Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Όψεις της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου

Οσο μεγαλύτερος είναι ο κοινωνικός πλούτος, το κεφάλαιο που λειτουργεί, η έκταση και η ένταση της αύξησής του, επομένως και το απόλυτο μέγεθος του προλεταριάτου και η παραγωγική δύναμη της εργασίας του, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βιομηχανικός εφεδρικός στρατός. Η αύξηση της διαθέσιμης εργατικής δύναμης προκαλείται από τις ίδιες αιτίες που προκαλούν την αύξηση της επεκτατικής δύναμης του κεφαλαίου. Επομένως, το σχετικό μέγεθος του βιομηχανικού εφεδρικού στρατού αυξάνει μαζί με τις δυνάμεις του πλούτου. Οσο μεγαλύτερος όμως είναι αυτός ο εφεδρικός στρατός σε σχέση με τον εν ενεργεία εργατικό στρατό, τόσο μαζικότερος είναι ο σταθεροποιημένος υπερπληθυσμός, που η φτώχεια του είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τα βάσανα της δουλιάς του.

Τέλος, όσο πιο μεγάλο είναι το εξαθλιωμένο στρώμα της εργατικής τάξης και ο βιομηχανικός εφεδρικός στρατός, τόσο πιο μεγάλος είναι ο επίσημος παουπερισμός. Αυτός είναι ο απόλυτος γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης.
Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τομ. 1, σελ. 667.

* Το ποσοστό αύξησης του μεριδίου επί του ΑΕΠ του πλουσιότερου 1% στις ΗΠΑ σε σύγκριση με το 1980: 200% (Economist)
* Το ποσοστό αύξησης του μεριδίου του πλουσιότερου 0.01% στις ΗΠΑ σε σύγκριση με το 1980: 400% (Economist)
* Αύξηση αγοράς προϊόντων πολυτελείας παγκόσμια κατά το 2012: 10% (Bain)
* Tο ποσοστό αύξησης του μεριδίου του πλουσιότερου 1% στη Βρετανία σε σχέση με το 1990: 30% (Guardian)
* Tο ποσοστό της παγκόσμιας αξίας όλων των πολυεθνικών που κατέχουν 147 εταιρείες:  40% (Science News)
* Το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, 2010: 16.4% (Inequality Watch)
* Ο αριθμός ανθρώπων στην ΕΕ που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 2010: 80.000.000 (Inequality Watch)
* Ο αριθμός υποαπασχολούμενων στην ΕΕ: 42.000.000 (Inequality Watch)
* Μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη, 2012: 11.4% (Eurostat)
* Αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, 2001-2012: 227% (Eurostat)

2 σχόλια: