Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

"Η απόφαση του ΣτΕ είναι νίκη της λαϊκής πλειοψηφίας": Ψεύτες, δημοκόποι και επικίνδυνοι για το λαόΔιευκρινίσεις από το ΣτΕ για την απόφαση που αφορά τη λειτουργία της ΕΡΤ
Ημερομηνία: 17/06/2013 23:18
Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ περί την ΕΡΤ, παρείχε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Κ. Μενουδάκος.

Σύμφωνα με αυτές, η ΕΡΤ στο σύνολό της (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ραδιόφωνο κ.λπ.) θα λειτουργήσει ως έχει και θα ορισθεί διαχειριστής, ο οποίος θα φέρει τις αρμοδιότητες, που είχε η παλαιά διοίκηση της επιχείρησης.

Ο διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που θα υπάρξουν, να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό ή να το απολύσει όλο, ή εν μέρει.

Επιπλέον, πρέπει να συσταθεί δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρεία) όπως προβλέπει η από 11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση.

Αντίθετα, η προσωρινή διαταγή του κ. Μενουδάκου δεν περιλαμβάνει τα μουσικά σύνολα και τις συμφωνικές ορχήστρες της ΕΡΤ, καθώς και την έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση».

Όπως έγινε εξάλλου γνωστό, εκ μέρους του Δημοσίου δεν αναμένεται κατάθεση αίτησης αναστολής της προσωρινής διαταγής του κ. Μενουδάκου.

Πηγή: ΑΜΠΕ/Left.gr

Τί αποφάσισε το ΣτΕ;

Περίσσεψαν τα πανηγύρια όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων της διαχείρισης για την προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ, η οποία υποτίθεται ότι επαναφέρει τη συχνότητα και το πρόγραμμα της ΕΡΤ στον αέρα, ακυρώνοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε στις 11/6/2013, η οποία έβαζε λουκέτο και έκλεινε τους διακόπτες της ΕΡΤ.

Ποια είναι η αλήθεια;

Η ΚΥΑ της κυβέρνησης αποτελούνταν από έξι άρθρα. Το πρώτο αφορούσε στην κατάργηση και τη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ. Το δεύτερο αφορούσε στην τύχη των συχνοτήτων και της περιουσίας της. Το τρίτο ρύθμιζε τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της και προέβλεπε επί λέξη: «1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας. 2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση (...)». Με άλλα λόγια, το άρθρο 3 της ΚΥΑ απέλυε όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Το άρθρο τέσσερα αφορούσε τη λήξη της θητείας του ΔΣ της ΕΡΤ, το άρθρο πέντε ρύθμιζε το ανταποδοτικό τέλος και το άρθρο έξι διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με τη δημοσίευση της ΚΥΑ.

Τί αποφάσισε ο πρόεδρος του ΣτΕ; Γράφει επί λέξη η Προσωρινή διαταγή: «1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

Δηλαδή, το ΣτΕ αναστέλλει μόνο μέρος από το 1ο και 2ο άρθρο της ΚΥΑ. Το 1ο άρθρο σημειώνει: «Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος». Το 2ο άρθρο γράφει: «Οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως».

Με άλλα λόγια διατάσσει την επαναλειτουργία του σήματος και των εκπομπών, μέχρι να δημιουργηθεί ο καινούργιος φορέας. Κανένα από τα άλλα άρθρα της ΚΥΑ δεν αναστέλλεται με βάση την απόφαση του ΣτΕ. Δηλαδή, οι 2.500 και πλέον εργαζόμενοι της ΕΡΤ παραμένουν απολυμένοι, η διάλυσή της είναι δρομολογημένη και το μόνο που υποχρεούται η κυβέρνηση, είναι να «ξανασηκώσει» το σήμα της, μέχρι να δημιουργηθεί η ΝΕΡΙΤ ΑΕ! Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο το ΣτΕ καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να βρουν τρόπους να βγουν εκπομπές και να λειτουργήσει το διαδίκτυο (ενδεχόμενα με μερικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή εκπομπές κονσέρβα), θεωρώντας δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε ένας εν ενεργεία εργαζόμενος της ΕΡΤ ΑΕ, τεχνικός η δημοσιογράφος, αφού ισχύει στο ακέραιο η πρόβλεψη της ΚΥΑ για απόλυσή τους!

Να λοιπόν που το ΣτΕ έδωσε λύση βολική για όλους, εκτός από τους εργαζόμενους, που ζουν στο πετσί τους τι σημαίνει ταξικό κράτος - σύνταγμα και ταξική δικαιοσύνη. Το σήμα της ΕΡΤ θα επανέλθει, όπως ζητούσαν ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, η αστική δημοκρατία θριάμβευσε, όπως ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που διαλύει φορείς του δημοσίου, ζει και βασιλεύει και οι εργαζόμενοι πετιούνται κατά χιλιάδες στο δρόμο. 'Ωρα να βγουν συμπεράσματα σοβαρά και κρίσιμα για το μέλλον και το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων, που πρέπει από σήμερα να κλιμακωθούν.

28 σχόλια:

 1. Όποιος στηρίζει αυτόν τον αισχρό τραγέλαφο ψεύδους και παραπληροφόρησης είναι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ και θα αντιμετωπίζεται ως τέτοιος.

  Κάθε άλλο σχόλιο για τη διαφορά μεταξύ στοιχειώδους νομοτεχνικής ανάλυσης (902) και αισχρής δημοκοπίας (Παπαδημούλης) περιττεύει.

  Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ήταν, αυτός θα είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως τα λες Αντώνη είναι: επικίνδυνοι!

   Μέσα στο γέλιο που έριξα σήμερα με την ομιλία του Τσίπρα, μπορώ να σου πω ότι άρχισα να ανησυχώ κιόλας.
   Φοβάμαι τι θα γίνει όταν βάλλουν στο χέρι όλον τον πασοκικό μηχανισμό...

   Θέλω να δω τι θα κάνουν τώρα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όταν καταλάβουν ότι το άρθρο 3 της ΚΥΑ παραμένει ανέπαφο.
   Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είχαν προειδοποιηθεί... Ελπίζω κάποιοι να βάλλουν μυαλό.
   Αλλά που! Αυτό το φιάσκο παρουσιάζεται σαν θρίαμβος! Και όλοι θα πάνε ευχαριστημένοι στα σπίτια τους...

   Διαγραφή
  2. Αυτοί που είδα στο γυαλί και πανηγύριζαν (και ζήταγαν και δηλώσεις απ' τον κόσμο) δήλωσαν και οι δύο δικηγόροι. Λες να μην ξέρουν τι λέει το ΦΕΚ. Στημένη υπόθεση, να πάρουν πόδι οι πιο αδύναμοι, οι πιο καπάτσοι και καβατζωμένοι ελπίζουν να τη βγάλουν, τα γνωστά.

   Κι από αύριο θα ξαναρχίσει το γαϊτανάκι της κυβερνητικής προπαγάνδας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει σημαίνουσες παρεμβάσεις στο κοινοβούλιο και οι απολυμένοι, ε, οι απολυμένοι πέρασαν ένα ωραίο εφταήμερο και καλή τους τύχη.

   Αν δεν αρχίσει η μάζα να βάζει μυαλό και να καταλαβαίνει αλλιώς, δεν πρόκειται να μείνει ούτε λέπι στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι φρικτή. Για μένα, ΜΑΚΑΡΙ να υπήρχαν δυνάμεις πλην του ΚΚΕ/ΠΑΜΕ που να μπορείς να εμπιστευτείς. Να κάναμε και συμμαχίες βάσης, να είχαμε περισσότερο κόσμο, να μπορούσαμε να πιέζαμε περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα απολύτως εκτός ΚΚΕ/ΠΑΜΕ. Δυστυχώς.

   Κι όποιος θέλει, ας το δει ειρωνικά, δεν με ενδιαφέρει κιόλας ας πούμε. Μας έχουν κάνει τον κώλο σουρωτήρι και μερικοί βρίσκουν παρηγοριά στις εξυπνάδες. Με γεια τους με χαρά τους.

   Διαγραφή
  3. Έχει πέσει σύρμα των ροζ νεοπασόκων υπέρ του ΣΤΕ... πρώτος πρώτος ο Κούλογλου
   http://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CF%84-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82

   Κοίτα και τα ταγάρια που σχολιάζουν από κάτω πόσο γαμάτο βρίσκουν το ΣΤΕ... ή είναι τελείως λάκες και δε καταλαβαίνουν να διαβάσουν ή χτυπάνε μεροκάματα...

   Διαγραφή
  4. Έχω σκεφτεί για την κόλαση και θα είναι μια αιωνιότητα συζητήσεων με αναγνώστες του tvxs.

   Μιλάμε για γίδια ολκής στην μεγάλη τους πλειοψηφία. Ο Στέλιος τη δουλειά του κάνει, αυτή είναι η δουλειά του. Α, και η καταδίκη του υπαρκτού με μεγάλες αποκαλύψεις.

   Διαγραφή
  5. Όχι τραγικό είναι, έχεις δίκιο.

   Διαγραφή
  6. Είναι τόσο ξεφτίλες! Ούτε κουβέντα για τα ανοιχτα θέματα..

   Διαγραφή
  7. Γύρος δεύτερος
   http://www.koutipandoras.gr/38202/%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B5.html

   "Ηχηρό χαστούκι στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο κλείσιμο της ΕΡΤ αποτελεί η απόφαση του ΣτΕ για αναστολή εν μέρει της εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης."

   Μάλλον εγώ βρίσκομαι σε ένα παράλληλο σύμπαν....

   Διαγραφή
  8. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι πέτυχαν τον σκοπό τους. Το θεατράκι στήθηκε καλά: ο ένας το έπαιξε αποφασιστικός και μεταρρυθμιστής που δεν κωλώνει και ο άλλος... Ανδρέας. Τελικά ανεκλήθη στον βαθμό που δεν πείραζε. Και οι "περιττοί" εργαζόμενοι τον πούλο.
   Τσακ, τσακ...
   Και έχουμε και προηγούμενο τώρα. Και η συζήτηση αφορούσε το "μαύρο" και την "δημοκρατία". Με λίγα λόγια, πιο αταξικά δεν γίνεται... Η συνείδηση έπιασε νέα χαμηλά αυτήν την εβδομάδα...

   Διαγραφή
  9. Εδώ έχουμε και αναλυσάρα από τον ίδιον τον Στέλιο
   "Η πρώτη ήττα της παράταξης Σαμαρά"
   http://tvxs.gr/news/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-tvxs/%CE%B5%CF%81%CF%84-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85

   Οι άνθρωποι είναι καθίκια... για να χειριστούν επικοινωνιακά υπέρ τους την απόφαση του ΣΤΕ στέλνουν τους εργαζόμενους σαν πρόβατα στον γκρεμό...

   Διαγραφή
  10. Αντιγράφω από κείμενό μου στις 20 Ιούνη του 2011, λίγο πριν την οριστική απόφαση προσχώρησης στο ΚΚΕ...


   "Η σημερινή οικονομική χρεοκωπία του μεταπολιτευτικού κράτους απονομιμοποίησε δραστικά τις κυρίαρχες κομματικές του δομές, θα ήταν όμως τραγικά αφελές να θεωρήσει κανείς ότι κάνοντάς το, εγκαινίασε αυτόματα μια νέα εποχή πολιτικοποίησης. Σήμερα, η μάλλον αποκρουστική εικόνα των κοινοβουλευτικών κομμάτων χρωστά πολλά στο γεγονός ότι μόνο ελάχιστοι ψηφοφόροι τους αναμένουν πια κέρδος από την στήριξή τους, και όχι σε κάποιου είδους παθιασμένη επανάκαμψη της ουσίας της πολιτικής. Με άλλα λόγια, αν η μεταπολίτευση έφτασε στο τέλος της, το έκανε με εντελώς παθητικό τρόπο, επειδή ελάχιστοι πια αναμένουν πρόσβαση στη λαφυραγώγηση θέσεων και πόρων από την συμμετοχή στις κυρίαρχες κομματικές δομές, και όχι ενεργητικά, επειδή η κοινωνία στο σύνολό της έφτασε να απαρνείται την μετάλλαξη της πολιτικής σε απλό μέσο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαπραγμάτευσης συμφερόντων. Για αυτό και έχουμε το παράδοξο, την ίδια στιγμή που τα καθεστωτικά κόμματα ομολογούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι δεν έχουν πια τίποτε να πουλήσουν στους ψηφοφόρους τους, ο ανταγωνισμός τους να προκύπτει από υποτίθεται ηθικά υπεράνω κάθε υποψίας σχηματισμούς, που δεν βρίσκουν άλλο τρόπο να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο ψηφοφόρων απ' το να πουλήσουν τις δικές τους υποσχέσεις από κοπανιστό αέρα, είτε αυτές λέγονται δάνεια από τη Ρωσία και την Κίνα (Θεοδωράκης, ΣΠΙΘΑ), είτε αποκατάσταση της πληγείσας εθνικής υπερηφάνειας (Παπακωνσταντίνου, ΝΑΡ), είτε φαντασματικές παροχές βασικού επιδόματος σε όλους (Δημούλης).

   Όντας ως τώρα κυρίαρχα παθητικού χαρακτήρα, το τέλος της μεταπολίτευσης δεν εγκυμονεί τίποτε καινούργιο, μόνο την επανάληψη του ίδιου έργου με άλλους χαρακτήρες και με διαρκώς συρρικνούμενες απολαβές για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν ρόλο σ' αυτό. Αντίθετα με τις ερμηνείες διάφορων φιλόδοξων μνηστήρων απογοητευμένων ψηφοφόρων-πελατών, δεν θεωρώ τις κινητοποιήσεις από τις 25 του Μάη και μετά σύμπτωμα μιας πραγματικής στροφής πέρα από το μεταπολιτευτικό κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά απέλπιδα απόπειρα επανεκκίνησης της σαραβαλιασμένης μεταπολιτευτικής μηχανής υλικών και εκλογικών κατανομών. Ο μεταπολιτικός ("υπερκομματικός") χαρακτήρας των κινητοποιήσεων αυτών, η έμφασή τους στην συναίνεση, και η εύκολη απορρόφηση της ιδεολογικής τους δυναμικής ως χαρτιού κοινοβουλευτικής διαπραγμάτευσης από την πλειοψηφία του εδραιωμένου κομματικού κατεστημένου εντός και εκτός κοινοβουλίου, αποκαλύπτουν το ανεξίτηλο της σφραγίδας της μεταπολιτευτικής λογικής της αποπολιτικοποίησης και της πολιτικής του συμφέροντος που οδήγησε στο κράτος-πίτα προς μοιρασιά. Όχι λοιπόν, οι κινητοποιήσεις με τη μορφή που έχουν ως τώρα δεν εκφράζουν τόσο το τέλος της μεταπολίτευσης, όσο την προσπάθεια των φορέων και των παραγώγων της να ξαναβάλουν τον εαυτό τους στο μεταπολιτευτικό παιχνίδι απ' την πίσω πόρτα."

   Δεν θα πρόσθετα τίποτα για το πασοκοπαίχνιδο με την ΕΡΤ αυτές τις μέρες. Μια από τα ακριβώς ίδια. Φωνή βοώντος το ΠΑΜΕ στην έρημο της πασοκίλας.

   Διαγραφή
  11. Στα παπάρια τους ρε Γιώργο οι εργαζόμενοι. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κουνηθεί ρούπι σ' αυτόν τον κωλότοπο. Τα ίδια πουλημένα τομάρια αλλάζουν προσωπεία και σημαίες. Οι ίδιοι είναι, αυτοί που ήταν πάντα. Βρυκόλακες λαϊκών ελπίδων.

   Διαγραφή
  12. Ποιος ο (Δημούλης) του παλιού κειμένου σου;

   subutai red

   Διαγραφή
  13. Καλό κλαυσίγελο: http://www.rednotebook.gr/details.php?id=2678

   Διαγραφή
 2. Αδίστακτοι είναι, όπως όλο το κουμάσι...
  Τα ίδια με τους δασκάλους, τα ίδια με την ΕΡΤ, την ίδια για πάντα.
  Στον γκρεμό ναι.. Χέστηκαν στην τελική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα δείτε τους μεγαλοδημοσιογράφους της ΕΡΤ για τους οποίους έγραψα ότι δε νιώθω καμία αλληλεγγύη κι ήρθε ο άλλος ο γελοίος να τρολάρει τις επόμενες μέρες. Σακούλα να κρατάτε.

   Για τα παιδιά της ορχήστρας που είναι ήδη απολυμένοι: ίσως το μόνο πραγματικά συγκινητικό πράγμα που είδα αυτές τις μέρες.

   Διαγραφή
  2. Άσε με Αντώνη γιατί ήδη μου έχει γυρίσει το μάτι με δαύτους.
   Μέσα στα μούτρα σε δούλευαν. Και τώρα θα το κάνουν ακόμα καλύτερα. Μα μόλις βγήκε η είδηση για την απόφαση του ΣτΕ, άλλαξε η μάπα τους. "Θα μπορούμε να κάνουμε και δελτίο τώρα!" Βρε δεν μας χέζετε!

   Να δω ποιος θα τρέξει για τα παιδιά της ορχήστρας τώρα... Θα ξεχαστούν μέχρι να πεις κύμινο...

   Διαγραφή
  3. Δεν θα κουνηθεί φύλλο για ορχήστρες και το περιοδικό. Αλλά εγώ διατηρώ ακόμη κάποιες ελπίδες, καθώς πέρα απ' τα "Νίκη,νίκη!" σύμπασας της πορδοπολίτευσης, υπολογίζω στο ότι λόγω των κινητοποιήσεων ικανό μέρος του κόσμου μέσα στην ερτ είναι σε θέση να δείξει στοιχειώδη ταξική αλληλεγγύη, τουλάχιστον στο βαθμό όπου δεν κανιβαλίζει τους συναδέλφους του για μια θέση στη νεριτ.

   Διαγραφή
  4. Είναι στερεότυπο να το επαναλαμβάνουμε, είναι όμως επίσης αλήθεια: προσφέρθηκε εμπειρία και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

   Εμείς εδώ θα είμαστε, στο πλευρό των εργαζομένων όπως πάντα, και στο δρόμο και στην πληροφόρηση. Και σε όποιον σηκώνεται θα δίνουμε το χέρι.

   Και για την ΕΡΤ θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όπως συνεχίζουμε για όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

   Τους υπόλοιπους, ψάξτε να τους βρείτε από αύριο πάλι. Όπως τους ψάχνετε σε κάθε μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση εκτός από αυτή που στήσανε και αρμέξανε για ψήφους.

   Διαγραφή
 3. Ακριβώς. Είναι τα ίδια πρόσωπα φτιασιδωμένα και βαμμένα.
  Ποια Αριστερά ρε, που δεν κυβέρνησε ποτέ! Μόνο τέτοια Αριστερά έχουμε φάει στην μάπα όλα τα χρόνια!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τώρα σε πείραξε ΚΑΙ ο Παπαδημούλης;;; Μα καλα πόσο σταλίνας μπορεί να είσαι και πόσο να πετάς στα σύννεφα; Αντι να μπεις σε κοινό μέτωπο με την Αριστερά για να τους διώξουμε εσύ πάλι για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάς; Μήπως παίζεις το παιχνίδι του Μαξίμου;

  Σε τι έχει άδικο δηλαδή ο Παπαδημούλης; Δεν ήταν νίκη η άρση του μαύρου; ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΡΕ Κου-Κου-έ-δες! έλεος σύντροφοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην κοιτάτε εμένα, δεν το έγραψα εγώ το σχόλιο.

   Διαγραφή
  2. Καλώς το τρόλ το τρελό!

   Διαγραφή
  3. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να γράψω κι εγώ κάτι τέτοιο ως ειρωνεία, έχει γίνει στο μπλογκ άλλωστε με τόσα που βλέπουμε/ακούμε. Απ' τη άλλη όμως...

   Χεχε, "Σταλίνες","κουκουέδες" και μετά "σύντροφοι"...Συνήθως ρε μάγκες αντίθετα πάει η σειρά. Με τη φόρα που έχετε πάρει για να διαβάλλετε, φανερώνετε ότι είστε και χάιβανοι.

   Διαγραφή
  4. Γούτσου γούτσου αριστερό κυβερνοστερημένο μου κανελλωτό τσιπροκεκάκι.
   Ηταν νίκη, Ανδρονίκη και το παρδαλό κατσίκι στούμπωσε το φιρφιρίκι
   του παπα και του δημούλη κυβερνητικό καρούλι-Ντούλι Ντούλι*

   *αριστερό επιφώνημα για νίκες της αριστεράς. Αναφέρεται σε αγώνες , δικαστικούς αφού τα παραπέμπει όλα στη δευτέρα παρουσία των συμβουλίων της επικρατείας, των κονκλάβιων ακρατείας κτλ κτλ κτΡ. πηγές: "Πως εννοεί τις νίκες ο αριστερός", "το κούνημα της ερτ", "αριστερός δικολάβος"
   "πως να αρθεί το μαύρο(γούιιιιι!!!) με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, να νικήσει η δημοκρατία και να σας αρέσει κιόλας."
   Βόθρος.

   rednready2

   Διαγραφή
  5. Papadimoulis. Τα πάντα όλα
   ( http://redflyplanet.blogspot.com/2013/06/blog-post_466.html ).
   Σε λίγο θα καταγγείλει το ΠΑΜΕ για... "λογική απομόνωσης" "μακρυά από το κίνημα"(!) γιατί δεν πήγε να γίνει κλακαδόρος στην "επιτυχημένη" συγκέντρωση Τσίπρα. Ilief

   Διαγραφή
 5. αδυνατώ να πάρω σοβαρά έναν τύπο που ακόμα και η Αλ Σαλέχ έκανε ρόμπα
  Afrodite Al Salech ‏@alsalech 16 Ιουν
  O @papadimoulis φοβαται οτι ο κοσμος να παει Αγ. Παρασκευη κ αυριο οπως κ καθε μερα κ δεν θα παει Συνταγμα. Τοση ειναι η αγωνια του για ΕΡΤ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ( http://rizospastis.gr/story.do?id=7494075&publDate=18/6/2013 )
  Τι αποφάσισε το ΣτΕ;

  (..)Να λοιπόν που το ΣτΕ έδωσε λύση βολική για όλους, εκτός από τους εργαζόμενους, που ζουν στο πετσί τους τι σημαίνει ταξικό κράτος - σύνταγμα και ταξική δικαιοσύνη. Το σήμα της ΕΡΤ θα επανέλθει, όπως ζητούσαν ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, η αστική δημοκρατία θριάμβευσε, όπως ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που διαλύει φορείς του Δημοσίου, ζει και βασιλεύει και οι εργαζόμενοι πετιούνται κατά χιλιάδες στο δρόμο. Ωρα να βγουν συμπεράσματα σοβαρά και κρίσιμα για το μέλλον και το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων, που πρέπει από σήμερα να κλιμακωθούν.(..)Ilief

  ΑπάντησηΔιαγραφή