Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση της ΕΟ του ΚΚΕ για τις αντιδραστικές εξελίξεις στο ευρωκοινοβούλιο, ενόψει ευρωεκλογών


Ευρωπαϊκά κόμματα: Και με τη βούλα όργανα του αντιδραστικού οικοδομήματος της ΕΕ
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ
902

Ο νέος Κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα της ΕΕ, που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πρόκειται να ψηφιστεί τον Απρίλη, στην τελευταία Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τις ευρωεκλογές του Μάη. Η συμφωνία για το νέο Κανονισμό των ευρωκομμάτων ήταν από τις προτεραιότητες της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ δραστήριο ρόλο έπαιξαν η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, Μ. Γιαννάκου -συντάκτρια της σχετικής έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου- αλλά και τα ευρωκόμματα, συμπεριλαμβανομένου του οπορτουνιστικού Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), στο οποίο μέλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.


Σημεία τριβής ανάμεσα στους πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποτέλεσαν οι αρμοδιότητες κάθε οργάνου στην αναγνώριση των ευρωκομμάτων, στην καταχώριση, διαγραφή τους από το σχετικό «Μητρώο» και στην επιβολή ποινών και κυρώσεων σ' αυτά. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέβλεπε αποκλειστική αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το Συμβούλιο απαιτούσε οι αστικές κυβερνήσεις να έχουν λόγο και ρόλο σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και έλεγχο συμμόρφωσης των ευρωκομμάτων και με τις εθνικές νομοθεσίες.

Η τελική συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας «αρχής» και την εμπλοκή των αστικών κυβερνήσεων των κρατών - μελών στον έλεγχο των ευρωκομμάτων. Συγκεκριμένα:

1. Δημιουργείται μία «ανεξάρτητη Αρχή», η οποία είναι αρμόδια για την αναγνώριση, την καταχώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στο «Μητρώο» της ΕΕ, τη διαγραφή τους εάν διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τις αρχές και τις αξίες της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ και την επιβολή ποινών και κυρώσεων (διακοπή, αναστολή, μείωση της χρηματοδότησής τους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, πρόστιμο μέχρι το 10% του προϋπολογισμού τους). Η «αρχή» αυτή είναι μονοπρόσωπη. Ο διευθυντής της αποφασίζει για όλα τα παραπάνω. Επιλέγεται μεταξύ όσων υποβάλλουν υποψηφιότητες, από μια επιτροπή, αποτελούμενη από τους γενικούς γραμματείς των οργάνων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Για την εγγραφή στο «Μητρώο» της ΕΕ απαιτείται από το ευρωκόμμα η υπογραφή και η υποβολή τυποποιημένης δήλωσης προσήλωσης στις «αρχές και τις αξίες της ΕΕ», που περιέχεται ως παράρτημα στον Κανονισμό. Δήλωση πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό σύστημα, στην «οικονομία της ελεύθερης αγοράς», στις τέσσερις ελευθερίες του κεφαλαίου, που αποτελούν τις «θεμελιώδεις αρχές» της ΕΕ. Επίσης, απαιτείται η υποβολή του καταστατικού του, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό, ώστε να συμμορφώνεται με ό,τι η ΕΕ θεωρεί «εσωκομματική δημοκρατία». Ανάμεσα στα άλλα ζητήματα που υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό των ευρωκομμάτων (μέλη, δικαιώματα μελών, εκλογικές διαδικασίες, διαδικασία λήψης αποφάσεων κά) είναι να περιέχει και διατάξεις για τη «διαφάνεια» (τήρηση βιβλίων, λογαριασμών, δωρεές), δηλαδή το φακέλωμα των μελών του και την παράδοση των ονομάτων και των στοιχείων τους στα όργανα της ΕΕ. Γι' αυτό, τα ευρωκόμματα, με βάση το νέο κανονισμό, υποχρεώνονται να υποβάλουν κάθε χρόνο και πλήρη κατάλογο των μελών τους (εθνικά πολιτικά κόμματα και φυσικά πρόσωπα). Η «αρχή» ελέγχει τακτικά εάν τα ευρωκόμματα συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που βάζει η ΕΕ, και πάνω απ' όλα αν με τη δράση τους«σέβονται» και υπηρετούν τις «αρχές και τις αξίες» της ΕΕ.

Εάν διαπιστωθεί ότι το ευρωκόμμα δεν σέβεται, παραβιάζει αυτές τις προϋποθέσεις, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή το κράτος - μέλος που το ευρωκόμμα έχει την έδρα του, μπορούν να ζητήσουν από την «αρχή» τη διαγραφή του ευρωκόμματος από το «Μητρώο», οπότε παύει να υπάρχει ως «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα».

2. Με τον Κανονισμό τα ευρωκόμματα αποκτούν ένα δικό τους ιδιαίτερο ενιαίο, ευρωενωσιακό νομικό καθεστώς. Σημαντική μεταβολή σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό, αποτελεί το γεγονός, ότι με το νέο καθεστώς η δημιουργία και η αναγνώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αποσυνδέεται και γίνεται ανεξάρτητη από τη χρηματοδότησή τους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ενώ, με το μέχρι σήμερα καθεστώς, η αναγνώριση ενός ευρωκόμματος γινόταν για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, με το νέο κανονισμό το ευρωκόμμα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο «Μητρώο» ευρωκομμάτων της ΕΕ αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τυχόν χρηματοδότησή του σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού για να δικαιούται χρηματοδότηση πρέπει να έχει εκλέξει έναν τουλάχιστον ευρωβουλευτή.

3. Επιβάλλεται ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος των οικονομικών των ευρωκομμάτων. Υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF (της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΕ), που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στα κόμματα και να ζητάνε οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα. Τον ίδιο έλεγχο έχουν δικαίωμα να ασκούν και οι εθνικές αρχές (σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο) για τα χρήματα που προέρχονται από τους ίδιους πόρους των ευρωκομμάτων.

4. Το τελικό κείμενο του Κανονισμού προβλέπει ότι απαγορεύονται δωρεές στα ευρωκόμματα πάνω από 18.000 ευρώ ανά έτος και ανά δωρητή (από 12.000 ευρώ που ισχύει σήμερα). Τα ευρωκόμματα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕ λίστα με τα ονόματα όλων των δωρητών τους, που έχουν κάνει δωρεές πάνω από 3.000 ευρώ ανά έτος (από 1.000 ευρώ που προέβλεπε η αρχική πρόταση και 500 ευρώ που ισχύει με τον ισχύοντα κανονισμό). Για δωρεές ποσών από 1.500 έως 3.000 ευρώ τα ευρωκόμματα ζητάνε τη γραπτή συγκατάθεση των δωρητών για να συμπεριλάβουν τα ονόματά τους στη λίστα. Οι συνδρομές των μελών των ευρωκομμάτων επιτρέπονται, απαγορεύεται όμως αυτές να ξεπερνούν το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ώστε να παραμένουν πλήρως εξαρτημένα από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, και οι συνδρομές ή εισφορές κάθε μέλους δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 18.000 ευρώ ανά έτος, με εξαίρεση τους ευρωβουλευτές και τους βουλευτές εθνικών ή τοπικών Κοινοβουλίων.

5. Ο νέος Κανονισμός για τα ευρωκόμματα καταργεί και αντικαθιστά τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, όπως είχε αναθεωρηθεί το 2007 (κυρίως για να συμπεριλάβει τη χρηματοδότηση πολιτικών ιδρυμάτων των ευρωκομμάτων). Ο νέος Κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει από την 1-1-2017, η «αρχή», όμως που προβλέπει θα συσταθεί την 1-9-2016.

Οι παραπάνω είναι οι βασικές αλλαγές, σε σχέση με το αρχικό κείμενο του κανονισμού που είχαν προτείνει η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, που κάνουν ακόμη πιο αντιδραστικό το περιεχόμενό του

Με το νέο Κανονισμό βαθαίνουν και ενισχύονται όλα τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά των ευρωκομμάτων. Τα κόμματα αυτά αποτελούν πλέον και με τη βούλα του ευρωενωσιακού νόμου κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όργανα του αντιλαϊκού ευρωενωσιακού οικοδομήματος. Βέβαια, αυτός είναι ο ρόλος τους και σήμερα. Με το νέο καθεστώς αυτός ο αντιδραστικός ρόλος τους καθιερώνεται και νομοθετικά. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου ανησυχούν για τις δυνατότητες του αστικού πολιτικού συστήματος και του οικοδομήματος της ΕΕ να ενσωματώνει λαϊκές μάζες και επιδιώκουν να αυξήσουν την ετοιμότητά του σε εναλλακτικές λύσεις για αναπαλαιώσεις του αστικού πολιτικού συστήματος, ώστε να απορροφάει κραδασμούς από την ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση.

Χρειάζονται γι' αυτό όργανα, ιμάντες μεταβίβασης της στρατηγικής των μονοπωλίων και της ΕΕ σε εργατικές - λαϊκές μάζες. Με τη σύγκλιση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους, την εξάρτησή τους από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, η ΕΕ θέλει να κατευθύνει και να καθοδηγεί τη δράση των ευρωκομμάτων, αστικών και οπορτουνιστικών, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα την αστική πολιτική, την εξουσία του κεφαλαίου.

Στο στόχαστρο της ΕΕ, των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου είναι ο περιορισμός της ιδεολογικοπολιτικής δράσης των μαρξιστικών - λενινιστικών Κομμουνιστικών Κομμάτων, η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας - δικτατορίας των μονοπωλίων. Τόσο με τη διαμόρφωση κομμάτων εξαρτώμενων από την κρατική ή ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, όσο και με τον έλεγχο των δεσμών τους με τις μάζες και τη δράση τους (δημοσίευση ονομάτων των μελών και όσων ενισχύουν οικονομικά τα κόμματα).

Στην κατεύθυνση αυτή η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του αστικού Τύπου, να φέρει προς ψήφιση νέο νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που θα μειώνει το ποσό της κρατικής επιχορήγησης και θα επιβάλλει ασφυκτικό έλεγχο των οικονομικών, της λειτουργίας και κατ' επέκταση της δράσης τους, αναθέτοντας ελεγκτικό ρόλο σε «αρχή στην οποία θα πλειοψηφούν δικαστές», σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού της ΕΕ για τα ευρωκόμματα. Η αστική τάξη δυναμώνει την επίθεση στα κόμματα εκείνα που αμφισβητούν την εξουσία του κεφαλαίου, το οικοδόμημα της ΕΕ.

Όλα τα κόμματα του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, Οικολόγοι Πράσινοι, είναι ενταγμένα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά κόμματα.

Αποδεικνύεται ακόμη πιο καθαρά πόσο σαθρά είναι τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των οπορτουνιστών που συμμετέχουν στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ). Το ΚΕΑ και τα κόμματα που συμμετέχουν σ' αυτό υπηρετούν τους σκοπούς της ΕΕ. Όχι μόνο έχουν δεσμευτεί με το πρόγραμμα και το καταστατικό τους να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά της έχουν εκχωρήσει το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει και να ελέγχει διαρκώς τη συμμόρφωσή τους με τη «νομιμότητα» του κεφαλαίου και της ΕΕ.

Οι οπορτουνιστές μέσα από τις γραμμές του ΚΕΑ έχουν παραιτηθεί από την ταξική πάλη. Ενσωματωμένοι ενεργά στο αστικό πολιτικό σύστημα, στηρίζουν τη στρατηγική της ΕΕ, το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα, επιδιώκοντας να εξαπατήσουν εργατικές - λαϊκές συνειδήσεις με ουτοπικά παραμύθια ότι η ΕΕ μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, αν επικρατήσει ένας άλλος συσχετισμός δυνάμεων, ότι ο καπιταλισμός μπορεί να αποκτήσει «ανθρώπινο πρόσωπο» με άλλο μείγμα αστικής διαχείρισης.

Γι' αυτό και το ΚΕΑ ήταν το πρώτο από τα ευρωκόμματα που έσπευσε να ανακηρύξει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν, ώστε μαζί με τα άλλα ευρωκόμματα να εντείνουν τη χειραγώγηση και την ενσωμάτωση των εργαζομένων στα κράτη - μέλη της ΕΕ, να ενισχύσουν τα κόμματα αυτά ως φορείς και μηχανισμούς χειραγώγησης. Να προσδώσουν δήθεν λαϊκή νομιμοποίηση στα αντιλαϊκά ευρωενωσιακά όργανα, όπως η Επιτροπή, να εγκλωβίσουν τις λαϊκές συνειδήσεις στα δεσμά του ευρωμονόδρομου.

Το ΚΚΕ εξαρχής κατήγγειλε και απέρριψε τις προτάσεις της ΕΕ για την ίδρυση και την παραπέρα ενίσχυση των αντιδραστικών χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, συνεχίζοντας την πάλη για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής - κομμουνιστικής κοινωνίας.

Το ΚΚΕ δεν είναι ενταγμένο σε κανένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και δεν πρόκειται να αποδεχθεί τους αντιδραστικούς όρους για την κρατική ή κοινοτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, να δίνει στοιχεία που συνδέονται με τη δράση και την οικονομική συμβολή των κομματικών μελών, των φίλων, των οπαδών και των ψηφοφόρων του.

Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουν αποφασιστική απάντηση καταδίκης, τιμωρίας της ιμπεριαλιστικής ένωσης του κεφαλαίου, των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζονται για να εγκλωβίζουν λαϊκές συνειδήσεις.

30 σχόλια:

 1. Διαβάστε και διαδώστε με όλα τα μέσα αυτή την εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση.

  Θα ανεβεί και σε μόνιμο tab για εύκολη εύρεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο (και πάλι) Αντώνη.
   Την έχω μισοετοιμάσει από τον χτεσινό ΡΙΖΟ, αλλά... με πρόλαβε το ΝOVOTEL με τον Κουτσούμπα στην Τομεακή Βιομηχανίας. Μια επίσης εξαιρετική ομιλία,που μόλις... εμφιάλωσα.
   Θα επιληφθώ και θα την εκμεταλλευθώ με τις δικές σου επισημάνσεις.

   Την αγάπη μου
   Με δύναμη πάλι και πάλη

   Διαγραφή
 2. Να συμπληρωθεί ότι το ΚΚΕ συμμετέχει μέσο του GUE στο ευρωκοινοβούλιο, που από ότι καταλαβαίνω δεν έχει την μορφή κόμματος οπότε δεν περιορίζεται με αυτούς τους τρόπους.
  Βέβαια θα με ενδιέφερε να μάθω περισσότερα, αλλά οκ το αναφέρω γιατί μου γεννήθηκε και εμένα η απορία.

  Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το GUE/NGL δεν είναι ευρωκόμμα. Το ΚΕΑ είναι ευρωκόμμα.

   Τα ευρωκόμματα είναι τα εξής (ευρωεκλογές έρχονται, ας μάθει λίγο πώς έχουν τα πράματα πριν πάει να ψηφίσει στα τυφλά ο κόσμος):

   Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) (ΝΔ και ομόλογοι)
   Κόμμα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) (ΠΑΣΟΚ και ομόλογοι)
   Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)
   Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα (EGP)
   Συμμαχία Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (AECR)
   Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ELP)
   Κίνημα για μια Ευρώπη Ελευθεριών και Δημοκρατίας (MELD)
   Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP)
   Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (EFA)
   Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία (Ξέρω, μονότονο πλέον...EAF)
   Συμμαχία των Εθνικών Κινημάτων της Ευρώπης (AEMN)
   Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα (ECPM)
   Δημοκράτες της ΕΕ (EUD)

   Όλα τα κόμματα εδώ: http://www.elections2014.eu/en/european-political-parties

   Το ΚΚΕ, βεβαίως, δεν ανήκει σε κανένα από αυτά.

   Διαγραφή
  2. Τι είναι το GUE/NGL; Πτέρυγα, τα περισσότερα μέλη της οποίας είναι μέλη του ΚΕΑ, αλλά υπάρχουν μέσα και κόμματα (όπως το ΚΚΕ), που δεν εντάσσονται σε κανένα ευρωκόμμα.

   Τα κόμματα-μέλη του ΚΕΑ είναι αυτά: http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_the_European_Left

   Τα κόμματα-μέλη του συνασπισμού GUE/NGL είναι αυτά:
   http://en.wikipedia.org/wiki/European_United_Left–Nordic_Green_Left

   Διαγραφή
  3. Βεβαίως, ούτε με το GUE/NGL έχει τις καλύτερες των σχέσεων το ΚΚΕ, καθώς η πολιτική καθορίζεται ουσιαστικά από φιλοΕΕ κόμματα. Για αυτό και πολύ συχνά ψηφίζει κόντρα στην ψήφο της πτέρυγας.

   Κάποια ενδεικτικά από Ριζοσπάστη:

   ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ
   Διαφώνησε με την εκλογή Μπίσκι στην προεδρία της GUE/NGL
   Συνεδρίασε χτες η GUE/NGL στις Βρυξέλλες για την εκλογή νέου προέδρου της Ομάδας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση, η GUE/NGL ισχυρίζεται ότι η εκλογή του Λόταρ Μπίσκι στη θέση του προέδρου υπήρξε ομόφωνη, κάτι που δεν ισχύει, αφού η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, που συμμετέχει στην GUE/NGL, εξέφρασε την αντίθεσή της.
   Σε ανακοίνωσή της η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος σημειώνει σχετικά:
   «Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στη διάρκεια της σημερινής (σ.σ. χτεσινής) συνεδρίασης της Ομάδας της GUE/NGL στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκλογή προέδρου της Ομάδας, εξέφρασε την αντίθεσή της στην εκλογή του Λόταρ Μπίσκι, δεδομένου ότι ο ίδιος είναι πρόεδρος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με το οποίο το ΚΚΕ έχει αγεφύρωτες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στο συνομοσπονδιακό χαρακτήρα της GUE/NGL. Το σχετικό Δελτίο Τύπου της GUE/NGL που αναφέρεται σε ομόφωνη εκλογή του Λόταρ Μπίσκι διαστρεβλώνει κατάφωρα την πραγματικότητα και επιχειρεί να αποκρύψει την ξεκάθαρη τοποθέτηση του ΚΚΕ. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπογράμμισαν άμεσα το γεγονός αυτό με επιστολή τους στον ίδιο τον Λ. Μπίσκι και τη Γραμματεία της GUE/NGL, απαιτώντας να γίνει η αναγκαία διόρθωση. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ θα συνεχίσει αταλάντευτα να εκφράζει τις θέσεις του Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων».
   http://www.rizospastis.gr/story.do?id=5146573&publDate=2009-06-25%2000:00:00.0

   Διαγραφή
  4. The president of GUE/NGL attends the awarding of the anticommunist “Sakharov Prize”
   The bourgeoisie and the opportunists together in the EU campaign against socialist Cuba
   The concurrence of the bourgeoisie and the opportunists during the despicable ceremony where the president of the European Parliament Martin Schulz awarded “prize Sakharov” to Guillermo Fariñas, who as it has been proven has multifaceted connections with the USA, the EU the bourgeois governments of its member-states and business groups, is a part of the escalation of the anticommunist campaign of the EU against the socialist Cuba.

   The Presidents and the MPS of the political groups of the European Parliament saluted with their presence the anticommunist delirium of Martin Schulz against the people of Cuba: the People’s Party, the Social democrats, the Liberals, the Greens, the Conservative and Reformists and Gabi Zimmer the president of GUE/NGL, cadre of the German Party “Die Linke” which is an ally of SYRIZA and a basic component of the opportunist European Left Party who took part in this contemptible ceremony.

   The EP delegation of the KKE denounced this despicable ceremony which was organized by the political personnel of the monopolies in the European Parliament, the awarding of “Prize Sakharov” to the Guillermo Fariñas who expresses the despicable anticommunist campaign of the EU against the socialist Cuba and the achievements of its people.

   It also condemned the stance of Gabi Zimmer, president of GUE/NGL, because it is in complete contrast with the unanimous position of the group not to participate in the ceremony for the award of prize “Sakharov” to Guillermo Fariñas.

   This stance of Gabi Zimmer, president of GUE/NGL is a continuation of the concurrence of the bourgeois forces with the opportunists in the European Parliament and other organs of the EU that reveals once again that opportunism is an enemy for the labour-people’s movement.

   The Delegation of the KKE in the European Parliament expresses its internationalist solidarity with the Cuban people and its support for their struggle against the EU, the imperialist intestate union of capital, and the USA, for the defense of the achievements of the people of Cuba, the undeniable right of the peoples to decide for their life and future.
   http://ar.kke.gr/en/articles/The-president-of-GUE-NGL-attends-the-awarding-of-the-anticommunist-Sakharov-Prize/

   Διαγραφή
  5. Και εδώ για το διαφοροποιημένο στάτους του ΚΚΕ μέσα στο GUE/NGL:

   Non-EL [ΚΕΑ] parties (comprising parties of different ideological profiles) in GUE/NGL are: Communist Party of Greece, Socialist Party Ireland, Socialist Party Netherlands, Portuguese Communist Party, Left Party Sweden, Sinn Féin Great Britain (Northern Ireland); Harmony Centre Latvia.
   https://portside.org/2014-03-27/polarization-european-parliament-elections

   Διαγραφή
  6. Πολύ καλή συγκέντρωση στοιχείων! Εγώ απλά δεν ήξερα ότι μπορείς να είσαι στο κοινοβούλιο χωρίς να είσαι σε ευρωκόμμα.
   Να συμπληρώσω ότι και στο site του GUE λέει χαρακτηριστικά: "The Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left is made up of 34 MEPs from 16 different political delegations. As the name indicates, it is a confederal group where each component party retains its own identity and policies while pooling their efforts in pursuit of common political objectives. The Group includes members from all corners of Europe."

   Κώστας

   Διαγραφή
  7. Confederal group, συνομοσπονδιακή ομάδα. Δηλαδή, με μεγάλη προγραμματική αυτονομία για τα συστατικά μέλη της. Το προσθέτω για να είναι κατανοητότερο αυτό που παρέθεσες στον πολύ κόσμο.

   Διαγραφή
 3. Κόμματα κατά ISO, με γνήσιες γερμανικές προδιαγραφές VDE και χρηματοδότηση κατά ANSI.
  Καπιταλισμός με τυποποίηση, γνήσιος και όχι ο ιμιτασιόν των '90s.
  Προτιμήστε μας, έτσι κι αλλιώς δεν έχετε άλλη επιλογή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί ευρωπαικό κομμουνιστικό κόμμα την επόμενη περίοδο; Πιστεω θα βοηθούσε αρκετά στη δημιουργία πανευρωπαικής κομμουνιστικής συνείδησης και θα χαλούσε τη βρόμικη δουλειά του ΚΕΑ.
  Βλέπω μία ευχάριστη κινητικότητα στα ευρωπαικά κομμουνιστικά κόμματα με προεξάρχουσα δύναμη το ΚΚΕ αν και υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες όπως πολλά απο αυτά είναι αδύναμα
  ή κάποια παρουσιάζουν ταλαντεύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε άγονη γραμμή,

   στην πραγματικότητα αυτό ακριβώς είναι που ΔΕΝ θα μπορεί να κάνει, χάρη στο νόμο που έσπρωξε η ελληνική κυβέρνηση ως προεδρεία της ΕΕ, και ο οποίος θα απαιτεί από το ΚΚΕ, αν ενταχθεί σε οποιοδήποτε ευρωκόμμα, ακόμα και αν φτιάξει ΕΚΚ με άλλα ομόλογα, να δώσει τα ονόματα των μελών του, να δεσμευτεί στην στήριξη των αρχών της ΕΕ, και εν ολίγοις να πάψει να είναι ... Κομμουνιστικό Κόμμα.

   Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ένα από τα πράγματα που η νομοθεσία αυτή ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ λοιπόν, είναι αυτό στο οποίο ελπίζεις.

   Διαγραφή
  2. ... και τι σχέση μπορεί να έχει το ΚΚΕ με το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ολλανδίας (θαρρώ, πρώην μαοϊκό, αν και έχω χάσει επεισόδια από τότε που ήμουν στην Ολλανδία) ή με το (ψιλο)εθνικιστικό-ρεπουμπλικανικό Σιν Φέιν, πέρα απ' ότι όλα τα κόμματα του "Non-EL [ΚΕΑ] parties" δεν κολλάνε πουθενά μέσα στην ευρωβουλή.

   Διαγραφή
  3. Πράγματι, τα κόμματα που δεν είναι στο ΚΕΑ αλλά είναι στο GUE/NGL, είναι εντελώς ετερόκλητα. Π το Δανέζικο ενάντια στην ΕΕ είναι στους "Ευρωπαίους Δημοκράτες" αλλά μπήκε στον συνασπισμό του GUE.

   Η ουσία είναι ότι συστηματικά και μεθοδικά, η ΕΕ θέλει να απαλλαγεί από τα πραγματικά ΚΚ εντελώς, ώστε να μην υπάρχει τίποτε στο ευρωκοινοβούλιο που να την αμφισβητεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τις "αντιμνημονιακές" κορώνες με τις οποίες κοροϊδεύονται οι λαοί σε Ελλάδα, Ισπανία, και αλλού.

   Διαγραφή
  4. Και που θα καταλήξει τελικά αυτό; Και αν δεν δεχθεί το ΚΚΕ να ενδώσει στις νέες νόρμες, θα εκδιωχθεί απ' το ευρωκοινοβούλιο και μετέπειτα απ' το ελληνικό κοινοβούλιο ή θα κάθεται σαν παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου;

   Διαγραφή
  5. Όπως όλοι γνωρίζουν, η πίεση να δώσει στοιχεία μελών δρομολογείται εδώ και καιρό στην Ελλάδα, και όχι τυχαία, αλλά ως μέσο άσκησης πίεσης που επιζητά γενικότερα η ΕΕ: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63830001.

   Με την πιο πάνω νομοθεσία, η πίεση θα ενταθεί, γιατί θα επιδιωχθεί να στιγματιστούν τα κόμματα που δεν μετέχουν σε ευρωκόμμα, το οποίο θα παίρνει την πιστοποίηση "συμμόρφωσης" με τη λυκοσυμμαχία.

   Αυτό το οποίο εμποδίζει την ΕΕ να πετάξει το ΚΚΕ έξω απ' το ευρωκοινοβούλιο είναι ότι εξακολουθεί να είναι νόμιμο στην Ελλάδα και να μετέχει νόμιμα στις ευρωεκλογές. Αυτό το προβληματάκι θα κληθεί να το "λύσει" νομίζω το εθνικό επίπεδο. Και εδώ έρχεται και δένει το πιο κάτω:

   "η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του αστικού Τύπου, να φέρει προς ψήφιση νέο νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που θα μειώνει το ποσό της κρατικής επιχορήγησης και θα επιβάλλει ασφυκτικό έλεγχο των οικονομικών, της λειτουργίας και κατ' επέκταση της δράσης τους, αναθέτοντας ελεγκτικό ρόλο σε «αρχή στην οποία θα πλειοψηφούν δικαστές», σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού της ΕΕ για τα ευρωκόμματα."

   Διαγραφή
  6. ... και αν βγάλουν εκτός νόμου κόμματα που τους έκαναν μια συγκεκριμένη βρωμοδουλειά, τα πράματα θα είναι πιο εύκολα για την απονομιμοποίηση του ΚΚΕ.
   Φοβερή επιστήμη τελικά είναι η νομική, αν πιάσεις τις λεπτομέρειες. Τι βλάκας που ήμουν να σπουδάσω μηχανικός. Ηταν που μου άρεσαν και μένα τα κατσαβίδια και τα κολλητήρια ...

   Διαγραφή
  7. Δεν νομίζω να τολμήσουν την απαγόρευση σύστασης κομμουνιστικού ευρωπαικού κόμματος. Οι αντιδράσεις σε τέτοια περίπτωση(μου φαίνεται)θα ήταν ισχυρές και όλος αυτός ο κανονισμός θα γινόταν εκ των πραγμάτων κουρελόχαρτο . Αν τολμούσαν να το απαγορεύσουν τότε θα αναγκαζόταν να αφαιρέσουν και το τελευταίο φύλο συκής δημοκρατικότητας και θα ξεβρακονόταν το ΚΕΑ γιατί θα έπρεπε να πάρει θέση.

   Η βάση δεν θα ηταν όλα κόμματα στην ευροομάδα GUE/NGL . Παράδειγμα στην Ιρλανδία θα ήταν το κόμμα των εργατών Workers Party που έχει διασπαστεί καιρό απο το Σιν Φέιν. Η βάση θα ήταν τα κόμματα που συμμετείχαν στη διεθνή συνάντηση στη Λισσαβώνα που και πάλι παραδέχομαι πώς είναι ετερόκλητα.

   Διαγραφή
  8. "Δεν νομίζω να τολμήσουν την απαγόρευση σύστασης κομμουνιστικού ευρωπαικού κόμματος."

   Όχι, αντίθετα, έχουν συμφέρον να την ενθαρρύνουν. Με τους όρους ότι θα δεσμευτεί όπως όλα τα άλλα να στηρίζει την ΕΕ και να χρηματοδοτείται από την ίδια χωρίς τη δυνατότητα να έχει οικονομική αυτονομία.

   Το θες ένα τέτοιο EKK; Να το κάνεις τι;

   Διαγραφή
 5. Όχι δεν το θέλω. Παίρνω ως δεδομένο(κακώς;) οτι δεν θα δεσμευτεί σε όλα που του ζητάνε αλλιώς όντως δεν θα έχει να δώσει κάτι...
  Και παίρνω ως δεδομένο οτι τα ΚΚ(δεν μιλάω για τα κατ όνομα ΚΚ) στην Ευρώπη παρά τις ταλαντεύσεις τους θα δείξουν αποφασιστηκότητα και δεν θα ξεπουληθούν.
  Σκέφτομαι πως αυτός ο κανονισμός πρόκληση μπορεί να είναι εφαλτήριο για να έχουν μία εντονότερη συννενόηση τα ΚΚ στην Ευρώπη. Και άλλη μία κλωτσιά στο κώλο του λαικού κινήματο. Αν απλά δεχτούμε τον και αυτόν τον κανονισμό πανευρωπαικά με σκυμμένο το κεφάλι σαν κόσμος τότε βράστα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν αποδεχθεί τους όρους, δεν θα μπορεί να μπει στο μητρώο των ευρωκομμάτων. Η νομοθεσία είναι σαφής.

   Ασφαλώς δεν είναι η πρόθεση του ΚΚΕ να δεχθεί τον νόμο, και δεν θα πρεπε να είναι και η στάση του λαού η αδιαφορία και η παθητική αποδοχή του. Αλλά με το δεύτερο μπαίνουμε σε δεκάδες ζητήματα που δείχνουν ότι αυτή η αδιαφορία και παθητική αποδοχή έχει κάνει θραύση στα λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, στον εντελώς περιθωριακό ρόλο του παραδοσιακού πυρήνα της αντίστασης, της νεολαίας, που ενώ έχει πληγεί συντριπτικά από την ανεργία, στην τεράστια πλειοψηφία της παραμένει πολιτικά αδιάφορη και ανενεργή.

   Διαγραφή
  2. Γιατί; Είναι βέβαια το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση. Αλλά δεν πρέπει να έχει ως κεντρικό πυρήνα το πόσο εκπληκτική δουλειά έχει κάνει το κεφάλαιο και πόσο μακροπρόθεσμα την έκανε για να παραλύσει σε τεράστιο βαθμό τη νεολαία; Είναι ένα κεφάλαιο το ίδιο σημαντικό με αυτό του πώς διάβρωσε το ταξικό εργατικό κίνημα επί δεκαετίες.

   Διαγραφή
 6. Τελικά μπορούν να υπάρχουν και ανεξάρτητες ομάδες στο ευρωκοινοβούλιο σύμφωνα με την wiki πάντα.
  Αναρωτιέμαι βέβαια, με τι σκοπό έχει παρθεί η απόφαση του κόμματος να συμμετάσχει σε μια τέτοια ομάδα, από την στιγμή ιδικά που δεν συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την γενική πολιτική της κατεύθυνση. Ίσως για να κρατάει κάποια προσχήματα; Για να μπορεί να παρακολουθεί από κοντά την στάση των άλλων κομμάτων; Δύσκολη ερώτηση αλλά δεν άντεξα να μην εκφράσω την απορία...

  Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το GUE/NGL δεν είχε πάντα τον ίδιο κυρίαρχο χαρακτήρα. Και εκεί επήλθαν μεταλλάξεις.

   Σύγκρινε 2003:
   http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=2111720&publDate=21/12/2003

   2013:
   http://www.rizospastis.gr/story.do?id=7643096&publDate=6/10/2013

   Διαγραφή
  2. @Κώστας:
   Για τυπικούς λόγους κάθε κόμμα που μετέχει στην ευρωβουλή μετέχει "υποχρεωτικά" και σε μία ευρωπαϊκή ομάδα κομμάτων. Αλλιώς δεν μπορεί να πάρει τον λόγο να κάνει επερωτήσεις κτλ.
   Αυτό απάντησε τουλάχιστος χθες στο Νοβοτέλ ο ΓΓ

   Διαγραφή
  3. Πρέπει να είσαι σε μια πτέρυγα, αλλιώς ισχύει αυτό που λέει ο Τρας. Ειδάλλως δεν θα ήμασταν στο GUE/NGL.

   Διαγραφή
  4. H σύμπτωση, εγώ ήμουν που έκανα χτες την ερώτηση, απλά διάβασα σήμερα στο wiki (και γι'αυτό το είπα με επιφύλαξη) ότι μπορούν να υπάρχουν και ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι. Πάντως οκ δεν έχει και μεγάλη διαφορά είτε έτσι, είτε αλλιώς!

   Κώστας

   Διαγραφή
 7. Υπάρχουν αρκετά ΚΚ παράνομα ή ημιπαράνομα σε ευρωπαικές χώρες κι αυτό καθόλου δεν ενοχλεί την ΕΕ (στις Βαλτικές χώρες, στη Τσεχία κλπ, αν δεν κάνω λάθος υπήρξε κι επερώτηση του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή και σχετική ανάρτηση σ αυτό το ιστολόγιο...) Η ουσία είναι οτι οι αντικομμουνιστικές πρακτικές εντείνονται κι η συστηματική προσπάθεια να τεθεί το κομμουνιστικό κίνημα εκτός νόμου έχει αρχίσει εδώ και καιρό είτε με τα ψηφίσματα της ΕΕ είτε με την υποστήριξη φασιστικών κινημάτων είτε με την διάχυση της θεωρίς των δυο άκρων κλπ κλπ και μάλιστα με την ανοχή πολλών υποτιθέμενων "αριστερών" ή/και "προοδευτικών" κομμάτων...Κατα τη γνώμη μου, το ουσιαστικό δεν είναι μόνο ή κύρια το νομικό πλαίσιο, σε τελική ανάλυση το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει το νέο καταστατικό, δεν εγγρ'άφεται στα μητρώα και δεν χρηματοδοτείται και, ακόμη χειρότερα, τίθεται εκτός νόμου σην Ελλάδα... οι μέχρι τώρα εξελίξεις δεν αποκλείουν καθόλου τέτοια πιθανότητα, το αντίθετο θα έλεγα.... το σημαντικό και κύριο είναι ποιές(θα) είναι οι δικές μας δυνατότητες αντίδρασης κι αντίστασης και ποιές αυτές του ελληνικού λαού... για τους συντρόφους και το Κόμμα δεν έχω αμφιβολίες, η παθητικότητα κι η αδιαφορία ειδικά της νεολαίας είναι το πιο ανησυχητικό να μην πω κι επικίνδυνο...μάλλον πρέπει να προετοιμαζόμαστε για νέους και σχετικά δύσκολους και μοναχικούς αγώνες...!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απολύτως με όλα vic. Απλώς διευκρινίζω ότι το ποστ γράφτηκε για να απευθυνθεί σε "ευρωσκεπτικιστές" ΜΗ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΕ, για αυτό και έχει τις εμφάσεις που έχει. Ασφαλώς για μας το νομικό πλαίσιο δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το κύριο. Αλλά νομίζω για όσους δεν ψηφίζουν το κόμμα είναι καλό να αναρωτηθούν τι είδους πολιτική "αντιλιτότητας", "αντιμνημονίου", κλπ κλπ θα ψηφίζουν όταν ψηφίζουν κόμματα χειροπόδαρα δεμένα στην ΕΕ και την ηγεμονία του γερμανικού καπιταλισμού που τόσο τους ξυνίζει, υποτίθεται.

   Διαγραφή