Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Friedrich Engels-Το κράτος (ΙΙ)

[...] Με ένα δεύτερο μέτρο που αποδίδεται στον Θησέα, ολόκληρος ο λαός, ανεξάρτητα από ομάδα, φατρία ή φυλή, διαιρέθηκε σε τρεις τάξεις: τους ευπατρίδηδες ή αριστοκράτες, τους γεωμόρους ή αγρότες, και τους δημιουργούς ή τεχνίτες, και το δικαίωμα σε πολιτικά αξιώματα δόθηκε αποκλειστικά στην αριστοκρατία. Με την εξαίρεση της κατάληψης των αξιωμάτων απ' την αριστοκρατία, αυτή η διαίρεση έμεινε ανενεργή, καθώς δεν δημιούργησε κάποιες άλλες νομικές διακρίσεις ανάμεσα στις τάξεις. Παραμένει όμως σημαντική, επειδή αποκαλύπτει τα νέα κοινωνικά στοιχεία, τα οποία είχαν αναπτυχθεί περνώντας απαρατήρητα. Δείχνει πως ο εθιμικός διορισμός των μελών ορισμένων οικογενειών στα αξιώματα της φυλετικής ομάδας είχε ήδη εξελιχθεί σε σχεδόν αναμφισβήτητο δικαίωμα αυτών των οικογενειών για αξιώματα· δείχνει ότι αυτές οι οικογένειες, ήδη ισχυρές μέσω του πλούτου τους, είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν ομαδοποιήσεις έξω από τις φυλετικές τους ομάδες ως μια ξεχωριστή, προνομιούχος τάξη, και ότι το κράτος το οποίο διαμορφωνόταν τώρα καθαγίαζε αυτή την αντίληψη. [...] Η πρώτη απόπειρα διαμόρφωσης του κράτους συνίσταται στον κατακερματισμό των φυλετικών ομάδων μέσω της διαίρεσης των μελών τους σε αυτούς που έχουν προνόμια και αυτούς που δεν έχουν κανένα, και με τον περαιτέρω διαχωρισμό των τελευταίων σε δύο ανταγωνιστικές παραγωγικές τάξεις [αγρότες/τεχνίτες], που τίθενται έτσι η μία ενάντια στην άλλη.
Η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιωτικής περιουσίας και του κράτους, αγγλ. έκδοση, σ. 143-44, μτφρ.: Lenin Reloaded.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου