Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

"Ο περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013"

1. Η πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ο σημαντικός κίνδυνος εκροής καταθέσεων, έχει θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τα πιστωτικά ιδρύματα και [sic] την αποσταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας.
...
3. Σκοπός του επισυναπτόμενου νομοσχεδίου είναι η ανάθεση εξουσιών στον Υπουργό Οικονομικών, ή κατά περίπτωση στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, να μπορούν να λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων και περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, για λόγους δημοσίας τάξης και δημοσίας ασφάλειας και με σκοπό της διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
....
"πιστωτικά ιδρύματα" σημαίνει τράπεζα που λειτουργεί με βάση τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης που ιδρύθηκε με τον περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμο.
....
5(1) Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, ο Υπουργός, ή, κατά περίπτωση ο Διοικητής δύναται να επιβάλλουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα:

α) περιορισμό στις αναλήψεις μετρητών
β) απαγόρευση του πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίας
γ) υποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό της λήξης των καταθέσεων προθεσμίας που λήγουν
δ) απαγόρευση ή και περιορισμό ανοίγματος νέων λογαριασμών
ε) μετατροπή καταθέσεων, που βρίσκονται σε λογαριασμούς όψεως/τρεχούμενους, σε καταθέσεις προθεσμίας
στ) απαγόρευση ή και περιορισμό στις συναλλαγές χωρίς μετρητά
ζ) περιορισμό στη χρήση χρεωστικών ή και πιστωτικών ή και προπληρωμένων καρτών
η) απαγόρευση ή και περιορισμό στην εξαργύρωση επιταγών
θ) περιορισμό στις διατραπεζικές συναλλαγές ή και στις συναλλαγές εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος
ι) περιορισμό στις συναλλαγές του κοινού με πιστωτικό ίδρυμα
ια) περιορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων, πληρωμών και μεταφορών
ιβ) οποιοδήποτε άλλο περιοριστικό μέτρο το οποίο Υπουργός ή, κατά περίπτωση, ο Διοικητής κρίνει απαραίτητο να επιβληθεί υπό τις περιστάσεις για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας

1 σχόλιο:

  1. έκαναν ότι ο Βενιζέλος το 1932 και οι δεξιά κυβέρνηση το 1933. Αυτή είναι -περίπου- η πρακτική εφαρμογή της "αριστερής'' πολιτικής που προτείνεται για την Ελλάδα. Το πανηγύρι άρχισε.
    ένας αλλος

    ΑπάντησηΔιαγραφή