Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Antonio Gramsci-Τα τετράδια της φυλακής. Φιλελευθερισμός και κράτος

[...] Οι ιδέες του κινήματος για Ελεύθερο Εμπόριο βασίζονται σε ένα θεωρητικό σφάλμα του οποίου η πρακτική καταγωγή δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Βασίζονται σε μια διάκριση της πολιτικής σφαίρας [political society] και της κοινωνίας των ιδιωτών [civil society] η οποία κατασκευάζεται και παρουσιάζεται ως οργανική, ενώ στην ουσία είναι απλώς μεθοδολογική. Έτσι, υποστηρίζεται πως η οικονομική δραστηριότητα ανήκει στην κοινωνία των ιδιωτών, και ότι το Κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει για να την ρυθμίσει. Αλλά εφόσον στην πραγματικότητα η κοινωνία των ιδιωτών και το Κράτος είναι ένα και το αυτό, πρέπει να ξεκαθαριστεί πως και το laissez-faire είναι μια μορφή κρατικής "ρύθμισης", το οποίο εισάγεται και συντηρείται με νομοθετικά και εξαναγκαστικά μέτρα. Είναι μια ενσυνείδητη πολιτική, που έχει επίγνωση για τους στόχους της, και όχι η αυθόρμητη, αυτοματική έκφραση των οικονομικών δεδομένων. Συνεπώς, ο φιλελευθερισμός του laissez-faire είναι πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να αλλάξει --στον βαθμό που αποβεί νικηφόρο-- το ηγεμονικό προσωπικό του Κράτους, και να αλλάξει το οικονομικό πρόγραμμα του Κράτους-- με άλλα λόγια, την κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
[1933-34· 1930-32]
Μτφρ.: Lenin Reloaded

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου