Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Μπροστά στην αποστασία: Ανακοίνωση του Π.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ, 9 Ιουλίου 1991

Στην Πανελλαδική Συνέλευση, όπως είναι γνωστό, πήραν μέρος σχεδόν 1.000 στελέχη και μέλη του Κόμματος, παρά την απόφαση της Κ.Ε. να μη συμμετάσχει το ΚΚΕ, αφού απορρίφθηκαν οι προτάσεις του προκειμένου να αποτραπεί η μετεξέλιξη του ΣΥΝ σε νέο ενιαίο πολυτασικό φορέα της Αριστεράς.

Τριάντα τέσσερα μέλη της Κ.Ε. εκλέχτηκαν στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του νέου φορέα, ενώ άλλα στελέχη μετέχουν σε τοπικά όργανα και στις σχετικές δραστηριότητες. Μετά την εκλογή τους δουλεύουν αποκλειστικά στα όργανα του φορέα και δεν έχουν καμία συμμετοχή στις κομματικές δραστηριότητες, δεν δέχονται να προωθήσουν τις αποφάσεις της Κ.Ε.

Μετά την Πανελλαδική Συνέλευση τα στελέχη αυτά, σε ένα μεγάλο μέρος τους συγκροτούνται με τη μορφή τάσεων κατά χώρο, επιδιώκουν παρέμβαση στις γραμμές του Κόμματος και στο μαζικό κίνημα. Η συμμετοχή τους στα κομματικά όργανα περιορίζεται στην ενημέρωση για τις δραστηριότητες του νέου φορέα και καλούν τα μέλη να δουλέψουν στις πολιτικές του κινήσεις. Επιδιώκουν με διάφορες ευκαιρίες να αξιοποιούν την ιδιότητα του μέλους και στελέχους του ΚΚΕ, χρησιμοποιούν δημόσια αξιώματα που απέκτησαν με υπόδειξη και στήριξη από τις κομματικές οργανώσεις.


Πέντε από τους δεκατέσσερις βουλευτές που υποδείχθηκαν από το ΚΚΕ στα ψηφοδέλτια του Συνασπισμού και σταυροδοτήθηκαν από τα μέλη του Κόμματος και τους οπαδούς, ζήτησαν η βουλευτική τους αποζημίωση να μην παραδίδεται στο ΚΚΕ, παραβιάζοντας το άρθρο 38 του Καταστατικού και παρέμειναν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του νέου φορέα.

Πραγματοποιούνται συσκέψεις στελεχών που ανήκουν στη λεγόμενη συνιστώσα-ΚΚΕ, όπως η πρόσφατη συνεδρίαση συνδικαλιστών στο "Τιτάνια", με στόχο ξεχωριστή παρέμβαση στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Η Κ.Ε. πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό παίρνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Επιβεβαιθώθηκε ότι η Πανελλαδική Συνέλευση αποτέλεσε ιδρυτικό σώμα ενός νέου φορέα που δεν έχει καμία σχέση με τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου στη σύνθεσή του, όσο και στο πλαίσιο προγραμματικών θέσεων και τρόπου λειτουργίας.

Ο νέος φορέας διατηρεί ορισμένα στοιχεία πολυκομματικού οργανισμού για λόγους τακτικής απέναντι στο ΚΚΕ και εξαιτίας των εσωτερικών διαφορών και ανταγωνισμών των τάσεων και κομμάτων που τον απαρτίζουν. Τα κείμενα που ψηφίστηκαν συνιστούν κείμενα ιδεολογικής σύγκλισης και ενότητας, χαρακτηριστικό του υπό διαμόρφωση πολιτικού κόμματος συγκροτημένου σε πολυτασική βάση. Τα χαρακτηριστικά ενιαίου κόμματος ενισχύονται και από τον τρόπο λειτουργίας, τρόπο λήψης απόφασης, με την αρχή της πλειοψηφίας.

2. Ο νέος φορέας υιοθέτησε πολιτικές και προγραμματικές θέσεις που βρίσκονται σε αρκετά σημεία σε αντίθεση με αντίστοιχα σημεία των ιδρυτικών του κειμένων, των εκλογικών του προγραμμάτων και επεξεργασιών που είχαν δημοσιοποιηθεί την προηγούμενη περίοδο.

3. Διαπιστώθηκε η ορθότητα της απόφασης της Κ.Ε. να μην συμμετάσχει το ΚΚΕ στην Πανελλαδική Συνέλευση. Τυχόν συμμετοχή του θα νομιμοποιούσε τη μετεξέλιξη του Συνασπισμού, ενώ από την επόμενη ημέρα θα οδηγούσε ντε φάκτο στην αμφισβήτηση του δικαιώματος της αυτοτελούς του δράσης στην ελληνική κοινωνία και στην πολιτική ζωή του τόπου.

4. Το ΚΚΕ --παρά την αρνητική εξέλιξη που σημειώθηκε-- θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον νέο φορέα με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.

Να αναζητήσει τις δυνατότητες κοινής δράσης και διαλόγου για προγραμματική σύγκλιση με στόχο την εναλλακτική προοδευτική διέξοδο από την κρίση. με τα σημερινά δεδομένα, μια τέτοια επιδίωξη και τακτική γίνεται απαγορευτική, αφού στον νέο φορέα συμμετέχει με τη μορφή συνιστώσας-ΚΚΕ σημαντικός αριθμός στελεχών του Κόμματος που διαφώνησαν με τις αποφάσεις της Κ.Ε. και τις θέσεις του 13ου Συνεδρίου για τον χαρακτήρα του Συνασπισμού ως ενιαίου πολυκομματικού φορέα αυτοτελών πολιτικών κομμάτων.

Η ύπαρξη και αναγνώριση τάσης-ΚΚΕ στα πλαίσια του νέου φορέα του προσδίδει χαρακτηριστικά πολιτικού σχήματος δρώντος σε αντιπαράθεση προς το ΚΚΕ.

5. Τα μέλη της Κ.Ε. και άλλα στελέχη έχουν βαριές ευθύνες για την ακύρωη του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, για την επιλογή ρήξης με το ΚΚΕ. Με τη στάση τους ευνόησαν στενές κομματικές επιδιώξεις άλλων δυνάμεων στα πλαίσια του ΣΥΝ, που για δικούς τους λόγους ήθελαν τη μετεξέλιξη του φορέα και τον αποκλεισμό του ΚΚΕ.

Καλλιέργησαν αυταπάτες ότι η μετατόπισή τους προς το νέο φορέα θα συνοδευόταν από μετατόπιση χιλιάδων άλλων μελών και στελεχών.

Τα μέλη της Κ.Ε. και τα άλλα στελέχη που τους ακολούθησαν ευθύνονται επίσης γιατί αποπειράθηκαν να καταφέρουν διασπαστικό πλήγμα στο ΚΚΕ με στόχο την υπέρβαση του χαρακτήρα του και τη μετατροπή του σε μια επιμέρους τάση του Συνασπισμού.

Το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του ΚΚΕ δεν είναι διατεθειμένη να τους ακολουθήσει, δεν μειώνει τις ευθύνες τους.

6. Η Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι ασυμβίβαστο και μη παραδεκτό στελέχη του ΚΚΕ και μάλιστα μέλη της Κ.Ε. να μετέχουν σε δύο πολιτικούς φορείς, στο ΚΚΕ και στο νέο φορέα, να εργάζονται στον ένα φορέα εναντίον του άλλου. Εναντίον του κόμματος στο οποίο ανήκουν και έχουν εκλεγεί από το 13ο Συνέδριο στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο.

Η επιλογή να συμμετάσχουν και να μεταφέρουν όλη τη δράση τους στο νέο φορέα ήταν επιλογή δική τους, επόμενα φέρουν ακέραια την ευθύνη. Εφόσον έκαναν μια τέτοια συνειδητή επιλογή, έπρεπε να επιλέξουν το δρόμο της αποχώρησης τουλάχιστο από τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος, ακόμη και να καταθέσουν στις ΚΟΒ που ανήουν την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος.

Η αιτιολογία που προβάλλουν ότι μετέχουν στο νέο φορέα, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 13ου Συνεδρίου, αποτελεί πρόσχημα. Το 13ο Συνέδριο με σαφήνεια προσδιόρισε τον χαρακτήρα του ΣΥΝ ως ενιαίου πολυκομματικού φορέα και σ' αυτή τη βάση προσδιόρισε τα καθήκοντα και τις ευθύνες της Κ.Ε. στην πορεία ανασυγκρότησής του.

Ο χαρακτήρας του φορέα μεταβλήθηκε ριζικά μετά την Πανελλαδική Συνέλευση. Η Κ.Ε, ακριβώς επειδή ήταν υποχρεωμένη να σεβαστεί και να υπερασπιστεί το πνεύμα και τις αποφάσεις του 13ου Συνεδρίου προχώρησε στη γνωστή επιλογή της απέναντι στο Συνασπισμό. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι σύντροφοι ανοιχτά παραβιάζουν τις αποφάσεις της Κ.Ε. και το Καταστατικό, που σαφώς αναφέρεται στην υποχρέωση στελεχών και μελών να εφαρμόζουν τις αποφάσεις, ενώ δεν επιτρέπει τη λειτουργία και αναγνώριση τάσεων.

7. Το Π.Γ. προτείνει ομόφωνα στην Κ.Ε. να αντιμετωπίσει το ζήτημα που προέκυψε ως εξής:

α. Όλα τα στελέχη που μετέχουν σε όργανα του νέου φορέα, αναλαμβάνουν και συμμετέχουν στη δραστηριότητά του, τίθενται σε διαθεσιμότητα.

β. Δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις οργάνων που είχαν εκλεγεί και δεν αναλαμβάνουν καμία υπεύθυνη δουλειά στο Κόμμα, είτε δημόσια ως εκπρόσωποι του Κόμματος

γ. Καλούνται να παραδώσουν τη δουλειά τους στα όργανα που ανήκουν, στους συντρόφους που θα τους αντικαταστήσουν.

δ. Παραπέμπονται στην Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου, η οποία, σε συνεργασία με τα καθοδηγητικά όργανα και τις ΚΟΒ, στις οποίες ανήκουν, θα διαμορφώσει τελική πρόταση για το κάθε στέλεχος ξεχωριστά, παίρνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη στάση που έχει ως τώρα κρατήσει, αλλά και τη στάση του ύστερα από την παρούσα συνεδρίαση της Κ.Ε. Η Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Κ.Ε. Η ΕΚΕ θα εξετάσει και το ζήτημα της κομματικής ιδιότητας σε προσωπική βάση. Την τελική γνώμη για τη στελεχική ιδιότητα έχουν τα όργανα όπου ανήκουν, ενώ για την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος θα αποφασίσουν τελικά οι ΚΟΒ όπου ανήκουν, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρότασης από την ΕΚΕ.

Η Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου αναλαμβάνει να εξετάσει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και το γενικότερο πολιτικό πρόβλημα που προέκυψε με βάση του άρθρο 34 του Καταστατικού.

8. Τα εξής μέλη της Κ.Ε τίθενται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις:

Δραγασάκης Γιάννης
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Τριγάζης Πάνος
Χουντής Νίκος
Βλάχος Θανάσης
Θεοδωρικάκος Τάκης
Καλλίτσης Κώστας
Κοκκινέλης Γιάννης
Κόντου Τούλα
Κοντοφάκας Δημήτρης
Κουρουζίδης Σάκης
Μαρούκης Γιάννης
Μεϊμάρογλου Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Νικολιδάκη Φλώρα
Παπαχριστοδούλου Κώστας
Στρατούλης Τάκης
Τζιας Γιώργος
Τόλιος Γιάννης
Φουνταλής Δήμος
Αραπάκη Καίτη
Βίτσας Δημήτρης
Γιακυμιδάκης Μανώλης
Λαιμός Στέφανος
Πιαδίτου Βάντα
Πλούμης Παναγιώτης
Λεουτσάκος Στάθης
Λογοθέτης Στέλιος
Σαράφογλου Δημήτρης
Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
Τρικούκης Μάκης
Γαγκανιάρας Αλέκος
Χατζηδημητρίου Τραϊανός
Κλείτσας Θανάσης
Κυριάκος Σωτήρης
Σκοτινιώτης Πάνος
Ταφλανίδης Κώστας
Μπιτσάνης Ηλίας
Κουνενάκης Δημήτρης.

Ομοίως ισχύει και για τους βουλευτές

Μαρία Δαμανάκη
Μίμη Ανδρουλάκη
Γρηγόρη Φαράκο
Κώστα Ρήγα
και Νίκο Γαλανό, που δεν είναι μέλη της Κ.Ε.

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν ομοίως για τα κομματικά στελέχη που είναι μέλη του Κ.Σ. της ΚΝΕ.

9. Η Κ.Ε. εξουσιοδοτεί το Π.Γ. σε συνεργασία με τα καθοδηγητικά όργανα να συντάξουν ονομαστική κατάσταση των συντρόφων που ανήκουν στα παρακάτω καθοδηγητικά όργανα και μετέχουν ενεργά στο νέο φορέα. Ο κατάλογος να παραδοθεί στην ΕΚΕ.

Λόγω της διαθεσιμότητας ενός αριθμού στελεχών που μετέχουν σε καθοδηγητικά όργανα, πιθανόν να δημιουργηθούν μεγάλα κενά στη συγκρότηση νομαρχιακών και αχτιδικών επιτροπών. Η Κ.Ε. εξουσιοδοτεί το Π.Γ. να εξετάσει σε συνεργασία με τα όργανα την περίπτωση να διαμορφωθούν κλιμάκια καθοδήγησης των ΚΟΒ σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να λειτουργήσουν επαρκώς καθοδηγητικά όργανα με στελέχη που θα παραμείνουν σ' αυτά.

Το Π.Γ. της Κ.Ε του ΚΚΕ
9.7.1991.

Δημοσίευση: ΚΟΜΕΠ, Ιούλιος-Αύγουστος 1991.
Μορφή που χρησιμοποιήθηκε στο LR: Χρήστος Θεοχαράτος, Χαρίλαος Φλωράκης: Ο Λαϊκός Ηγέτης, τομ. Β, εκδ. Τυποεκδοτική, σελ. 709-712.

1 σχόλιο:

 1. off topic αλλα εχω κανει δευτερο στομαχι απο τα γελια:

  http://www.tanea.gr/news/politics/article/5108476/syriza-emplokh-me-thn-katartish-toy-eyrwpshfodeltioy/

  Στελιος Κουλογλου υποψηφιος !!!!!!!!!
  "αναμένεται να απαντήσει και ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρόταση να είναι υποψήφιος" !!!!!!!
  κλαιω απο τα γελια!!!

  ΥΓ. Στο ιδιο ψηφοδελτιο Κουνεβα και Κουλογλου. Αναρωτιεμαι τι εχουν να πουν οι διαφοροι αριστερο/αντιεξουσιαστες

  Μιχαλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή