Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

902-Στίγμα για την αστική δημοκρατία οι σιδηροδέσμιοι εργάτες-συνδικαλιστές


via Κόκκινος Άνεμος

1 σχόλιο: