Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

133 μέρες: Η Ουγγρική Σοβιετική Δημοκρατία του 1919. Τρίτο μέρος: Ένα παράδειγμα προς αποφυγή

Β.Ι. Λένιν
Δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν
Ιούλιος του 1920 (2-3 μήνες μετά τον Αριστερισμό)
Μτφρ.: Lenin Reloaded

Το πρώτο, ιδρυτικό Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν όρισε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αποδοχή κομμάτων στην Τρίτη Διεθνή. Όταν έγινε το πρώτο συνέδριο υπήρχαν μόνο κομμουνιστικές τάσεις και ομάδες στις περισσότερες χώρες.

Το δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν συγκαλείται σε διαφορετικούς καιρούς. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν πλέον Κομμουνιστικά Κόμματα και οργανώσεις και όχι απλώς τάσεις.


Τα κόμματα και οι ομάδες που συνδέθηκαν ως πρόσφατα με την Δεύτερη Διεθνή κάνουν όλο και συχνότερα αίτηση να γίνουν μέλη της Τρίτης Διεθνούς, αν και δεν έχουν γίνει πραγματικά κομμουνιστικά. Η Δεύτερη Διεθνής έχει αμετάκλητα συντριβεί. Γνωρίζοντας πως η Δεύτερη Διεθνής δεν έχει ελπίδα, τα ενδιάμεσα κόμματα και οι ομάδες του "κέντρου" προσπαθούν να στηριχτούν στην Κομμουνιστική Διεθνή, η οποία όλο και ενισχύεται. Ταυτόχρονα όμως, ελπίζουν να διατηρήσουν έναν βαθμό "αυτονομίας" που θα τους επιτρέψει να επιδιώκουν τις περασμένες τους οπορτουνιστικές και "κεντριστικές" πολιτικές. Η Κομιντέρν, σε ένα βαθμό, γίνεται μόδα. 

Η επιθυμία κάποιων ηγετικών "κεντριστικών" ομάδων να εισέλθουν στην Τρίτη Διεθνή μας δίνει έμμεση επιβεβαίωση ότι η ΚΔ έχει κερδίσει τη συμπάθεια των ενσυνείδητων εργατών σ' όλο τον κόσμο και ότι γίνεται μια όλο και ισχυρότερη δύναμη κάθε μέρα.

Σε κάποιες περιστάσεις, η Κομιντέρν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της χαλάρωσης λόγω της εισόδου ασταθών και αναποφάσιστων ομάδων που δεν έχουν ακόμη έλθει σε ρήξη με την δευτεροδιεθνιστική τους ιδεολογία.

Επιπρόσθετα, κάποια από τα μεγάλα κόμματα (Ιταλία, Σουηδία), όπου η πλειοψηφία έχει υιοθετήσει την κομμουνιστική οπτική, εξακολουθούν να περιέχουν μια ισχυρή ρεφορμιστική και πασιφιστική πτέρυγα η οποία απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ξανασηκώσει κεφάλι, να αρχίσει την ενεργή υπόσκαψη της προλεταριακής επανάστασης, και να βοηθήσει έτσι την αστική τάξη και τη Δεύτερη Διεθνή.

Κανένας κομμουνιστής δεν πρέπει να ξεχάσει τα μαθήματα της Ουγγρικής Σοβιετικής Δημοκρατίας. Το ουγγρικό προλεταριάτο πλήρωσε ακριβά το γεγονός ότι οι ούγγροι κομμουνιστές ενώθηκαν με τους ρεφορμιστές.

Για τον λόγο αυτό, το Δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν το θεωρεί απαραίτητο να διατυπώσει εντελώς ακριβείς όρους για την αποδοχή νέων κομμάτων, και επίσης να προβάλλει τις υποχρεώσεις των κομμάτων που ήδη έχουν γίνει δεκτά σ' αυτή. 

[Ακολουθούν οι απορρέουσες υποχρεώσεις]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου