Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΕΕ: Κήρυξη πολέμου στην Κύπρο


ΕΕ: Κήρυξη πολέμου στην Κύπρο

Ο «χρηματοοικονομικός αποκλεισμός» σε βάρος τής Κύπρου που μόλις εφαρμόστηκε από την ΕΚΤ αποτελεί ενέργεια εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας, τής οποίας οι συνέπειες είναι αναγκαίο να εξεταστούν εκ τού σύνεγγυς. Η απόφαση τού κ. Μάριο Ντράγκι έχει δύο σκέλη: καταρχάς, η ΕΚΤ διέκοψε την τροφοδότηση με χαρτονομίσματα τής Κεντρικής Τράπεζας τής Κύπρου (πράγμα που δεν φαίνεται να είναι και τόσο σημαντικό λόγω των κυπριακών τραπεζικών αποθεμάτων σε «ρευστό») και, στη συνέχεια, ανέστειλε τις συναλλαγές των κυπριακών τραπεζών με το λοιπό τραπεζικό σύστημα τής ευρωζώνης. Αυτό ακριβώς το μέτρο είναι το επαχθέστερο. Από τη μια μεριά, οδηγεί, βραχυπρόθεσμα, σε εξόντωση τις κυπριακές τράπεζες (αλλά επίσης και τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, είτε πρόκειται για κυπριακές, είτε όχι), εφόσον τους αφαιρεί τη δυνατότητα να συναλλάσσονται με τα υπόλοιπα κράτη τής ευρωζώνης. Από την άλλη, το μέτρο ισοδυναμεί με οικονομικό «αποκλεισμό», με άλλα λόγια, από πλευράς διεθνούς δικαίου, αποτελεί ενέργεια που ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου». Καθίσταται επομένως εμφανής η βαρύτητα τής απόφασης που έλαβε ο Μάριο Ντράγκι, η οποία θα μπορούσε εξάλλου να προσβληθεί ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων — πράγμα το οποίο επίσης σημαίνει ότι ο ίδιος ο πρόεδρος τής ΕΚΤ θα μπορούσε στο μέλλον να κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον των διεθνών ή εθνικών δικαστικών αρχών για την ευθύνη τής απόφασης του αυτής.


Όσον αφορά τη διακοπή των συναλλαγών μεταξύ των κυπριακών τραπεζών και τής ευρωζώνης, το επιχείρημα που προτάσσεται είναι ότι πρόκειται για τράπεζες «αμφίβολης φερεγγυότητας». Στην πραγματικότητα, αυτό αποτελεί ένα καθαρό πρόσχημα, εφόσον οι εν λόγω «αμφιβολίες» είχαν καταστεί εμφανείς από τον περασμένο Ιούνιο. Ποιος δεν γνωρίζει ότι το «κούρεμα» που επιβλήθηκε στους ιδιώτες πιστωτές τού ελληνικού χρέους κατέστησε ευάλωτες τις κυπριακές τράπεζες; [Ας σημειωθεί ότι ο Γεργκ Άσμουσεν, μέλος τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φέρεται να δήλωσε την Τετάρτη 20 Μαρτίου {στην Zeit} ότι η ΕΚΤ θα μπορεί να παράσχει ρευστότητα μόνο σε φερέγγυες τράπεζες και ότι οι κυπριακές τράπεζες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως φερέγγυες, εάν δεν συμφωνηθεί σύντομα ένα πρόγραμμα που θα επέτρεπε τη γρήγορη ανακεφαλαιοποίησή τους. Πράγματι, αλλά αυτός δεν ήταν ο στόχος τής Τραπεζικής Ενοποίησης που ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες τον περασμένο Νοέμβριο;]. Ωστόσο, τον Ιούνιο, η ΕΚΤ προτίμησε να μην αντιδράσει, θεωρώντας ως μη επείγον το πρόβλημα τής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αποφάσισε όμως να το κάνει την επομένη τής απόρριψης εκ μέρους τού κυπριακού κοινοβουλίου τού κειμένου τής συμφωνίας που επέβαλαν στην Κύπρο το Γιουρογκρούπ και η Τρόικα. Σαφέσταστη — και άκρως υποκριτική — στάση! Το «μήνυμα» λοιπόν που έστειλε ο Μάριο Ντράγκι είναι το εξής: ή συμμορφώνεστε με τις αποφάσεις μας ή θα υποστείτε τις συνέπειες τής στάσης σας. Μόνο που δεν πρόκειται για μήνυμα αλλά για τελεσίγραφο. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλες οι δηλώσεις περί «συναίνεσης» και «ομοφωνίας», που επιτεύχθηκε στη συνεδρίαση τού Γιουρoγκρούπ, δεν αποτελούν παρά προπέτασμα καπνού, το άλλοθι τής απόλυτης υποταγής στις ευρωενωσιακές υπαγορεύσεις.

Η δήλωση στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη 20 Μαρτίου αποτελεί μνημείο διγλωσσίας και υποκρισίας:

Δήλωση τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο

Από το φθινόπωρο τού 2011, οι κυπριακές αρχές συζητούν με την Επιτροπή τη δυνατότητα παροχής βοήθειας στην Κύπρο στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Τον Ιούλιο τού 2012, η Κύπρος ζήτησε και επίσημα βοήθεια στο πλαίσιο προγράμματος. Η ανάγκη για βοήθεια προκύπτει ουσιαστικά εξαιτίας προβλημάτων στον κυπριακό τραπεζικό τομέα ο οποίος ήταν υπερβολικά μεγάλος για το μέγεθος τής κυπριακής οικονομίας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με την προηγούμενη κυπριακή κυβέρνηση για την εφαρμογή ενός προγράμματος.

Τέλος, το περασμένο Σάββατο, κατά τη σύνοδο τού Eurogroup, υπήρξε ομόφωνη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, περιλαμβανομένης τής Κύπρου, σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος σύμφωνου με τους όρους που καθόρισαν τα κράτη μέλη, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, όσον αφορά τον δανεισμό 10 δισ. ευρώ στην Κύπρο. Οι όροι τού δανείου περιελάμβαναν την επίτευξη αποδεκτού επιπέδου βιωσιμότητας τού χρέους και αντίστοιχες χρηματοδοτικές παραμέτρους.

Μολονότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν αντιστοιχούσε, σε όλα τα στοιχεία του, στις προτάσεις και τις προτιμήσεις τής Επιτροπής, η Επιτροπή θεώρησε καθήκον της να το υποστηρίξει δεδομένου ότι οι προταθείσες εναλλακτικές λύσεις ήσαν αφενός πιο ριψοκίνδυνες και, αφετέρου, λιγότερο ευνοϊκές για την κυπριακή οικονομία.

Το πρόγραμμα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την κυπριακή Βουλή.

Τώρα εναπόκειται στις κυπριακές αρχές να υποβάλουν εναλλακτικό σενάριο που να συμφωνεί με τα κριτήρια τής βιωσιμότητας τού χρέους και τις σχετικές χρηματοδοτικές παραμέτρους.

Η Επιτροπή κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει την Κύπρο και να συμβάλει σε μια εποικοδομητική και διαχειρίσιμη λύση. Όμως, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς τη συνεργασία τους, περιλαμβανομένης τής ίδιας τής Κύπρου. Η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι έτοιμη να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων και συνεχίζει τις επαφές με την Κύπρο, τα άλλα κράτη μέλη στο Eurogroup, τα θεσμικά όργανα τής ΕΕ και το ΔΝΤ.

Όσον αφορά την εφάπαξ εισφορά επί των καταθέσεων ΚΑΤΩ των 100.000 €: η Επιτροπή κατέστησε σαφές στο Eurogroup ΠΡΙΝ από την ψηφοφορία στην κυπριακή Βουλή, ότι μια εναλλακτική λύση που να συμφωνεί με τις χρηματοδοτικές παραμέτρους θα ήταν αποδεκτή, κατά προτίμηση χωρίς εισφορά επί των καταθέσεων κάτω των 100.000 €. Οι κυπριακές αρχές δεν αποδέχθηκαν το εναλλακτικό αυτό σενάριο.

Καθίσταται επομένως σαφές ότι το περασμένο Σάββατο δεν υπήρξε καμία «ομοφωνία» και ότι η Κύπρος, ένα κυρίαρχο κράτος, δέχτηκε έντονη πίεση προκειμένου να αποδεχθεί το περιβόητο σχέδιο διάσωσης. Το να αποκαλεί κανείς «ομόφωνη» μια απόφαση που «ελήφθη» με το περίστροφο στον κρόταφο δεν αποτελεί παρά ένα ακόμη παράδειγμα τής «νεογλώσσας» των Βρυξελλών.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμα «μήνυμα μέσα στο μήνυμα» τού προέδρου τής ΕΚΤ. Με μια μονοκοντυλιά, ο Μάριο Ντράγκι κατάφερε να καταρρίψει τον μύθο των «συλλογικών αποφάσεων» στους κόλπους τής ΕΚΤ. Κι αυτό για τον απλό λόγο ότι ο Πρόεδρος τής Κεντρικής Τράπεζας τής Κύπρου δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του στην απόφαση [περί αποκλεισμού]. Εν ολίγοις, δεν τηρήθηκαν καν οι τυπικοί κανόνες για τη λήψη των αποφάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Ντράγκι αποκάλυψε, ενώπιον τής παγκόσμιας κοινής γνώμης, ότι οι αποφάσεις τού Γιούρογκρουπ ή και τής Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο, από έναν διορισμένο και μη εκλεγμένο αξιωματούχο, έναν ανεύθυνο, με τη βαθύτατα πολιτική έννοια τού όρου, γραφειοκράτη. Το συγκεκριμένο περιστατικό αποκαλύπτει τον ακραία αυταρχικό χαρακτήρα των θεσμών και οργάνων που λειτουργούν στα πλαίσια τής ΕΕ. Οι διαλέξεις και τα κηρύγματα περί συνεργασίας και εμπειρογνωμοσύνης δίνουν τη θέση τους στις ψυχρές εκτιμήσεις για τον συσχετισμό των δυνάμεων και την αίσθηση ισχύος.

Η απόφασή του αποτελεί επίσης οριστική διάψευση των υποκριτικών, μεγαλόστομων δηλώσεων των διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων σε σχέση με την επίτευξη (με το πιστόλι στον κρόταφο) «ομόφωνης» συμφωνίας ή περί «σεβασμού τής ψήφου» τού κυπριακού κοινοβουλίου (την οποία ψήφο ο Ντράγκι μάς έδειξε ότι την γράφει στα παλιά του τα παπούτσια). Από μια άποψη, αν τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Πλέον όμως κανείς δεν μπορεί να δηλώνει «έκπληκτος» για την αλματώδη άνοδο κομμάτων που συχνά χαρακτηρίζονται ως «λαϊκιστικά». Ομοίως, κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί αν μεγιστοποιηθεί το κύμα βίαιων εκδηλώσεων κατά των ευρωπαϊκών θεσμών και των εκπροσώπων τους στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Κι αυτό γιατί ο αυταρχισμός είναι εκείνος που γεννά τη βία.

Όπως και να έχει, οι συνέπειες τής συγκεκριμένης απόφασης θα είναι δραματικές. Είναι πιθανόν το κυπριακό κοινοβούλιο να λυγίσει υπό την πίεση τής ΕΕ, αλλά τότε θα περιέλθει σε ανοικτή πολιτική κρίση, ερχόμενο αντιμέτωπο με τον κυπριακό λαό. Η παράδοση πολιτικής βίας στην Κύπρο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αμελητέος παράγοντας. Είναι επίσης πιθανόν ότι η κρίση θα εξελιχθεί καταστροφικά και ότι η de facto έξωση τής Κύπρου από την ζώνη τού Ευρώ θα έρθει ως συνέπεια αυτής τής απόφασης τού Ντράγκι. Το προηγούμενο που δημιούργησε η συγκεκριμένη παρέμβαση τής ΕΚΤ θα έχει σοβαρές συνέπειες και για τις υπόλοιπες χώρες. Το επόμενο διήμερο θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες ενδείξεις για την πορεία των εξελίξεων.

Πηγή: Waltendegewalt

11 σχόλια:

 1. Ανεξαρτήτως νομίσματος, ανεξαρτήτως Γερμανίας, ανεξαρτήτως Ρωσίας, και γενικώς ανεξαρτήτως από οτιδήποτε άλλο, στην Κύπρο θα σταματήσουν να εισρέουν όλα αυτά τα κεφάλαια από το εξωτερικό ("μαύρο χρήμα").

  Αυτό θα οδηγήσει στο κλείσιμο ή την συρρίκνωση πάρα πολλών επιχειρήσεων που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από αυτό το μαύρο χρήμα ==>Η Κύπρος θα βυθιστεί σε μεγάλη ύφεση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, άσχετα με οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.

  Προσπερνώ τις χαζομάρες περί "διάλυσης της ευρωζώνης", κτλ (ακόμα και η έξοδος από το ευρώ για μία μεμονωμένη χώρα όπως η Κύπρος είναι πρακτικά αδύνατη, διότι απλούστατα δεν υπάρχει ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ πολιτική δύναμη που να μπορεί να το κάνει αυτό - και μη μου πείτε για το λαικό κίνημα στην Κύπρο, γιατί [ΔΥΣΤΥΧΩΣ] αυτοί πριν τους αρπάξουν τις καταθέσεις ούτε καν ασχολούνταν καλά-καλά), και λέω το εξής:

  Αν η Γερμανία ήθελε, θα μπορούσε να τυπώσει μερικά δις ευρώ και να τελειώνει χωρίς πολλά-πολλά το όλο θέμα για τώρα (όπως κάνει πχ η FED στην Αμερική, η BOJ στην Ιαπωνία, κτλ).

  Δεν θέλει όμως να το κάνει αυτό, θέλει να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα, κάνοντας μάλιστα και "επίδειξη ωμής δύναμης" (έβαλε χέρι στις τραπεζικές καταθέσεις). Με την κίνηση της αυτή, η γερμανία έδωσε τη χαριστική βολή στο τραπεζικό σύστημα της κύπρου, οδηγώντας στο στη χρεωκοπία, βυθίζοντας έτσι την "Κυπριακή οικονομία" σε μια μεγάλη ύφεση.

  Ποιος είναι ο στόχος αυτής της κίνησης; Μία προφανής απάντηση θα ήταν τα μελλοντικά ενεργειακά αποθέματα που θα αρχίσουν υποτίθεται να βγαίνουν σε λίγα χρόνια, και που τώρα θα υποθηκευτούν, προφανώς μάλιστα σε τιμή-χώμα.

  Όσο για τη Ρωσία, έχει και αυτή ενδιαφέρον για τα ενεργειακά αποθέματα, όπως και για μια βάση στην Κύπρο, γιατί απ' ότι φαίνεται θα χάσει τη μοναδική βάση που έχει στη Μεσόγειο στη Συρία, και αν συμβεί αυτό θα έχει ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ από μια νέα βάση για να την αντικαταστήσει.

  Όπως και να έχει, η Γερμανία εξακολουθεί να παίρνει πάνω από τη μισή της ενέργεια από τη Ρωσία - αυτοί οι δύο δηλαδή θα τα βρουν αργά ή γρήγορα, και θα την κάνουν τη μοιρασιά. Η κίνηση της Γερμανίας να οδηγήσει την Κύπρο σε τραπεζικό κραχ-ύφεση απλά άνοιξε το δρόμο για τη ΛΕΗΛΑΣΙΑ της χώρας, και η Γερμανία με τη Ρωσία απλά "διαπραγματεύονται" για το ποιος θα πάρει τι.

  Το όχι της κυβέρνησης της Κύπρου ήταν θετικό, παρότι βέβαια έγινε για να προστατέψει τα συμφέροντα της ντόπιας ολιγαρχίας (αυτά τα συμφέροντα προασπίζει άλλωστε αυτή η κυβέρνηση, εκτός και αν στ'αλήθεια είστε τόσο αφελείς ώστε να νομίζετε ότι αυτοί νοιάζονται για τον εργάτη). Έστω κι έτσι, το 'όχι' αυτό μπορεί να δώσει κουράγιο τόσο στον εργάτη της κύπρου, όσο και σε αυτόν άλλων χωρών, αν και ακόμα είμαστε πολύ πίσω, και οι περισσότεροι απλά ανησυχούν για τις καταθέσεις τους, περιμένουν να "διαλυθεί η ευρωζώνη", μπλα, μπλα, μπλα.

  Όσο για την περίπτωση εξόδου της Κύπρου από την ευρωζώνη, ούτε αυτό είναι ρελαστικό σεάνριο, διότι η αστική τάξη της Κύπρου ΔΕΝ θέλει να βγει από το ευρώ και να γυρίσει στην [πληθωρισμένη] κυπριακή λίρα: Η ντόπια αστική τάξη είπε "όχι" στο σχέδιο για κατάσχεση καταθέσεων, διότι θα έχανε ένα μέρος και των δικών της καταθέσεων (άρα ΔΕΝ τη συνέφερε αυτό το μέτρο).

  Αντίθετα, η ντόπια αστική τάξη ΔΕ θέλει να φύγει από το ευρώ, διότι η κυπριακή λίρα θα πληθωριστεί, και άρα η ντόπια αυτή ολιγαρχία θα χάσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της λόγω του πληθωρισμού (αυτό παρεμπιπτόντως το ξέρουν και οι Γερμανοί/ΕΚΤ, και γι' αυτό και μπορούν να εκβιάζουν). Βέβαια, θα μου πείτε ότι εκτός από την αστική τάξη, υπάρχει και η εργατική τάξη. Και πράγματι έτσι είναι, μόνο που η εργατική τάξη είναι αδύναμη ακόμα (δυστυχώς). Άλλωστε, αν η εργατική τάξη ήταν δυνατή, δε θα έκαναν και τόσους "τσαμπουκάδες" οι "από πάνω"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν είναι κύρηξη πολέμου στην Κύπρο από την ΕΕ.
  Κύρηξη πολέμου στην Ρωσία από την ΕΕ είναι, με την Κύπρο στην μέση:
  -Στην Κύπρο έχουν “κλειδώσει” οι λογαριασμοί αρκετών Ρώσικων κρατικών φορέων
  http://greek.ruvr.ru/2013_03_21/108567616/
  Ας κάνουμε τον συσχετισμό με το κείμενο του Waltendegewalt που λέει πως
  "... Από τη μια μεριά, οδηγεί, βραχυπρόθεσμα, σε εξόντωση τις κυπριακές τράπεζες (αλλά επίσης και τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, είτε πρόκειται για κυπριακές, είτε όχι), εφόσον τους αφαιρεί τη δυνατότητα να συναλλάσσονται με τα υπόλοιπα κράτη τής ευρωζώνης. Από την άλλη, το μέτρο ισοδυναμεί με οικονομικό «αποκλεισμό», ..."
  και μπορούμε να καταλάβουμε αρκετά για το πόσο "χοντρό" παιχνίδι παίζεται με την Κύπρο στην μέση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμείς την τρώμε και θα τη φάμε όμως. Και όχι τίποτα άλλο, οι καργιόληδες έχουν μπλοκάρει τα λεφτά που στειλα στο Ριζοσπάστη την περασμένη Παρασκευή! Συμβολικό;

   Διαγραφή
  2. Ψάξτε στο εξής για δηλώσεις τού Ορφανίδη (αυτός δεν είναι ο πρόεδρος τής Κεντρικής σας Τράπεζας;), γιατί το κείμενο περιέχει πολύ συγκεκριμένη καταγγελία. Δεν αναφέρεται στον ELA αλλά στη συνεχιζόμενη αναστολή των συναλλαγών. Γιατί άλλωστε οι Βρετανοί να στείλουν αεροπλάνο με ρευστό;

   Τώρα τα σχετικά με τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, καλά και ωραία, αλλά ο «επιτιθέμενος» εδώ είναι η ΕΕ όχι η Ρωσσία· είναι όντως κάτι σαν proxy war αλλά με την Κύπρο ως proxy Θύμα.

   Διαγραφή
  3. Έχω πρόβλημα με τον μπράουζερ, μου τρώει τα σχόλια, αν ήρθε δις, σόρι:


   Ψάξτε στο εξής για δηλώσεις τού Ορφανίδη (αυτός δεν είναι ο πρόεδρος τής Κεντρικής σας Τράπεζας;), γιατί το κείμενο περιέχει πολύ συγκεκριμένη καταγγελία. Δεν αναφέρεται στον ELA αλλά στη συνεχιζόμενη αναστολή των συναλλαγών. Γιατί άλλωστε οι Βρετανοί να στείλουν αεροπλάνο με ρευστό;

   Τώρα τα σχετικά με τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, καλά και ωραία, αλλά ο «επιτιθέμενος» εδώ είναι η ΕΕ (με το αντελφί Ελάντα μέσα), όχι η Ρωσσία· είναι όντως κάτι σαν proxy war αλλά με την Κύπρο ως proxy Θύμα.

   Διαγραφή
  4. @Αντώνης:
   -Συμφωνούμε απόλυτα!
   Εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ. Πως πλακώνονται τα βουβάλια (ΕΕ-Ρωσία) και την πληρώνουν τα βατράχια, όπως λέει η παροιμία.
   Συμφωνούμε και για το συμβολικό της κατακράτησης των χρημάτων για τον "Ρ".
   @waltendegewalt:
   -Ναι, είναι ανοιχτή επίθεση της δύσης (ΕΕ-ΔΝΤ) στην Ρωσία, περισσότερα εδώ:
   http://fadomduck2.blogspot.gr/2013/03/blog-post_6572.html

   Και ο Κυπριακός λαός είναι στην μέση,
   πολύ δύσκολη η θέση του...

   Διαγραφή
  5. Θα ήθελα να σας πω ότι τα πράγματα έχουν όπως τα έγραψα στο "de facto" και όπως τα λέει το παραπάνω άρθρο.

   Ζούμε μια εμπόλεμη κατάσταση. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί τα όπλα.

   Τα οποία πολύ φοβούμαι ότι δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν. Φοβάμαι, ανάμεσα σε άλλα, για πραξικόπημα τις επόμενες ημέρες. Βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο. Η Ρωσία και η Γερμανία έχουν βάλει την Κύπρο στη μέση και με κάθε ώρα που περνά το σκοινί στο λαιμό μας σφίγγει.

   Ο λαός πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να μη διστάσει να υπερασπιστεί τη ζωή του με τα όπλα.

   Διαγραφή
  6. Μερικές παρατηρήσεις
   Συμφωνώ με τον TRASH.'Οταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια.

   Υπάρχει και μία άλλη διάσταση
   Όταν μαλώνουν δύο, νικητής βγαίνει ο τρίτος.
   Οι ΗΠΑ με την μη -τουλάχιστον πολύ φανερή- συμμετοχή τους στη κόντρα είναι οι νικητές.Πέτυχαν ένα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ πλήγμα στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Οι οποίες εδώ και πάνω από αιώνα αποτελούσαν σκοπό τόσο της Αγγλίας όσο και της συνέχειάς της της ΗΠΑ. Η Γερμανική τεχνογνωσία σε συνδιασμό με τις πλούσιες πρώτες ύλες της Ρωσίας θα έφερνε σε δύσκολη θέση οποιωδήποτε "στρατηγό του ιμπεριαλισμού"

   Στα υπόλοιπα. Στην συγκεκριμμένη κατάσταση οι ΗΠΑ το έπαιξαν ουδέτερες με λίγο προς την πλευρά της Γερμανίας. Η οποία Γερμανία και απο επίσημα χείλια ζητά πρώτες ύλες(χθεσινός Ριζοσπάστης). Και έστειλε στρατό στο Μάλι. Η Γαλλία πήρε το πλευρό της Γερμανίας(ο άνεμος "κοπανιστός" Ολάντ που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ) και Σουηδός αξιωματούχος προχώρησε σε μία κυνική και ειρωνική δήλωση σε βάρος της Κύπρου.Έβαλαν με δύο λόγια την Γερμανία(Μέρκελ) να το παίξει ο "κακός της υπόθεσης". Και μόλις είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα(καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο),έβγαλαν τις μάσκες και με έκπληξη ο ΣΥΡΙΖΑ είδε πως το "ευρωπαϊκό κεκτημένο" απαρτίζεται μόνο από κακούς.

   Με την πολυτέλεια αλλά και τα πιθανά λάθη των ανθρώπων να είμαστε κάπως "πoιο" αλλά όχι και τόσο μακρυά.

   Η Ρωσία φαίνεται δυσαρεστημένη με την στάση της Λεμεσού να επεξεργαστεί σχέδιο με την ΕΕ χωρίς να ζητήσει την γνώμη της. Και εκεί εστιάζονται τα "χουνέρια" που της κάνει. Αν η Κύπρος ζητήσει σωτηρία από την Ρωσία, θα δώσει "γη και ύδωρ". Η παλιά ΕΣΣΔ δεν υπάρχει για να φροντίζει τους "αδέσμευτους" που όταν τα έβρισκαν "σκούρα" με κάποιον ιμπεριαλισμό πήγαιναν σε αυτή. Και μετά επαναδιαπραγματευόντουσαν την θέση τους ως αστική ταξη με "καλύτερους όρους".

   Η Ρωσία είναι Καπιταλιστική χώρα, κληρονόμος της παλιάς τσαρικής Αυτοκρατορίας και παίζει το παιχνίδι της με τους όρους του καπιταλισμού. Από την άλλη η ηγεσία αλλά και η αντιπολίτευση στην Κύπρο είναι και με το ευρώ και με την ΕΕ ενω ο αναστασιάδης προωθεί την Κύπρο και προς το ΝΑΤΟ με "την συμμαχία για την ειρήνη". Η Κύπρος θέλει βοήθεια σε κάποια όρια, η Ρωσία αφήνει την Κύπρο να κάνει η ίδια τις προσφορές της.

   Αλλά υπάρχουν όρια και δεν θα προχωρήσει αυτό το "δούναι και λαβείν".Και ο Αναστασιάδης δεν θέλει να συνεχίσει πολύ το παζάρι. Ο Πούτιν μάλιστα φρόντισε να τον εκθέσει, λέγοντας ότι μπορεί να τον δεχτεί στην Μόσχα ότι ώρα θέλει ο Αναστασιάδης. Και φυσικά εκεί δεν θα συζητήσουν μόνο "οικονομικά".Οι "σφαλιάρες" που τρώει η Κύπρος είναι απανωτές την ώρα που κάποιοι στην Ελληνική Βουλή πανυγηρίζουν για την "διαπραγματευτική ικανότητα της Κύπρου".

   Όπως έλεγε και σε μία ταινία με τον κούρκουλο: "Είναι πολλα τα λεφτά( οι υδρογονάνθρακες) άρη".Ilief

   Διαγραφή
 3. Άσχετο

  http://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82

  JKL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσει κάποιος για τις εξελίξεις στην Κύπρο και την τοποθέτηση του Παπαδόπουλου σήμερα στο 902.gr.
  http://www.902.gr/eidisi/politiki/12404/makis-papadopoylos-ston-902-einai-ora-o-kypriakos-laos-na-dei-poion-dromo
  Εχθές πάντως σε σύσκεψη της ΚΟΒ Μηχανικών που έγινε στο κτίριο του ΤΕΕ πραγματικά ζωγράφισε για 2 ώρες και ανέπτυξε, ως απάντηση σε σχετική ερώτηση, με θαυμάσιο τρόπο για ποιους λόγους το ΚΚΕ θεωρεί την Ελλάδα ιμπεριαλιστική χώρα, τι εστί ανισότιμη αλληλεξάρτηση και τι ανισόμετρη ανάπτυξη στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα και στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Πλησίασε πάρα πολύ στο σκεπτικό πάντως την επίσης εξαιρετική ανάλυση που ανάπτυξες σε προηγούμενες αναρτήσεις σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι σημαντικό για την κατανόηση της κατάστασης στην Κύπρο (αναφέρεται και πιό πριν από τον Ilief) το ότι μια από τις πρώτες αναγγελίες (τόσο τους έκαιγε;) της κυβέρνησης Αναστασιάδη (στην αρχή του μήνα) ήταν η αίτηση για ένταξη στον "Συνεταιρισμό για την Ειρήνη" (από την ιστοσελίδα του: Η Συνεργασία για την Ειρήνη (PFP) είναι ένα πρόγραμμα της πρακτικής διμερούς συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους χωρών συνεργατών και του ΝΑΤΟ. Επιτρέπει στις χώρες - συνεργάτες για να ενισχύσουν μια ειδική σχέση με το ΝΑΤΟ), δηλαδή το ΝΑΤΟ.
  Σε αυτό τους στήριζαν όλα τα κόμματα πλην ΑΚΕΛ και ήταν μια διαχρονική απαίτηση των.

  Να υπενθυμίσω ότι η Κύπρος τόσο επί εποχής ΕΣΣΔ, όσο και μετά βασίστηκε πολύ στο Ρωσσικό Βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προσχώρηση στο προθάλαμο του ΝΑΤΟ νομίζω ότι θα ακύρωνε αυτή την "ευκολία" που κάνουν στην εκάστοτε κυπριακή κυβέρνηση (π.χ. το ρωσικό βέτο χρησιμοποιήθηκε για να εξουδετερώση τις παρενέργειες από το όχι στο σχέδιο Ανάν, άσχετο άν συμφωνείς ή όχι με το σχέδιο).
  Δηλαδή ο Αναστασιάδης καιγότανε να δοθεί ολοκληρωτικά στην ΕΕ και να ξεκόψει από την ρωσσία. Η ΕΕ όμως αποφάσισε να τελιώνει μια και καλεί με το θέμα.

  Επίσης να πώ ότι προχτές η Γκάζπρομ έκανε πρόταση για αγορά της κακής κυπριακής τράπεζας με όρο το Αέριο (αρνήθηκε ότι έκανε τέτοια πρόταση αλλά...) ενώ σήμερα παρόμοια πρόταση έκανε και η αμερική (να ανακεφαλαιώσουν τις τράπεζες με 5 δις όμως) που όμως απορρίφθηκε.

  Τέλος, η ναυτική βάση της Ρωσσίας στη Συρία και η μετεστέγαση της είναι και αυτή πολύ σοβαρό θέμα. Θα στοιχημάτιζα ότι η Ρωσσία θα ήθελε παραπάνω βάση στην Κύπρο παρά μερίδιο στο Αέριο.

  Στην Κύπρο υπάρχει μια απαξίωση για πιθανό ρωσσικό ρόλο από τα ΜΜΕ και πολιτικούς της κυβέρνησης (π.χ. η νεοφιλελεύθερη κουράδα Αβέρωφ Νεοφύτου) μα ακόμα και ο Αναστασιάδης έστειλε τον υπ.Οικ. για να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο, για αυτό και ο Πούτιν του είπε να πάρει το αεροπλάνο ο ίδιος και να πάει όποτε θέλει. Αποκλείεται να δούμε τον Πούτιν να παίρνει ο ίδιος το αεροπλάνο και να έρχεται στην Κύπρο;

  Α και μην ξεχνάμε και τους πυραύλους S300 που η ρωσία πώλησε (1998) στην Κύπρο (κυβέρνηση Κληρίδη, ίδιο κόμμα με Αναστασιάδη) και τώρα βρίσκονται θαμμένοι σε μια σπηλιά κάπου στην Κρήτη...

  Ο Γ.Σρέντερ πρώην καγκελάριος της Γερμανίας είναι τώρα αρχηγός στο Nord Stream (Nord Stream delivers gas to the receiving terminal in Lubmin, Germany, where it is transported onwards to Belgium, Denmark, France, the Netherlands, the UK, and other countries.) που κτίζει η Γκαζπρομ ("δουλεύει" εκεί από το 2006).

  ΑΧΠ (το προνόμιο του φτωχού)

  ΑπάντησηΔιαγραφή