Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ντοκουμέντα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Διακήρυξη 7 Φλεβάρη 2014

Σήμερα στην Τούζλα δημιουργείται ένα νέο μέλλον! Η [τοπική] κυβέρνηση υπέβαλε την παραίτησή της, γεγονός που σημαίνει ότι το πρώτο αίτημα των διαδηλωτών έχει ικανοποιηθεί και ότι πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων. Ο συσσωρευμένος θυμός και η οργή είναι οι αιτίες της βίαιης συπεριφοράς. Η στάση των αρχών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την κλιμάκωση της οργής και του θυμού.


Τώρα, στη νέα αυτή κατάσταση, επιθυμούμε να κατευθύνουμε το θυμό και την οργή στην ανοικοδόμηση ενός παραγωγικού και χρήσιμου συστήματος διακυβέρνησης. Καλούμε όλους τους πολίτες να υποστηρίξουν την υλοποίηση των ακόλουθων στόχων:

(1) Διατήρηση της δημόσιας τάξης και της ειρήνης, σε συνεργασία με τους πολίτες και την αστυνομία, προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε ποινικοποίηση, πολιτικοποίηση, αλλά και κάθε χειραγώγηση των διαδηλώσεων.

(2) Εγκαθίδρυση μιας τεχνικής [τεχνοκρατικής;] κυβέρνησης, η οποία θα απαρτίζεται από μέλη ειδικών, προσώπων μη πολιτικών και μη συμβιβασμένων. [Θα πρέπει να είναι άνθρωποι] που δεν έχουν καταλάβει καμία θέση σε οποιοδήποτε κυβερνητικό επίπεδο, και θα κυβερνήσουν στο καντόνι της Τούζλα ως τις εκλογές του 2014. Αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλλει εβδομαδιαία τους σχεδιασμούς της, αλλά και ενημερωτικές εκθέσεις για το έργο της, καθώς και να εκπληρώνει τους διακηρυγμένους στόχους της. Το έργο της κυβέρνησης θα παρακολουθείται από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

(3) Επίλυση, μέσω μιας ταχείας διαδικασίας, όλων των θεμάτων που αφορούν την ιδιωτικοποίηση των εξής επιχειρήσεων: Dita, Polihem, Poliolhem, Gumara και Konjuh. [Η κυβέρνηση] θα πρέπει να:

§ Αναγνωρίσει την προϋπηρεσία και να διασφαλίσει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

§ Διερευνήσει ποινικά τα οικονομικά εγκλήματα και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτά.

§ Κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν παράνομα.

§ Ακυρώσει τις συμφωνίες ιδιωτικοποίησης [για τις επιχειρήσεις αυτές].

§ Προετοιμάσει την αναστολή της ιδιωτικοποίησης.

§ Επιστρέψει τα εργοστάσια στους εργάτες και να θέσει τα πάντα υπό τον έλεγχο της δημόσιας κυβέρνησης, προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, και να ξεκινήσει την παραγωγή σ' αυτά τα εργοστάσια όπου είναι εφικτό.

(4) Εξίσωση της αμοιβής των εκπροσώπων της κυβέρνησης με τις αποδοχές των εργαζόμενων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

(5) Εξάλειψη των πρόσθετων πληρωμών των εκπροσώπων της κυβέρνησης, πέραν του μισθού τους, που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, και άλλα σώματα αλλά και εξάλειψη κάθε άλλης παράλογης και αδικαιολόγητης μορφής αποζημίωσης πέραν εκείνων που δικαιούνται όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

(6) Εξάλειψη των μισθών των υπουργών και προοδευτικά και των άλλων κρατικών αξιωματούχων με τη λήξη της θητείας τους.

Η διακήρυξη αυτή προτείνεται από τους εργάτες και τους πολίτες του καντονιού της Τούζλα, για το καλό όλων μας.

Μανιφέστο της Ολομέλειας των Πολιτών του Καντονιού της Τούζλα
9 Φλεβάρη 2014
Επίσημη μετάφραση [ενν. στα αγγλικά]

Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες συνεχίζονται στην Τούζλα. Εκφράζουμε την στήριξή μας σε όλες τις διαδηλώσεις στις διάφορες πόλεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η Συνέλευση του Καντονιού της Τούζλα, τηρώντας τις συνταγματικές της ευθύνες, έχει όλους τους απαραίτητους νομικούς μηχανισμούς στη διάθεσή της ώστε να εξασφαλίσει τη λειτουργία της κυβέρνησης προς συμφέρον των πολιτών. Είναι παραπληροφόρηση, με στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης, πως η παραίτηση της κυβέρνησης της Τούζλα έχει οδηγήσει σε νομικό κενό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1.  Το Καντόνι της Τούζλα, τηρώντας τις συνταγματικές του ευθύνες, να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στις διαδηλώσεις.

2. Η Συνέλευση του Καντονιού της Τούζλα, τηρώντας τις συνταγματικές της ευθύνες, να εξασφαλίσει άμεσα τη λειτουργική διακυβέρνηση του εδάφους του Καντονιού της Τούζλα, χωρίς τον διορισμό κανενός μέλους της προηγούμενης κυβέρνησης.

3. Σε συνεργασία με την Ολομέλεια των Πολιτών, η Συνέλευση του Καντονιού της Τούζλα να διορίσει μια κυβέρνηση ειδικών, όχι αργότερα από την 1 Μαρτίου 2014, η οποία να αποτελείται από μη κομματικούς, ηθικά άτρωτους ειδικούς.

Το Μανιφέστο αυτό εκδίδεται από την Ολομέλεια των Πολιτών του Καντονιού της Τούζλα, και είναι για το κοινό καλό.


ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΓΙΕΒΟ

Δηλώνουμε:

Εμείς, ο λαός που βγήκε χθες στους δρόμους του Σεράγιεβο, εκφράζουμε επίσης τη λύπη μας για τους τραυματισμούς και την καταστροφή περιουσιών· όμως η λύπη μας αφορά επίσης τα εργοστάσια, τους δημόσιους χώρους, τους πολιτιστικούς και επιστημονικούς οργανισμούς και τις ανθρώπινες ζωές που καταστράφηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα των πράξεων όσων (όλων όσων) ήταν στην εξουσία τα τελευταία 20 χρόνια. Ζητούμε απ' τους συμπολίτες μας και απ' αυτούς που υποφέρουν μαζί μας να μην επιτρέψουν σ' αυτές τις δυσάρεστες σκηνές  να θολώσουν το γεγονός ότι αυτού του είδους η κυβέρνηση και αυτοί στην εξουσία μας έχουν κοστίσει απείρως περισσότερα.

Απαιτούμε κατά συνέπεια:

- Άνευ προϋποθέσεων και άμεση παραίτηση τόσο του Καντονιού του Σαράγιεβο όσο και των κυβερνήσεων της Ομοσπονδίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και δημιουργία μη κομματικών κυβερνήσεων.

- Να μη ληφθούν μέτρα οποιουδήποτε είδους τα οποία θα περιορίζουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες πολιτών.

- Άμεση απελευθέρωση διαδηλωτών, καμία ποινική δίωξη εναντίον τους, τέλος στο κυνήγι μαγισσών σε βάρος του λαού.

Όταν ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα, μπορούμε να ζητήσουμε την έναρξη συνομιλιών και δράσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να εδραιωθεί μια πιο δίκαιη τάξη για όλα τα κοινωνικά στρώματα, και για όλους όσους έχουν δει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους και τις βασικές υλικές ανάγκες τους να διακινδυνεύουν ή να καταστρέφονται από την μεταβατική κλοπή, τη διαφθορά, τον νεποτισμό, την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου, του οικονομικού μοντέλου που ωφελεί τους πλούσιους, και των οικονομικών συμφωνιών που κατέστρεψαν κάθε ελπίδα για μια κοινωνία που θα βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία.

Για να εδραιωθεί μια τέτοια τάξη κοινωνικής δικαιοσύνης, και πριν αναλάβουμε οποιαδήποτε κοινωνικά μέτρα, απαιτούμε άμεσο τέλος στην ληστεία αυτής της κοινωνίας που ντύνεται με τον μανδύα της πολιτικής, και την ποινική δίωξη όσων ευθύνονται. Μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε κάτι καινούργιο για όλους μας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ, 9 ΦΛΕΒΑΡΗ 2014

- Χαμηλότεροι μισθοί και αποζημιώσεις για τους πολιτικούς αξιωματούχους σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα!

- Τέλος στις αποζημιώσεις όταν τελειώνει η θητεία τους!

- Να πουληθούν οι καινούργιες παραγγελίες αυτοκινήτων και να επενδυθούν τα χρήματα για να αναπτυχθούν τα χρεοκοπημένα εργοστάσια!

- Μεταρρύθμιση και διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά και έσοδα!

- Να γίνει νόμος το Πόθεν Έσχες!

- Να δικαστούν οι ύποπτοι κατάχρησης εξουσίας!

- Να ακυρωθούν όλες οι παράνομες συμφωνίες ιδιωτικοποίησης και να διασφαλιστούν οι ευθύνες των αρχών.

- Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη επιτροπή κατά της διαφθοράς.

- Να καλυφθούν τα έξοδα για τις ζημιές από τις διαδηλώσεις με μέρος των αποζημιώσεων των εκπροσώπων της κυβέρνησης.

Πηγή: Jasmin Mujanovic
Μτφρ.: Lenin Reloaded

13 σχόλια:

 1. Έρχεται! (ή μου φαίνεται;)
  hopenends

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το πολύ ενδιαφέρον στην υπόθεση της Βοσνίας είναι πως μιλάμε για εργαζόμενους με 50 χρόνων πείρα αυτοδιαχείρισης.
  Και αυτή δεν φαίνεται κάπου στα αιτήματα τους αφενός, ενώ οι εξελίξεις δεν μοιάζει να ενθουσιάζουν και ιδιαίτερα τους σε άλλες περιπτώσεις (Συρία, Ουκρανία, Λιβύη, κλπ) λαλίστατους έλληνες οπαδούς της "αυτοδιαχείρισης".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μόνο στη δεύτερη ανακοίνωση μπορείς να βρεις κάποια ίχνη της αυτοδιαχειριστικής παράδοσης και "κουλτούρας", ενώ είναι εμφανές το μεγάλο πρόβλημα που έφαγε τους Γιουγκοσλάβους: τοπικισμός, περιορισμός στο εργοστάσιο, στην πόλη, στην επαρχία και το σύνολο πάει περίπατο. Αυτό κι αν είναι απομεινάρι της αυτοδιαχείρισης! Βέβαια εδώ έχουμε ανακοινώσεις ομάδων πολιτών και αναρωτιέμαι πού είναι οι εργαζόμενοι των εργοστασίων, αν έχουν στήσει τίποτα απεργιακές επιτροπές.

   όπως και να'χει, φαίνεται πως γίνεται μια προσπάθεια να εκτονώσουν την "κρίση" αμολώντας πάλι τον εθνικό διαχωρισμό: οι της Σερβικής Δημοκρατίας, δεν κουνιούνται, ο πρόεδρός της ανοίγει πάλι το ζήτημα της ύπαρξης του κράτους της Βοσνίας κτλ. Ο ύπατος αρμοστής είπε πως στο δρόμο βγαίνουν μόνο οι μουσουλμάνοι ενώ οι σέρβοι κάθονται. μέσα στην βδομάδα οργανώνεται στο Βελιγράδι συλλαλλητήριο συμπαράστασης στους εργαζόμενους της Βοσνίας- στο οποίο καλεί και το Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας- και με αφορμή αυτό, βγαίνουν διάφοροι και λένε "και γιατί να τους υποστηρίξω αυτούς, που όταν με βομβάρδιζαν, χειροκροτούσαν;" Ενώ κάποιοι αξιωματούχοι παραδέχονται πως όντως υπάρχει τρομαχτικό πρόβλημα και η λύση που προτείνουν είναι εκλογές...
   Για να δούμε.

   ΙΛΡ

   Διαγραφή
 3. (...)
  -Φταίει τὸ ζαβὸ τὸ ριζικό μας!
  -Φταίει ὁ θεὸς ποὺ μᾶς μισεῖ!
  -Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας!
  -Φταίει πρώτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα τὸ κρασί!
  «Ποιὸς φταίει; Ποιὸς φταίει;... κανένα στόμα
  δὲν τὅβρε καὶ δὲν τὄπε ἀκόμα.

  Ἔτσι, στὴν σκοτεινὴ ταβέρνα
  πίνουμε πάντα μας σκυφτοί,
  σὰν τὰ σκουλήκια κάθε φτέρνα
  ὅπου μᾶς εὕρει, μᾶς πατεῖ:
  δειλοί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι ἀντάμα!
  προσμένουμε, ἴσως, κάποιο θάμα!

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ.

  WrongTendency

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. http://www.novinite.com/articles/158040/EU+to+Consider+Intervention+in+Bosnia+if+Tension+Escalates


  Με τις υγείες σας:

  http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/02/10/nous-sommes-tous-des-ukrainiens_4363410_3232.html#xtor=RSS-3208

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για Αρνί Λεβί: Μπράβο ΑΛΗΤΕΙΑ! Έχει και το θράσος να μιλάει για το Ολοκαύτωμα υποστηρίζοντας το Σβόμποντα που έχει προβεί σε πλήθος αντισημιτικών φασιστικών δηλώσεων και πράξεων. Είδες ο Σιωνισμός;

   Διαγραφή
  2. οι απαντήσεις και τα σχόλια κάτω απ το άρθρο του Μοντ δείχνουν πάντως οτι οι αναγνώστες δεν τρώνε κουτόχορτο κι οτι ο αλητήριος Λεβί είναι εντελώς αφερέγγυος (μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ούτε ένα θετικό σχόλιο στο άρθρο-ομιλία που είχε το θράσος να εκφωνήσει στην πλατεία Μαιντάν μπροστά στους φασίστες...)
   Ουσιαστικά με το "είμαστε όλοι ουκρανοί" είναι σαν να μας αποκαλεί όλους φασίστες...κι ενθουσιάζεται!!!! Είδες ο σιωνισμός;;;;

   Διαγραφή
  3. και βιντεο με τον Λεβι

   http://www.naftemporiki.gr/video/763921

   no pasaran

   Διαγραφή
 5. Τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά απ'ότι στις άλλες χρωματιστές ανοιξιάτικες και χειμωνιάτικες "επαναστάσεις" που αγάπησαν και αγκάλιασαν οι οπαδοί τις ΕΕ και Ζιζεκιστές αριστερούτσικοι.

  Το Νέο ΚΚ Γιουγκοσλαβίας (που συμμετέχει στην Πρωτοβουλία) στηρίζει τις κινητοποιήσεις (http://www.nkpj.org.rs/clanci-la/clanak_id=86.php ) όπως και η ΠΣΟ (http://902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/36989/tin-allileggyi-tis-sto-lao-tis-vosnias-ekfrazei-i-pagkosmia). Φαίνεται επίσης οτι στις διαδηλώσεις έχουν εκφραστεί ανοιχτές αντι-εθνικιστικές διαθέσεις.

  Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ΗΠΑ και ΕΕ στο να τουμπάρουν την κατάσταση προς όφελος τους, είναι ότι το σύστημα κατά του οποίου εξεγείρονται η διαδηλωτές είναι αυτό που έχτισαν οι δικοί τους διπλωμάτες μετά την ειρήνη του Ντέητον. Η αστική τάξη της Β/Ε δεν έχει δηλαδή καμία σχετική ανεξαρτησία ως προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ, σε αντίθεση ας πούμε με την Ουκρανική, με αποτέλεσμα να μην έχουν κάποια εφεδρική φράξια να στηρίξουν. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν θα βρουν τρόπο να ελιχθούν με αποτέλεσμα να εγκλοβιστεί ο λαός στην αστική διαχείρηση. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει ΚΚ και τα ίδια τα αιτήματα δεν είναι δα και επαναστατικά. Είναι προφανές όμως γιατί δεν έχουν βιαστεί να στηρίξουν και αυτή την "άνοιξη" (θυμίζω ότι παρόμοια στάση είχαν κρατήσει και στο Μπαχρέιν).

  Περιμέντε όμως να δούμε τι θα πει ο Ζίζεκ, που ναι και τις περιοχής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ώπα! λοιπόν, βρήκα αυτό http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/txtindexhrr.php?teka=www.index.hr/vijesti/clanak/manifest-nova-bosna-i-hercegovina-procitajte-zahtjeve-grupe-udar-i-revolt/726493.aspx

  αυτό είναι το μανιφέστο της οργάνωσης Ούνταρ από την Τούζλα (όπως λένε και την αντίστοιχη οργάνωση στην Ουκρανία), το οποίο καταλήγει με τα εξής:
  - παραίτηση του Bakir Izetbegović και του Nebojšα Radmanovićα προέδρου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και μεταβατική ανάλυψη της κυβέρνησης από τον Željkο Komšić (ο κ. Komšić jέχει σπυδάσει σε ένα εκ των 5 καλύτερων ινστιτούτων στις πολιτικές επιστήμες, ενώ ο Izetbegović είναι αρχιτέκτονας και ο Radmanović έχει πτυχίο φιλοσοφικής)
  - νόμος στο ΄κρατικό σύνταγμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ο οποίος θα απαγορεύει τα υπάρχοντα και όσο θελήσουν να δημιουργηθούν στο μέλλον πολιτικά κόμματα εθνικιστικού και θρησκευτικού χαρακτήρα
  - κατάργηση των καντονιών και των οντοτήτων, με στόχο την μείωση των δημοσίων εξόδων.
  - ενοποίηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ως συνόλου.
  - ανάπτυξη της βοσνιοερζεγοβίνικης πολιτικής ταυτότητας στη θέση της εθνικής ταυτότητας.
  - κατάργηση της πολιτικής επιρροής στο σύστηα της δημόσια παιδείας και επι΄χειρήσεων.
  - παραίτηση όλων των πολιτικών που είναι εθνικά- θρησκευτικά διακείμενοι.
  έναρξη εφαρμογής των συμφωνιών με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  (μπορεί κάποια από αυτά τα αιτήματα να ακούγονται προοδευτικά, ιδιαίτερα αν θεωρήσουμε ότι πάνε ενάντια στον εθνικισμό αλλά ουσιαστικά αποτελούν την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, καθώς αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο του κοσμοπολιτισμού του κεφαλαίου και έτσι πρέπει να τα εξετάσουμε).

  μετά διάβασα ένα άλλο άρθρο, που λέει ότι αυτή η ομάδα δεν έχει μεγάλη επιρροή. Στα σχόλια κάποιοι έλεγαν ότι πριν μερικούς μήνες το ΝΑΤΟ και η ΕΕ ζήτησε την αναθεώρηση της κρατικής δομής της Βοσνίας, δηλαδή την κατάργηση των καντονιών κτλ. Αυτό το αίτημα συνδέεται με την κατάργηση της Σερβικής Δημοκρατίας, με άλλα λόγια την αναθεώρηση της συνθήκης του Ντέιτον (κάποιων βασικών πλευρών του). Σε αυτή τη βάση, αναπτύσσονται τα επιχειρήματα της σερβοβοσνιακής ελίτ, που κάνουν λόγο για "μουσουλμανική" προσπάθεια κατάργησης της Σερβικής Δημοκρατίας.

  από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν διάφορα ρεύματα στον κόσμο. ένα από αυτά, είναι και αυτή η οργάνωση που λέω. από την άλλη είναι φανερό πως γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί ο εργατικός- λαϊκός χαρακτήρας των κινητοποίησεων από κάποιους άλλους, πέρα από εθνικούς διαχωρισμούς. ψάχνω ψάχνω αλλά δεν βρίσκω κάτι άλλο. δεν ξέρω αν υπάρχει και δεν φτάνει προς τα εμάς ή αν δεν υπάρχει καθόλου. από την άλλη, έχει καταντήσει βαρετή πια αυτή η ιστορία, είναι κάποιοι που παίρνουν αυτά τα αιτήματα και τις επιτροπές αυτές και τις παρουσιάζουν ως το απαύγασμα της αμέσης δημοκρατίας και ζητούν όλη η εξουσία να πάει στις επιτροπές πολιτών.

  αρχίζω να διαμορφώνω την άποψη πως ήταν τα συσσωρευμένα προβλήματα που έβγαλαν τον κόσμο στο δρόμο, αλλά αρχίζει και μεταφέρεται η κουβέντα σε άλλα μονοπάτια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το καλό των εργαζομένων. προφανώς και υπάρχει κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι αλλά μάλλον δεν έχει πολλές ελπίδες.


  όποιος βγάλει άκρη, να μου πει κι εμένα.
  ΙΛΡ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. εμενα παντως κατω πλατεια μου θυμιζει η φαση

  no pasaran

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. http://bhprotestfiles.wordpress.com/2014/02/13/the-exceptional-meaning-of-the-tuzla-plenum/

  τους βρήκαμε
  ΙΛΡ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Για την απόπειρα συμβολικής οικειοποίησης και εκμετάλλευσης της κοινωνικής εξέγερσης από την σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία: http://rednotebook.gr/details.php?id=11873

  "Όταν ένας από μας μίλησε ως έλληνας που συμπαραστέκεται στον αγώνα των βόσνιων για κοινωνική δικαιοσύνη και κατάλαβαν πως πρόκειται για αριστερούς κάποιοι φώναζαν «σύριζα – σύριζα» [ποιοι ρε μάγκες;;;!!!] και «εργάτες όλων των χωρών ενωθείτε!» ξεσπώντας στο μεγαλύτερο χειροκρότημα της βραδιάς."

  άφωνος προλετάριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή