, μόνο σε συνάρτηση με την οικονομική επανάσταση που έχει ως τώρα επιτευχθεί, δηλ., μόνο σε σχέση με τα μέσα παραγωγής. Το "αστικό δικαίωμα" τα αναγνωρίζει ως ατομική ιδιοκτησία των ατόμων. Ο σοσιαλισμός τα μετατρέπει σε κοινή ιδιοκτησία. Στον βαθμό αυτό --και μόνο σ' αυτόν τον βαθμό-- το "αστικό δικαίωμα" εξαφανίζεται. Συνεχίζει όμως να υπάρχει σε ό,τι αφορά το άλλο του τμήμα. Συνεχίζει να υπάρχει ως ρυθμιστής (καθοριστικός παράγοντας) στην κατανομή των προϊόντων και τον καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας. Η σοσιαλιστική αρχή: "Όποιος δεν δουλεύει, δεν τρώει" πραγματώνεται ήδη. Η άλλη σοσιαλιστική αρχή: "Ίσο ποσόν προϊόντων για ίση ποσότητα εργασίας" πραγματώνεται επίσης ήδη. Αλλά αυτό δεν είναι ακόμα κομμουνισμός, ούτε και καταργεί το "αστικό δικαίωμα", το οποίο δίνει σε άνισα άτομα, ως αντάλλαγμα για άνισες (πραγματικά άνισες) ποσότητες εργασίας, ίση ποσότητα προϊόντων.


Αυτό είναι "ατέλεια", λέει ο Μαρξ, είναι όμως αναπόφευκτη στην πρώτη φάση του Κομμουνισμού. Διότι αν θέλουμε να αποφύγουμε να βαυκαλιστούμε με τον ουτοπισμό, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι με την ανατροπή του καπιταλισμού, ο λαός θα μάθει άμεσα να εργάζεται για την κοινωνία χωρίς κανένα κριτήριο των δικαιωμάτων του. Και πράγματι, η κατάργηση του καπιταλισμού δεν δημιουργεί άμεσα τις οικονομικές βάσεις για μια τέτοια αλλαγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου