Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Αντικομμουνισμός και "αντικκεδισμός"

Το ερώτημα (σχηματικά: δεν είναι άραγε διαφορετικό πράγμα ο "αντικομμουνισμός" από τον "αντικκεδισμό";) τέθηκε ρητά στο ιστολόγιο και είναι σημαντικό να συζητηθεί, όχι μόνο γιατί είναι ένα επαναλαμβανόμενο στο δημόσιο λόγο ερώτημα, αλλά και γιατί είναι δυνητικά κρίσιμο για την περίοδο που έρχεται.

Θεωρώ την ιστορική απάντηση σ' αυτό αφενός υποχρεωτικά μακροσκελέστατη και αφετέρου δυνητικά ικανή να οδηγήσει σε διχογνωμία, το ίδιο ή και περισσότερο από το ίδιο το ερώτημα. Για αυτό το λόγο, θα επιχειρήσω να δώσω μια λογική/φιλοσοφική απάντηση, χωρίς βέβαια να εξισώνω τη μία μεθοδολογική οδό με την άλλη.

Προφανώς, ανάμεσα στις αρνητικού χαρακτήρα έννοιες "αντικομμουνισμός" και "αντικκεδισμός" μεσολαβεί, στο καταφατικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ άφθαρτης/απόλυτης Ιδέας (κομμουνισμός) και απτής, ιστορικά συγκυριακής και πεπερασμένης ενσάρκωσής της (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας). Βρισκόμαστε, για να το πω σχηματικά, στο ίδιο πεδίο που βρίσκεται και ο Χέγκελ όταν διακρίνει μεταξύ του κράτους ως Ιδέας και του κράτους ως εμπειρικής πραγματικότητας. Εμείς βέβαια δεν θα διαπράξουμε το ιδεαλιστικό του σφάλμα, ανάγοντας την εμπειρική πραγματικότητα πίσω στον άφθαρτο και μεταφυσικό χαρακτήρα μιας Ιδέας.

Θα προτιμήσουμε να προτείνουμε τρεις απλές λογικές σχέσεις ανάμεσα στον "κομμουνισμό" ως έκφραση μιας ιδεολογίας που, ακριβώς επειδή δεν εδράζεται σε κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να διατηρεί μια ιδεατότητα, και στο "ΚΚΕ" ως μια χωρικά και χρονικά πεπερασμένη κωδικοποίησή της. Σχηματικά, η σχέση του δεύτερου με την πρώτη μπορεί να έχει τις εξής λογικές μορφές:

α) Ταυτότητα: Το (όποιο) "ΚΚΕ" είναι η απόλυτη ενσάρκωση της ιδέας του κομμουνισμού. Και συνεπώς ο "αντιΚΚΕδισμός" είναι άμεσα και ουσιαστικά αδιαμεσολάβητα επίσης "αντικομμουνισμός." Θα απορρίψουμε αυτή την ιδέα κάθετα, μιας και ο μεταφυσικός της ιδεαλισμός είναι ο ίδιος ασύμβατος με κάθε μαρξιστική βάση σκέψης και δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην διαστροφή και στρέβλωσή της προς μια θεοκρατική, ουσιαστικά, κατεύθυνση.

β) Αντίθεση: Το (όποιο) "ΚΚΕ" είναι η απόλυτη άρνηση της ιδέας του κομμουνισμού. Σύμφωνα με αυτή την δεύτερη υπόθεση, είναι η υποστήριξη στο ΚΚΕ που εκφράζει τον "αντικομμουνισμό" και η σφοδρή του απάρνηση που φανερώνει έναν γνήσιο κομμουνισμό, μια αυθεντική σχέση με την ιδέα του κομμουνισμού ή με τον κομμουνισμό ως ιδέα. Θα απορρίψουμε ευθύς αμέσως και αυτή την υπόθεση, και θα το κάνουμε για δύο βασικούς λόγους:

i) Ως απλή λογική αντιστροφή της πρώτης, η υπόθεση αναπαράγει και τον μεταφυσικό ιδεαλισμό της, έχοντας το επιπλέον σφάλμα ότι δεν το γνωρίζει καν. Είναι μια αντικριτική αντίληψη που προσποιείται πως είναι κριτική, και συνεπώς είναι απλώς διπλά αντικριτική.

ii)  Είναι μια λογικά μη ελέγξιμη πρόταση εφόσον, χωρίς το βάρος του να δηλώσεις ρητά σε τι ενσαρκώνεται η ιδέα (αφού δεν ενσαρκώνεται στο όποιο Κομμουνιστικό Κόμμα) και χωρίς να εκθέσεις την ανταγωνιστική αυτή ενσάρκωση εξίσου στην δημόσια κριτική, δηλώνεις κάτι που δεν κάνει ρητές τις προϋποθέσεις του και άρα προάγει όχι τη διαφώτιση ενός ζητήματος αλλά αντίθετα την συσκότισή του, τις αδιαφανείς προϋποθέσεις και προθέσεις. Όπως και ο μεταφυσικός ιδεαλισμός, ο σκοταδισμός είναι φύσει ασύμβατος με τις κριτικές βάσεις του μαρξισμού, και συνεπώς είναι απαράδεκτη συνολικά η πρόταση (β): Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τρόπο συμβατό με την μαρξιστική κριτική λογική η αντίφαση και ασυμβατότητα μεταξύ "κομμουνισμού" και (του όποιου) "ΚΚΕ." Και συνεπώς, δεν μπορείς να είσαι κομμουνιστής και "αντι-ΚΚΕ" ταυτόχρονα.

γ) Διαφορά: To (όποιο) "KKE" δεν είναι ούτε ταυτόσημο με την ιδέα του κομμουνισμού, ούτε αντίθετο με αυτή (ή καθαρή άρνησή της), αλλά διαφορετικό από αυτή. Η διαφορά παίρνει αναγκαστικά την μορφή της μειονεξίας του απτού, μιας και δεν μπορεί η οικουμενική και άχρονη ιδέα να υπολείπεται αυτή της χωρικά και χρονικά πεπερασμένης της έκφρασης. Συνεπώς το (όποιο) "ΚΚΕ" υπολείπεται της ιδέας του κομμουνισμού, δηλαδή είναι μια ατελής μορφή αυτής της ιδέας.

Αυτό σημαίνει ότι είναι λογικά εφικτό να είσαι κομμουνιστής αλλά να μην είσαι ταυτόχρονα ΚΚΕ (πράγμα εντελώς διαφορετικό, φυσικά, απ' το λογικά ανέφικτο του να είσαι κομμουνιστής και ταυτόχρονα "αντι-ΚΚΕ").

Όμως τι σημαίνει στην πράξη να είσαι "κομμουνιστής αλλά όχι και ΚΚΕ";

Εάν θέλουμε να αποφύγουμε την οπισθοδρόμηση στον μεταφυσικό ιδεαλισμό, θα πρέπει να δεχτούμε όχι μόνο ότι κάθε ενσάρκωση της ιδέας θα είναι αναγκαστικά ατελής, αλλά και ότι η ιδέα είναι στην πραγματικότητα μόνο ένα συγκροτητικό πρόταγμα και συνάμα ένα ρυθμιστικό ιδεώδες που επιτρέπει την ιστορική κρίση επί πεπραγμένων και όχι μια ασώματη και αυθύπαρκτη οντότητα κάπου ψηλά στον ουρανό. Εφόσον, τώρα, κάθε δυνητική ενσάρκωση της ιδέας του κομμουνισμού είναι αναγκαστικά ατελής στον ένα ή τον άλλο βαθμό, η λογική λέει πως για κάθε πρόταση κριτικής στην συγκεκριμένη ενσάρκωση πρέπει να αντιστοιχεί και μία πρόταση κατάφασης για μια εναλλακτική, λιγότερο ατελή, ενσάρκωση της ίδιας ιδέας. Εφόσον λοιπόν δηλώνεις κομμουνιστής αλλά όχι ΚΚΕ, πρέπει να είσαι κομμουνιστής και κάτι άλλο, λιγότερο υπολειπόμενο της ιδέας· ο κομμουνισμός σου είναι αναγκασμένος να δηλώσει μια εναλλακτική, πιστότερη ενσάρκωση της ιδέας. Αλλιώς, αν δηλώνεις μεν πως είσαι κομμουνιστής αλλά με μοναδική ενσάρκωση της ιδέας ένα αφηρημένο, ασαφές και πολιτικά μη μεταφράσιμο ιδανικό στο μυαλό σου, επιστρέφουμε στο πρόβλημα του μεταφυσικού ιδεαλισμού που μας οδήγησε να απορρίψουμε τις προτάσεις (α) και (β). 

Μπορείς λοιπόν, στη βάση της λογικής, να δηλώνεις κομμουνιστής και κάτι άλλο από ΚΚΕ, πχ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΥΡΙΖΑ, κλπ, νοουμένου όμως ότι, ακριβώς επειδή υποτίθεται πως είναι η ιδέα του κομμουνισμού που σε καθοδηγεί στο να βρεις το ΚΚΕ ανεπαρκές ως ενσάρκωσή της, δεν επιτρέπεις στην ιδέα αυτή σε κανένα σημείο να συρρικνωθεί στην απλή άρνηση της ανταγωνιστικής ενσάρκωσης του κομμουνισμού που δηλώνει το όνομα "ΚΚΕ" (χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα: ΟΑΚΚΕ). Δεν την αναγάγεις, δηλαδή, σε απλό συνώνυμο της εκ των υστέρων άρνησης του εμπειρικά υπάρχοντος. Αυτό θα ήταν απλός (ή "αφελής") ιδεολογικός μηδενισμός.

Από αυτό το σημείο και μετά, ο ρόλος της αφηρημένης λογικής σταματά και ξεκινά ο ρόλος της ιστορικά απτής λογικής: νοουμένου ότι ο "κομμουνισμός" είναι, μεταξύ άλλων, ένα ρυθμιστικό ιδεώδες, ποιο σύνολο θέσεων, πρόγραμμα, κλπ ανταποκρίνεται θεωρητικά και πρακτικά περισσότερο στην συναντίληψη για την φύση αυτού του ιδεώδους; Η σύγκριση οφείλει να είναι καταφατικού χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι νόμιμο, εφόσον επιθυμείς να συνεχίσεις να δηλώνεις "κομμουνιστής", να απαντήσεις "τα δικά μου, διότι αυτά του ανταγωνιστή μου δεν ανταποκρίνονται". Είναι νόμιμο να απαντήσεις "τα δικά μου, για τον Χ, Ψ, Ω απτό λόγο, ενώ αυτά του ανταγωνιστή μου δεν ανταποκρίνονται διότι υπολείπονται της ιδέας σε όλα τα σημεία στα οποία τα δικά μου ανταποκρίνονται, ενώ δεν ανταποκρίνονται και σε κανένα από τα σημεία στα οποία υπολείπονται τα δικά μου" (πολιτικά προγράμματα, θέσεις, κλπ).

Με αυτές τις προϋποθέσεις είναι εφικτό να είσαι ταυτόχρονα κομμουνιστής αλλά όχι υποστηρικτής του όποιου ιστορικά υπαρκτού και πολιτικά προσβάσιμου Κομμουνιστικού Κόμματος. Χωρίς αυτές, είσαι απλώς αντικομμουνιστής με το πρόσχημα ότι είσαι ενάντιος στο ιστορικά υπαρκτό και πολιτικά προσβάσιμο Κομμουνιστικό Κόμμα.

Σημαίνει αυτό πως οι εκάστοτε λίγο-πολύ συγκυριακές ενσαρκώσεις του (όποιου) Κομμουνιστικού Κόμματος, που άλλωστε δεν είναι ίδιες μεταξύ τους σε βάθος χρόνου ακόμα κι αν το όνομα παραμένει το ίδιο, είναι δεσμευτικές στο διηνεκές; Όχι, καθόλου. Σημαίνει μόνο ότι ένα οποιοδήποτε δεδομένο Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να εκτοπιστεί ως κανονιστικού χαρακτήρα ενσάρκωση της ιδέας του κομμουνισμού όταν υπερκεράζεται και όχι όταν γίνεται απλώς αντικείμενο άρνησης. Και η υπερκέραση, όπως μας έμαθε ο Χέγκελ, είτε γίνεται κάτω απ' την ομπρέλα του ίδιου ονόματος είτε όχι, είναι ταυτόχρονα διατήρηση αυτού που τυγχάνει άρνησης ως πεπερασμένο, ατελές, ανεπαρκές, κλπ. 

Και αλλιώς: δεν υπάρχει κομμουνισμός χωρίς Κομμουνιστικό Κόμμα και δεν υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο να μην είναι η ιστορική άρνηση-και-συνάμα-διατήρηση ενός πρότερου ή ταυτόχρονα υπάρχοντος Κομμουνιστικού Κόμματος· δηλαδή επιτυχημένη κυοφορία μιας νέας κανονιστικού χαρακτήρα ενσάρκωσης της κομμουνιστικής ιδέας σε έναν συγκεκριμένο χώρο και τόπο.

41 σχόλια:

 1. Eνα πράγμα που μάλλον πρέπει να υπενθυμίσουμε στους μη-ΚΚΕ φίλους μας, είναι ότι αντιστρέφοντας, σίγουρα δεν μπορείς να είσαι αντικομμουνιστής χωρίς να είσαι αντι-ΚΚΕ. Αυτό ίσως να δίνει και ένα μπούσουλα για την συνέχεια της κουβέντας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ καλό κείμενο!! Και ιδίως η τελευταία παράγραφος έχει πολύ ζουμί!

  Και αλλιώς: δεν υπάρχει κομμουνισμός χωρίς Κομμουνιστικό Κόμμα και δεν υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο να μην είναι η ιστορική άρνηση-και-συνάμα-διατήρηση ενός πρότερου ή ταυτόχρονα υπάρχοντος Κομμουνιστικού Κόμματος· δηλαδή επιτυχημένη κυοφορία μιας νέας κανονιστικού χαρακτήρα ενσάρκωσης της κομμουνιστικής ιδέας σε έναν χώρο και τόπο.

  Η συνέχεια του κειμένου είναι ο προβληματισμός για το τι κάνει ένας κομμουνιστής εάν το ΚΚ της χώρας του είναι ρεφορμισμένο/σοσιαλδημοκρατικό, και οι υπόλοιπες οργανώσεις έχουν χαρακτήρα σέχτας (στα ορια της παραθρησκευτικής οργάνωσης). Κατάσταση που είναι κανόνας στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξαιρετικό άρθρο.
  Να κάνουμε έναν πρακτικό διαχωρισμό. Όταν η αστική τάξη κάνει αντικκεδισμό, ουσιαστικά κάνει και αντικομμουνισμό και το αντίστροφο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ΚΚΕ από κάθε άποψη (για ιστορικούς λόγους, γιατί έχει λαϊκή απήχηση, γιατί έχει στενές σχέσεις με την εργατική τάξη κλπ.) είναι ο κύριος εκφραστής στη χώρα μας της κομμουνιστικής ιδεολογίας και στη συνείδηση μεγάλου μέρους του λαού σχεδόν ταυτίζεται με αυτήν. Οι αστοί το ξέρουν καλά αυτό. Από την άλλη, όταν κάποιος που ασπάζεται την κομμουνιστική ιδεολογία αλλά ανήκει σε κάποιο εξωκοινοβουλευτικό κόμμα (π.χ. κάποιος ΜουΛου) όταν κάνει αντικκεδισμό, δεν το κάνει για να κάνει ταυτόχρονα και αντικομμουνισμό, άσχετα αν το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να λειτουργήσει έτσι (υπό προϋποθέσεις) σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως γιατί δίνει άλλοθι στην αστική προπαγάνδα. Θα συμφωνήσω πάντως απόλυτα με την φράση στο κείμενο: συνεπώς, δεν μπορείς να είσαι κομμουνιστής και "αντι-ΚΚΕ" ταυτόχρονα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εάν ήταν απλή υπόθεση να αρνηθείς το ΚΚΕ χωρίς να γίνεις αντικομμουνιστής, τότε ο Ανδρουλάκης και ο Λοβέρδος, ο Καζάκης ή ο Coletti θα ονομάζονταν ακόμα γενική συναινέσει κομμουνιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν αμφιβάλλω ότι τύποι σαν τον Ανδρουλάκη και τον Καζάκη, δεν θα δίσταζαν να αποκαλέσουν τον εαυτό τους κομμουνιστή. Δυστυχώς στο ίδιο τσουβάλι θα μπορούσα να βάλω και πολλούς άλλους (Τσίπρα π.χ.) που όχι με γενική αλλά με μερική (και σημαντική) συναίνεση θα γινόταν δεκτό ότι είναι κομμουνιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, που ανοίγει δρόμους και σε μια βαθειά πολιτική συζήτηση, για την πολιτική, ιδεολογική και συνεπαγόμενα οργανωτική προσέγγιση του κομμουνιστικού προτάγματος ως απόροοια αποδοχής της μαρξιστικής θεωρήσης της ιστορίας και της λενινιστικής επέκτασής της, στο επίπεδο του ταξικού πολιτικού αγώνα όπου εκεί προβάλλεται στην διττή διαλεκτική σχέση κομμουνιστικης στρατηγικής και τακτικής, εκείνου του κοομμουνιστικού φορέα που σε μια συγκεκριμένη πολιτική περίοδο ενσαρκώνει την κομμουνιστική δυνατότητα ως πραγματική κοινωνική επιλογή.

  Το ερώτημα βέβαια της υπάρξης και των όρων ύπαρξης εκείνου του κομμουνιστικού φορέα που είναι σε θέση στην πολιτική περίοδο που διανύουμε, να συμβάλλει στην πραγμάτωση της κομμουνιστικής προοπτικής παραμένει κατα την γνώμη μου ιστορικά και κοινωνικά αναπάντητο.Και μάλλον ιστορικά δικαιολογημένα.

  Αναδημοσιεύω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ, όχι τόσο για την αναδημοσίευση όσο για την κατανόηση του πνεύματος της ανάρτησης.

   Διαγραφή
  2. Θεωρώ,ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, καθώς έχει ήδη καθυστερήσει. Σε αυτό το πλαίσιο η ανάρτηση σου συμβάλλει σημαντικά σε μια τέτοια συζήτηση.

   Διαγραφή
  3. Είναι μια πολύ απαιτητική και δύσκολη συζήτηση. Χρειάζεται την σύνθεση εμπειρικών-ιστορικών διαστάσεων σε ό,τι αφορά την απτή πορεία ομάδων που έχουν αποσπαστεί από το κόμμα (και δημιούργησαν άλλα κόμματα) αλλά και του ίδιου του κόμματος και των τρόπων με τους οποίους ανταποκρίθηκε στα σχίσματά του, και, απ' την άλλη, φιλοσοφική διερεύνηση, όπου και βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμες τις ιδέες του Μπαντιού για την αποστασία, την πιστότητα, και την προδοσία ως σημεία αναφοράς.

   Η άρνηση πχ ενός δεσμού με το Κόμμα, η ανικανότητα διαχείρισης του καταφατικού στοιχείου σ' αυτόν τον δεσμό είναι καταστροφική. Αποδοχή του δεσμού, απ' την άλλη, δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ταύτιση, ούτε οργανωτικά, ούτε ιδεολογικά. Δεν σημαίνει υποτέλεια στον δεσμό. Σημαίνει απλά αποδοχή ενός δεσμού που δεν μπορεί να κοπεί χωρίς το κόστος της στρέβλωσης (ψυχικής, ιδεολογικής) σ' αυτόν που τον κόβει.

   Διαγραφή
 7. Δεν μου ειναι σαφες τι οριζεται ως αντικουκουεδισμος. Η κριτικη? Η σκληρη κριτικη? Η επιμονη σε οργανωτικη αυτονομια? Η μη συμπορευση? Η μη ανευ ορων(*) συπορευση? Η μη ψηφιση? Η μη κομματικη ενταξη ακομα ακομα?? Ολα τα παραπανω?

  (*)Αν πχ η απαραιτητη προυποθεση της συμπορευσης οπως τιθεται πολλες φορες απο το ΚΚΕ ειναι το να σωπασουμε σε πραματα που εμας μας ενδιαφερουν καπως παραπανω, για να μην διαρραγει το αδιαιρετο του ξερωγω ΠΑΜΕ.

  Με λιγα λογια, αν δεχτω οτι στα σημεια το ΚΚΕ ειναι οντως η πιο προωθημενη μορφη κομουνιστικου κομματος που διαθετουμε, τι κανω με τα σημεια που χανει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που βλέπεις στη φωτό του ποστ. Η νοοτροπία, πολλαπλώς εκπεφρασμένη (δεν θέλω να κάνω κόπι πέιστ από δεκάδες σάιτ όπου την έχω δει σε ποστ και σχόλια, για ευνόητους λόγους) ότι η ύπαρξη του ΚΚΕ είναι ανασταλτική για τον "αγώνα" του "νέου επαναστατικού υποκειμένου", και ότι αν δεν διαλυθεί το γαμημένο δεν μπορούμε να επαναστατήσουμε δεόντως.

   Διαγραφή
  2. Αχα, οκει. Νομιζω, τη συγκεκριμενη αποψη μπορεις να την καταρριψεις και απλουστερα, χωρις Χεγκελ, μονο με Ροζα Λουξεμπουργκ :)

   Διαγραφή
 8. Για την ιστορία, ο Καζάκης δηλώνει κομμουνιστής και πρόσφατα ο καημένος ο Ανδρουλάκης είπε πως είναι ελευθεριακός κομμουνιστής.Τον τελευταίο βέβαια δεν είναι να τον παίρνεις στα σοβαρά, μιας και ανήκει στην κατηγορία Βερύκιου, Αυτιά και Ψωμιάδη (όχι του μάκη).

  Όσο για τον προβληματισμό σου, μια συλλογικότητα η οποία έχει θέσει ως ορίζοντά της, ως πρόταγμά της τον κομμουνισμό και ταυτοχρόνως η πολιτική και η συμπεριφορά της είναι προεικονιστική (figurative politics), δεν θα άξιζε άραγε να ονομάζεται περισσότερο κομμουνιστική από οποιοδήποτε Κ.Κ ή αυτοαποκαλούμενο κομμουνιστικό κόμμα?Και προσοχή, εσύ έκανες λόγο περί Ιδέας του κομμουνισμού, η οποία μπορεί για κάποιους να είναι ασαφής ή να είναι σαφέστατη και περιεκτική, αλλά ΣΙΓΟΥΡΑ δεν ταυτίζεται με το τι έχει λεχθεί για τον δρόμο που οδηγεί ασυμπτωτικά,σπειροειδώς ή δεν ξέρω γω πως στην πραγμάτωση αυτής της Ιδέας.

  JKL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς, δεν ανήκει στην διακριτική σου ευχέρεια να επιλέξεις να δω εγώ το ένα σου σχόλιο ανεξάρτητα από το άλλο. Αυτό αφορά την δική μου κρίση.

   Κάνεις λοιπόν λόγο για μια συλλογικότητα της οποίας η πολιτική και συμπεριφορά είναι "προεικονιστική" (του "κομμουνισμού-που-θα-ρθει", φαντάζομαι). Αλλά επειδή το παρόν δεν ανήκει σε αυτό το ωραίο και ανέξοδο καθεστώς, δεν έχεις και κανένα πρόβλημα να ρίξεις κι ένα βίντεο για τους Χαλυβουργούς που "κάνουν παρέα Χρυσαυγίτες."

   Εγώ λοιπόν, σε αντίθεση με σένα, ενδιαφέρομαι για αυτό που υπάρχει. Ή καλύτερα, αυτό που υπάρχει και στο οποίο εγώ (εσύ δεν έχεις καμία τέτοια υποχρέωση) εντοπίζω μια λυτρωτική διάσταση (αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, αγωνιστικότητα, θάρρος, πείσμα, αλληλοστήριξη, υπέρβαση των συνθηκών που με καταδικάζουν στη θέση του παθητικού αποδέκτη της ζωής μου), αυτό λοιπόν το υπερασπίζομαι και μεριμνώ για αυτό.

   Εσύ, από την άλλη, το κατουράς, αλλά βέβαια υπάρχει πάντα η προεικόνιση και τα figurative politics. Τα οποία σου χαρίζω και μένω εκεί που βρίσκομαι.

   Διαγραφή
 9. αααα και δεν το βάζω προβοκατόρικα.Θα ήθελα να σχολιάσεις το παρακάτω βίντεο.

  http://www.youtube.com/watch?v=5b8TBnbNoUo

  JKL

  (δεν θα ήθελα αυτό το σχόλιο να σταθεί αφορμή για να απαντήσεις με διαφορετικό απ΄ότι θα σκόπευες ύφος στο πρώτο μου σχόλιο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Έ όχι, ρε παιδιά!
  http://www.youtube.com/watch?v=5b8TBnbNoUo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @Ανώνυμος και JKL (στάλθηκε και τρίτο σχόλιο με το ίδιο βίντεο αλλά παράκληση να μην το δημοσιεύσω):

  Εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός του βίντεο αυτού και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το σχολιάσω (το βίντεο και το γεγονός ότι το καταθέτετε ασμένως και ομαδικώς):

  Πρώτον, όλοι σας γνωρίζετε ότι η ΧΑ τοποθετήθηκε ενάντια στην απεργία, και το σχετικό κείμενο δημοσιεύτηκε εδώ. Η επίσκεψή της μαρτυρά αλλαγή πολιτικής γραμμής και αυτό οφείλεται στο ότι η απεργία δεν έχει λυγίσει και προφανέστατα νιώθουν ότι δεν τους συμφέρει η αρχική τους στάση για το προφίλ που θέλουν οι ίδιοι να περάσουν. Δεν το αναφέρετε, δεν σας ενδιαφέρει καν προφανώς. Ούτε η μπηχτή περί μαύρου μετώπου, Άδωνι, Βορίδη που πετάει ο Σιφωνιός, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο χωρίς να βλάψει τους ίδιους τους απεργούς με τα λεβεντόπαιδα που τους "θυμήθηκαν καθυστερημένα επειδή είχαν δουλειές."

  Δεύτερο, όλοι όσοι διαβάζετε το μπλογκ γνωρίζετα ότι είπα ότι με τα λόγια του ίδιου του Σιφωνιού, το ΠΑΜΕ δεν μπορούσε να περάσει ούτε έξω απ' τη Χαλυβουργία προ διετίας και είναι το μόνο μέλος του ΚΚΕ στους 400. Έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στο τι σημαίνει αυτό. Ούτε αυτό σας απασχόλησε.

  Τρίτο, γνωρίζετε ότι μια ομάδα Χαλυβουργών δεν είναι μια πολιτική συλλογικότητα και ότι ο Σιφωνιός δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για αυτήν αυτοβούλως. Σας διαβεβαιώ ότι αν μπορούσε να αποφασίζει, αν δεν ήταν συνδικαλιστής που υπηρετεί πιστά στο πόστο που έχει, ο Χρυσαυγιτης θα είχε λιγότερα δόντια απ' τον ίδιο. Αλλά ούτε αυτό σας απασχολεί. Προφανώς νομίζετε ότι η απεργία είναι κάτι σαν κατάληψη φοιτητών σε πανεπιστήμιο. Ή ότι οι απεργοί οφείλουν να αρνηθούν το φαγητό γιατί προέρχεται από Χρυσαυγίτες. Και προφανώς, ότι το καλύτερο πράγμα για αυτούς, θα ήταν το βίντεο να δείχνει συμπλοκές και ξύλο. Αυτό προφανέστατα θα ευχαριστούσε εσάς και αυτούς που σκέφτονται όπως εσείς, αλλά δεν θα πρόσφερε το παραμικρό στους ίδιους.

  Η πλήρης απουσία ενδιαφέροντος για στοιχειώδη πράγματα, προφανέστατα για κάθε άνθρωπο που έχει επαφή με το τι είναι το εργατικό κίνημα, ο συνδικαλισμός, ο εργάτης, μια απεργία 108 ημερών που αγωνίζεται να επιβιώσει, κλπ, μου δημιουργεί την αίσθηση ότι στην τελική, θα ήσασταν πάρα πολύ ενδιαφέροντες συνομιλητές αν ήμουν στο τρίτο έτος του προπτυχιακού, ήταν 1990, είχαμε όλοι χαρτζιλίκι για τα βασικά και οι Νιρβάνα έβγαζαν το Nevermind. Αλλά δεν είναι 1990, ο Kurt Kobain αυτοκτόνησε, τα λεφτά τέλειωσαν, κι εγώ δεν είμαι 20 ετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Σκέφτομαι: Ο Σιφωνιός δεν θυσίασε τη συλλογικότητα των Χαλυβουργών που δεν είναι ομοϊδεάτες του ή μέλη του κόμματος και έβαλε το ΚΚΕ στην άκρη.

  Κι εσείς θυσιάζετε 399 μη κομμουνιστές που έχουν περάσει τα πάνδεινα για να χτυπήσετε έναν που πιστεύετε ότι χρησιμεύει για χτυπήσετε το κόμμα του.

  Και αυτή είναι η διαφορά του κομμουνιστή και του αντικομμουνιστή. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά.

  Τίποτε άλλο δεν θα πω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αυτά είναι και τα όρια του εργατικού κινήματος. Το ιερό μεροκάματο κλπ. Και όταν έρθει προεκλογικά ο Μπατσόκος υποψήφιος της περιοχής, με το προφίλ που θέλει να περάσει κι αυτός, να του ρίξει κι αυτουνού μια μπηχτή να του βγάλει το μάτι. Αμ πώς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αυτό το video θα μπορούσε πιθανότατα να συνδυαστεί με τα γραφόμενα σου στα κοκτέιλ 123 και 124. Το timing που τα "παιδιά" που είναι "και αυτοί εργαζόμενοι" είχαν "ρεπό" δε μου φαίνεται τόσο τυχαίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. http://www.youtube.com/watch?v=5b8TBnbNoUo

  ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΑΙΣΧΟΣ!!Οι χρυσαυγίτες στη Χαλυβουργία κι ο κνίτης Σιφωνιός τους χειροκροτάει!!

  Ο Περισσός μπάζει τους μαχαιροβγάλτες στο εργατικό κίνημα

  Η Χρυσή Αυγή, με τους αρχηγούς των συμμορίτικων και δολοφονικών ταγμάτων της Κασιδιάρη και Παναγιώταρο πήγε για "συμπαράσταση" δήθεν στους εργάτες της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Ασπρόπυργο.  Εκεί λοιπόν, με τα γάλατα και τα σάντουιτς γαρνιρισμένα με αυτοκολλητάκια "Ψηφίζουμε ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ για να ξεβρωμίσει ο τόπος" τους υπόδεχτηκε ο επικεφαλής του σωματείου και μέλος του κόμματος του Περισσού Σιφωνιός, ο οποίος τους ακούει με χαρά, χειροκροτάει και στο τέλος μιλάει έχοντάς τους δίπλα και λέει ότι "όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό μας" (εκείνη την ώρα στο πλευρό του είναι οι δύο αρχιναζί, οι οπαδοί του Χίτλερ και των SS).  Δεν είναι αστείο ούτε όνειρο, είναι αλήθεια!! Δείτε το βίντεο (το λινκ πάνω πάνω).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλη η βορβορώδης χυδαιότητα που στέλνεται θα δημοσιεύεται.

   Θέλω να τη θυμούνται όλοι.

   Διαγραφή
 16. Ά ρε αδερφέ, μας έχουν και τους δυο συνθλίψει οι -ισμοί πολύ νωρίτερα...
  Keep on rockin' κι όπου μας βγάλει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Όταν μιλάς για χυδαιότητα, εννοείς αυτό το σιχαμερό υποκείμενο το Σιφωνιό, τους μαχαιροβγάλτες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής που αυτός χειροκροτάει στο βίντεο, τον Περισσό και όλο του το μηχανισμό ή όλους τους παραπάνω;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Τεσπα, δεν θα δώσω συνέχεια στο θέμα με το βίντεο.Θα απαντήσω στο αρχικό σου σχόλιο,που, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν περισσότερο απάντηση στο δεύτερό μου σχόλιο με το βίντεο.

  λες:

  "Κάνεις λοιπόν λόγο για μια συλλογικότητα της οποίας η πολιτική και συμπεριφορά είναι "προεικονιστική" (του "κομμουνισμού-που-θα-ρθει", φαντάζομαι). Αλλά επειδή το παρόν δεν ανήκει σε αυτό το ωραίο και ανέξοδο καθεστώς, δεν έχεις και κανένα πρόβλημα να ρίξεις κι ένα βίντεο για τους Χαλυβουργούς που "κάνουν παρέα Χρυσαυγίτες."

  Εγώ λοιπόν, σε αντίθεση με σένα, ενδιαφέρομαι για αυτό που υπάρχει. Ή καλύτερα, αυτό που υπάρχει και στο οποίο εγώ (εσύ δεν έχεις καμία τέτοια υποχρέωση) εντοπίζω μια λυτρωτική διάσταση (αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, αγωνιστικότητα, θάρρος, πείσμα, αλληλοστήριξη, υπέρβαση των συνθηκών που με καταδικάζουν στη θέση του παθητικού αποδέκτη της ζωής μου), αυτό λοιπόν το υπερασπίζομαι και μεριμνώ για αυτό."

  Όλοι ενδιαφερόμαστε για αυτό που υπάρχει τώρα.Αυτό μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς, αλλά δεν νομίζω να καταργεί την αναγκαία κατά την γνώμη μου προεικονιστική πολιτική.Αλλά ακόμα και αν έχεις αποκλίσεις από την τελευταία, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι η πολιτική των κομμουνιστικών κομμάτων μόνο προεικονιστική του της Ιδέας του κομμουνισμού δεν είναι.Αφελής ερώτηση:Γιατί ο 902 να μην είναι αυτοδιαχειριζόμενος απο τους κομμουνιστές?Γιατί δεν φροντίζει το ΚΚ ώστε να μην μπορέσουν να υπάρξουν εκείνες οι συνθήκες όπου θα οδηγήσουν στην αναγκαία απόλυση άλλων κομμουνιστών?Αυτό βέβαια ισχύει και για όλα τα άλλα αυτοαποκαλούμενα κομμουνιστικά και δεν έχει να κάνει μόνο με το ΚΚΕ (για να μην λες για αντι-κκεδισμο).Αυτά που λες (αλληλεγγύη,αξιοπρέπεια κλπ) δεν είναι ίδιον μόνο του ΚΚΕ προφανώς και σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο απόλυτα όσο τα παρουσιάζεις.

  JKL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σου αρέσει η παρέα που απέκτησες, JKL;

   Διαγραφή
  2. Γιατί με ταυτίζεις με αυτούς?Δεν τα ξέρω τα παιδιά, παρόλο που θα περίμενα και θα ήθελα μια πιο υπεύθυνη στάση της μαχόμενης εργατικής τάξης απέναντι στους ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ εχθρούς της εργατικής τάξης.Εγώ την θέση σου για το εν λόγω γεγονός ήθελα να ακούσω.Δεν υπονόησα ΠΟΤΕ ότι οι χαλυβουργοί είναι φασίστες ή κάτι άλλο.Δεν χάνατε την ευκαιρία να κατηγορείτε τις πλατείες για το (υπαρκτό) φασιστικό στοιχείο στο οποίο έδωσε χώρο ο αναπόφευκτα ενύπαρκτος μικροαστικός χαρακτήρας αυτού του φαινομένου.Τις σχέσεις του μικροαστισμού με τον φασισμό τις ξέρουμε.Εδώ όμως δεν μιλάμε για μικρο-ιδιοκτήτες και για μικρο-εμπόρους που αν και υπάλληλοι των αφεντικών, θεωρούν νόμιμο και καλό να ταυτίζονται φαντασιακά με τα αφεντικά.Αυτά τα λέω σε ένα άτομο που παλιότερα είχε δημοσιεύσει το παρακάτω:

   http://radicaldesire.blogspot.com/2011/06/blog-post_12.html

   JKL

   Διαγραφή
 19. Απάντησα διεξοδικά για το θέμα νομίζω. Και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο οι ευθείες χυδαιότητες που είναι χυδαιότητες. Όταν κάποιος γράφει για άτομα με οικογένειες που έχουν 108 μέρες χωρίς μισθό ότι βάζουν πάνω από όλα "τον ιερό μισθό", θα μού επιτρέψεις μια αίσθηση αηδίας.

  Μικροαστικό στοιχείο: εντελώς αβάσιμη η σύγκριση. Δεν έχεις να κάνεις με πολιτική συλλογικότητα η οποία κάνει μια πολιτική δράση. Έχεις να κάνεις με απεργούς που αναγκαστικά τοποθετούνται απέναντι στον εργοδότη. Βρίσκονται στο εργοστάσιο αναγκαστικά σαν μέρος της απεργίας. Τους επισκέπτονται τα φασιστόπουλα. Θέλεις να μού πεις πρακτικά, τι θα πρότεινες ΕΣΥ να κάνουν; Πρότεινέ το.

  Ξέρεις, αν και ήρθες στο ιστολόγιο με αφορμή τα όσα είπα για Ίντυ, ΣΧΣ και Λιβύη, δεν σε έχω δει μια φορά να πάρεις θέση ούτε για αυτό.
  Προτιμάς να παίζεις στο γήπεδο που θες, which is fine with me βέβαια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπου "το γήπεδο που θες": accountability for self: zero. "Δεν ήμουν εγώ, δεν ξέρω, τι δουλειά έχω εγώ", κλπ.

   Και, φυσικά, "accountability for others: maximum." "Γιατί ο Ρίζος έτσι, γιατί ο Σιφωνιός αλλιώς, κλπ".

   "Fine with me": Επειδή ο καθένας βλέπει και κρίνει, σε τελική ανάλυση, σωστά. Και αυτό είναι που με νοιάζει. Αυτός που προτιμάει αυτό που κάνεις σωστά θα κρίνει, γιατί αυτό τον εκφράζει ως πολιτική ηθική και αντίληψη. Και αυτός που προτιμάει αυτό που κάνω, πάλι σωστά θα κρίνει, γιατί αυτό τον εκφράζει ως πολιτική ηθική και αντίληψη.

   Κι έτσι, ούτε γάτα, ούτε ζημιά.

   Διαγραφή
  2. Από το τέλος:

   Δεν ξέρω τι έχεις πει για ΣΧΣ και Λιβύη ή και για το indymedia.


   Τι θα πρότεινα να κάνουν?Να πιάσουν μια χαρτοπετσέτα για να μην λερώσουν τα χέρια τους και να τους πετάξουν στο βόθρο απ΄όπου βγήκαν και να μην δεχτούν τα τρόφιμα.Είναι δυνατόν να μιλάς τόσο καιρό διθυραμβικά για αυτόν τον αγώνα και να μην έχεις την απαίτηση να έχει καθαρά αντιφασιστικά χαρακτηριστικά?Δεν μιλάμε για λαϊκίστικη γκρούπα όπως το ΛΑΟΣ, αλλά για δηλωμένους ΝΑΖΙ.Για άτομα που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σκοτώσουν ανθρώπους,έλληνες και μη, εργάτες ή όχι και το έχουν κάνει επανειλημμένως.Αλλά ,διάολε, στις συνελεύσεις της πλατείας έναν φόβο τον είχαν και όποτε επιχείρησαν να χτυπήσουν μετανάστες ή να βγάλουν ακροδεξιό λόγο υπήρξε άμεση απάντηση.Εγώ το τελευταίο που ήθελα αναφέροντας αυτό το βίντεο ήταν να κάνω σπέκουλα στο ΚΚΕ.Ο σιφωνιός μπορεί να είναι αυτός που είναι και να διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με αυτόν.Εδώ μιλάμε όμως για την στάση των εργατών απέναντι στους ΝΕΟΝΑΖΙ.Προσωπικά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα.Θέλω να περιμένω να δω τις ανακοινώσεις τόσο του ΚΚΕ, αλλά και άλλων κομμάτων της αριστεράς.

   Ακριβώς επειδή έχω επίγνωση ότι υπάρχουν τόσες οικογένειες 108 μέρες χωρίς μισθό, και οι οποίες ανήκουν καθαρά στην εργατική τάξη, θα περίμενα άλλη αντιμετώπιση του ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ μορφώματος.Το ότι μπορεί τα αιτήματά τους, ακόμα και αν αφορούν μισθολογικά θέματα είναι πέρα για πέρα σεβαστά την σημερινή περίοδο.Δεν περίμενα από την χαλυβουργία μια "αυτοδιαχείριση" της παραγωγής(όπως θα περίμενα από τις επιχειρήσεις ενημέρωσης πχ) και επαναστατικά αιτήματα αλα "να τα γκρεμίσουμε όλα", αν και θα με έβρισκε ενθουσιώδη επικοινωνιακά κάτι τέτοιο.

   JKL

   Διαγραφή
  3. Προτείνω το ΚΚΕ να διαγράψει τον Σιφωνιό από μέλος και το ΠΑΜΕ να αποσύρει την υποστήριξή του στους Χαλυβουργούς άμεσα. Για παραδειγματισμό σε όποιον δεν κάνει αντιφασιστικό αγώνα όπως οι σωστοί σύντροφοι που γνωρίζεις.

   Αυτό θα ήταν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ!!!!

   Διαγραφή
  4. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε παραχωρήσεις σε νεοναζιστικά κόμματα όπως η χρυσή αυγή σε μια τέτοια κρίση που ζούμε, που με την σύμπλευση των άλλων φασιστών άδωνι και γεωργιάδη στην ΝΔ και την απογοήτευση που έχει προκαλέσει το Λαος στους τάχα μου πατριώτες τα ποσοστά της μάλλον θα έχουν ανοδική πορεία?Λίγη συνέπεια γαμώ την πουτάνα μου.Ούτε άφησα υπαινιγμούς για το ποιος χώρος τον έχει μεγαλύτερο ούτε διεκδικώ το copyright του (ανύπαρκτου στην αριστερά) αντιφασιστικού αγώνα ούτε του εργατικού κινήματος για τον χώρο μου.

   JKL

   Διαγραφή
  5. «Δεν περίμενα από την χαλυβουργία μια "αυτοδιαχείριση" της παραγωγής(όπως θα περίμενα από τις επιχειρήσεις ενημέρωσης πχ)»

   Πόσο εύκολα ξεμπροστιάζεστε. Αυτοδιαχείριση και «επιχείρηση»: Μήπως την θες και κερδοφόρο την (αυτοδιαχειριζόμενη) επιχείρηση; Κάτι να πούμε σαν «συνεταιρισμό» πλαστικών χειρούργων ή «ελευθεριακή ένωση δικηγόρων» ειδικευόμενων σε θέματα εταιρικής φορολόγησης και σε συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων ή μήπως φοροεισπρακτική κολλεκτίβα; Τέτοια «εργατική» πρωτοπορία έχεις κατά νου;

   Το βίντεο το είδα, στο τέλος ο άνθρωπος, κουρασμένος φαίνεται, μιλάει για τον Βορίδη, τον Γεωργιάδη και τον ρόλο τού ΛΑΟΣ: «Είναι πολιτικά παιχνίδια που θέλουν να τσακίσουν τους εργαζόμενους». Λίγη καλή θέληση και θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει το προφανώς μονταρισμένο βίντεο ως εξής: ο άνθρωπος διαπαιδαγωγεί τους ακροατές. Γιατί η πρόταση που απομόνωσα να μην έχει ως σημείο αναφοράς και τούς «κυρίους» που στέκονται δίπλα του;

   Τέλος, έχετε πολλή περίεργη ιδέα για το τι είναι ο φασισμός. Αφού η «πολιτική» σας είναι «ρε πάμε να πιαστούμε με τους φασίστες», και αφού ο «φασισμός» κολλάει με την επαφή, ίσως ο πατερούλης μ' αξιώσει να θαυμάσω στο μέλλον τον JKL να καρπαζώνει τον Πάγκαλο, τον ΓΑΠ, τον Καμίνη, τον Αλέξη --- τον Μόντι, τον Μπαρόζο, τη Λαγκάρντ (γυναίκες φασίστες δέρνετε;) και την Μέρκελ.

   Διαγραφή
  6. Εξαντλημένος είναι, όχι κουρασμένος. Ας μην μπω σε λεπτομέρειες για το τι έχει ζήσει 109 μέρες.

   Ένα θα πω: Είναι αγνότερος κομμουνιστής από όλους μας. Τίποτε άλλο.

   Διαγραφή
  7. @dkoss&Αντώνης

   Κάνετε λόγο για έντεχνη λάσπη στο ΚΚΕ και υπάρχει και η υπόνοια ότι αυτό κάνω και εγώ.Βρείτε μου μια πρόταση απ΄όσα είπα που να κάνω σπέκουλα στο ΚΚΕ για αυτή την κίνηση της ΧΑ.Ξαναλέω: το θέμα ξεπερνάει τον Σιφωνιό και την όποια αντιμετώπιση του συμβάντος από το ΚΚΕ.

   over and out.

   JKL

   Διαγραφή
 20. Tώρα περιμένω από όλες τις "συνεπείς" αριστερές δυνάμεις να πάρουν ξεκάθαραρη θέση ενέντια στην απεργία των χαλυβουργών! Αν μείνουν μόνο στο να ανεβάζουν βιντεάκια (και μάλιστα ανώνυμα) στο νετ, μπορούν να κατηγορηθούν άμεσα για σύμπλευση με την ΧΑ. θα εξαιρέσω από την κριτική μου τους αναρχικούς, οι οποίοι έχοντας ήδη προσπαθήσει να δολοφονήσουν μεταλλεργάτες από την 20η Οκτώβρη, αμαρτία δεν έχουν καμμία! (Βέβαια και από αυτούς δέχτηκαν αντιπροσωπεία οι χαλυβουργοί, αλλά αυτό δεν εξέπλησε, περιέργως, κανέναν...)
  Αντε ρε! Σας προκαλούμε! Που είναι οι επίσημες ανακοινώσεις σας υπέρ του Μάνεση ρε επαναστάτες της φακής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Που είναι οι επίσημες ανακοινώσεις σας υπέρ του Μάνεση ρε επαναστάτες της φακής;

   Αυτό θα απαιτούσε ένα κάποιο θάρρος.

   Είναι πολύ πιο αρμόζον να πασαλείφεις σκατά σε ό,τι δεν κατάφερες ποτέ στη ζωή σου να φτάσεις. Και έτσι να βυθίζεσαι. Ένα ανθρωπάκι με καρδιά ποντικού, μυαλό κατσαρίδας, στόμα κροκόδειλου, με σιδερένιο στομάχι, με καταρράχτη στα μάτια. Και να βυθίζεσαι, σίγουρος πως θα τα πάρεις όλα μαζί σου στον πάτο...

   Διαγραφή
  2. "Αυτό θα απαιτούσε ένα κάποιο θάρρος. "
   ενώ το άλλο, απαιτεί απλά ένα κάποιο θράσος...
   Ο,τι έχω σιχαθεί τόσα χρονια...

   Διαγραφή
 21. Κομμουνιστής και ΚΚ

  Μας βάζεις ωραία δύσκολα Αντώνη αλλά δεν υπάρχει χρόνος και θα ήθελα τόσα να πω για πραγματικές και όχι μόνο θεωρητικές καταστάσεις που έζησα και ζω καθώς και για τη σχέση αναγκαίο - τυχαίου μεταξύ κομμουνισμού, κομμουνιστών και κομμουνιστικών κομμάτων αλλά δεν μπορώ.
  Κάποια ψήγματα αναφέρω στην ανάρτησή μου «Η εργατική τάξη και οι φορείς της» http://aristeripolitiki.blogspot.com/2010/06/blog-post_14.html
  «Η εργατική τάξη έχει την ιστορική αποστολή να καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και να εγκαθιδρύσει τη δική της αταξική κοινωνία.
  Για να το πετύχει αυτό είναι αντικειμενικά αναγκαίο να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα οικονομικό-ταξικό, πολιτικό, κοινωνικό. Η οργάνωση αυτή σε πολιτικό επίπεδο εκφράζεται με τα πολιτικά κόμματα της εργατικής τάξης, σε συνδικαλιστικό επίπεδο με τα συνδικάτα και σε κοινωνικό με τις κοινωνικές και τοπικές οργανώσεις».

  Πάντως πολύτιμη η συμβολή σου σε μια εποχή που η παραγωγή ιδεολογίας πορεύεται ακόμη στη Σαχάρα.

  Ανώνυμε, τι θα πει «ελευθεριακός Κομμουνιστής»; Εκδιδόμενος;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή