Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Τροπολογία του ΚΚΕ για την απαγόρευση της διενέργειας πλειστηριασμών σε βάρος λαϊκών οικογενειών

Τροπολογία για την απαγόρευση διενέργειας πλειστηριασμών σε βάρος των λαϊκών οικογενειών και μέτρα για την ουσιαστική ελάφρυνση των χρεών τους κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση των συμφωνιών τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και συναφών θεμάτων».

Στην αιτιολογική έκθεση μεταξύ άλλων επισημαίνεται: «Η αναστολή των πλειστηριασμών από μόνη της δεν αρκεί εφόσον αφενός μεν έχει ημερομηνία λήξης αφετέρου δε, συνεχίζεται η επιβάρυνση με δυσβάστακτους τόκους των δανειοληπτών σφίγγοντας ακόμη περισσότερο την θηλιά στο λαιμό τους. Κρατά σε ομηρία τους οφειλέτες μεταφέροντας το πρόβλημα στο μέλλον με ακόμη χειρότερους όρους.

(...) Η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται κυριολεκτικά από τραπεζικά δάνεια που δεν μπορεί να αποπληρώσει, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους κυριολεκτικά σε απόγνωση. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι απόρροια της κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείται την τελευταία 15ετία, της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων που κλιμακώνεται με εφαλτήριο την κρίση και το υψηλό χρέος, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που οδηγεί τα λαϊκά στρώματα σε σχετική και απόλυτη εξαθλίωση».

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:


«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση των συμφωνιών τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και συναφών θεμάτων».

Θέμα: Απαγόρευση διενέργειας πλειστηριασμών σε βάρος των λαϊκών οικογενειών και μέτρα για την ουσιαστική ελάφρυνση των χρεών τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ είχε καταθέσει στις 4-9-2012 ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την απαγόρευση πλειστηριασμών και γενικότερα πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών - λαϊκών οικογενειών καθώς επίσης και την ουσιαστική ελάφρυνσή τους από τα δυσβάστακτα χρέη προς τις τράπεζες με διαγραφή των τόκων και μέρους των χρεών τους.

Η αναστολή των πλειστηριασμών από μόνη της δεν αρκεί εφόσον αφενός μεν, έχει ημερομηνία λήξης αφετέρου δε, συνεχίζεται η επιβάρυνση με δυσβάστακτους τόκους των δανειοληπτών σφίγγοντας ακόμη περισσότερο την θηλιά στο λαιμό τους. Κρατά σε ομηρία τους οφειλέτες μεταφέροντας το πρόβλημα στο μέλλον με ακόμη χειρότερους όρους.

Για τους λόγους αυτούς το ΚΚΕ επανακαταθέτει την πρότασή του αυτή με την παρούσα τροπολογία επειδή η ανάγκη ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων σήμερα αποκτά επείγοντα και άμεσο χαρακτήρα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται κυριολεκτικά από τραπεζικά δάνεια που δεν μπορεί να αποπληρώσει, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους κυριολεκτικά σε απόγνωση. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι απόρροια της κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείται την τελευταία 15ετία, της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων που κλιμακώνεται με εφαλτήριο την κρίση και το υψηλό χρέος, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που οδηγεί τα λαϊκά στρώματα σε σχετική και απόλυτη εξαθλίωση.

Από τη μια, η ραγδαία αύξηση του τραπεζικού δανεισμού των λαϊκών οικογενειών δεν ήταν τυχαία. Πραγματοποιήθηκε σε περιόδους άνθισης της καπιταλιστικής οικονομίας και ήταν απαραίτητη για την πρόσκαιρη επικερδή τοποθέτηση των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων των μονοπωλιακών ομίλων που σε διαφορετική περίπτωση θα λίμναζαν στο τραπεζικό σύστημα. Οδήγησε στη χρονική μετάθεση της κρίσης διογκώνοντας ταυτόχρονα και το βάθος της. Την ίδια στιγμή, το ολοένα και μειούμενο σε σχετικούς όρους λαϊκό εισόδημα δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών. Ο τραπεζικός δανεισμός εμφανίσθηκε, με την ενεργό συνδρομή της κρατικής πολιτικής, ως ο από μηχανής θεός που κάλυπτε αυτές τις ανάγκες. Η ταχύτατη ανάπτυξη της πίστης υποστηρίχθηκε ποικιλότροπα από την κυβερνητική πολιτική.

Από την άλλη, το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες δανειολήπτες να δυσκολεύονται και συχνά να αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από δάνεια. Η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων από τα λαϊκά στρώματα οφείλεται στη δραστική συρρίκνωση των εισοδημάτων τους, της ανεργίας και της πολιτικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων των εργαζόμενων, στη μετατόπιση του συνόλου σχεδόν της φορολογίας στις πλάτες των εργαζόμενων.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Τα μέτρα που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά στις επιμέρους διατάξεις της πρότασης νόμου.

Άρθρο 2

Ορισμός εννοιών

Ως οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τις ανάγκες της πρότασης νόμου ορίζονται οι οφειλές από κάθε μορφής δάνειο καθώς και οι οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

Άρθρο 3

Διαγραφή τόκων

Από την οφειλή των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, διαγράφεται το σύνολο των κάθε μορφής τόκων που έχουν γεννηθεί μέχρι την πιο πάνω στιγμή.

Άρθρο 4

Διαγραφή των ποσών των τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν και ανατοκίστηκαν

Από το συνολικό ποσό των οφειλών των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου 3, διαγράφεται κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν πραγματοποιηθέντα ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκων.

Άρθρο 5

Διαγραφή του 50% των οφειλών

Από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες.

Άρθρο 6

Πάγωμα των οφειλών, αναστολή πληρωμών

1. Οι εναπομένουσες, μετά την εφαρμογή των άρθρων 3,4 και 5 της παρούσας, οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα παύουν να γεννούν τόκους για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση.

2. Αναστέλλεται η πληρωμή, για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση, των εναπομενουσών μετά την εφαρμογή των άρθρων 3,4 και 5 της παρούσας, οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον αυτές αφορούν ανέργους.

Άρθρο 7

Μείωση των οφειλών των ΕΒΕ, των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα

1. Οι οφειλές των ΕΒΕ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, μειώνονται σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.

2. Οι οφειλές των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, μειώνονται σε ποσοστό 30% και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.

3. Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα και χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης περιουσιακών τους στοιχείων, άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Άρθρο 8

Παύση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εναντίον των λαϊκών οικογενειών

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό μέτρο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων, κατά την έννοια της παρούσας, για οφειλές των τελευταίων, το ύψος των οποίων έχει υπολογιστεί, είτε συμβατικά είτε άλλως πως, με τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 9

Περιορισμός της υποθήκης στο ύψος του αρχικού δανείου

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας περιορίζεται αυτοδίκαια το ύψος των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών, στο ύψος του αρχικού ποσού της σύμβασης δανείου».

23 σχόλια:

 1. Περιμένω να δω τη στάση του ΣφΥΡΙΖΑ.

  Καλό, ε;

  gdmn1973

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εγώ θα ήθελα να δω και την στάση των μη οπαδών του ΚΚΕ αναγνωστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά είναι τρε μπανάλ αυτά τα θέματα για την πλειοψηφία των μη οπαδών του ΚΚΕ αναγνωστών που μπαίνουν εδώ. Δε θα εκπλαγώ αν δω από κάτω σχόλια για το Στάλιν, για τον Τρότσκι, το Φλωράκη, το Ζαχαριάδη, την Κροστάνδη, το Μπουχάριν, το Μπογιόπουλο, τον...

   gdmn1973

   Διαγραφή
  2. Γιατί να με απογοητεύσεις; Αν ενδιαφέρονται για την "αποκαθήλωση του Ζαχαριάδη" περισσότερο από το κεραμίδι πάνω απ' το κεφάλι τους σημαίνει ότι δεν έχουν οικονομικά προβλήματα τελικά, και αυτό είναι καλό.

   Διαγραφή
 3. Τέλεια είναι όλα αυτά......αλλά τα λέει το ΚΚΕ οπότε.........

  Ένας υποτιθέμενος μη οπαδός του ΚΚΕ

  bod

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και κάπου εδώ αρχίζει η μλκια για Στάλιν,Τρότσι, Φλωράκη,Ζαχαριάδη κλπ,κλπ...

  bod

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λάθος κύριε. Σήμερα είναι 6 Δεκέμβρη, είναι de rigeur o Γρηγορόπουλος για τον αντικουκουεδισμό της ημέρας.

   Διαγραφή
 5. Τρε μπαναλ λοιπον οταν φερνεις νομο που δεν μπορει να ψηφιστει. (ουτε καν να συζητηθει αλλα λεμε τωρα.)

  Ερχονται μετα ή πριν τα παιδια περαν του Ατλαντικου και σου λενε Rolling Jubilee.
  Μαθηματικα σημαινει πως οι καταπτυστοι occupy wall street βρηκαν τον τροπο με το 3% να "αγοραζουν" δανεια απλων ανθρωπων και να τα σβηνουν. παλι πρωτα τα αμερικανακια
  Πολιτικα σημαινει πως η Bad Bank μπορει να γινει και απο ιδιωτικη πρωτοβουλια. χαχαχαχα
  Κοινωνικα πως αλλου κινουνται αλλα εδω τελμα. πικρα
  κτλ κτλ

  Δεν_δηλωνω_μη_οπαδος_του_ΚΚΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν έλεγα ότι κατάλαβα κάτι, ψέματα θα λεγα. Δεν κατάλαβα Χριστό. Είμαι και λίγο αργόστροφος εγώ, δεν "παίρνω" γρήγορα στροφές.

   Διαγραφή
  2. O μουαχαχάχας αναφέρεται σε αυτό:

   http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7733771

   Από «Τι λέει όμως το ρεπορτάζ της «Γκάρντιαν»; «Μια ομάδα ακτιβιστών του κινήματος ...»


   Διαγραφή
  3. Και η έμπνευση από εδώ, όπου ο Κάιλ το 2009 ανοίγει bad bank και αναλαμβάνει ως Ιησούς το βάρος των δανειακών αμαρτιών των συνανθρώπων του:

   http://dailybail.com/home/financial-comedy-genius-south-park-is-in-recession-and-needs.html

   Διαγραφή
  4. ρε μπλογκοδεσποτη δε βλεπεις εκεινα τα σχολια σε αναμονη μπας και απελευθερωσης κανενα;
   Το "Εγώ θα ήθελα να δω και την στάση των μη οπαδών του ΚΚΕ αναγνωστών." τρολια ηταν;

   O_μουαχαχάχας

   Διαγραφή
 6. @waltendegewalt
  ναι αυτο ειναι.
  καπου διαβασα πως ο ιδιωτης στην Αμερικη δεν μπορει να αγορασει το δανειο των 5.000 με 130 δολλαρια γιατί υπάρχει ένας κρατικός φόρος.
  μαλλον το κρατος θα θεωρει "ωφελεια" την διαφορα και θα την φορολογει ως εισοδημα οποτε με ενα 10% θα πρεπει να πληρωσει 487 δολλαρια ο δανειοτετοιος εκτος των 135. χελοου, που θα ελεγε και η ξανθια, εδω δεν εχει να δωσει την δοση του.
  αρα : 1. αυτο που γινεται Αμερικη καμια σχεση με Ευρωπη.
  2. για αυτο και το "Rolling κατι" εχει μορφη ιδρυματος που ηρθε για να μεινει και να παιρνει σιγα σιγα τα 130 δολλαρια απο τους 2.700 ωφελουμενους ως εξοδα λειτουργιας και εξοδα διαχειρισης.
  Τα παγωνει τα δανεια και δεν τα σβηνει και για να μην μπει κανενας εκκαθαριστης στο ιδρυμα καλο ειναι να λειτουργει συνεχως με 3(;) δολλαρια το μηνα κοστος για καθε εναν ωφελουμενο;
  σωστα τα οσα αναρωτιεται ο ριζοσπαστης λοιπον.
  επιμενω: κακη τραπεζα ιδιωτικης πρωτοβουλιας

  O_μουαχαχάχας

  μεταξυ μας τωρα. πιστευει κανεις πως πρακτικα κανει κατι το ΚΚΕ με νομοσχεδια που δεν περνανε ουτε στην αιθουσα για συζητηση γιατι προκαλουν δαπανη στον προυπολογισμο;
  εκτος απο καποια μυστηρια μαθηματικα που λενε πως σημερα - λεω παλι - ΣΗΜΕΡΑ το ΚΚΕ ενδιαφερεται για καποιον που εχει γυναικα και παιδι και παιρνει καθαρο μισθο 1875 αυτος και 1875 η γυναικα του δεν βρισκω κατι χειροπιαστο στην προταση του.
  δεν διαιρεσα με δωρα χριστουγεννων και πασχα για να βγαλω το μηνιατικο αλλα πηρα τα 45000!!! μαζί με του παιδιού και δια δωδεκα.
  Τον μεγαλομεσαίο του 2009 νομιζω πως εχει ταργκετ γκρουπ το ΚΚΕ στο κειμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι κάνεις Γιάννη;
   Κουκιά σπέρνω.

   Ζήτω οι Rolling Stones και οι "μεγαλομεσαίοι".

   Ιστοριοδίφη.

   Διαγραφή
  2. Πραγματικά ρε Αντώνη πρέπει να έχεις με διαφορά τον καλύτερο μαλακομαγνητη της αγοράς!

   Διαγραφή
 7. αστο φιλαρα
  ψοφησε και βρωμισε.
  μια ωρα για να αφησεις το σχολιο;
  ξαναμιλαμε του χρονου.

  παντως ο τιτλος στην απαντηση που παιρνεις για την σταση που κρατανε οι μη οπαδοι του ΚΚΕ ειναι:
  δεν μασανε απο ασφαιρες και κενες νομοθετικες πρωτοβουλιες ενω εντυπωσιαζονται απο κινησεις που εκαναν οι occupy και εχουν χειροπιαστο αποτελεσμα.

  Ιστοριοδίφης_για_σενα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χειροπιαστο αποτελεσμα οπως οι 50εκ αποκληροι στις ΗΠΑ που θα εσωζε ο Ομπαμιας τον οποιο στηριξε το φοβερο κινημα "occupy" το οποιο χρηματοδοτειτε απο το
   Ιδρυμα του Τζιρτζ Σορος... νομιζω οτι τετοιο χειροιαστο αποτελεσμα και καλυτερο καταφερε και εδω ο αντιεξουσιαστηα στην εξουσια ΓΑΠ... Ασε με να μαντεψω... Υπηρξες ψηφοφορος του ε?

   ratm

   Διαγραφή
  2. Η Μαριάννα Λάτση-Βαρδινογιάννη να δεις τις χειροπιαστά αποτελέσματα δίνει...

   Πιο γελοίος πεθαίνεις.

   Ijon Tichy

   Διαγραφή
  3. Μιλάς για το "κίνημα" που όπως δηλώνει εκπροσωπεί απλούς πολίτες δηλαδή το 99% ενάντια στους πλούσιους που ανήκουν στο 1%? Το "κίνημα" που εχει πρωτεργάτη τον Τζ. Σόρος και άλλους δεκάδες αμερικάνους εκατομμυριούχους για υποστηρικτές?
   Η αλήθεια είναι ότι από την κίνηση των "occupy" εκτός από εσένα εντυπωσιάστηκε ακόμα και ο Αλαφούζος...
   http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_01/12/2013_541747

   Ταυτόχρονα οι μη οπαδοί του ΚΚΕ συνεχίζουν να μένουν μη οπαδοί γιατί δεν σκέφτονται τα αυτονόητα.
   http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7733771

   Πρέπει να φάτε πολλά σκαμπίλια ακόμα από τον καπιταλισμό και τους διαχειριστές τους για να ξεκινήσετε να παίρνετε στροφές...

   Διαγραφή
  4. Παραπάνω αναρωτιόμουν τι στάση θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ... Δε σκέφτηκα, ο αφελής, ότι τα συριζάκια έχουν σοβαρότερες δουλειές από τις κατασχέσεις (#pote8aginoumekybernisi.regamwto), οπότε το στρατηγείο του τρολοβάλτου έστειλε ένα αποβλακωμένο πασόκεμον να αποκαλέσει τις οικογένειες που χάνουν τα σπίτια τους "μεγαλομεσαίους του 2009" και να μας διαφημίσει τα occupy του philanthropist Soros και τη δευτερογενή (!!!) αγορά χρέους.

   Δεν πειράζει σοράκια με τα χίλια ψευδώνυμα, γίνατε αφορμή για να διαβαστεί η ανάλυση του Ρ από την οποία προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

   1. Το πλιάτσικο στη δευτερογενή αγορά ομολόγων έχει τελειώσει. Τώρα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα στήνει τη δευτερογενή αγορά... χρεογράφων και αμολάει τα σοράκια-παπαγαλάκια να τη διαφημίζουν... κινηματικά.

   2. Παρά τη διαφήμιση των bad banks και άλλων σοροφιλανθρωπικών ιδρυμάτων, ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Λογικό μου φαίνεται: Ο λιγούρης μικροαστός θα "τσιμπήσει" όταν υπάρχει προσδοκία κέρδους, Ο αμετάκλητα κατεστραμμένος όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να "τακτοποιήσει" τα δάνειά του, αλλά στις ΗΠΑ καταστρέφει το σπίτι του, πριν αυτό κατασχεθεί, για να επιβαρύνει έτι περαιτέρω την τράπεζα που το κατάσχει!

   3. Αν οι τράπεζες των ΗΠΑ θεωρούν οριστικά χαμένη μια τόσο μεγάλη μάζα δανείων ώστε να τις συμφέρει να στήσουν μια δευτερογενή αγορά (παραμάγαζο) χρέους για να εισπράξουν μέσω αυτής ό,τι προλαβαίνουν, αυτό αποτελεί έναν ακόμα δείκτη σχετικά με το πόσο θα πληθωριστεί το δολάριο στο ορατό μέλλον. Έχετε καταθέσεις; Χα! Είναι σε ευρώ, είπατε; Αχαχαχαχα!

   gdmn1973

   Διαγραφή
  5. Γιώργο,
   49 κατασκευαστές κινημάτων συνιστούν occupy (όπως λέμε occupy my ass). Αυτοί ξέρουν!

   gdmn1973

   Διαγραφή
 8. Ξεκινώντας από το σκέλος (3) του παραπάνω σχολίου μου, μια μικρή παρατήρηση για το πόσο όμορφα δένουν όλα τα "κινήματα" μεταξύ τους...

  Τι συμφέρει τις τράπεζες που έχουν σωρεύσει ένα σκασμό από χρέη σε συγκεκριμένο νόμισμα; Υποτίμηση του νομίσματος αυτού, γιατί έτσι μειώνεται το συνολικό τους χρέος εκπεφρασμένο σε άλλα νομίσματα ή σε χρυσό, οπότε βελτιώνεται η εικόνα τους αλλά και η θέση τους, σε ένα βαθμό, μέσα στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτός είναι ένας απ' τους πολλούς λόγους που το δολάριο θα πληθωριστεί.

  Υπάρχει τίποτα καλύτερο για τις τράπεζες που έχουν μαζέψει ένα βουνό χρέη π.χ. σε ευρώ; Ναι!Αλλαγή σε νέο νόμισμα, το οποίο θα υποτιμηθεί π.χ. 50% (μαζί με το χρέος τους) μέσα σε μισό μήνα. Όσο για το δανειολήπτη, αυτός θα δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, επειδή ό,τι εισάγεται θα ακολουθεί την τιμή του δολαρίου σε σχέση με το καταξεσκισμένο νέο νόμισμα, επομένως ο χρεωφειλέτης θα δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να αποπληρώσει το χρέος του... Ειδικά στην περίπτωση που το αρχικό χρέος ήταν συνδεδεμένο με κάποιο διεθνές νόμισμα, η εξόφληση του κεφαλαίου θα είναι πρακτικά - αν όχι και θεωρητικά - αδύνατη,.. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για νέες κατασχέσεις!

  Οποιαδήποτε ομοιότητα των παραπάνω σεναρίων με plan B και άλλα τέτοια επαναστατικά είναι εντελώς τυχαία.

  gdmn1973

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τρολλίτιδα στο φουλ απόψε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή