Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Το γάλα (Διέξοδος)

Σε παλιότερη ανάρτηση (την πρώτη του μπλογκ πριν 1,5-2 χρόνια) με τον τίτλο “υπερεθνικότητα” vs έθνους και διεθνισμού, είχα χρησιμοποιήσει τον “αδόκιμο” όρο “υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου”, τον οποίο σε υποσημείωση εκείνης της ανάρτησης δικαιολογούσα ως εξής:

Μπορεί ορισμένους να ξενίζει η χρήση του όρου «υπερσυγκέντρωση», σε σχέση με τον βαθμό συγκέντρωσης του κεφαλαίου.

Όμως από τη στιγμή κι έπειτα, όπου η ανάπτυξη του κεφαλαίου, και συνακόλουθα ο βαθμός της συγκέντρωσής του, άρχισε να αποτελεί μέγεθος ολωσδιόλου ξεχωριστό από τα μεγέθη που αφορούν την ανάπτυξη της κοινωνίας, από τη στιγμή που επίσης η ανάπτυξη του κεφαλαίου άρχισε να αποτελεί όρο που αντιστρατεύεται την ανάπτυξη της κοινωνίας και τους όρους αυτής της ανάπτυξης, από τη στιγμή που τα ποσοτικά μεγέθη της αντίθεσης ανάμεσα στην κοινωνική φύση των παραγωγικών δυνάμεων και τον ατομικό χαρακτήρα της ιδιοποίησής τους μεταβλήθηκαν σε μια «νέα ποιότητα», από τη στιγμή δηλαδή που ο «παλιός» καπιταλισμός του ελεύθερου συναγωνισμού έδωσε οριστικά τη θέση του στο ιμπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού, στο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού, από τότε κι έπειτα μπορεί κατά τη γνώμη μου να γίνεται λόγος για καπιταλισμό που αναπτύσσεται με όρους υπερσυγκέντρωσης του κεφαλαίου”.

Το πρόβλημα που με απασχολεί δεν είναι βέβαια καθόλου το να γίνει αποδεκτός ο όρος “υπερσυγκέντρωση”. Το ζήτημα δεν είναι αυτό, αλλά η εκτίμηση της συγκέντρωσης του κεφαλαίου στο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού, που -ας μην το ξεχνάμε- όσο κι αν εμφανίζεται σαν φορέας της “τελευταίας λέξης” της τεχνικής προόδου, είναι στην πραγματικότητα φορέας της ιστορικής αντίδρασης σε όλη τη γραμμή, και η ίδια του η ανάπτυξη μπορεί να νοηθεί μόνο σαν ανάπτυξη της ιστορικής αντίδρασης: όσο περισσότερο αναπτύσσεται και “προοδεύει” ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, τόσο περισσότερο ιστορικά αντιδραστικός γίνεται. Και τόσο περισσότερο οι ανάγκες της ανάπτυξής του έρχονται σε σύγκρουση με τις κοινωνικές ανάγκες και τους όρους ικανοποίησής τους.

Εδώ θα προσπαθήσω να δείξω ότι από την παραπάνω διαπίστωση δεν εξαιρείται η “καθαρά” οικονομική πλευρά, η πλευρά που συνήθως νοείται σαν μια απλώς “αντικειμενική”, και απλώς ποσοτική εξέλιξη, η οποία καταδείχνει την ανάγκη της αντικατάστασης του καπιταλισμού από το σοσιαλισμό. Το τελευταίο είναι βέβαια σωστό. Όμως αν δεν κατανοηθεί ότι, πια, και αυτή η “αντικειμενική” οικονομική εξέλιξη, τα ίδια τα “ποσοτικά” της μεγέθη είναι συναρτημένα όχι με την οικονομική εξέλιξη γενικά αλλά με την εξέλιξη του καπιταλισμού που από καιρό αντιστρατεύεται την εξέλιξη της κοινωνίας, τότε είναι δυνατόν να βγούνε λαθεμένα συμπεράσματα για μια σειρά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της ταξικής πάλης.

Για να γίνω σαφέστερος, το ζήτημα που τίθεται με αφορμή την πρόσφατη νομοθεσία για το γάλα, δεν είναι μόνο ότι ως “εξέλιξη” μεν προχωράει όμως μέσω της καταστροφής των μικρών αγροτών. Το ζήτημα που τίθεται είναι επίσης, ότι οι όροι της μονοπωλιακής συγκέντρωσης κεφαλαίου δεν συμπίπτουν με τους όρους συγκέντρωσης της παραγωγής που θα υπαγόρευαν οι κοινωνικές ανάγκες σε μια κοινωνικά σχεδιασμένη οικονομία.

*

Για το γεγονός ότι η κατάργηση της ετικέτας “φρέσκο γάλα” (μια που το φρέσκο γάλα έχει καταργηθεί αρκετό καιρό πριν την ετικέτα του) υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες του μονοπωλιακού ανταγωνισμού που είναι καταδικασμένος να ανεβαίνει τις αναβαθμίδες του (καταδικάζοντας και την κοινωνία να ανεβαίνει το γολγοθά της) μέσω μιας όλο και πιο μεγάλης συγκέντρωσης κεφαλαίου στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων, δεν είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν αποδείξεις.

Στη σχετική έκθεση του “Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης” (από την περίφημη “εργαλειοθήκη” του οποίου προήλθε η κατάργηση του “φρέσκου γάλακτος”) αναφέρεται ότι:

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα το «φρέσκο» παστεριωμένο γάλα κυκλοφορεί με διάρκεια ζωής 5 ημερών, αποτελεί «μια αυστηρή απόκλιση από τις συνήθεις πρακτικές της ΕΕ, που προκύπτουν από τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η απόκλιση αυτή ενδεχομένως να βλάπτει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά σε σημαντικό βαθμό».

«Η κατάργηση του ορίου των πέντε ημερών θα δώσει επαρκή χρόνο στη βιομηχανία για την εισαγωγή γάλακτος από άλλες, φθηνότερες χώρες της ΕΕ, μειώνοντας έτσι το κόστος των πρώτων υλών»

«Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού θα καταστήσει πολύ δύσκολο για τα τοπικά μικρά αγροκτήματα να λειτουργήσουν σύμφωνα με το ισχύον επιχειρηματικό τους μοντέλο και θα περίμενε κανείς ότι ορισμένα από αυτά θα αγοραστούν από τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις»

Από τα παραπάνω, εκτός από το ότι η κατάργηση έστω και του κατ’ όνομα φρέσκου γάλακτος υπαγορεύεται από τις ανάγκες του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, εκτός και από την κυνική ομολογία των επιπτώσεων στους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους αυτού του ανταγωνισμού και των μέτρων που παίρνονται για την εξυπηρέτησή του, γίνεται φανερό και το ότι το ίδιο αυτό μέτρο που νομοθετήθηκε αποτελεί προσαρμογή στις “συνήθεις πρακτικές” της Ευρωπαϊκής Ένωσης που “προκύπτουν από τη σχετική της νομοθεσία”, καθώς άλλωστε με την ιδρυτική της πράξη του Μάαστριχτ η ΕΕ έχει προσδώσει στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό (δηλαδή την κυριαρχία των μονοπωλίων) νομικό κύρος με ισχύ για όλα τα κράτη – μέλη της.

Ήρθε λοιπόν η στιγμή που και το “φρέσκο γάλα” αναγνωρίστηκε σαν περιορισμός ή σαν καταστρατήγηση της “αρχής της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων”[!!!], την οποία προβλέπει το άρθρο 102Α της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Και σίγουρα δεν είναι δική μας δουλειά να παραστήσουμε τον “κριτή” για το αν την “ανοικτή αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό” την παραβιάζει πράγματι το “φρέσκο γάλα” ή αντίθετα η κατάργησή του, για τον αν “αθέμιτος” ανταγωνισμός σε βάρος των μονοπωλίων είναι η ημερομηνία λήξης των 5 ημερών ή αν, αντίθετα, “αθέμιτος” ανταγωνισμός είναι η χρησιμοποίηση από τα μονοπώλια της νομοθετικής ισχύος που αποκτούν χάρη στην ψήφο των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων με σκοπό την εξαφάνισή τους. Ούτε, επίσης, να παραστήσουμε τον κρίτη για το αν η “αποτελεσματική κατανομή των πόρων ευνοείται” περισσότερο με το γάλα των 5 ή με το γάλα των 10 ημερών. Ούτε για το αν η ημερομηνία λήξης των 5 ημερών αποτελεί ή όχι “μέσο αυθαίρετων διακρίσεων” ή “συγκεκαλυμμενο περιορισμό της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και των πληρωμών” (πράγμα που “απαγορεύει” το άρθρο 73Δ παρ. 3 της Συνθήκης του Μάαστριχτ): Πόσο μάλλον που το γάλα μετατρέπεται σε “ελεύθερα κινούμενο” κεφάλαιο όταν βρίσκεται στα χέρια των καπιταλιστών και των μονοπωλίων, ενώ στα χέρια του αυτοαπασχολούμενου κτηνοτρόφου το γάλα δεν είναι καν κεφάλαιο…

*

Όλα αυτά όμως είναι η μισή αλήθεια, όσο δεν τίθεται και δεν απαντιέται το ζήτημα γύρω από τη σχέση του βαθμού συγκέντρωσης της παραγωγής όπως αυτή πραγματοποιείται από την άποψη των αναγκών του κεφαλαίου (“μεταφραζόμενη” από την άποψη αυτή σε συγκέντρωση κεφαλαίου), από τη μια, και του βαθμού συγκέντρωσης της παραγωγής από την άποψη των αναγκών της κοινωνίας, από την άλλη.

Από την άποψη του κεφαλαίου (και ιδίως του μονοπωλιακού που αποτελεί πια την κυρίαρχη μορφή του) η συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια του πραγματοποιείται με γνώμωνα τις ανάγκες του ανταγωνισμού μεταξύ των μονοπωλίων, τις συνακόλουθες ανάγκες μεγιστοποίησης της κερδοφορίας και του ποσοστού κέρδους, και επίσης πραγματοποιείται πάνω στη βάση μιας ήδη πραγματοποιημένης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου (σαν αποτέλεσμα του πληθωρισμού κερδών, που προγήθηκε κατά τη φάση της “ανάπτυξης”), το οποίο γυρεύει νέα πεδία επένδυσης και κερδοφορίας. Ιδίως όμως σε ό,τι αφορά τους κλάδους παραγωγής μέσων συντήρησης, πρέπει επίσης εμφατικά να υπογραμμιστεί ότι η μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής τους, η μείωση δηλαδή της ανταλλακτικής αξίας τους, αποτελεί πρωταρχικό όρο αύξησης του ποσοστού της υπεραξίας, καθώς φτηνότερα μέσα συντήρησης φτηναίνουν την εργατική δύναμη μειώνοντας έτσι το μερίδιο που αποσπά αυτή από την συνολική αξία του κοινωνικού προϊόντος και αυξάνοντας την μάζα της υπεραξίας που σφετερίζεται το κεφάλαιο.

Όμως αυτά (ο ανταγωνισμός, η κερδοφορία, η συσσώρευση, η υπεραξία κλπ), το τελευταίο πράγμα με το οποίο έχουν σχέση, είναι το γάλα, και πόσο μάλλον το φρέσκο. Και σε ό,τι αφορά το γάλα καθαυτό, η μοναδική του σχέση με αυτές τις “οικονομικές” ανάγκες και κριτήρια, περιορίζεται στο μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να παύει και τυπικά να είναι πια “γάλα”, ως όριο πέρα από το οποίο δεν μπορούν άλλο να παραμεριστούν τα εμπόδια που βάζουν οι έσχατες φυσικές του ιδιότητες στην “ανοικτή αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό”, στην “αποτελεσματική κατανομή των πόρων”, στην “ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και των πληρωμών”.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο από την άποψη της κοινωνίας, με τις ανάγκες της οποίας η κυριαρχία των μονοπωλίων από καιρό βρίσκεται σε αντίθεση, και για την οποία από καιρό το σύστημα της μονοπωλιακής κυριαρχίας έχει καταστεί πια “ξένο σώμα”.

Φυσικά και από την άποψη της κοινωνίας δεν είναι αδιάφορη η εξοικονόμηση πόρων, είτε φυσικών είτε ανθρώπινων, δεν είναι αδιάφορο το να απαιτούνται και να ξοδεύονται για το κοινωνικό προϊόν οι ελάχιστες δυνατές ποσότητες φυσικών πόρων και ανθρώπινης εργασίας. Όμως σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το γάλα, η εξοικονόμηση αυτή βρίσκει το εκάστοτε όριό της στην ανάγκη το γάλα να παράγεται με τις υγιεινότερες δυνατές φυσικές και τεχνικές μεθόδους και να καταναλώνεται, με μια λέξη, φρέσκο. Κι αυτή η ανάγκη οφείλει να καθορίζει, από κοινωνική άποψη, το βαθμό συγκέντρωσης της παραγωγής, την κατανομή της, την ισόμετρη ανάπτυξή της υπό όρους που δεν εντείνουν αλλά σταδιακά αναιρούν τη διαφορά ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο.

Πρόκειται όμως για καθορισμό που στην πραγματικότητα απέχει όσο η μέρα και η νύχτα από την “εξέλιξη” που συνιστά η συγκέντρωση του κεφαλαίου στη βάση της συσσώρευσής του, των αναγκών της ανταγωνιστικότητάς του, και της πολιτικής του κυριαρχίας. Για καθορισμό υπό το φως του οποίου αυτή δεν συνιστά καν “εξέλιξη”, αλλά μάλλον τερατογένεση. Μια διάσταση που οι συνέπειες της (αλλά και οι συνέπειες της παραγνώρισής της) αφορούν τόσο τους υλικούς – οικονομικούς όρους επαναστατικής μετάβασης από την καπιταλιστική στην κοινωνικοποιημένη παραγωγή αύριο, όσο και τους όρους οικοδόμησης της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τα υπόλοιπα εργαζόμενα κοινωνικά στρώματα σήμερα. Διάσταση, επίσης, που θεωρητικά παραπέμπει στο “ηθικό συμπέρασμα”, ότι “η ορθολογικά οργανωμένη αγροτική οικονομία δεν συμβιβάζεται με το κεφαλαιοκρατικό σύστημα (…) και χρειάζεται είτε το χέρι του μικροαγρότη, που εργάζεται ο ίδιος, ή τον έλεγχο των συνεταιρισμένων παραγωγών” (Μάρξ, Το Κεφάλαιο, τ.3, σελ. 157): δυο πράγματα που -καθαυτά- δεν έρχονται μεταξύ τους σε αντίθεση.

Διέξοδος

6 σχόλια:

 1. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των χαλυβουργών
  Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των χαλυβουργών, στο πρόσωπο των οποίων κυβέρνηση και εργοδοσία επιδιώκουν να κάτσουν στο εδώλιο την πολύμηνη απεργία τους, το μήνυμα που έστειλε, την ανταπόκριση, την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που συνάντησε μέσα κι έξω από την Ελλάδα. Σύσσωμος ο μηχανισμός της εργοδοσίας έχει παρελάσει από τη θέση του μάρτυρα κατηγορίας. Οι καταθέσεις τους, που αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα, στόχο έχουν να αμαυρώσουν τη μάχη που έδωσε η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στο εργοστάσιο της «Χαλυβουργίας Ελλάδος». Με τις πλάτες της εργοδοσίας, επιτίθενται με προκλητικό τρόπο στους συναδέλφους τους, στο σωματείο και στην τότε διοίκησή του, στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που στήριξαν τους απεργούς, ενώ ο ζήλος τους είναι τέτοιος που δε χάνουν ευκαιρία να στραφούν ενάντια στο ΚΚΕ, που στάθηκε συμπαραστάτης στον αγώνα των απεργών.
  http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7895214&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην οποια Δικη σουλατσαρουν μονιμα στο προαυλιο οι κ.κ. του "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" με 5-6 νοματαιους .Και δωστου να βγαζουν φωτο ..."συμπαραστασης" ,παντα "πρωτοποροι" ,οπως τοτε που καναν το πρωτο λεκτικο ΝΤΟΥ στο ΠΑΜΕ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ πριν αρχισει το κανονικο με τα μαρμαρα στα κεφαλια των διαδηλωτων του ΠΑΜΕ

   Διαγραφή
  2. "κ.κ." τι σημαίνει εδώ;

   Διαγραφή
 2. Αντώνη δεν έχουμε "ρεπορτάζ" από την χθεσινή συνέντευξη του Ηγέτη που κατηγόρησε το ΚΚΕ για καιροσκοπισμό (...) επειδή δεν θέλει κυβέρνηση της αριστεράς;
  Προσπαθείτε να αποκρύψετε αυτά που δεν μπορείτε να αντικρούσετε ρε παλιοκομμούνια;
  JLorX99

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θ. Παφίλης
   Για τις δηλώσεις Τσίπρα για το ΚΚΕ ότι είναι καιροσκοπική η συμπεριφορά του

   «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα… Αυτό έχω να απαντήσω. Ο κ. Τσίπρας έχει δώσει εξετάσεις στο Τέξας και τον ΣΕΒ. Όποιος διαβάσει την ομιλία του στο Αμερικανικό Επιμελητήριο, η οποία είναι ύμνος στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στα μονοπώλια, θα καταλάβει τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα ο κ. Τσίπρας και τον ταξικό αγώνα που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Με ποιον κάνει αυτούς τους ταξικούς αγώνες; Με τον κ. Δασκαλόπουλο; Άλλα λέει στα μπαλκόνια και άλλα λέει στα σαλόνια, με τον κ. Δασκαλόπουλο και στο Τέξας και στην Ευρώπη και στα πανεπιστήμια. Δίνει εξετάσεις στην Ευρώπη, στο κεφάλαιο και στα ιδιωτικά συμφέροντα και κοροϊδεύει τον κόσμο όταν βγαίνει στις συνεντεύξεις και ζητάει να πάρει καμία ψήφο από αυτούς που τον πήραν χαμπάρι ότι έχει συμβιβαστεί και υποταχθεί πλήρως και ότι θέλει να διαχειριστεί πλήρως και το κόμμα του να κάνει έτσι πολιτική.»

   Διαγραφή