Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Προς μια κατανόηση της έννοιας της "δυαδικής εξουσίας": Το φυσιολογικά αδιαίρετο της εξουσίας. Jean Bodin

Jean Bodin
Six Livres de la République (1576)
Μτφρ.: Lenin Reloaded

[...] Αλλά αυτός που είναι κυρίαρχος δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υπόκειται στις διαταγές κάποιου άλλου και πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει το νόμο στους υπηκόους, και να ακυρώνει ή να αναστέλλει ασύμφορους νόμους και να τους αντικαθιστά με άλλους--πράγμα που δεν μπορεί να γίνει από κάποιον που υπόκειται ο ίδιος στους νόμους ή σε ανθρώπους που έχουν την δύναμη να τον διατάζουν.

Γι αυτό, ο νόμος λέει ότι ο ηγεμόνας δεν υπόκειται στον νόμο· και στην πραγματικότητα, η ίδια η λέξη "νόμος" στα Λατινικά σημαίνει τη διαταγή αυτού που έχει την κυριαρχία.


[...]

Αν ο κυρίαρχος ηγεμόνας εξαιρείται λοιπόν των νόμων των προκατόχων του, δεσμεύεται ακόμα λιγότερο από τους νόμους και τα διατάγματα που δημιούργησε ο ίδιος. Διότι αν και μπορεί κάποιος να λάβει τον νόμο από κάποιον άλλο, είναι το ίδιο αδύνατο εκ φύσεως να δώσεις τον νόμο στον εαυτό σου όσο είναι το να προστάξεις τον εαυτό σου να κάνει κάτι που εξαρτάται από τη βούλησή σου. Όπως λέει ο νόμος, Nulla obligatio conistere potest, quae a voluntate promittentis statut capit [δεν μπορεί να υπάρξει υποχρέωση που να εξαρτάται από τη βούληση του ατόμου που υπόσχεται]--πράγμα που αποτελεί λογική αναγκαιότητα και δείχνει ξεκάθαρα ότι ο βασιλέας δεν μπορεί να υπόκειται σε νόμους.

[...]

Αυτά είναι τα πραγματικά προνόμια της κυριαρχίας, τα οποία περιλαμβάνονται στην εξουσία να δίνεις τον νόμο σε όλους γενικά και στον καθένα ατομικά, και να μην λαμβάνεις τον νόμο από κανένα εξόν απ' το Θεό. Διότι ο ηγεμόνας ή δούκας ο οποίος έχει την εξουσία να δίνει τον νόμο σε όλους του τους υπηκόους γενικά και στον καθένα ατομικά, δεν είναι κυρίαρχος αν κι αυτός λαμβάνει τον νόμο από έναν ανώτερο ή έναν ίσο--περιλαμβάνω τον ίσο διότι το να έχεις συνεταίρο σημαίνει να έχεις αφέντη*--και είναι ακόμα λιγότερο κυρίαρχος αν έχει αυτή την εξουσία μονάχα με την ιδιότητα του υπασπιστή ή του εκλέκτορα.

[...]

*εναλλακτική διατύπωση: "Ανέφερα το ενδεχόμενο να έχεις ίσο διότι κάποιος που έχει συνεταίρο με την ίδια δικαιοδοσία, χωρίς τη στήριξη και τη συμφωνία του οποίου να μην μπορεί να διατάξει τίποτα και να κάνει τίποτα, αυτός έχει ένα είδους ανώτερο."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου