Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Ανατομία του Συριζαϊκού λόγου: Στατιστικές παράμετροι

Το άρθρο του Νίκου Σκοπλάκη στο Red Notebook, που απετέλεσε και το τελευταίο μας Κοάν, είναι 832 λέξεις χωρίς τον τίτλο, την υπογραφή και την μικρή αρχική περίληψη. Θεωρώντας το άρθρο χαρακτηριστικό των υφολογικών χαρακτηριστικών του συριζαϊκού λόγου, θα προβούμε σε ορισμένες στατιστικές μετρήσεις επιμέρους στοιχείων του ύφους του λόγου αυτού. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αρκετά αβίαστα και είναι τα εξής:

α) Χρήση επιθέτων και επιθετικών προσδιορισμών:

H πρώτη παράγραφος του άρθρου είναι 55 λέξεις. Από αυτές, οι 8 είναι επίθετα και επιθετικοί προσδιορισμοί ("ορθοτόμες", "εσαεί αυταπόδεικτου", "πρώτη", "τελευταία", "αντιδογματικής", "πολιτικών", "κριτική"). Το ποσοστό επιθέτων και επιθετικών προσδιορισμών στην παράγραφο αυτή είναι επομένως 14.54%.

Ως συγκριτικό μέτρο, θα πάρουμε ένα τυχαίο άρθρο του Λένιν, "Το εθνικιστικό σχιάχτρο του αφομοιωτισμού". Η πρώτη παράγραφος αυτού του άρθρου συνίσταται από 85 λέξεις. Από αυτές, επίθετα και επιθετικοί προσδιορισμοί είναι οι 6 ("επίσημης", "φιλελεύθερης", "εθνικό", "παγκρατικής", "φιλελεύθερη αστική"). Το ποσοστό επιθέτων στην πρώτη αυτή παράγραφο του Λένιν είναι συνεπώς 7.05%, ή λιγότερο από το μισό από ό,τι του Σκοπλάκη.

Περνάμε στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου του Σκοπλάκη, η οποία έχει μέγεθος 194 λέξεις. 34 από αυτές τις λέξεις είναι επίθετα ή επιθετικοί προσδιορισμοί: "διδακτική", "θεμελιώδεις", "επικοινωνιακού", "υπέρτερη", "πολιτικής", "μυθοποιητικό", "λογικοφανή", "κριτικής", "δογματική", "κακώς εννοούμενης", "πολιτική", "φρέσκια", "αυτονόητη", "παρωχημένο", "άγονο", "ιδεολογικής", "εμφατική", "αδιαμφισβήτητη", "απαγορευτική", "ιδεολογικού", "λειτουργικών", "μυθοποιητικού", "φορμαλιστικός", "υπέρτερη", "πολιτικής", "πραγματική", "υψιπετούς", "βαθύ", "διδακτικής", "αιτιώδεις", "μπουρδουκλωμένες", "ταχυδακτυλουργικής", "πανάρχαια". Το ποσοστό δηλαδή των επιθέτων και των επιθετικών προσδιορισμών είναι 17.52%. Ή αλλιώς, σχεδόν μία στις πέντε λέξεις του κειμένου είναι επίθετο.

Θα συγκρίνουμε με την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη παράγραφο του τυχαίου δείγματος Λένιν, όπου το σύνολο λέξεων είναι 175. Ο αριθμός επιθέτων και επιθετικών προσδιορισμών εδώ είναι 28, ή 16% του συνόλου: "φιλελευθερο-αστικός", "μεγάλο", "εργατικό", "τεράστια", "προλεταριακής", "ταξικής", "αστική", "αστοτσιφλικάδικη", "εθνικού", "εθνικού", "μεγαλορωσικού", "πολωνικού", "εβραϊκού", "ουκρανικού", "αντιδραστικές", "σύγχρονης", "εθνικής", "ταξικής", "κούφιες", "πομπώδικες", "εθνικού", "μαυροεκατονταρχίτικη-κληρικαλική", "διεθνικός", "παγκόσμιου", "εργατικού", "μπουντιστής", "εξουθενωτική."

Αθροίζοντας αυτά τα δειγματοληπτικά δεδομένα, έχουμε:

Σκοπλάκης: 14.54%+17.52%, M.O=16.03%

Λένιν: 7.05%+16%, M.O=11.525%

Αν τώρα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε πόσα από τα επίθετα και τους επιθετικούς προσδιορισμούς που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς έχουν ταξικό χαρακτήρα, θα βρούμε:

Σκοπλάκης: 0

Λένιν: 10

Πόσα έχουν ρητή σχέση με την πολιτική και ιδεολογία εκτός από ταξικές αναφορές:

Σκοπλάκης: 6 (οι 4 είναι το επίθετο "πολιτική", οι 2 το επίθετο "ιδεολογικός")

Λένιν: 3

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι κατά μέσο όρο ο συριζαϊκός λόγος του Σκοπλάκη χρησιμοποιεί περισσότερο από τον λενινιστικό τα επίθετα και τους επιθετικούς προσδιορισμούς (4.5% περισσότερο στο δείγμα μας), ότι δεν τον χρησιμοποιεί καθόλου για να σηματοδοτήσει ταξικές θέσεις (0 τέτοιες χρήσεις έναντι 10), και ότι σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πολιτικο-ιδεολογικό πεδίο, παραπέμπει σ' αυτό αποκλειστικά μέσω της ταυτολογικής χρήσης των επιθέτων "πολιτικός" και "ιδεολογικός" (σε αντίθεση με τον μαρξιστικό-λενινιστικό λόγο, ο οποίος περιέχει πιο συγκεκριμένες αναφορές στην πολιτικο-ιδεολογική σφαίρα: "αντιδραστικές", "διεθνικός", "μπουντιστής").

β) Χρήση σύνθετων λέξεων:

Στο δείγμα 249 λέξων του Σκοπλάκη, τυπικά σύνθετες είναι οι εξής 16 (6.42%) (δεν μετρούμε λέξεις που έχουν αφομοιωθεί ως μη σύνθετες αν και είναι τέτοιες, όπως η "απόφανση" (από+φαίνω), η "αντίληψη", η "διεργασία", οι "επιφάσεις", ή το επίθετο "αδιαμφισβήτητη"): 

ορθοτόμες, αυταπόδεικτου, αντιδογματικής, κακοθυμία, αναστοχασμό, αναστοχασμού, αυτοανακήρυξη, ορθολογικότητα, μυθοποιητικό, λογικοφανή, αυτοπροτείνεται, αποπτώχευσης, μυθοποιητικού, υψιπετούς, τσιτατολογίας, ταχυδακτυλουργικής.

Στο δείγμα 260 λέξεων του Λένιν, τυπικά σύνθετες είναι οι εξής 8 (3.07%) (και εδώ εξαιρούνται λέξεις που δεν εκλαμβάνονται τυπικά ως σύνθετες αν και είναι τέτοιες, όπως "φιλελεύθερος", "διεθνικός", ή "κατακεραυνώνει"):

παγκρατικά, φιλελευθερο-αστικός, αστοτσιφλικάδικη, μεγαλορωσικού, βρωμοδουλιές, μαυροεκατονταρχίτες, κληρικόφρονες, μαυροεκατονταρχίτικη-κληρικαλική.

Βλέπουμε συνεπώς ότι στο δείγμα του Λένιν το ποσοστό σύνθετων λέξεων είναι λιγότερο από το μισό. Περαιτέρω, καμία από τις σύνθετες λέξεις του Λένιν δεν είναι "καλολογικά" σύνθετη, σε αντίθεση με αρκετές από αυτές του Σκοπλάκη: οι "μαυροεκατονταρχίτες", για παράδειγμα, είναι απλώς το όνομα μιας πολιτικής τάσης που ονομαζόταν έτσι από όλους, ενώ κανείς δεν αναγκάζει ορολογικά κάποιον να μιλήσει για "ορθοτόμες αποφάνσεις."

γ) Θολότητα του υποκειμένου:

Αναφερόμαστε εδώ σε περιπτώσεις όπου το υποκείμενο μιας δράσης δεν είναι έμψυχο ον αλλά κάτι αφηρημένο και μη έμβιο, και όπου συνεπώς δημιουργείται μια θολότητα στην κατανόηση της φύσης της δράσης που περιγράφεται, όπως και της φύσης του δρώντως. Εξετάζοντας το δείγμα Σκοπλάκη, βρίσκουμε:

Οι ορθοτόμες αποφάνσεις του εσαεί αυταπόδεικτου δόγματος [...] διεκδικούν [...] κατορθώνουν [...] ξεμυτίζουν

Η διδακτική τσιτατολογία αναλαμβάνει [...] να καταρρακώνει 

Μυθοποιητικό σύστημα [...] εκβιάζει 

[η κακώς εννοούμενη σκοπιμότητα], παρωχημένο και άγονο κρούσμα ιδεολογικής αποπτώχευσης, θριαμβολογεί [...] καθιστώντας απαγορευτική την κριτική του ιδεολογικού της φαίνεσθαι

ο φορμαλιστικός λογισμός [...] φαντασιώνεται τον εαυτό του [...] δυσφημεί αυτάρεσκα την πραγματική δικαιοσύνη [...] ανέχεται τον κυνισμό και τον αρλεκινισμό

οι αιτιώδεις σχέσεις καθιζάνουν σε μπουρδουκλωμένες επιφάσεις

Στην πραγματικότητα, ούτε μία από τις προτάσεις του Σκοπλάκη στο υπό εξέταση δείγμα δεν έχει σαφές, απτό, έμβιο υποκείμενο. Όσες δεν είναι του τύπου που μόλις δειγματίστηκε, είναι στην παθητική φωνή και δεν ονομάζουν υποκείμενο:

η κριτική αμφισβήτηση δέον είναι να στριμώχνεται

σταθεροποιείται η κίνηση του επικοινωνιακού λόγου

η σκέψη και η θεωρία υποβιβάζονται

Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό, καθώς έρχεται να προστεθεί στα δύο προηγούμενα, επιδεινώνει δραστικά την κατανοησιμότητα του κειμένου, καθιστώντας το αυθεντικά "Συριζαϊκό". Στον Λένιν, αντίθετα, τα υποκείμενα δεν είναι πάντα έμβια, δεν είναι πάντα ατομικά (συνηθέστερα, είναι οι συλλογικότητες, οι τάξεις), είναι όμως πάντα κάτι άλλο από αφηρημένες έννοιες που εμφανίζονται να δρουν μόνες τους, χωρίς την ανθρώπινη βούληση:

το άρθρο της «Σέβερναγια Πράβντα» μας εξηγεί

αστικής τάξης, που στο εθνικό ζήτημα απλώνει το χέρι

η φιλελεύθερη αστική τάξη φέρνεται

κάθε φιλελευθερο-αστικός εθνικισμός καλλιεργεί

η αστική τάξη (και η αστοτσιφλικάδικη) καλύπτεται

σκαρώνουν τις αντιδραστικές βρωμοδουλιές τους οι μαυροεκατονταρχίτες και οι κληρικόφρονες και σε συνέχεια και οι αστοί

αν τη δούμε μαρξιστικά

ορμά στη μάχη ο μπουντιστής κ. Λίμπμαν και με κατακεραυνώνει

Ελπίζω η στατιστική αυτή μελέτη να συνεισφέρει μια πρώτη εμπειρική αντίληψη για το φαινόμενο του ιδιοσυγκρασιακού, για να μιλήσει κανείς ουδέτερα, τρόπου έκφρασης των διανοουμένων του ΣΥΡΙΖΑ, που οπωσδήποτε χρήζει περαιτέρω επιστημονικής ενασχόλησης και ανάλυσης.

60 σχόλια:

 1. Γράψε και συ σαν διανοούμενος του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθώντας αυτούς τους τρεις κανόνες: υπερπληθωρισμό επιθέτων, πολλές σύνθετες λέξεις, θολά υποκείμενα:

  Πχ: "Όσο περνά ο καιρός, γίνεται φανερότερος ο εγκλωβισμός της κοινωνοποιητικής διάστασης μέσα στη μέγγενη μιας καταθλιπτικής απροσδιοριστίας, όπου κυριαρχεί η αντικειμενικότροπη αφυδάτωση της ανεπίκαιρης παρεμβατικότητας από τις υποτροπιάσεις της οξύνοης αυτενέργειας."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εντυπωσίασε τους φίλους σου, επηρέασε τους συγγενείς σου, δημοσιεύσου στο Red Notebook!

   Διαγραφή
  2. "Η επιθετική ανασυγκρότηση του προτάγματος της ανεξέλεγκτης γλωσσοπλασίας αναδεικνύει το ιλαροτραγικό έλειμμα της αναστοχαστικής αυτοαντίληψης, ενώ ταυτόχρονα εξαπολύονται πανταχόθεν τα αρλουμπολογικά ιδιώνυμα, καταστρατηγώντας την δυνατότητα των συλλογικών αυτοκαθορισμών να επιδιαιτητεύσουν τα επίδικα του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος."

   Διαγραφή
  3. Το δικό σου το άρθρο το διάβασα, το δικό του όχι, πέρα απο την πρώτη πρόταση γιατί μ' έπιασε ταχυκαρδία και άρχισα να ιδρώνω.

   Διαγραφή
  4. πιστευω οτι ειναι και θεμα εκπαιδευσης -περα απο τον χαρακτηρα του χωρου- και εξηγουμε.
   για πολλα χρονια στα φροντιστηρια εκθεσης εδιναν τυποποιημενες εκφρασεις για να ξεκινησουν τις εκθεσεις. μαθητες λοιπον επιρεπεις στην παπαγαλια και χωρις ουσιαστικη γνωση μαθαινουν αυτο τον τροπο και νομιζουν οτι κανουν κατι.
   παραδειγμα τυποποιημενης εναρξης "εχει δημιουργηθει ενα ευρυ φασμα εντυπωσεων στην κοινη γνωμη που τεινει να αναιρεσει οτι εχει ειπωθει κτλ κτλ κτλ". με αυτο τον τροπο ειναι ευκολο να φιαξεις μια "εντυπωσιακη" αλλα κοινοτυπη πλεον εισαγωγη και ακολουθοντας τους ιδιους κανονες να φιαξεις ευκολα ενα συριζαιικο κειμενο, ειδικα οταν ο αρθρογραφος καταπιανεται με θεματα που Α) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ και Β) εχει εντολη να τα αποδομησει και να δωσει μια "αλλη" οπτικη"

   Διαγραφή
  5. "εχει δημιουργηθει ενα ευρυ φασμα εντυπωσεων στην κοινη γνωμη που τεινει να αναιρεσει οτι εχει ειπωθει κτλ κτλ κτλ"

   Αχαχαχαχαχ!Αυτό! Δευτερεύουσες προτάσεις επί δευτερουσών προτάσεων, όπου καμία δεν καθορίζει τίποτα, απλά πετάει το μπαλάκι παρακάτω! Και παθητική ή μέση φωνή, να μην φαίνεται ποιος κάνει τι, απλά να "γίνονται" πράματα και θάματα!

   Διαγραφή
  6. δυστηχως αυτο γινοταν για πολλα χρονια στα φροντιστηρια. αυτη την στιγμη υπαρχουν ηλικιες, ειδικα απο 30 και κατω, που δεν ξερουν να εκφραζονται, δεν εχουν ιδεα απο ορθογραφια και το λεξιλογιο τους ειναι 100 λεξεις.
   δεν μιλαω για τα κειμενα π.χ. στα μπλογκ. ουτε εγω τα πολυπροσεχω εδω τα κειμενα μου γιατι συνηθως γραφονται αναμεσα σε αλλα πραγματα και βιαστικα, αλλα μιλαω για τραγικα πραγματα, που δεν ειναι ουτε της ωρας ουτε του θεματος.
   δυστηχως ομως με ολα αυτα ειναι ποιο ευκολο για πολλους να διαβασουν το κειμενο αυτο που δεν λεει τιποτα, απλα ειναι "εντυπωσιακο" στα ματια τους, απο την εισηγηση του μακη παπαδοπουλου για την ενεργεια

   Διαγραφή
  7. @ EG: Τα Κοάν θέλουν μέτρο. Με ένα τη μέρα, ανακαλύπτεις το νόημα της ύπαρξης και του σύμπαντος εν γένει.

   Με περισσότερα παθαίνεις εγκεφαλικό.

   Διαγραφή
  8. Απο δω και πέρα φέρεις βαριές ευθύνες για τους αναγνώστες σου γιατί και με το πρώτο Κοαν το παθαίνουμε άνετα το εγκεφαλικό.

   Διαγραφή
  9. Τι είναι ένα εγκεφαλικούλι μπροστά στη δυνατότητα, αφού το πάθεις, να καταλαβαίνεις ΤΙ ΔΙΑΟΛΟ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΟ RED NOTEBOOK;

   Διαγραφή
  10. Μπορεί να φταίει και η φασολάδα που έφαγα αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει (ωχ κόλλησα ασαφές υποκείμενο)

   Διαγραφή
  11. Που είναι ένας Καρανίκας όταν τον χρειάζεσε;
   Σ.

   Διαγραφή
 2. Με λέγαν ΑΡΤΕΜΗ!
  Τώρα με λένε ΑΠΟΥΣΙΑ!
  http://www.youtube.com/watch?v=C70t6HuG9Vs

  Ernest Everhard.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο επόμενο θα τα λέει χύμα και τσουβαλάτα. Μετά απ' αυτό αρχίζει το νόημα, που λέει και ο Χάρι.

   Διαγραφή
  2. Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά τα νοήματα. Διότι πάσα έργο δε σάχνεται μόνο για χαβαλέ, είναι και να διδάχνει κιόλας!

   Ernest Everhard.

   Διαγραφή
 3. Απαντήσεις
  1. Τώρα χωρίς πλάκα, για ποιο πράμα μιλάει το κείμενο του Σκοπλάκη. Ειλικρινά δεν κατάλαβα τίποτα.

   Διαγραφή
  2. μπορεί ν' αυτοσαρκάζεται....!!!!!!!!!!! ίσως, αν το ξαναδιαβάσει, να μην το καταλάβει ούτε ο ίδιος...

   Διαγραφή
  3. Κι όμως Αντώνη η απάντηση στην ερώτησή σου νομίζω -γιατί δεν είμαι για τίποτα σίγουρη-βρίσκεται ατόφια μέσα στο κείμενο:
   «…οι αιτιώδεις σχέσεις καθιζάνουν σε μπουρδουκλωμένες επιφάσεις προς χάριν της ταχυδακτυλουργικής υποκρισίας»

   Διαγραφή
  4. Καλά, ότι καθιζάνουν οι αιτιώδεις σχέσεις και γίνεται μπουρδουκλεμές, καθιζάνουν. Αυτό το ξέρουμε όλοι, σιγά το δύσκολο δηλαδή.

   Διαγραφή
 4. Δεν αντέχω έχω λιώσει στα γέλια ειλικρινά, το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω το κείμενο του Σκοπλάκη σε συνδυασμό με φάτσα Αρτέμη να κλαίει βρέχοντας με ταξικά δάκρυα το κόκκινο κασκόλ του πάνω από ένα τραπέζι με αστακούς και αρνιά. Αριστούργημα. Μιλάμε για πολύ Νόημα.
  Με λένε Αλέξη.[πρώην Αρτέμης]

  Decadent

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Με λίγα λόγια, ο Λένιν μιλάει ξύλινα aka ταξικά.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως μιλάει στο λαό και στην καρδιά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. θυμιζει το μητσικώστα όταν έκανε το ζουράρι
  http://www.youtube.com/watch?v=_9vLf0csEnc

  Λεωνίδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Έχει δίκιο ο modesto πιο πάνω. Παραθέτω απόσπασμα από άρθρο σε φοιτητική εφημερίδα, στο οποίο ο συντάκτης προσπαθεί, μιμούμενος τον Ντεμπόρ (από τον οποίο φυσικά δεν έχει καταλάβει γρι), να καταγγείλει τάχα μου την αλλοτρίωση του ανθρώπου που προκαλείται από τον...παραθερισμό! Όλα τα ως άνω διατυπωμένα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ-ικού λόγου είναι παρόντα, αν και όντως ο Σκοπλάκης έφτασε στο 11 τον ενισχυτή και δύσκολα θα τον φτάσει κάποιος.

  «Ο τριμερείς διαχωρισμός του παραθερισμού είναι ενδεικτικός της ύπαρξης ενός άφθονου εμπορεύματος, το οποίο αναμφισβήτητα αναπτύσσει μια σειρά από πλαστότητες, καταστρέφοντας την οργανική ανάπτυξη των κοινωνιών υπό το σκήπτρο της επιβαλλόμενης κατανάλωσης.
  Μια ετεροκατευθυνόμενη χρήση του εμπορεύματος από το μονοπώλιο της ικανοποίησης πλαστών αναγκών κατασκευασμένων για τη χειραγώγηση της ύπαρξης και της πραγματικής ζωής,
  της συνειδητής ζωής. Η ασυνειδησία είναι δείγμα του διαχωρισμού μιας
  εσωτερικότητας που δεν μορφοποιείται από την εξωτερικότητα που δεσπόζει σαν την αστική ενδυμασία που υπερκάλυψε όλες τις ανάγκες και υποβλήθηκε για να αναβάλλει τη μη εκπλήρωση μέσα στο θέαμα. Η φαινομενικότητα στηρίζεται στην ασταμάτητη ανανέωση και συντήρηση του ψεύδους, της ψευδούς συνείδησης που αρνείται να φανερωθεί, τη στιγμή που η πραγματική συνείδηση πρέπει να την αποκαλύψει μέσα από μια αληθινή κριτική, οδηγώντας στην εξαφάνιση
  της και την αφετηρία της αληθινής ζωής.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό όμως καταλαβαίνω τουλάχιστο για τι πράμα μιλά! Στο άλλο δεν έχω την παραμικρή ιδέα.

   Διαγραφή
  2. Δεν αντιλέγω, γι' αυτό άλλωστε ανέφερα ότι ο Σκοπλάκης διεκδικεί αναμφισβήτητα το τίτλο του πρωταθλητή στο αράδιασμα αλαμπουρνέζικων μέσα σε κείμενο μόλις 6 (ή όσες είναι) παραγράφων. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με κακοχωνεμένο μαρξισμό, κακοχωνεμένη Κριτική Θεωρία, κακοχωνεμένους Λούκατς και Ντεμπόρ, με τραγελαφικά αποτελέσματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είναι τόσο σοβαροφανείς και wannabe (φτάνει να ακούσει κανείς εκπομπές πολιτιστικού - λέμε τώρα- χαρακτήρα στον 105,5 στο Κόκκινο, όπου μιλάνε όλο πόζα και αυταρέσκεια) που, εκτός από γελοίοι, καταντάνε και εξαιρετικά γλοιώδεις και βλακώδεις οι τύποι, αλλά τέλος πάντων.

   Διαγραφή
  3. θα προσπαθησω το ακατορθωτο.
   εχουμε μια παραδοχη, οτι η γραφη του ειναι επιτηδευμενα ετσι για να προκαλεσει τους αναγνωστες του, να τους δωσει αυτη τη "μαγεια" της κουλτουρας, οτι λεει κατι πολυ σημαντικο με μια γλωσσα αλλης εποχης, στα ματια τους μια γλωσσα υποτιθεται μακρια απο την καθημερινοτητα των πρωιναδικων που -και καλα- απεχθανονται. γραφωντας με τετοιο τροπο, ενα πολυ μεγαλο κομματι αυτων που τον διαβαζουν ειναι ικανο να πιστεψει οτι εφτασε και ζουμε την εποχη των παγετωνων. με αυτο στο μυαλο ας συνεχισω.
   ο τυπος ειναι προφανες οτι θελει να τα χωσει στο ΚΚΕ. εξ ου και η αναφορα στην αριστερα του 4%. η αναφορα στα τσιτατα, στην καθαροτητα που την βαζει σε αμφισβητηση κ.α.
   αφου λοιπον σερνει τα εξ αμαξης στην αριστερα του 4% την κατηγορει οτι εγινε συστημικη, οτι παγιδευει εργατες (και εδω πεφτει το τυμπανο της αγωνιας) ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΜΕ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ.....!!!!!!! και εδω πεφτουν τα τσιμεντα απο τα γελια.
   η αναφορα στην δημαρ βρισκεται εκει μονο για το ξεκαρφωμα
   φυσικα αν δεν ειχε την τελευταια παραγραφο για τον κουλουφακο, ουτε εμενα θα μου πηγαινε τοσο πολυ στο μυαλο, αλλα ηταν η σταγονα του συμβολισμου που ξεχειλισε το ποτηρι

   Διαγραφή
  4. Αυτο που εντοπιζει ο Μοντεστο ειναι γεγονος ,αλλα ΠΑΜΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ειν αληθεια ...Οταν τα χρονια τα παλια οι Τσιφλικαδες και οι κοτζαμπασηδες θελαν να ελεγξουν τους κοληγους χωριατες (κατα τεκμηριο αμορφωτοι) ,εκτος απ το κνουτο και το μαστιγιο στελναν και μισθοφορους λογιους ή τους γιους τους τους σπουδαγμενους στας Ευρωπας να τους μιλησουν .Οι κακομοιροι οι χωρικοι ακουγαν με γουρλωμενα ματια απο εκπληξη ενα σωρο καινουργιες λεξεις ,νεες εννοιες αγνωστες ,ειπωμενες και με μαγικο δικολαβιστικο στυλ κι αν ακομα δεν καταλαβαιναν γρι ,εκστασιασμενοι υπακουαν στο "φαινομενο" ...
   -Καταλαβες τιποτις μαρη ? ρωταγε η μια γρια την αλλη
   -Οχι ...αλλα ωραια τα ειπε ...

   ωσπου ηρθαν οι Αντυπες ...

   Διαγραφή
 8. Το διάβασε και ο θεός ο bakayoko και δείτε πως αντέδρασε:

  https://www.youtube.com/watch?v=huYJ5e8_bZM

  ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΑ?

  JKL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ρε συριζαίοι, πιάστε μια κανονική δουλειά, το 'χετε κάψει!

  ΡπΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. https://www.youtube.com/watch?v=a83gZKDQnX8&list=RDa83gZKDQnX8

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σπύρος Σούρλας
  13 Std. · Bearbeitet ·

  Να ζητάς απο τον Lenin reloaded να καταλάβει το επίπεδο του Σκοπλάκη ,είναι σαν να ζητάς από τον Κατέλη να κατανοήσει τον Bach..

  Αλλά ο τύπος που βλέπει παντού Σόρος,το ξεφτίλισε 'αναλύοντας ' ένα κείμενο του Νικόλα σε πόσα επίθετα,υποκείμενα και αντικείμενα έχει..

  Πρέπει νάχει τρελλό κόμπλεξ ο 'μαρξιστής Λιακόπουλος'
  Gefällt mir · · Teilen

  Nikos Sarantakos und 61 anderen gefällt das.
  Nikos Sarantakos Το πιο αστείο είναι πως κάνει σύγκριση με τα επίθετα και με τις σύνθετες λέξεις που έχει ένα κείμενο του Λένιν, που το έχει από... μετάφραση, χωρίς να ξέρει ρώσικα, λες και διατηρούνται στη μετάφραση όλες οι λέξεις μία προς μία!

  Και το πιο θλιβερό είναι ότι οι σχολιαστές συναγωνίζονται ο ένας τον άλλον ποιος θα δείξει μεγαλύτερη αμάθεια. Που δεν είναι ντροπή να μην ξέρεις κάτι, αλλά να καμαρώνεις για την αμάθειά σου παραπάει.
  vor 13 Stunden · Gefällt mir · 14
  Castoras Flâneur ο κ. Ρηλόαντεντ έχει τον φανατισμό του νεοφώτιστου. Καθώς το ΚΚΕ αποψιλώνεται από τα στελέχη που ανδρώθηκαν στην περίοδο της ανασυγκρότησης μετά το 1991, προσκολλούνται σε αυτό καλοθελητές τύπου ΛΡ οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν επίσημοι κομματικοί διανοούμενοι δικαιολογόντας την υπερσεχταριστική γραμμή του.
  vor 13 Stunden · Gefällt mir · 5
  Castoras Flâneur το χειρότερο βέβαια, είναι ότι πουλάει φτηνο και συκοφαντικό εργατισμό ενώ είναι πανεπιστημιακός. Αλλά ποιος έχασε τη ντροπή για να την βρει ο ΛΡ;
  vor 13 Stunden · Gefällt mir · 4
  Nikos Sarantakos Όταν γράφει για θέματα θεωρητικά που τον απασχολουν, δεν είναι κακός. Όταν γράφει για να τέρψει το κοινό του, είναι πολύ φτηνός.
  vor 13 Stunden · Gefällt mir · 6
  Castoras Flâneur πριν φιλοδοξήσει να γίνει κομματικός διανοούμενος έγραφε, δε, πολύ καλύτερα
  vor 13 Stunden · Gefällt mir · 2
  Giorgos Pagoudis Αντώνης ή Σαλταντώνης για τους άσπονδους φίλους του
  Aυτά γράφονται για σένα αντώνη,
  Άμα θες μη το δημοσιεύσεις.
  Geiger

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μας κατεδίκασε η πνευματική ελίτ της χώρας! Με τι μούτρα να κυκλοφορήσουμε τώρα στην κοινωνία!

   Ιδιοφυές το point του Σαραντάκου. Με αναγκάζει να συγκρίνω το άρθρο Σκοπλάκη με άρθρο ΚΟΜΕΠ. Κάτι μου λέει ότι θα γελάσουμε.

   Διαγραφή
  2. ο σκοπλακης δλδ ειναι ελιτ;;;;;
   ρε σαραντακο για κοπιασε προς τα εδω να μας τα πεις να μας δωσεις τα φωτα σου!
   καθως επισης να μας πει και ο αλλος, ποια απο τα στελεχη που ανδρωθηκαν μετα το 91 (που μετα το 91 αυτοι που ανδρωθηκαν, ανδρωθηκαν με "σταλινικα" συναισθηματα απεναντι τους, απο οτι λενε) εχουν φυγει.
   για να του δωσω ετσι και ενα εναυσμα να ψαξει, να δει τους υποψηφιους δημαρχους του νομου αττικης να δει που ειναι οσοι ανδρωθηκαν μετα το 91
   αιντε με τα τσουτσεκια

   Διαγραφή
  3. Άσ' το, δεν σωζόμαστε με τίποτα. Δεν θα μας ξανακαλέσουν σε γκαλά.

   Διαγραφή
  4. ωιμεεεεεε!!!! πως θα ζησω τωρα;;; πως θα αντεξω τετοιο καημο;

   Διαγραφή
  5. "Καθώς το ΚΚΕ αποψιλώνεται από τα στελέχη που ανδρώθηκαν στην περίοδο της ανασυγκρότησης μετά το 1991, προσκολλούνται σε αυτό καλοθελητές τύπου ΛΡ οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν επίσημοι κομματικοί διανοούμενοι δικαιολογόντας την υπερσεχταριστική γραμμή του."
   Αυτό θα μπορούσε να λέγεται και μια ευγενική προσφορά του "Ε"/"Α" στη...συζήτηση. Χεχεχε... και μετά είμαστε "ταλιμπάν" κι άλλα τέτοια...διδάξτε μας ήθος κι εμάς λιγάκι!!!

   Διαγραφή
  6. "Το πιο αστείο είναι πως κάνει σύγκριση με τα επίθετα και με τις σύνθετες λέξεις που έχει ένα κείμενο του Λένιν, που το έχει από... μετάφραση, χωρίς να ξέρει ρώσικα, λες και διατηρούνται στη μετάφραση όλες οι λέξεις μία προς μία!"
   Αυτό είναι "επιστημονικό" σχόλιο από άνθρωπο που θεωρείται φιλόλογος και γλωσσολόγος ή τουλάχιστον γνώστης γλωσσολογίας και λεξικολογίας;;;;!!!!!!!μάλλον πρέπει να ξαναδιάβάσει τα βασικά περί μετάφρασης...ρε "διανοούμενοι", δεν είμαστε τόσο άσχετοι ούτε κατέχετε το μονοπώλιο της "γνώσης"...
   "Και το πιο θλιβερό είναι ότι οι σχολιαστές συναγωνίζονται ο ένας τον άλλον ποιος θα δείξει μεγαλύτερη αμάθεια. Που δεν είναι ντροπή να μην ξέρεις κάτι, αλλά να καμαρώνεις για την αμάθειά σου παραπάει"
   Αυτό είναι προφανώς αυτοκριτική των συμμετεχόντων (Σαραντάκου κλπ) στον παραπάνω διάλογο;;;;
   Εξ άλλου παραμένει το ερώτημα: ας μας εξηγήσουν σε κατανοητή γλώσσα τί λέει το άρθρο του διανοούμενου Σκοπλάκη...εν πάσει περιπτώσει, είναι κι αυτό μια υποχρέωση των στρατευμένων διανοούμενων, να εξηγούν στο πόπολο και στους αμαθείς... κι όχι να δείχνουν ειρωνική συγκαταβατικότητα...επειδή όμως αναφέρονται στην δήθεν αμάθειά μας, ας ρίξουν μια ματιά στα κείμενα πραγματικών διανοούμενων για να καταλάβουν την διαφορά (δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε συγκρίσεις με τον Μαρξ, Λένιν κλπ, αρκούν τα κείμενα του Εμίλιο Ρεκαμπάρεν, του Βαγιέχο, του Παλαμά, του Γληνού και τόσων άλλων...) Η πραγματική αμάθεια είναι αυτή που κρύβεται πίσω απ τον θαυμασμό για την ακατάληπτη γλώσσα που κρύβει, πίσω απ τον βαρύγδουπο εκφραστικό φορμαλισμό, την κενότητα νοήματος...
   Τους αφιερώνω την παροιμία (την είχα ξαναγράψει κάπου εδώ): "η γνώση είναι σαν την μαρμελάδα, όσο λιγότερη έχει κάποιος τόσο περισσότερο την απλώνει" (είναι απο μετάφραση κ.Σαραντάκο, δορθώστε τα λάθη παρακαλώ)

   Διαγραφή
  7. Είναι πολλά τα λεφτά Αντώνη....

   rednready2

   Διαγραφή
  8. "Σπύρος Σούρλας

   Να ζητάς απο τον Lenin reloaded να καταλάβει το επίπεδο του Σκοπλάκη ,είναι σαν να ζητάς από τον Κατέλη να κατανοήσει τον Bach.."

   Είσαι άδικος. Οι άνθρωποι προσφέρουν ξεκαρδιστικό γέλιο δωρεάν.

   Διαγραφή
  9. Μπαχ ο Σκοπλάκης. Ο Μπετόβεν θα είναι ο Δημ. Σεβαστάκης.

   Κι εμείς τα φτωχά Κατέληδες.

   Και να ήθελες να επινοήσεις τόσο κωμικούς διανοούμενους δεν θα μπορούσες.

   Διαγραφή
  10. Εν πάσει περιπτώσει, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα στον ερμητικό ή στρυφνό Λόγο θα ήθελα να διαχωρίσουμε την επιφανειακή και γελοία-κωμική (χωρίς συνείδηση της κωμικότητας) στρυφνότητα και ερμητισμό από την στρυφνότητα και τον ερμητισμό που προκύπτει από βιώματα και θεωρητικά αδιέξοδα και διλλήμματα που ο φόρεας τους έχει κάποιο δικαίωμα να μην επιλύσει άμεσα..Η διαφορά νομίζω φαίνεται στην "ατμόσφαιρα" του κειμένου που αναδύει κάτι από αυτό που κάνει μπαμ ότι αναδύει απλά ένα τίποτα..
   Όσον αφορά τις προσωπικές επιθέσεις και την ματαιοδοξία των "ανανεωτών" θεωρητικών-θεωρητικιζόντων (και άλλων) είναι μάλλον προϊόν της πίστης τους ότι είναι αδύνατον ένας εργατικός ή λαϊκός χώρος να μπορεί να έχει διανοητική "ανωτερότητα" σε σχέση με αυτούς. Η υποτιθέμενη "διανοητική ανωτερότητα" των "ανανεωτών" και η πιστη τους ότι είναι το θεωρητικόν άλας της γης τους οδηγεί (όχι τυχαία) σε μια αυταρέσκεια που αγγίζει την γελοιότητα, και σε προσβλητικές "εκφράσεις" τη διανοητικής τους "ανωτερότητας" που τους κάνουνε ακόμα πιο αξιολύπητους και δυστυχείς..αυτά έχω να πω, χωρίς να επεκταθώ στα άλλα, τα πιο προσωπικά. Υπάρχει και ένα είδος επαρχιωτισμού στην ελληνική "ευρω-αριστερή διανόηση". Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους θα ήταν καλό να θυμίσουμε σε πολλούς από αυτούς ότι αν έλεγαν τέτοια πράγματα στον Doktorvater τους ή τον επιβλέποντα το μαστεράκι τους στην Εσπερία απλά θα τους έκοβε και δεν θα πέρναγε η πτυχιακή τους, ενώ εδώ στο "χωριό" λένε ότι τους κατεβάσει η γκλάβα τους..

   Διαγραφή
  11. Διεκδικώ την ικανότητα να ξεχωρίζω τη φιλοσοφία απ' την κωμική αρλουμπολογία. Δεν είναι μικρό πράμα εκεί που έχουμε φτάσει, ωστόσο το διεκδικώ. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι είναι φιλόσοφοι, ευτυχώς όμως για τη φιλοσοφία δεν πέρασαν ούτε απ' έξω.

   Από την άλλη πλευρά, όπως πολλάκις έχω πει, τους θεωρώ γνήσιους λαϊκούς διασκεδαστές, ιδιαίτερα χρήσιμους στην παρούσα φάση, για να γελάει λίγο το χειλάκι του φτωχού και του καταπιεσμένου λαού.

   Τέλος, η εποχή της "μπογιάς" τους ήταν η εποχή της γεμάτης κοιλιάς που δείχνει επιείκεια σε κάθε είδους ψωνάρα, δυστυχώς όμως η εποχή αυτή έλαβε τέλος.

   Διαγραφή
  12. Α, και για ότι γελάει το πόπολο αντί να αισθάνεται δέος με τις κοτσάνες, ξυδάκι. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Να γελάς με το γελοίο.

   Διαγραφή
  13. Ναι, καμία αντίρρηση. 'Όταν ο "κόσμος" ακούει κάτι δύσκολο μεν αλλά που "μυρίζει" πόνο η πραγματικά θεωρητικά βιώματα (ταξικά, και άλλα που δεν είναι άμεσα ταξικά) απλά ζητάει διευκρινίσεις, ελέγχει το στρυφνό τρυφερά. Όταν βλέπει στυλάκι, και οσμίζεται την υποτιθέμενη "ανωτερότητα" πέφτει το γέλιο της αρκούδας. Το έχω δει το σκηνικό..

   Διαγραφή
  14. Δεν είμαι φιλόλογος, ούτε μεταφραστής, για αυτό ρωτάω, αν μια φράση στα ρώσικα έχει έναν επιθετικό προσδιορισμό, τότε αυτός μπορεί να μετατραπεί σε ρήμα ας πούμε στην ελληνική μετάφραση;

   Ijon Tichy

   Διαγραφή
  15. @IjTch

   Δεν έχει καμία σημασία η «ένσταση» Σαραντάκου όσον αφορά την επιλογή των κειμένων για σύγκριση (η οποία ένσταση έχει περίπου το νόημα ότι ο Α. υπέπεσε σε category mistake, ή ότι συγκρίνει μήλα και απίδια). Και τα δύο (ή τρία, τελικά) κείμενα είναι γραμμένα είναι στα ελληνικά, και απευθύνονται σε ελληνόφωνο κοινό.Και επιπλέον έχουν (ή τουλάχιστον, το κείμενο Σκοπλάκη «θέλει» να έχει) αντικείμενο αναφοράς την «πολιτική», «ιδεολογία», κ.ο.κ. Αν δεν κάνω λάθος το επιχείρημα τού Αντώνη αφορά τη σχέση κειμένου-ελληνικού «κοινού» (ή «κοινών» [interpretive communities]) και όχι την αποτίμηση των κειμένων από μόνων τους (οπότε στην περίπτωση αυτή, ίσως θα μπορούσε κάποιος να ζητήσει προσφυγή στο πρωτότυπο).

   Διαγραφή
  16. Ναι, αφορά την διαδικασία παραγωγής ενός ακροατηρίου, κατά βάση. Μιας "ερμηνευτικής κοινότητας."

   Το ότι το κείμενο εγώ δεν έχω ιδέα τι λέει, το είπα ήδη. Δεν το είπα χιουμοριστικά, δεν καταλαβαίνω για ποιο πράμα μιλάει και τι λέει πάνω σ' αυτό. Πιθανολογώ ότι στην "ερμηνευτική κοινότητα" που απευθύνεται οι κανόνες ερμηνείας είναι διαφορετικοί απ' τους δικούς μου και δεν προαπαιτούν το είδος της κατανόησης που εγώ θεωρώ κατανόηση κειμένου.

   Διαγραφή
  17. Εγώ όμως κατέθεσα τη γνώμη χτες επ αυτού. Πρόκειται για τη θλιβερή ιστορία τής κ. Αγλωσσίας, έτων 80, πάσχουσας από άνοια, η οποία βγαίνει από την πόρτα και επιστρέφει από το παράθυρο (ίσως γιατί ξεχνά ότι το κλειδί είναι κάτω από το πατάκι).

   Διαγραφή
 12. Βρε μελαχρινάκι με πότισες Σκοπλάκη, με πότισες Σκοπλάκη βρε μελαχρινάκι.
  Και με κλαυθμό: Ντίμπι ντίμπι ντίμπι νταϊ, ντίμπι νταϊ, ντίμπι νταϊ.
  Να φανταστώ η ανωτέρω συνομιλία αποδίδεται στον Αρτέμη με τον Μαέβιους??

  http://www.youtube.com/watch?v=RwFvpN-Eq3g

  Ernest Everhard.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αν δεν γράψει ο Μπογδάνος στο ρεδ νόουτμπουκ η Εργατική Τάξη δεν πρόκειται να απαγκιστρωθεί απ΄την αστική ιδεολογική ηγεμόνευση.
  Καλός ο Σκοπλάκης, το πάλεψε αλλά σαν τον Μπογδάνο δεν έχει.

  Decadent

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Σαραντάκο ένα θα σου πω μόνο. Περίμενα πως και πως να ποστάρεις σχόλιο σε αυτή την ανάρτηση του Αντώνη και εσύ πας και το σχολιάζεις αλλού! Εκεί που πήγες να γίνεις επιτέλους μια οπορτούνα με αρχίδια τελικά κατέληξες να είσαι αρχίδια οπορτούνα. Δεν σε πιάνω πουθενά ρε πούστη μου. Χέλι είσαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σαν τον αντρεα....τον αλλο της μιμης, χελι και εκεινος

   Διαγραφή
  2. Και για να θυμήσω πόσο γελοίος είσαι Σαραντάκο (ναι μεγάλε σε πάω με τα χίλια για το ξεφτιλίκι σας) το σχόλιό σου (πρώτη πρώτη κουράδα στο κείμενο της Αλέκας στην ΚΟΜΕΠ του 02/2013):

   "Όχι ότι είναι το βασικότερο αυτό, αλλά κακογραμμένο το βρίσκω το άρθρο. Μήπως είναι μετάφραση μετάφρασης (από ελληνικά σε αγγλικά ή ρωσικά και πίσω πάλι);"

   Και θέτω το ερώτημα: Το κείμενο του Σκοπλάκη πως το κόβεις; Καλογραμμένο; Γιατί εμένα μου κάνει μετάφραση μετάφρασης (από γραμμική Α' σε σουαχίλι ή ναβάχο και πίσω πάλι...

   Διαγραφή
 15. Α, αυτός είναι πολύ καλός, τα σπάει όλα τα κοντέρ (τι three-part argument και χαζομάρες): «Επιστρατεύονται, λοιπόν, μια μεσάζουσα ιδεολογία που εκβιάζει τη λατρεία του άκρου της, μια υπερχρονικά νεάζουσα ηθικολογία ως διαχρονικά νέα αντίληψη, ένας ιδεολογικοπολιτιστικός κορπορατισμός της νοσταλγίας για 'τα ωραία χρόνια που τα λέγαμε μόνοι μας', μια ρομαντική σύλληψη των 'εκλεκτών' με τα πλούσια γένια και τα έγκυρα χτένια.»

  Έτσι ρε παιδάκι μου, τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Καταλαβαινόμαστε τώρα.

  Έφη Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πού είναι ο Βάγκνερ; Πού είναι ο Πουτσίνι; Πού έχουν πάει όλοι εκείνοι;

   Διαγραφή
  2. Οι ποιητές φανφάρες της αριστεράς: μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, τι προμηνάν τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια;
   (Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά, αυτό προμηνάνε...)

   Έφη Α.

   Διαγραφή
  3. Σκοπλάκη εσύ σουπερστααααααααααααάρ!

   http://www.youtube.com/watch?v=giY4dRoJkpw

   Mackie messer

   Διαγραφή
 16. Ο λαός απαιτεί: να εμπλουτιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ generator με plug-in Σκοπλάκη.

  Was ist SYRIZA?, IV: The word generator (beta)
  http://leninreloaded.blogspot.gr/2012/07/was-ist-syriza-iv-word-generator-beta.html

  Δελτάμι

  ΑπάντησηΔιαγραφή