Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Γραφή και ανάγνωση

"Για όποιον γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, είναι προφανές ότι με την απόφασή του αυτή το ΣτΕ διατάσσει την άμεση αναστολή της διακοπής των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ Α.Ε. Η μη συμμόρφωση των συναρμοδίων υπουργών με την απόφαση του ΣτΕ συνιστά περιφρόνηση της δικαιοσύνης και ποινικά αξιόποινη πράξη."

Τάδε έφη Δημήτρης Τρίμης, δημοσιογράφος, προέδρος της ΕΣΗΕΑ και συνδικαλιζόμενος με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Εικάζω ότι οι Κεδίκογλου και Στουρνάρας ετοιμάζουν πυτζάμες και οδοντόβουρτσα για τον Κορυδαλλό, κατά συνέπεια. Απλά αναρωτιέμαι, γνωρίζοντας κατά πώς φαίνεται λιγότερη γραφή και ανάγνωση από τον Δημήτρη Τρίμη, γιατί η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ αναφέρει:6. Επειδή, ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), εξέδωσε την από 17.6.2013 προσωρινή διαταγή με την οποία διέταξε 1) την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.) και 2) τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ακολούθως, με την ΟΙΚ.5/19.6.2013 (Β΄ 1483/19.6.2013) απόφαση των ως άνω συναρμόδιων Υπουργών και σε συμμόρφωση με την ανωτέρω προσωρινή διαταγή του Προέδρου του ΣτΕ ανατίθεται στον ειδικό διαχειριστή η άσκηση των δικαιωμάτων της ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΕΡΤ ΑΕ που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν τόσο τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων όσο και τη χρήση των συχνοτήτων που παραμένουν ενεργές έως τη σύσταση και λειτουργία νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
[...]
12. Επειδή, για τους λόγους αυτούς, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/1989, κατά την οποία η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκτός από την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει: 1) να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να ληφθούν από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και τον Ειδικό Διαχειριστή τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του αναγκαιούντος προσωπικού, για την εκ μέρους μεταβατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων και συμφερόντων που ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση προς τα ανωτέρω κριθέντα.

Λοιπόν; Aπό τις πεντακάθαρα διατυπωμένες έννοιες "Η ΕΡΤ Α.Ε ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ", και "ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΤ Α.Ε ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΕ 'ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ'", Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΤΙ (ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ) ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ;

10 σχόλια:

 1. Μια χαρά καταλαβαίνει. Ποιος ξέρει τι βρώμικο παιχνίδι παίζουν. "Καιρός ήταν" είπε ο Αλέξιc για Κουβέλη. Τι δεν καταλαβαίνουν?

  JKL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καιρός ήταν" είπε ο Αλέξιc για Κουβέλη

   Μετά την απομάκρυνσιν από την κυβέρνησιν πάσα ακροδεξιά και αντεργατική αμαρτία της ανανεωτικής αριστεράς αίρεται με παπικήν βούλαν. Ο καιρόc γαρ εγγύc για την κυβέρνησιν με αριστερό κορμό εβένου στο γκλομπ.

   Διαγραφή
 2. Ό,τι (κάνει ότι) δεν καταλαβαίνει ο αρχηγός του (λέγε με Σ(φ)ΥΡΙΖΑ αδιάφορα). 000000000000000.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπασκετικό σκριν στην συγκυβέρνηση παίζουν καθαρά. Και άντε να περιμένεις απ'αυτή την ΕΣΗΕΑ να τους τραβήξει τ' αυτί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι κολλητικός ο Ιός της Εξουσίας

   Διαγραφή
  2. Ο Τρίμης δεν είναι όποιος κι όποιος.

   Ο ΙΟΣ του μόλυνε επί μακρόν ένα κομμάτι της νεολαίας με αδιαμόρφωτη ταξική συνείδηση, που παραδόθηκε βορά στις "ακρο"-"αριστερές" γκρούπες και τους αναρχομάνατζερ του '90 και του 2000.

   Στήριξε το καθεστώς Σιμήτη σταθερά και με τρόπο "άμεμπτο", δηλαδή χωρίς ποτέ να θυσιάσει το προφίλ του ανεξάρτητου, διαβασμένου και πολλά βαρύ αριστερού. Ένα παράδειγμα είναι αυτό εδώ, που δημοσιεύτηκε λίγες εβδομάδες μετά την παράδοσή του Οτσαλάν από Σιμήτη, Πάγκαλο και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Μετά τη σφοδρή κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση Σιμήτη για τους χειρισμούς της, μετά τις διαδηλώσεις συμπαράστασης που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή, μετά τις αυτοπυρπολήσεις Κούρδων προσφύγων στην Αθήνα, ο ΙΟΣ αποφορτίζει πολιτικά το θέμα και το κάνει πολύ έξυπνα. Κατασκευάζει ένα μελό χαρμάνι, που βάζει στο ίδιο επίπεδο την κρατική βία με τη βία μέσα στην πατριαρχική Κουρδική οικογένεια. Μέσα στο κυρίαρχο ιδεολογικό κλίμα της εποχής, το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα: "Αυτοί είναι καθυστερημένοι, δέρνουν τις γυναίκες και τις κόρες τους, δεν αξίζουν καμιά αλληλεγγύη από τας Ευρώπας και την προχώ αριστερά".

   Εξίσου συνεπής υπήρξε ο ΙΟΣ στην πολεμική του εναντίον του ΚΚΕ, με θεματολογία από "Πανσπουδαστική φ. 8" (αξίζει πάλι να σημειωθεί η ικανότητα των Ιών στο ζιγκ-ζαγκ, προκειμένου ν' αποφύγουν λούμπες στις οποίες πέφτουν συχνά οι ερασιτέχνες αντικομμουνιστές) μέχρι την καταγγελία του επαρχιωτισμού, του μικροαστισμού και του αυταρχισμού των ΚΚΕδων, με ενδιάμεσους σταθμούς όλα τα φληναφήματα που "συγκροτούν" ιδεολογικά την προχωρημένα, μεταμοντέρνα και κάργα ριζοσπαστική αριστερά του συρμού.

   Για να μη πλατειάζω, ο Τρίμης εξακολουθεί να είναι πολύτιμος για το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και μετά την απώλεια του προεδρείου της ΕΣΗΕΑ. Όσο για το αποτέλεσμα συνολικά, δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με το δημοσιογραφικό χώρο και αγνοώ πρόσωπα, κλίκες, εξαρτήσεις κλπ. Αλλά δεν είναι μία ακόμα απόδειξη ότι "ο πιο καλός χειραγωγός είναι ο χειραγωγούμενος", άρα "πρέπει" και να μείνει χειραγωγούμενος;

   gdmn1973

   Διαγραφή
 4. Aπό 902.gr
  ( http://www.902.gr/eidisi/politiki/20536/tin-katargisi-tis-ert-episfragise-symvoylio-tis-epikrateias )

  (..)Την τελική απόφαση για την κατάργηση της ΕΡΤ, έλαβε την Πέμπτη το βράδυ η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του ΣτΕ.

  Η απόφαση αναστέλλει την κοινή υπουργική απόφαση μόνο επί του σκέλους εκείνου που παύει τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ενώ θεωρεί ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί. Παράλληλα, ζητά την λήψη των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων, περιλαμβανομένης και της πρόσληψης «του αναγκαίοντος προσωπικού», για τη μετάδοση προγράμματος από μεταβατικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα «στο συντομότερο δυνατό χρόνο».

  Ειδικότερα οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι πρέπει:

  1) Να ανασταλεί η εκτέλεση της επίμαχης υπουργικής απόφασης ως προς το μέρος κατά το οποίο προβλέπει ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ ΑΕ.

  2) Ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ παραμένουν ανενεργές.

  Παράλληλα οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι «μέχρι τη σύσταση και την λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ληφθούν από τους κ.κ. Στουρνάρα και Κεδίκογλου και τον ειδικό διαχειριστή, τα αναγκαία εκείνα οργανωτικά μέτρα περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του αναγκαιούντος προσωπικού για την εκ μέρους μεταβατικού δημοσίου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων καθώς και να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων και συμφερόντων που ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της καταργηθείσης ΕΡΤ ΑΕ».

  Ακόμη το δικαστήριο επιφυλάσσεται να επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση προς τα ανωτέρω.(..)Ilief

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Νομική κατάσταση της υπόθεσης ΕΡΤ:

  "Μπλα μπλα μπλα
  3)Η προσωρινή διαταγή επιβάλλει την άμεση επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Είναι προφανές ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Σε αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο :

  α) Ούτε η νομική διάλυση της «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», την οποία η προσωρινή διαταγή δεν έκρινε κατεπείγον να θίξει, καθώς κάθε νομικό πρόσωπο που λύεται υφίσταται μέχρι πέρατος της εκκαθάρισής του. Εξ άλλου, η Υπουργική Απόφαση ρητά ορίζει ως διάδοχο της Ε.Ρ.Τ. το Ελληνικό Δημόσιο και έτσι νομικό κενό δεν υφίσταται.

  β) Ούτε η λύση εργασίας του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. προβλέπει η Υ.Α., που επίσης δεν έθιξε – λόγω αναρμοδιότητας του ΣτΕ – η προσωρινή διαταγή είναι ενεργή. Είναι άκυρη : Διότι ούτε έγγραφες καταγγελίες έχουν επιδοθεί στους εργαζόμενους, ούτε η νόμιμη αποζημίωση τους έχει καταβληθεί ( άρθρο 5 ν. 3198/1955).

  Μπλα μπλα μπλα

  4) Γνωρίζουμε όλοι από «τα διδάγματα της κοινής πείρας» ότι οι νόμοι δεν καταργούνται στα δικαστήρια, αλλά στο πεζοδρόμιο. Το αποτύπωμα της σφραγίδας του «πεζοδρομίου», του πρωτόγνωρου κινήματος των εργαζομένων και του λαού της Ε.Ρ.Τ. είναι εμφανές στην προσωρινή διαταγή.
  "
  http://ekedde.wordpress.com/2013/06/18/stert/
  (Ραχιώτηδες, Παπαδάκηδες και λοιποί "κινηματικοί" δικηγόροι)

  Δεν είναι μόνον ο Τρίμης και δεν είναι πως δεν έχει βάση το νομικό ζήτημα.
  Άλλωστε ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα της "Τάξης και Ασφάλειας" που πουλάει ο Σαμαράς είναι η λαστιχοποίηση του Νόμου.

  Το πολιτικό ζήτημα θα μπορούσε να είναι αυτή η πρακτική που στην Αμερική έγινε γνωστή ως patriot act που σημαίνει στα ελληνικά Π.Ν.Π.

  Το ταξικό κίνημα έχει δώσει λύση σε τέτοιες πρακτικές από τότε που φωνάζει "Ανυπακοή" αλλά πολλοί κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν την σημασία της.

  Κώστας

  ΥΓ. Να έχουμε υπόψη μας και αυτά: http://ekedde.wordpress.com/2013/06/21/messt/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης πρόκειται να καταθέσουν μήνυση κατά των υπουργών Γ. Στουρνάρα και Σ. Κεδίκογλου, ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Δ. Τρίμης, ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, Θ.Μπερεδήμας και της ΕΤΕΡ, Δημήτρης Καμαρινόπουλος, για τη μή εφαρμογή της απόφαση του ΣτΕ -ως προς την επαναφορά του σήματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης- σύμφωνα με το άρθρο 232 (παρ.Α) του ποινικού κώδικα.
   http://left.gr/news/minysi-se-stoyrnara-kedikogloy-gia-ti-mi-efarmogi-tis-apofasis-toy-ste

   Πυτζάμες και οδοντόβουρτσα, έρχεται η Β' Πανελλαδική...

   Διαγραφή