Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Η επί του Τέξας ομιλία (1:55-4:32)

1:55-4:32
But there is a second reason. An exit by Greece or any other precious Camry would be a disaster for you. This is something that's deep down everyone knows. For the moment, one country leaves the markets and the speculators was that asking who's next. They will be saying to each other s you use the same Texas game on. It's a process that once that its cannot be stopped no matter cuz mall the departing party baby. My mother whether it leaves will entirely or is pushed out. How European interest lacing chains Inc the euro zone. She other 3 basques. The fest, the first to ask is the chains ideas. The second dusk, the second bus is to change policies and the third s necessary is to change institutions, to change the favor the very foundations. Today's Europe the camera market then, the European Union, was founded its on certain principles. Among these were no more European watch [διακοπή βίντεο]  European idea. It's the old your be an idea and it was pushed aside years ago by an ideology of markets and competition. That's the new European idea. We call its the neoliberal idea. We say heats, it she said searched recital idea, and against eats we stand for that additional values over the founders are you. 


Υπάρχει όμως και δεύτερος λόγος. Μια έξοδος από την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη πολύτιμη Camry θα ήταν καταστροφή για σας. Αυτό είναι κάτι που είναι βαθιά όλοι το ξέρουν. Προς το παρόν, μια χώρα φεύγει απ' τις αγορές και οι κερδοσκόποι αυτός ήταν που ρώτησε ποιος έχει σειρά. Θα λένε ο ένας στον άλλο σ χρησιμοποιείς το ίδιο Τέξας πάμε στοίχημα. Είναι μια διαδικασία που μια φορά που το δικό της δεν μπορεί να σταματηθεί αδιάφορα πώς διότι η υπεραγορά το μέρος που φεύγει μωρό μου. Η μάνα μου είτε φύγει θα ολότελα είτε το βγάλουν δια της βίας. Πώς το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον υφαίνει αλυσίδες ΑΕ η ευρωζώνη. Αυτή άλλα τρία Βάσκοι. Η γιορτή, η πρώτη που ρωτά είναι οι αλυσίδες ιδέες. Το δεύτερο σούρουπο, το δεύτερο λεωφορείο, είναι να αλλάξεις πολιτικές και το τρίτο σ απαραίτητο είναι να αλλάξεις θεσμούς, να αλλάξεις τη χάρη τα ίδια τα θεμέλια. Η σημερινή Ευρώπη, η αγορά φωτογραφικών μηχανών λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίστηκε δικό της σε ορισμένες αρχές. Ανάμεσα σ' αυτές ήταν όχι άλλο ευρωπαϊκό ρολόι [διακοπή βίντεο] ευρωπαϊκή ιδέα. Είναι το παλιό δικό σου να είσαι ιδέα και παραγκωνίστηκε πολλά χρόνια πριν από μια ιδεολογία αγορών και ανταγωνισμού. Αυτή είναι η νέα ευρωπαϊκή ιδέα. Την ονομάζουμε το δικό της νεοφιλελεύθερη ιδέα. Εμείς λέμε κάψες, αυτό είπε αυτή έψαξες ιδέα ρεσιτάλ, και ενάντια στις μάσες στεκόμαστε για αυτή την επιπρόσθετη αξίες πάνω απ' τους ιδρυτές είστε εσείς.

5 σχόλια:

 1. άσχετο:το γκρουπ της αφίσας αγαπημενο..saronida

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βλέπε επόμενο ποστ, περί παραδόσεων του Austin, TX.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. φοβερή μετάφραση και ακριβέστατη.Το πρωτότυπο ποιός το έγραψε
  man

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Ρόκι Έρικσον σε συνεργασία με τον Ντάνιελ Τζόνστον και πολύ καλό acid.

  ΑπάντησηΔιαγραφή