Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Για την κομματική οικοδόμηση

Για την Κομματική Οικοδόμηση

Για να οικοδομήσουμε πρέπει να αποκρυσταλλωθεί σε βάθος χρόνου η συστηματική διείσδυση στην εργατική τάξη, στις λαϊκές μάζες, με όρους διαφώτισης, κινήματος, πρωτοβουλιών δράσης που να τις προσελκύουν. Εξακολουθεί να είναι πολύ αδύνατη η διεύρυνση της δουλειάς μας σε νέους χώρους, σε περισσότερους ανθρώπους, γίνεται ένα συνεχές κλωθογύρισμα γύρω από τους ίδιους ανθρώπους, ενώ αδύνατη είναι ακόμα σχετικά με τις δυνατότητες και παρά τα βήματα που γίνονται η διεύρυνση των μετώπων πάλης, των ίδιων των μορφών δράσης που μπορούν να έχουν μεγάλη ποικιλία, ανάλογα με το πού απευθυνόμαστε.

Σχεδιασμός της Κομματικής Οικοδόμησης
Δράση γύρω από οξυμένα προβλήματα στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους και στη συνοικία, στην πόλη και το χωριό. Συμμετοχή και δράση για συγκρότηση νέων σωματείων, μαζικοποίηση άλλων, δημιουργία σωματειακών επιτροπών, επιτροπών αγώνα, επιτροπών ανέργων, μεταναστών, επιτροπών και πυρήνων του ΠΑΜΕ, με βάση τη σύνθεση και τη δυνατότητα του κάθε χώρου. Ταυτόχρονα, δράση για τη μαζική οργάνωση των αυτοαπασχολούμενων, συμμετοχή και δράση για τη δημιουργία επιτροπών ΠΑΣΕΒΕ, του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, των γυναικείων οργανώσεων της ΟΓΕ, των αγροτικών συλλόγων, της ΠΑΣΥ. Συμμετοχή και δράση χιλιάδων λαϊκών επιτροπών σε όλες τις συνοικίες, τις πόλεις και τα χωριά.

Εξειδικευμένη δουλειά κατά κλάδο και χώρο, ακόμα και κατά κατηγορία και σύνθεση εργαζομένων. Οι προσπάθειες που έγιναν από το ΠΓ, τη Γραμματεία και τα Τμήματα της ΚΕ, που συζητήθηκαν στα όργανα, όπως η ειδίκευση της δουλειάς στις γυναίκες, οι αποφάσεις για τους μαθητές, τις σχολές κατάρτισης, τις τεχνικές σχολές, οι κατευθύνσεις για την οργάνωση της δουλειάς στα τρόφιμα - ποτά, στο εμπόριο - υπηρεσίες, στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, είναι ορισμένες μόνο θετικές πλευρές που όμως δε φτάνουν κάτω ολοκληρωμένα. Στην πορεία ατονεί ο έλεγχος με ευθύνη των οργάνων, με μια κουβέντα γίνεται λειψή δουλειά.

Καλή μελέτη και γνώση του χώρου που βάζουμε ως στόχο για την οικοδόμηση. Εχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε αν ο συγκεκριμένος κλάδος είναι σε κρίση, οδηγείται σε συρρίκνωση, σε πτώχευση κ.λπ. ή έχει μεγάλη κερδοφορία και ανάπτυξη. Πολύτιμη από αυτή την άποψη είναι η συνεργασία και βοήθεια, η αξιοποίηση των επεξεργασιών του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ, της Ιδεολογικής Επιτροπής, η αρθρογραφία του «Ριζοσπάστη» και της ΚΟΜΕΠ. Χρειάζεται γνώση, προετοιμασία για πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, αιτήματα - στόχους που θα προτάξουμε, επιχειρήματα που θα δουλέψουμε, για να γίνεται πιο αποτελεσματική η δράση μας και πάνω απ' όλα η οργάνωση της πάλης των εργατοϋπαλλήλων. Ταυτόχρονα, η καλή γνώση της σύνθεσης των εργαζομένων σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς μάς διευκολύνει στην καλή εξειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση, παίρνοντας υπόψη και τα ειδικά γνωρίσματα και προβλήματα, βάσει των οποίων θα κάνουμε τη διαφώτιση, τη ζύμωση, την προπαγάνδα, ακόμα και τις μέθοδες προσέγγισης που θα επιλέξουμε - ποιοι από την Αχτίδα, τις ΚΟΒ θα χρεωθούν να πιάσουν επαφή (π.χ. γυναίκες, νέες ηλικίες) κ.λπ.

Υπολογισμός των διαθέσιμων κομματικών δυνάμεων στον κλάδο αλλά και σε κάθε τόπο δουλειάς, καθώς και των επιρροών και της κατάστασης του συνδικαλιστικού κινήματος (εάν υπάρχει σωματείο κ.ο.κ.). Διαφορετικός θα είναι ο σχεδιασμός σε χώρους όπου δρα ΚΟΒ του ΚΚΕ ή ΟΒ της ΚΝΕ από εκείνον σε χώρους που έχουμε μόνο κομματικές επαφές ή επιρροή, αλλά θα έχει εντελώς διαφορετικά στοιχεία ο σχεδιασμός σε χώρους που είναι «γκέτο», όπου δεν υπάρχει ούτε κομματική ούτε συνδικαλιστική επαφή.

Να αποκτήσουμε στη δράση μας και στην επαφή μας με τον κόσμο ευρύτερη οπτική των προβλημάτων που τον απασχολούν. Η αποτελεσματικότητα της στρατολογίας και της οικοδόμησης προϋποθέτει συγκεκριμένη ατομική και συλλογική βοήθεια καθοδήγησης στα στελέχη και μέλη της ΚΟΒ για την οργάνωση και την προώθηση της δουλειάς αυτής. Ο κομμουνιστής και η κομμουνίστρια πρέπει να γνωρίζουν προβλήματα που δυσκολεύουν τον εργάτη ή την εργάτρια, τον υπάλληλο, το φτωχό αγρότη, τον αυτοαπασχολούμενο να κάνει το βήμα, να οργανωθεί, ακόμα και ιδιαίτερες πλευρές των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στο εργασιακό, οικογενειακό περιβάλλον. Στα όργανα και στις ΚΟΒ να συζητάμε συνδυασμένα τη δουλειά στον κάθε κλάδο, στο χώρο δουλειάς του κομματικού μέλους, στο χώρο κατοικίας του. Μας ενδιαφέρει εάν ο συνάδελφος δεν έχει να πληρώσει το ενοίκιο, το ρεύμα, εάν έχει τη γυναίκα του στο νοσοκομείο, εάν δεν παίρνουν το παιδί του στον παιδικό σταθμό, εάν δεν έχει λεφτά να στείλει το παιδί του να σπουδάσει ενώ πέρασε στο πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη κ.ο.κ. Επιστράτευση δυνάμεων για την οικοδόμηση και το πιάσιμο των στόχων στρατολογίας από ευρύτερες δυνάμεις των κλαδικών, των εδαφικών Οργανώσεων, από ΚΟΒ, Αχτίδες κ.λπ. Συγκεκριμένες χρεώσεις να βρουν επαφές από τα σπίτια, τη συνοικία. Να ασχοληθεί η κομματική ομάδα του κλαδικού συνδικάτου, να δει τι επαφές συνδικαλιστικές έχει στα διάφορα εργοστάσια του στόχου, στο σούπερ μάρκετ της συνοικίας, στο νοσοκομείο που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Π.χ., όταν μιλάμε για οικοδόμηση στους ΟΤΑ, είναι υποχρέωση της δημοτικής κομματικής ομάδας, των εκλεγμένων μας δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έρχονται σε συχνή επαφή με εργαζόμενους στους ΟΤΑ, μέσα από περιοδείες ή με αφορμή προβλήματα και αιτήματά τους, να ασχοληθούν με το ζήτημα της στρατολογίας - οικοδόμησης.

Ενασχόληση των οργάνων με τη δουλειά στα σύμμαχα με την εργατική τάξη στρώματα, όπως κυρίως με τους αυτοαπασχολούμενους στα αστικά κέντρα και την οργάνωση της μικρής, φτωχής αγροτιάς στην ύπαιθρο. Τα καθοδηγητικά όργανα δεν ασχολούνται μέχρι σήμερα, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις, με τα σύμμαχα αυτά στρώματα. Πρέπει να προβληματιστούμε πάνω σε πιο κατάλληλες μορφές μαζικής οργάνωσης των φτωχών αγροτών, των αγροτο-εργατών, άλλων τμημάτων, όπως λαϊκατζήδες, αντίστοιχα για τους ΕΒΕ κ.λπ. Να ενισχυθούν οι Κομματικές Οργανώσεις χωριών της υπαίθρου, καθώς και οι Κομματικές Οργανώσεις των ΕΒΕ στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ειδική δουλειά με τα νέα μέλη
Τέλος, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που πρέπει ξεχωριστά να μας απασχολήσει είναι αυτό των δόκιμων μελών και η προεργασία που πρέπει να γίνεται στο διάστημα της δοκιμασίας μέχρι να πάρει με απόφαση της ΚΟΒ τον τίτλο του μέλους του Κόμματος. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό ζήτημα που πρέπει να υλοποιείται μόνο και μόνο επειδή το λέει το καταστατικό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται γραφειοκρατικά, σαν μια ρουτίνα που απλώς πρέπει να γίνει. Από κάθε άποψη είναι ζήτημα ουσίας για το νέο μέλος του ΚΚΕ, για την πορεία του σε αυτό και στην επαναστατική πάλη. Οπως λέει και η λαϊκή ρήση, «με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις». Αμα από την αρχή της κομματικής του ζωής ο σύντροφος δε στηριχτεί, τότε είναι σίγουρο ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις αργότερα. Συνεπώς χρειάζεται να επεξεργαστούμε και εδώ ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στην ΚΟΒ για κάθε νέο μέλος, όπως: Ποιος τον χρεώνεται, κάνει συνεργασία μαζί του, του λύνει απορίες, ερωτήματα, του μαθαίνει τις διαδικασίες, την τήρηση του καταστατικού.

Παράλληλα, πρέπει να τον εντάξουμε σε ταχύρρυθμο πρόγραμμα απλών ιδεολογικών μαθημάτων μαζί με άλλους νέους δόκιμους συντρόφους.

Να μάθει ν' αγοράζει τον «Ριζοσπάστη» καθημερινά, να τον βοηθήσουμε να μάθει να τον διαβάζει.

Να τον χρεώνουμε νέα καθήκοντα στο μαζικό του χώρο, να τον βοηθάμε να αντεπεξέλθει.

Να μιλήσουμε και να του εξηγήσουμε συγκεκριμένα για τη συνδρομή του, που πρέπει μόνος του να φροντίζει να την πληρώνει κάθε μήνα, να ανοιχτεί στον κύκλο γνωριμιών του από την αρχή για την εξόρμηση με κουπόνι, να μάθει ν' ανανεώνει συνεχώς τον κύκλο γνωριμιών και ενισχυτών του Κόμματος, τον περίγυρό του κ.λπ.

Αποσπάσματα από την Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ για την Κομματική Οικοδόμηση, 21 Γενάρη 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου