Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Mail που έλαβε το Lenin Reloaded από εταιρεία consulting

23/03/2013 - Τελευταία ενημέρωση για την τραπεζική και οικονομική κρίση στην Κύπρο – scroll στο τέλος του μηνύματος – νέες σημαντικές εξελίξεις (πολύ δυσμενείς) για κατάθετες σε Κυπριακές τράπεζες

Αποτελεσματικές λύσεις: Mαλτέζικες εταιρείες ή – προσωρινά - τραπεζικοί λογαριασμοί Kυπριακής εταιρείας στη Μάλτα

Ειδικοί (προνομιακοί) οικονομικοί οροί για πελάτες που ήδη χρησιμοποιούν Kυπριακές εταιρείες - λύσεις για αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσωρινής τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο 23/3/2013

Λύσεις (Α και Β πιο κάτω):
Α. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Kυπριακής εταιρείας στη Μάλτα

Ή
Β. «Μεταφορά Kυπριακής εταιρείας στη Μάλτα»
… Σε πολύ χαμηλές τιμές και χωρίς να χάνονται τα χρήματα που ήδη πληρώθηκαν για την παλιά Kυπριακή εταιρεία


** Κάντε scroll στο τέλος της σελίδας για την τελευταία ενημέρωση μας για την Kυπριακή τραπεζική κρίση **
Α. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Kυπριακής εταιρείας στη Μάλτα (σε 10 εργάσιμες ημέρες)
(δεν περιλαμβάνονται επιπλέον έξοδα πιστοποιήσεων εγγράφων ή/και επιπλέον εργασίες από τις κανονικές που τυχόν ζητηθούν από νομικά τμήματα τραπεζών για ειδικές περιπτώσεις πελατών)

Εταιρικοί λογαριασμοί με internet banking – 425 ΕΥΡΩ (πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες επιπλέον 175 ΕΥΡΩ)
Προσωπικοί λογαριασμοί – 245 ΕΥΡΩ
Β. «Μεταφορά Kυπριακής εταιρείας στη Μάλτα (σε 10 εργάσιμες ημέρες)»

Βλέπε πιο κάτω για λεπτομέρειες
Kλικ εδώ για το HTML version / Πατήστε εδώ για διαγραφή από την λίστα αποστολής.
Ανεξάρτητη Αποστολή: Αποστολή από ανεξάρτητη εταιρεία (χρησιμοποιώντας τις δικές τους OPT-IN λίστες αποστολής), κατόπιν αδείας του ομίλου FBS.
Σημαντική σημείωση: Δεν λαμβάνουμε απαντητικά email σε αυτή την ηλεκτρ. διεύθυνση. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των συνδέσμων πιο κάτω.


Διεθνής Αναγνώριση του Ομίλου μας

Fox 5 NY News, Αμερικανικό Τηλεοπτικό Κανάλι - 30' Πρόγραμμα για την Κύπρο - Συνέντευξη του Προέδρου του Ομίλου μας.
Fox 5 NY News, Αμερικανικό Τηλεοπτικό Κανάλι - Προβολή της Εταιρικής μας παρουσίασης όπως προβλήθηκε από το κανάλι.
Τραπεζικές και Πελατιακές Αναφορές και Συστάσεις για τον Όμιλο μας
Χρεώσεις και Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

Χρεώσεις - Σύσταση Κυπριακής Εταιριας (345 Ευρώ) και Ετήσιες χρεώσεις
Χρεώσεις - Σύσταση Μαλτέζικης Εταιρίας (345 Ευρώ) και Ετήσιες χρεώσεις
Εταιρική Διάρθρωση Κυπριακών και Μαλτέζικων Εταιριών - Παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ομίλου μας στο Συνέδριο Shorex Wealth Management
Συνδέσεις στις ιστοσελίδες μας

Focus Business Services - Κυπριακή Ιστοσελίδα
Focus Business Services - Μαλτέζικη Ιστοσελίδα
Γραφειακός Χώρος στη Λευκωσία - Ιστοσελίδα Κυπριακού Officespace
23/03/2013 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – SCROLL ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ – ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΠΟΛΥ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: ΜΑΛΤΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ (ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 23/3/2013

Για Κυπριακές εταιρείες – Επιλέξετε γλώσσα - Choose language


Για Μαλτέζικες εταιρείες – Επιλέξετε γλώσσα - Choose Language

ΛΥΣΕΙΣ (Α ΚΑΙ Β ΠΙΟ ΚΑΤΩ):

Α. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ή

Β. «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ»
… ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

** ΚΑΝΤΕ SCROLL ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΡΙΣΗ **

Α. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ (σε 10 εργάσιμες ημέρες)
(δεν περιλαμβάνονται επιπλέον έξοδα πιστοποιήσεων εγγράφων ή/και επιπλέον εργασίες από τις κανονικές που τυχόν ζητηθούν από νομικά τμήματα τραπεζών για ειδικές περιπτώσεις πελατών)

Εταιρικοί λογαριασμοί με internet banking – 425 ΕΥΡΩ (πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες επιπλέον 175 ΕΥΡΩ)

Προσωπικοί λογαριασμοί – 245 ΕΥΡΩ

Β. «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ» (σε 10 εργάσιμες ημέρες)

Βλέπε πιο κάτω για λεπτομέρειες

Στην αρχή - 1950 ευρώ – Ιδρυτικά / «μεταφορά» εταιρείας – Μεταφορά εταιρείας από άλλο γραφείο - Μετατροπή της Κυπριακής εταιρείας σε holding και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της στη Μάλτα ΚΑΙ σύσταση νέας Μαλτέζικης εταιρείας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στη Μάλτα και εγγραφή σε ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος.

Ετησίως - 750 ευρώ για μητρική (Κυπριακή) + επιπλέον, το ίδιο κόστος όπως πληρωνόταν πριν για την παλιά Κυπριακή εταιρεία σας.

Σημαντική Σημείωση:

Οι πιο κάτω όροι ισχύουν ΜΟΝΟ

Για πελάτες που λειτουργούν Κυπριακές εταιρείες και επιθυμούν μεταφορά τους στη Μάλτα.
Για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως 30 Απριλίου 2013.
Βασικές Αρχές

Η διατήρηση του, όσον το δυνατό, ίδιου επιπέδου αμοιβών που πληρώνουν τώρα οι πελάτες για την Κυπριακή τους εταιρεία και για τα έξοδα της Μαλτέζικης εταιρείας τους στο μέλλον ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί θέμα σημαντικών επιπλέον εξόδων λειτουργίας για ίδιους όγκους εργασιών με αυτούς που συμφωνήθηκαν πριν για την παλιά Κυπριακή εταιρεία. Παραπάνω όγκοι θα χρεώνονται επιπλέον.
Τα χρήματα που πλήρωσαν προηγουμένως οι πελάτες για την Κυπριακή τους εταιρεία να μην «χάνονται» αλλά να μετρούν (μέσω σημαντικής έκπτωσης τον πρώτο χρόνο) και για τα έξοδα της νέας Μαλτέζικης και για την ίδια χρονική περίοδο (π.χ. πελάτης πλήρωσε για τα ετήσια έξοδα για την περίοδο 1/1/2013 – 31/12/2013 για την Κυπριακή του εταιρεία και τώρα – 31/3/2013 - θα συστήσει Μαλτέζικη. Σε αυτή την περίπτωση θα δίνεται σημαντική χαριστική έκπτωση για τον πρώτο χρόνο μόνο για να μην επηρεαστεί αρνητικά σε μεγάλο βαθμό η ρευστότητα του πελάτη).
Χρήση της παλιάς Κυπριακής εταιρείας σαν μητρική εταιρεία της Νέας Μαλτέζικης με το πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος των 750 ευρώ το χρόνο (απαιτούμενη εταιρική διάρθρωση η χρήση μητρικής εταιρείας για εξασφάλιση φοροαπαλλαγών και του χαμηλού (5%) εταιρικού φόρου στη Μάλτα) - έτσι αποφεύγονται τα έξοδα κλεισίματος της Κυπριακής.
Απαιτούμενη εταιρική διάρθρωση και έξοδα (για εξασφάλιση φοροαπαλλαγών και του χαμηλού (5%) εταιρικού φόρου στη Μάλτα / 0% για εταιρείες holding)

Η μετατροπή της Κυπριακής εταιρείας σε holding και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της στη Μάλτα (για λήψη μερισμάτων από τη Μαλτέζικη θυγατρική στη Μάλτα)
Σύσταση νέας Μαλτέζικης εταιρείας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στη Μάλτα και εγγραφή σε ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος
Αμοιβές

Στην αρχή

1950 ευρώ – Ιδρυτικά - Μεταφορά εταιρείας από άλλο γραφείο - Μετατροπή της Κυπριακής εταιρείας σε holding και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της στη Μάλτα ΚΑΙ σύσταση νέας Μαλτέζικης εταιρείας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στη Μάλτα και εγγραφή σε ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος

Ετησίως

750 ευρώ για μητρική (Κυπριακή)
+ επιπλέον, το ίδιο κόστος όπως πληρωνόταν πριν για την νέα Μαλτέζικη για τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Λογιστικά
Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος
Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
Υπηρεσίες nominee μετόχου, διευθυντή, γραμματέα και εγγεγραμμένου γραφείου
Διοικητική υποστήριξη μικρής διάρκειας
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ εργασίες που δεν αναφέρονται πιο πάνω και που θα χρεώνονται ξεχωριστά όπως (χωρίς περιορισμό) ΦΠΑ, πραγματικά έξοδα, φόρους, τέλη υπέρ τρίτων, πιστοποιήσεις, πληρεξούσια, συμβάσεις, φορολογικό σχεδιασμό, εργασίες που σχετίζονται με ΦΠΑ εκτός εάν περιλαμβάνονταν στην χρέωση πριν ΚΑΙ γενικό όγκους εργασιών πάνω από αυτούς που συμφωνήθηκαν πριν για την παλιά Κυπριακή εταιρεία.

Το γραφείο μας στη Μάλτα

Και οι δύο λύσεις υποστηρίζονται από το γραφείο μας στην Μάλτα, το οποίο όπως γνωρίζετε λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια τώρα και είναι πλήρη στελεχωμένο με αριθμό υψηλά καταρτισμένου προσωπικού και με επικεφαλής 2 ανώτερους συνέταιρους του Οίκου μας ( Dr. Adrian Vella – δικηγόρος, και Josianne Cascun – Chartered Accountant) και παρέχει όλο το φάσμα των αναγκαίων επαγγελματικών υπηρεσιών για τη σύσταση, λειτουργία και συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς Μαλτέζικων εταιρειών, εμπιστευμάτων. Σημειώνουμε ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο το γραφείο μας κατατάσσεται σαν το πρώτο γραφείο στη Μάλτα με βάση το μηνιαίο αριθμό εγγραφών εταιρειών.

Επιπρόσθετα, εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαστε ο ΜΟΝΟΣ παροχέας τέτοιων υπηρεσιών που εποπτεύεται επίσημα κάτω υπό την άδεια των Μαλτέζικων εποπτικών αρχών Malta Financial Services Authority MFSA (το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο). Κανένα άλλος Κύπριος παροχέας δεν έχει αυτή την πλεονεκτική θέση στην Μάλτα, και το αντίστροφο, και πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν τον Οίκο μας για το Μαλτέζικο τους κομμάτι (είμαστε το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο και ως εκ τούτου σε καλύτερη θέση από άλλα γραφεία για τη σωστή, γρήγορη, ομαλή και πάνω από όλα χαμηλού κόστους υλοποίηση των πιο πάνω λύσεων).

Το Κυπριακό μας γραφείο και η Focus Business Services

Ο Όμιλος Focus Business Services (που στην πραγματικότητα ιδρύθηκε με αυτή την εμπορική επωνυμία το 1998) συνδυάζει πολλά χρόνια εμπειρίας στον ανάλογο τομέα και διοικείται από τον κ. Άρη Κοτσομύτη ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων για τη διεθνή φορολογία στην Κύπρο.

Βασική μας δραστηριότητα είναι η σύσταση και λειτουργία Κυπριακών και Μαλτέζικων εταιρικών δομών για διεθνείς πελάτες που αναζητούν να βελτιστοποιήσουν νόμιμα τη φορολογική τους θέση.

O Όμιλος μας ανταποκρίνεται άμεσα και με ξεχωριστή ικανότητα, εστιάζοντας, αποκλειστικά στους διεθνείς πελάτες και τις διεθνείς εταιρικές δομές με παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα που απαιτείται από τους διεθνείς πελάτες μας (νομικών, φορολογικών, λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, πλήρεις υπηρεσίες σε εταιρείες – συμπεριλαμβανομένων. ” της υλικής υπόστασης” και ” των υπηρεσιών διαχείρισης και ελέγχου”).

Παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν ΚΑΘΕ απαιτούμενη επαγγελματική εργασία για τη σύσταση – στάδιο ίδρυσης (σύσταση, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, απόδοση φορολογικού μητρώου και ένταξη στο ΦΠΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ για τη συνήθη συνεχιζόμενη συντήρηση και την καλή λειτουργία και συμμόρφωση της επιχείρησης (λογιστικά, τήρηση βιβλίων, φορολογικός έλεγχος, διοίκηση της επιχείρησης, τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων, υπηρεσίες εκπροσώπησης, υπηρεσίες διαχείρισης κλπ).

Η FBS είναι μια εντελώς ανεξάρτητη, αναγνωρισμένη και καθιερωμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών της Κύπρου για Φορολογικές Συμβουλές, Σύσταση Εταιρείας, Υπηρεσίες σε Καταπιστεύματα και Επιχειρήσεις , που παρέχονται αποκλειστικά σε διεθνείς πελάτες.

Ωστόσο, εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα και μέσω ανταποκριτών μας, εξυπηρετούμε επίσης απόλυτα έναν επιλεγμένο αριθμό άλλων δικαιοδοσιών (υπεράκτιες και επάκτιες εταιρείες - όπως στο Ηνωμένο Bασίλειο, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, Σεϋχέλλες και άλλες) και παρέχουμε ειδικευμένες διεθνείς φορολογικές συμβουλές).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες

Θέμα: Οικονομική κρίση στην Κύπρο – σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα και εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε μέσω του γραφείου μας στη Μάλτα

Όπως πιθανότατα θα πληροφορηθήκατε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ως αποτέλεσμα της εντονότατης πίεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπό συζήτηση ένα μικρό ¨κούρεμα¨ της τάξεως του 10% περίπου, πάνω στις τραπεζικές καταθέσεις που βρίσκονται στη Κύπρο κατά την 17 Μαρτίου 2013, καθώς και μία αύξηση του εταιρικού φόρου κατά 2,5% (από το 10% στο 12,5%).

Αυτές είναι αρνητικές εξελίξεις από πλευράς του τραπεζικού τομέα, αλλά είναι πραγματικά ασήμαντες για το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου καθώς, εκτός του ότι η αύξηση του εταιρικού φόρου είναι πολύ χαμηλή σε μέγεθος (2.5%), ήδη οι πελάτες μας κάνουν χρήση του φορολογικού σχεδιασμού και στην πράξη πληρώνουν ένα πολύ χαμηλό αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή στην Κύπρο, που πρακτικά είναι χαμηλότερος του 1%.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εξέλιξη («κούρεμα» καταθέσεων) δεν είναι θετικό γεγονός για το κύρος της Κύπρου, διεθνώς.

Στις 19/3/2013, το Κυπριακό κοινοβούλιο έχει καταψηφίσει το νομοσχέδιο που επιβλήθηκε από το Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων.

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στις 22/03/2013 η Κυπριακή Βουλή υπερψήφισε νομοσχέδια σε σχέση με τα πιο κάτω (αναφέρω μόνο αυτά που ενδιαφέρουν ξένους πελάτες):

Λαϊκή Τράπεζα - … χρεοκοπία με τη μέθοδο της «καλής και κακής τράπεζας»
Οι καταθέτες με καταθετικά υπόλοιπα πάνω από 100.000 ευρώ μαζί με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κακά δάνεια) μένουν στην Λαϊκή «την κακή τράπεζα» και μπαίνουν σε διαδικασία εκκαθάρισης. Αυτό εκτιμάται να σημαίνει ότι οι καταθέτες θα πάρουν μόνο ένα ποσοστό από τα χρήματα τους (30 – 50%) σε βάθος χρόνου 5-10 χρόνια! Άρα είναι καταστροφικό για όσους πελάτες έχουν μεγάλες καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόταση και για κούρεμα σε μεγάλες (>100.000) καταθέσεις της τάξεως του 20-25% στην Τράπεζα Κύπρου! Αναμένουμε την κατάληξη της συνεδρίας του Eurogroup αυτό το Σαββατοκυρίακο όπου θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

Εισαγωγή νομοθεσίας ελέγχου συναλλάγματος
Η νομοθεσία ψηφίστηκε για να δώσει στην Κεντρική Τράπεζα απεριόριστη εξουσία να απαγορεύει την έξοδο κεφαλαίων με διάφορους τρόπους, χωρίς περιορισμό για να αποφευχθεί η μεγάλη εκροή καταθέσεων σο εξωτερικό και η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια πελατών δεν θα μπορεί να εξαχθούν παρά μόνο με κάποια όρια που δεν διευκρινίζονται στο παρόν στάδιο.

Αυτή την στιγμή, ακόμη και άλλες εξελίξεις είναι υπό συζήτηση και είναι πολύ ρευστό τι θα αποφασιστεί τελικά σαν σύνολο.

Μόλις έχουμε τις τελικές αποφάσεις για άλλα θέματα, σας διαβεβαιώνω ότι θα σας ενημερώσω αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις, με ηλεκτρονικό μήνυμα, έγκαιρα.

Ωστόσο, όποιες και να είναι οι τελικές αποφάσεις, το αποτέλεσμα θα είναι μια προσωρινή (6 με 12 μήνες) έλλειψη αξιοπιστίας στο Κυπριακό Τραπεζικό σύστημα καθώς και πολλή δυσαρέσκεια απέναντι στην Κύπρο.

Εν τω μεταξύ, πιο κάτω σας παραθέτουμε λύσεις που έχουν ΗΔΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ από εκατοντάδες πελάτες μας οι οποίοι έλυσαν αυτό το πρόβλημα αποτελεσματικά για τα μέλλον. Οι λύσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν ΑΜΕΣΑ μέσω του γραφείου μας στην Μάλτα, το οποίο είναι πλήρως στελεχωμένο με επικεφαλής 2 ανώτερους συνέταιρους του οίκου μας και παρέχει όλο το φάσμα των αναγκαίων επαγγελματικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, εποπτεύεται επίσημα κάτω υπό την άδεια των Μαλτέζικων εποπτικών αρχών και είναι το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο. Οι Μαλτέζικες εταιρείες συστήνονται σε μία μέρα ενώ οι τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίγονται μέσα σε 2-3 μέρες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Συνεχίστε να χρησιμοποιήστε την Κύπρο (καθώς τα φορολογικά πλεονεκτήματα προς το παρόν παραμένουν) με άνοιγμα και την λειτουργία του εταιρικού τραπεζικού σας λογαριασμού) εκτός Κύπρου - μπορούμε να σας ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό στη Μάλτα μέσα σε 7-10 εργάσιμες μέρες – για τους επόμενους λίγους μήνες μέχρις ότου επανέλθουμε σε κανονικές καταστάσεις και να έχουμε μια πλήρη επίγνωση της τελικής κατάστασης ή αντικαταστήστε τις Κυπριακές σας εταιρείες με Μαλτέζικες εταιρείες (η λύση αυτή είναι εφαρμόσιμη μέσα σε 10 ημέρες, με τραπεζικούς λογαριασμούς, όλες τις απαραίτητες εγγραφές και σε πολύ λογικό κόστος).

Και οι δύο λύσεις υποστηρίζονται από το γραφείο μας στην Μάλτα, το οποίο όπως γνωρίζεται λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια τώρα και είναι πλήρη στελεχωμένο με επικεφαλής 2 ανώτερους συνέταιρους του Οίκου μας και παρέχει όλο το φάσμα των αναγκαίων επαγγελματικών υπηρεσιών για τη σύσταση, λειτουργία και συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς Μαλτέζικων εταιρειών.

Επιπρόσθετα, εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαστε ο ΜΟΝΟΣ παροχέας τέτοιων υπηρεσιών που εποπτεύεται επίσημα κάτω υπό την άδεια των Μαλτέζικων εποπτικών αρχών (το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο). Κανένα άλλος Κύπριος παροχέας δεν έχει αυτή την πλεονεκτική θέση στην Μάλτα, και το αντίστροφο, και πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν τον Οίκο μας για το Μαλτέζικο τους κομμάτι (είμαστε το μόνο γραφείο με πλήρη άδεια λειτουργίας στη Μάλτα ΚΑΙ στην Κύπρο και ως εκ τούτου σε καλύτερη θέση από άλλα γραφεία για τη σωστή, γρήγορη, ομαλή και πάνω από όλα χαμηλού κόστους υλοποίηση των πιο πάνω λύσεων).

Ως εκ τούτου, είτε:

1. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε την Κυπριακή σας εταιρεία καθώς εξακολουθούν να παραμένουν τα φορολογικά της πλεονεκτήματα ΚΑΙ κάνετε τις τραπεζικές σας συναλλαγές εκτός Κύπρου. Σημειώνουμε ότι η αύξηση του εταιρικού φόρου δεν επηρεάζει τις μη εμπορικές εταιρείες όπως είναι οι εταιρείες συμμετοχών (holdings), οι εταιρείες κατοχής ακινήτων, οι εταιρείες κατοχής χαρτοφυλακίων και αγοραπωλησίας τίτλων καθώς και οι εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας που λαμβάνουν δικαιώματα.

Επικοινωνήστε με τον Ανδρέα Λάμπρου για εντολές ανοίγματος λογαριασμών της εταιρείας σας είτε για εσάς προσωπικά σε Μαλτέζικη Τράπεζα για την μεταφορά κεφαλαίων (όπως σας ενημέρωσα με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα πριν μερικές εβδομάδες). Αυτή αποτελεί μια συνήθης τακτική για εκατοντάδες πελάτες εδώ και πολλά χρόνια (Κυπριακή εταιρεία να λειτουργεί με τραπεζικό λογαριασμό σε άλλες χώρες, κυρίως Μάλτα, Αγγλία, Ελβετία, Dubai).

Το τραπεζικό σύστημα στη Μάλτα είναι ένα από τα πιο φημισμένα και συντηρητικά στην Ευρώπη.

Ή

2. Επικοινωνήστε με την Έλενα Χαραλάμπους για την σύσταση καινούργιας Μαλτέζικης εταιρείας προς αντικατάσταση της Κυπριακής εταιρείας (5 % αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής πάνω στα κέρδη, 0% για εταιρείες συμμετοχών και εταιρείας είσπραξης δικαιωμάτων και παρόμοιο καθεστώς με το Κυπριακό). Ειδικές χαμηλές τιμές (ως πλεονέκτημα για τους υφιστάμενους πελάτες μας) θα παραχωρηθούν, ούτος ώστε τα κόστη σας να παραμείνουν σε λογικά επίπεδα και όχι πολύ πάνω από τα υφιστάμενα σας κόστη.

Πρακτικά, η Μαλτέζικη εταιρεία θα είναι θυγατρική τις υφιστάμενης Κυπριακής σας εταιρείας και όλες οι τραπεζικές εργασίες της διάρθρωσης θα γίνονται στη Μάλτα. Μπορείτε να πληροφορήσετε τους πελάτες σας και τους προμηθευτές σας, μέσω μία επιστολής, ενημερώνοντας τους ότι λόγω εσωτερικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης σας θα συνεχίσετε τις δραστηριότητες σας με μια καινούργια θυγατρική εταιρεία του group σας. Το όνομα της νέας Μαλτέζικης εταιρείας μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό της υφιστάμενης σας Κυπριακής εταιρείας.

Σημαντική Σημείωση:

Οι τελευταίες εξελίξεις, δεν είναι θετικές για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα αλλά τουλάχιστον το φορολογικό καθεστώς διατηρεί τα πλεονεκτήματα του ΚΑΙ παρότι το «κούρεμα» το καταθέσεων είναι ένα επώδυνο μέτρο, είναι ένα εφάπαξ (one – off) μέτρο και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και εγγυάται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντάλλαγμα των μέτρων αυτών, εγγυάται την απεριόριστη ρευστότητα των Κυπριακών Τραπεζών όσο καιρό αυτό θα χρειαστεί (ως εκ τούτου κανένα ρίσκο για περεταίρω απώλειες καταθέσεων αλλά μια εφάπαξ ζημιά).

Θα επανέλθω με νέα ενημέρωση προς εσάς, μόλις αποφασιστούν τα τελικά μέτρα και τεθούν σε ισχύ.


Cyprus (Head Office)

Global New Business -
Sales / Back-Office Operations

Severis House
9, Archbishop Makarios III Avenue
P O Box 22784
1524 Nicosia
Cyprus

Tel: +(357) 22456363
Fax: +(357) 22668180
Email: New Business
Email: Enquiries
Website: FBS Cyprus

Malta

Strand Towers, Floor 2
36, The Strand
P O Box 84
SLM 1022 Sliema
Malta

Tel: +(356) 23381500
Fax: +(356) 23381111
Email: Enquiries
Website: FBS Malta

UK

Amadeus House
Floral Street
London WC2E 9DP
UK

Tel: +(44) 2034022123
Fax: +(44) 2078126495
Email: Enquiries

Other Jurisdictions

Greece
Fully Staffed Offices in Athens

The Seychelles
Fully Staffed Offices in The Seychelles

Συνιστώ ψυχραιμία, υπομονή ΚΑΙ εμπιστοσύνη ότι θα σας υποστηρίξω, θα σας ενημερώσω, και θα σας συμβουλέψω κατάλληλα, όπως έκανα πάντα, μόλις οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις.

24 σχόλια:

 1. Όσιπως το εμπιστεύομαι αλλά σε σχέση με τη ροή των γεγονόςτων μπορεί και να κουμπά έστω τζιαι λλίον στην αλήθκεια. CyM

  http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%8A%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πιστέφκω το όσο πιστέφκω πως το γιουρογκρούπ εν να συναντηθεί αύριο στις 6 για να προλάει να πάρει αποφάσεις σε θκυο ώρες που εν επήρε σε δέκα μέρες, και εν να αφήσει τις αγορές να τρώνε τα νύσια τους που την αγωνία.

  Ή ότι η Γερμανία τζι η ΕΕ θα πετάξει που μόνη της την Κύπρο έξω πριν την ξεκοκκαλίσει τέλεια με τον νόμο τζαι τις σταμπούες ούλες πάνω στα χαρτιά.

  Ή ότι έσιει πατριωτικά στοισεία μέσα το αστικό πολιτικό σύστημα στην Κύπρο.

  Δηλαδή εν το πιστέφκω καθόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έβαλαν βόμβα σε υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στα Πολεμίδια

  Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013
  Share
  Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στα Πολεμίδια στη Λεμεσό. Από την έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς η βιτρίνα του υποκαταστήματος της Τράπεζας. Αυτή τη στιγμή η Αστυνομία διεξάγει έρευνες προς εντοπισμό των δραστών.
  http://cyprusnews.eu/alitheia/1047815-έβαλαν-βόμβα-σε-υποκατάστημα-της-τράπεζας-κύπρου-στα-πολεμίδια.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τελευταία ενημέρωση. Να δούμεν νάμπου να πουν οι Γερμανοί. Πάντως όπως τζιαι να'σιει, αν δεν ξεκινήσει τωρά η οργάνωση της εργατικής τάξης για λαικήν εξουσία το μόνο που'ννα μείνει δαμέσα εν κάτι εικόνες στις οποίες εννα επιστρέφουμεν ως πρόσφυγες.
  CyM


  02:00

  Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας Γιαννάκης Ομήρου επιβεβαίωσε πριν από λίγο στο Προεδρικό τις πληροφορίες ότι επήλθε συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες, ενώ αναμένεται αυτή να επικυρωθεί σε λίγο από το Eurogroup.

  Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία προνοεί κούρεμα 30% στις καταθέσεις άνω των 100,000 στην Τράπεζα Κύπρου και με αυτό τον τρόπο σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τρ. Κύπρου διασώζεται οριστικά. Επίσης η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι το θέμα του ELA και των περίπου 9 δις που η τρόικα ήθελε να «φορτώσει» στην Τρ. Κύπρου, εγκαταλείφθηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 01:37 Eurogroup σε 15 λεπτά. Διασφαλίζονται όλες οι καταθέσεις των 100,000 από το πρόγραμμα αντί από τις τράπεζες, τα 9 δις του ΕLA μπαίνουν στο ψυγείο. Εως 30% το κούρεμα στην Τράπεζα Κύπρου η οποία ΣΩΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

  Α χα χα χα χα χα χα! Θρίαμβος! Εσώσαμεν την Κύπρου ρε κουμπάρε! Ίντα καλή διαπραγμάτευση που κάναμε, α; ΜΟΝΟ 30% κούρεμα, μούφτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μούφτι=μούχτι (είμαι πολλά ενθουσιασμένος τζαι κάνω τυπογραφικά)

   Διαγραφή
  2. 01:54 Παρουσιάστηκε άνοδος του ευρώ, στο μισό σέντ, έναντι του δολλαρίου, στο άκουσμα μιας πιθανής συμφωνίας στις Βρυξέλλες.

   Πςςςςς....


   01:59 Ο κ. Ομήρου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι επήλθε συμφωνία σεπολιτικό επίπεδο.

   Αναμένεται η συμφωνία να επικυρωθεί σε λίγο από το Eurogroup.

   Σαααακ....


   02:19 Η Κύπρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν σε ένα νέο σχέδιο για επίλυση των προβλημάτων των κυπριακών τραπεζών και για χρηματοδότηση της χώρας, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Reuters. Η πρόταση, η οποία θα πρέπει τώρα να υποβληθεί ενώπιον των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης για συζήτηση, θα περιλαμβάνει τη σύσταση μιας «καλής τράπεζας» και μιας «κακής τράπεζας», κάτι που ουσιαστικά συνεπάγεται με κλείσιμο της Λαϊκής, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ τον οποίο επικαλείται το Reuters.

   Εν το καλό τζαι το κακό, αιώνια η μάσιη τους...

   Λαϊκή RIP ρε κουμπάρε, RIP τζαι τα ριάλια που έριξεν το ΑΚΕΛ να τη σώσει τζαι τα εκατομμύρια του ELA...

   Διαγραφή
  3. 02:24 Τι προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας

   Σχέδιο συμφωνίας το οποίο προβλέπει "κούρεμα" των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου, ενώ μπαίνει σε διαδικασία εκκαθάρισης η Λαϊκή και δημιουργείται μια "καλή" και μια "κακή" τράπεζα, παρουσιάστηκε πριν από λίγο στο Eurogroup. Οι καταθέσεις στη Λαϊκή μέχρι 100.000 ανά δικαιούχο διασώζονται και μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου χωρίς "κούρεμα". Επίσης με εξαίρεση τη Λαϊκή και την Κύπρου δεν θα υπάρξει "κούρεμα" σε καμία άλλη κυπριακή τράπεζα. Τέλος, η ρευστότητα των 9 δισ. ευρώ που είχε λάβει η Λαϊκή από την ΕΚΤ μεταφέρεται στην Τράπεζα Κύπρου, και προστίθενται στο 1 δισ. ευρώ που η εν λόγω τράπεζα είχε λάβει από την ΕΚΤ.

   02:28 Ικανοποιημένος δηλώνει στο twitter και ο Γιούνγκερ.


   02:30 Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας Γιαννάκης Ομήρου επιβεβαίωσε πριν από λίγο στο Προεδρικό τις πληροφορίες ότι επήλθε συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες, ενώ αναμένεται αυτή να επικυρωθεί σε λίγο από το Eurogroup.

   Ερωτηθείς, ο κ. Ομήρου αν μέσα από την προκαταρκτική συμφωνία διασώζεται η Τράπεζα Κύπρου, είπε πως «όλα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την Τράπεζα Κύπρου ότι δηλαδή υπήρχε η πιθανότητα να τεθεί κάτω από αυτό που ονομάζεται resolution σε αυτή την συμφωνία δεν φαίνεται να υπάρχει αλλά δεν θέλω τίποτα άλλο να δηλώσω για λόγους σοβαρότητας και ευθύνης».

   Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για κούρεμα του 30% και για πάγωμα του ΕΛΑ, ο κ. Ομήρου είπε πως «το περιεχόμενο θα ανακοινωθεί από το Γιούρογκρουπ. Θα ήταν ανεύθυνο να μπω σε σχολιασμό και εκ μέρους οιουδήποτε χωρίς να έχουμε υπόψη μας το τελικό κείμενο, την τελική συμφωνία να αρχίσουμε τα σχόλια».

   «Είχαμε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι σε επίπεδο Ευρωπαίων αξιωματούχων πριν από την συνεδρία του Γιούρογκρουπ διαμορφώνεται μια πρόταση, μια συμφωνία ή πρόγραμμα όπως ονομάζεται, το οποίο και θα τεθεί την επόμενη μισή-μια ώρα ενώπιον του Γιούρογκρουπ», είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο κ. Ομήρου. Φαίνεται, σημείωσε, ότι η όλη διαδικασία βρίσκεται πλησίστια σε επίτευξη συμφωνίας.

   «Μας έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας αλλά δεν πρόκειται να αποκαλύψω ή να δημοσιοποιήσω το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση του Γιούρογκρουπ άρα θα πρέπει να αναμένεται η έκδοση επίσημου ανακοινωθέντος από το Γιούρογκρουπ», πρόσθεσε. Κληθείς να σχολιάσει ότι «πηγές του Προεδρικού διαρρέουν προς ορισμένες πλευρές επιλεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο κ. Ομήρου απάντησε:

   «Δεν ξέρω ούτε ποιες είναι οι πηγές του Προεδρικού Μεγάρου. Εγώ ξέρετε είχα μια ευθύνη απόψε ως Προεδρεύων της Δημοκρατίας, να συντονίσω μια διαβούλευση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων και να βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις Βρυξέλες». Θέλω λοιπόν, συνέχισε, να είμαι σοβαρός και υπεύθυνος. Επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον ενημέρωσε ότι «υπάρχει μια προκαταρκτική - αν θέλετε συμφωνία- όχι σε επίπεδο Γιούρογκρουπ, το οποίο είναι όμως το αρμόδιο να πάρει τις τελικές αποφάσεις αλλά σε επίπεδο Ευρωπαίων αξιωματούχων δηλαδή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής, της κ. Λαγκάρντ, του Προέδρου ή Διευθυντή της Κεντρικής Τράπεζας».

   «Αυτό το Γιούρογκρουπ βρισκόταν υπό την υψηλή εποπτεία - ας το θέσω έτσι αυτών των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Δεδομένου λοιπόν, ότι φαίνεται να υπάρχει εκ πρώτης όψεως μια καταρχήν συμφωνία σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η συμφωνία να τύχει της έγκρισης και του Γιούρογκρουπ που είναι οριστικά και αμετάκλητα το αρμόδιο για να πάρει την τελική απόφαση», συμπλήρωσε.

   Διαγραφή
  4. 02:32 Το eurogroup θα υιοθετήσει την βασική αρχή πως την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναλαμβάνουν οι καταθέτες.

   Και γαμώ. Υποκλίνομαι.

   Διαγραφή
  5. Αντώνη οι συνεργατικές την γλιτώνουν; (προς το παρόν)

   Διαγραφή
  6. Στη βάση του πιο πάνω, ναι.

   Αλλά το πιο πάνω μιλάει για μόνιμη σωτηρία της Τ. Κύπρου της στιγμή που της φορτώνονται τα 9 δις της Λαϊκής + 1 δικό της. Makes no sense whatsoever to me. Πώς θα επιβιώσει δηλαδή;

   Διαγραφή
  7. Αυτό πάντως επιβεβαιώνει waltende αν ισχύει: 02:32 Το eurogroup θα υιοθετήσει την βασική αρχή πως την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναλαμβάνουν οι καταθέτες.

   Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι αυτό υιοθετείται ως "βασική αρχή".

   Διαγραφή
  8. To sigmalive λέει ότι τα 9 δις "παγώνουν":

   "Τα 9 δις θα μεταφερθούν από τη Λαϊκή στη Τρ Κύπρου αλλά το χρέος θα παραμείνει «παγωμένο». Το τελικό ποσοστό του κουρέματος καθώς και κάποιες λεπτομέρειες αναμένονται"

   Φυσικά έπρεπε να πάνε στον "κουβά" μιας και είναι μέρος της "bad bank" λαϊκής (υποχρεώσεις).

   Στην Ιρλανία τον πιστόλιασαν τον ΕLA νομίζω.

   Διαγραφή
  9. Συγχωρέστε μου την άσχετη ερώτηση, φιλόλογος είμαι by training:

   Αν υιοθετηθεί ως αρχή η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τους ίδιους τους καταθέτες, δεν σημαίνει αυτό κατά βάση ότι υιοθετείται μια πολιτική που θα εξαφανίσει τις καταθέσεις από τις τράπεζες; Υπάρχει κανένας τρελός να βάλει τα λεφτά του σε τράπεζα για να του τα πάρουν; Υπάρχει κανένας λόγος να χρηματοδοτείς κάποιον άλλο για να βγάζει λεφτά και αν βγει έξω να πληρώνεις και το λογαριασμό;

   Οπότε μια τέτοια απόφαση δεν θα σήμαινε "απαγόρευση" στο χρήμα να "στέκεται" σε μορφή καταθέσεων;

   Δεν θα σήμαινε επιβολή στο χρήμα να επενδύεται σε άλλες μορφές, να γίνει κινητικότερο, να μπει σε άμεσες επενδύσεις, να απεμπλακεί από το να λειτουργεί ως μέσο ανακύκλωσης της πίστωσης;

   Διαγραφή
  10. Παίζει να σημαίνει και την συγκέντρωση όλου του χρήματος σε 2-3 τεράστιες ευρωπαϊκές τράπεζες (σίγουρες "too-big-to-fail" και καλά). Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (πάνω μας..)

   Διαγραφή
  11. Ακριβώς!! Και για να είμαστε ακριβείς και η τρ. Κύπρου θα σβήσει από τον χάρτη. Όπως φυσικά και το κυπριακό κράτος. Νεα παλμεροκρατία λοιπόν.

   Φαίδων

   Διαγραφή
  12. Α, μάλιστα. Θενκς. Αυτό είναι πολύ λογικότερο.

   Τώρα για το "παγωμένο" 9 δις, σόρι, είναι σαν να λες σε κάποιον ότι είναι ασφαλής καθώς θα κοιμάται σε ένα κρεβάτι στη Λευκωσία δίπλα στον Γκοτζίλα, που θα είναι όμως παγωμένος. Το καλοκαίρι. Με 43 κελσίου.

   Διαγραφή
  13. Δεν θα σήμαινε επιβολή στο χρήμα να επενδύεται σε άλλες μορφές, να γίνει κινητικότερο, να μπει σε άμεσες επενδύσεις, να απεμπλακεί από το να λειτουργεί ως μέσο ανακύκλωσης της πίστωσης;--->

   ναι, βεβαίως, στα Reichswerke Hermann Göring. Μπουμ, μπουμ, μπουμ ....

   http://en.wikipedia.org/wiki/Reichswerke_Hermann_G%C3%B6ring

   Διαγραφή
  14. After the outbreak of World War II the Reichswerke abandoned peacetime formalities and simply took over all "German" assets it found attractive. It declared itself "a trustee for the German state" for the duration of the war, a white knight saving occupied countries from "colonialism" of big business.[17]

   Διαγραφή
  15. όπου Reichswerke Hermann Göring, βάλε κάποια αντίστοιχη αμερικανική, ξέρω γω, για παράδειγμα, λέμε τώρα, Lockheed Martin...ο Κάμερον ετοιμάζει επίσης εξόρμηση στην αεροναυτιλία για τόνωση τής οικονομίας, οι τραπεζίτες του βορά θα μείνουν με τα ευρώ-[πούλο] στο χέρι. Αχ Αλέξη, αχ Αλέξη, τι σας έφτιαξε ο Αλέξη...

   Διαγραφή
  16. Η σύσταση τής Agence Dou-Kou για την ευρωπαϊκή κρίση: ανοίξτε ένα ταμείο αλληλεγγύης υπέρ των πασχόντων Αμερικάνων, βάλτε μέσα ό,τι έχετε και δεν έχετε, καταθέσεις, τιμαλφή, μασέλες, ξύλινα πόδια, χαρτί υγείας, γάλα σε σκόνη, προφυλακτικά, βαζελίνες ... δέστε τα με φιόγκο και στείλτε τα όλα στο Αμέρικα, μήπως και πάρει μπροστά η οικονομία τους. Άσε που είναι και το μόνο φάρμακο για την κυτταρίτιδα και τις ρυτίδες. Αυτά.

   Διαγραφή
 6. " Παίζει να σημαίνει και την συγκέντρωση όλου του χρήματος σε 2-3 τεράστιες ευρωπαϊκές τράπεζες (σίγουρες "too-big-to-fail" και καλά). "

  "Δεν θα σήμαινε επιβολή στο χρήμα να επενδύεται σε άλλες μορφές, να γίνει κινητικότερο..."

  Πολύ σωστα ... Θα παρατηρησω όμως ότι, ιδιαίτερα σε τετοιες καταστασεις, οι συμπεριφορες των ανθρώπων ειναι εντελώς απρόβλεπτες.(Αλλωστε, αν δεν ήταν, η π. οικονομια θα ήταν μια αξιοπρεπης "σκληρη" - ακριβης επιστημη και όχι μια πρωτογονη τεχνικη μαντεψιάς που στηριζεται δηθεν σε ψευτοεξισωσεις και οι οικονομολόγοι δε θα ηταν καταδικασμενοι να το παιζουν Πυθίες και να γινονται ρεζίλι καθε 3 και λίγο...)

  Τα οργανα πάντως εχουν αρχίσει:

  "On Thursday, Dutch Finance Minister Jeroen Dijsselbloem warned the European Parliament that the Cyprus debt crisis posed a “systemic risk” to the euro zone. Even the strongest economy, Germany, is not immune.


  A POLL published by Der Spiegel on Friday showed that ONE IN TWO GERMANS*

  feared for their bank savings and a survey of business confidence showed an unexpected fall after four months of growth, with industrial orders to German firms declining in January by 1.9 percent, mainly due to a drop in orders from Europe’s crisis-hit periphery. "

  *κεφαλαια δικα μου - εννοειται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. συγνωμη. Ξεχασα τον συνδεσμο:
  http://www.globalresearch.ca/cyprus-savage-austerity-measures-and-economic-dictatorship/5328288

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αντώνη, έλαβα κι εγώ το ίδιο mail που έλαβες κι εσύ!

  Κάποιος που είχε άλλο nick

  ΑπάντησηΔιαγραφή